Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Nevíte, které řešení je pro vaši firmu to pravé?
Případová studie

Dreadnought Centre chrání citlivá uživatelská data pomocí implementace řešení Avast Business CloudCare

Organizace

Dreadnought Centre je středně velká charitativní organizace se sídlem ve Spojeném království, která pracuje s dětmi, mladými lidmi a rodinami potýkajícími se s těžkostmi, ať už emočními, behaviorálními nebo fyzickými. Svým klientům umožňuje pochopit pocity a emoce, které stojí za jejich chováním. Dreadnought Centre pomáhá dětem a mladým lidem vybudovat psychickou odolnost a emoční inteligenci prostřednictvím mentorování, podpory a skupinové práce.

Úkol

Všechny neziskové organizace mají zákonnou a etickou povinnost chránit citlivá data osob, které využívají nebo přijímají jejich služby. Pro charity jako Dreadnought Centre, které pracují se zranitelnými mladými lidmi, je tato povinnost obzvláště důležitá.

Diskrétnost a důvěra jsou pro práci Dreadnought Centre klíčové. Zabezpečení citlivých dat uživatelů a zachování jejich diskrétnosti vyžaduje software na ochranu koncových zařízení určený firmám.

Únik dat by nejen poškodil důvěryhodnost jejich služeb, ale také by nenapravitelně poškodil reputaci organizace a mohl by jí odlákat hodně finančních podporovatelů. Proto Dreadnought Centre a podobné charitativní organizace potřebují špičkové kyberbezpečnostní systémy.

Řešení

Charita Dreadnought Centre chtěla přejít na jiný antivirový software, protože s tím, jak rozšiřovala svoji působnost, se roztáčela spirála nákladů. Obrátila se na organizaci Charity Digital, která od roku 2001 pomáhá charitám se zaváděním digitálních technologií. Tato organizace se sídlem v Londýně je známá svou službou Charity Digital Exchange, přes kterou je možné nakupovat software a hardware se slevou a která tisícovkám charitativních spolků ušetřila miliony na investicích do technologií. Zaměstnanci Charity Digital poradili pracovníkům Dreadnought Centre, aby přešli na řešení Avast Business Antivirus a CloudCare.

Výsledky

Rozptýlený tým Dreadnought Centre je tvořen lidmi s různými úrovněmi znalostí IT, a proto se vedení organizace zalíbilo řešení Avast Business CloudCare. Nastavení nových systémů a zajištění kompletní ochrany vzdálených pracovníků bylo rychlé a snadné. Také mohou na dálku v pravidelných intervalech spouštět testy na přítomnost nových virů a jiných hrozeb.

Pracovníci Dreadnought Centre zjistili, že intuitivní řídicí panel CloudCare se snadno používá, a využívají řadu jeho funkcí. Mohou například nastavit okamžité upozorňování na závažné problémy prostřednictvím e-mailů/SMS příslušným lidem, takže dokážou včas reagovat na hrozby a eliminovat je.

Možnost vzdálené správy zabezpečení všech zařízení prostřednictvím agenta CloudCare se jim velmi hodí. Změny pravidel přes CloudCare se automaticky v reálném čase uplatňují na zařízeních s agenty, takže není třeba věnovat tolik času údržbě, přičemž rostoucí organizace, jako je Dreadnought Centre, mohou snáze škálovat svou činnost.

Když přišla pandemie COVID-19, musela organizace Dreadnought Centre rychle digitalizovat poskytování služeb, což její zaměstnance postavilo před řadu úkolů.

Organizace, které se dokážou úspěšně přizpůsobovat jakékoli rychlé změně, se spoléhají na kvalitní interní systémy. Tým Dreadnought Centre díky řešením Avast Business Antivirus a CloudCare dokázal při přechodu na nový způsob fungování zabezpečit vzdálené systémy a ochránit citlivá uživatelská data.

Nyní poskytuje služby na dálku prostřednictvím softwaru pro konferenční hovory a dokáže tak pomáhat svým klientům více cestami.

Obor

Neziskový sektor

Požadavek

Avast Business CloudCare pro zabezpečení koncových zařízení a sítě

Řešení

Avast Business CloudCare pro zabezpečení koncových zařízení a sítě

Výsledky

  • Díky efektivnímu používání cloudové konzole, funkcím pro detekci hrozeb a upozorněním v reálném čase se může organizace více soustředit na svůj provoz a klienty.
  • Lepší ochrana vzdálených pracovníků při poskytování služeb přes software pro konferenční hovory v době pandemie COVID-19.
  • Nižší náklady na údržbu a jednodušší škálování provozu při růstu organizace.
  • Možnost vzdálené správy zabezpečení všech zařízení a zefektivnění práce.

Jedním z našich úkolů je starat se o to, aby měl personál na svých zařízeních vždy nainstalované nejnovější aktualizace. Pomocí nástrojů Avast Business můžeme instalovat aktualizace a spouštět virové testy z jednoho místa a naši uživatelé si nemusí osvojovat související pokročilé dovednosti.

Ben Mumford
Dreadnought Centre

Případová studie Dreadnought Centre

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.