Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Er du ikke sikker på hvilken løsning som passer best for bedriften?
Kasusstudie

Dreadnought Centre trygger sensitive brukerdata ved hjelp av Avast Business CloudCare

Organisasjonen

Dreadnought Centre er en mellomstor veldedig organisasjon fra Storbritannia som arbeider med barn og unge, og familiene deres, som har problemer av følelsesmessig, adferdsmessig eller fysisk art. Organisasjonen ser på bakenforliggende årsaker til adferden og bistår med å avdekke og gjenkjenne følelser og emosjoner. Dreadnought Centre gjør barn og unge i stand til å tilpasse seg og øke følelsesmessig intelligens ved hjelp av personlig veiledning, bistand og gruppeterapi.

Utfordringen

Alle veldedige organisasjoner har en lovmessig og moralsk plikt til å beskytte sensitive data om brukere og mottakere av tjenester. Det er svært viktig for organisasjoner som Dreadnought Centre, som arbeider med unge, sårbare mennesker, å følge opp dette ansvaret nøye.

Fortrolighet og tillit er helt avgjørende for arbeidet til Dreadnought Centre. Trygging av sensitive brukerdata for å bevare denne fortroligheten krever programvare for endepunktsbeskyttelse på bedriftsnivå.

Datasikkerhetsbrudd truer ikke bare integriteten til tjenestene. Det kan også forårsake uopprettelig skade på organisasjonens omdømme og føre til tap av finansiering. På grunn av dette trenger Dreadnought Centre og andre veldedige organisasjoner de beste datasikkerhetssystemene.

Løsningen

Dreadnought Centre ønsket å bytte antivirusprogramvare etter hvert som en voksende organisasjon førte til at kostnadene løp løpsk. De valgte å få konsulenthjelp av Charity Digital, som er en organisasjon som helt siden 2001 har hjulpet veldedige organisasjoner med å bruke teknologi til å utvide og forbedre tjenestene sine. De er kjent for Charity Digital Exchange, som gir tilgang til programvare og maskinvare til reduserte priser. Den London-baserte organisasjonen har på den måten hjulpet tusenvis av veldedige organisasjoner med å spare millioner på teknologiinvesteringer. Charity Digital henviste Dreadnought Centre til løsninger med Avast Business Antivirus og CloudCare.

Resultater

Beslutningstakerne hos Dreadnought Centre trengte et system som skulle fungere for et spredt team med varierende grad av IT-kompetanse, og Avast Business CloudCare falt i smak hos dem. De satte opp de nye systemene raskt og enkelt, og sørget for å gi eksterne medarbeidere full beskyttelse. De ble også i stand til å starte regelmessige virusskanninger eksternt for å beskytte mot nye trusler.

Dreadnought Centre satte pris på det intuitive instrumentbordet i CloudCare, som også ga dem en rekke funksjoner. De kunne konfigurere varsler for viktige problemer og sende øyeblikkelige meldinger på e-post eller SMS til berørte parter for å forkorte reaksjonstiden og begrense eksponeringen.

Muligheten til å administrere sikkerheten for alle enheter eksternt med CloudCare-agenten var spesielt nyttig. I CloudCare konfigureres policyendringer automatisk på agentstyrte enheter i sanntid, og det gir mindre vedlikehold og enklere skalering av forretningsdriften. Det var akkurat det Dreadnought Centre trengte til den voksende organisasjonen.

Da COVID-19 inntraff, stod Dreadnought Centre overfor en rekke utfordringer med å digitalisere tjenesteleveranser som et resultat av pandemien.

Organisasjoner som er i stand til å tilpasse seg raske endringer, gjør det takket være gode underliggende systemer. Ved hjelp av Avast Business Antivirus og CloudCare klarte Dreadnought Centre å sikre eksterne systemer og sensitive data samtidig som de tilpasset seg nye arbeidsformer.

De tilbyr nå tjenester eksternt ved hjelp av videokonferanser, og det hjelper dem med å variere tilbudet til klientene enda mer.

Bransje

Ideelle organisasjoner

Sikkerhetsbehov

Sikre fortrolige brukerdata på endepunkter og nettverk i en voksende og spredt organisasjon

Løsning

Endepunkts- og nettverksbeskyttelse med Avast Business CloudCare

Resultater

  • effektivitetsgevinst ved å bruke en skybasert konsoll, trusselpåvisningsfunksjoner og varsler i sanntid som ga økt evne til å fokusere på oppgaver og klienter
  • økt beskyttelse for eksterne medarbeidere som leverte tjenester via videokonferanser under COVID-19-pandemien
  • reduserte vedlikeholdskostnader og enklere skalering av driften etter hvert som organisasjonen vokser
  • muligheten til å administrere sikkerhet for alle enheter eksternt og bedre ressursutnyttelsen

En av utfordringene våre er å sørge for at medarbeiderne våre installerer oppdateringer. Ved hjelp av Avast Business-verktøyene kan vi starte oppdateringer og virusskanninger sentralt, og brukerne trenger ikke avansert kunnskap for å gjøre det.

Ben Mumford
Dreadnought Centre

Kundehistorie fra Dreadnought Centre

Lukk

Nesten ferdig!

Fullfør installasjonen ved å klikke på den nedlastede filen og følge veiledningen på skjermen.

Starter nedlasting …
Merk: Hvis nedlastingen ikke startet automatisk, klikker du her.
Klikk på denne filen for å starte installasjonen av Avast.