Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Pro každou firmu, která chce fungovat nepřetržitě, je online ochrana nutností. Chcete-li firmám poskytovat potřebnou ochranu, musíte zvolit komplexní přístup. V tomto technickém dokumentu se dozvíte o pěti nejlepších způsobech, jak můžete chránit své zákazníky, vybudovat bezpečnostní službu a dosáhnout vyšších trvalých příjmů.

Tento technický dokument pojednává o následujících tématech:

  • Lepší ochrana díky informovanosti uživatelů
  • Nutnost správy softwarových oprav
  • Předvídání různých druhů útoků
  • Jak vybudovat nabídku služeb zajišťujících nepřetržité fungování firem