Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

The Dreadnought Centre skyddar känsliga användardata genom att implementera Avast Business CloudCare

Organisationen

The Dreadnought Centre är en medelstor brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar med barn och unga och deras familjer vilka går igenom olika svårigheter i livet – det kan vara känslomässiga, beteendemässiga eller fysiska svårigheter. Välgörenhetsorganisationens arbete går ut på att se bortom personens beteende och ge stöd så att han eller hon kan utforska och förstå sina känslor. The Dreadnought Centre ger barn och unga de verktyg de behöver för att kunna bygga upp sin motståndskraft och känslomässiga intelligens med en kombination av individuellt mentorskap, stöd och grupparbete.

Utmaningen

Alla icke-vinstdrivande organisationer har ett juridiskt och etiskt ansvar att skydda de känsliga data som är kopplade till de förmånstagare och användare som utnyttjar tjänsten. Detta ansvar är särskilt viktigt för välgörenhetsorganisationer som The Dreadnought Centre som arbetar med utsatta unga människor.

Sekretess och tilltro är nyckeln till det arbete som The Dreadnought Centre utför. För att kunna skydda känsliga användardata och upprätthålla denna sekretess krävs programvara för slutpunktsskydd i företagsklass.

Ett intrång skulle inte bara kompromettera integriteten hos deras tjänster – det skulle även oåterkalleligen skada organisationens goda rykte och leda till omfattande förlust av finansiering. Det gör att The Dreadnought Centre, och liknande välgörenhetsorganisationer behöver använda sig av de bästa systemen för cybersäkerhet som finns.

Lösningen

The Dreadnought Centre ville byta ut sitt gamla antivirusprogram, eftersom de märkte att kostnaderna skenade iväg allt eftersom organisationen växte. De tog kontakt med Charity Digital, en organisation som hjälpt välgörenhetsorganisationer att nå sina mål snabbare med digital teknik sedan 2001. Den Londonbaserade organisationen, som är mest känd för Charity Digital Exchange, som ger tillgång till rabatterad programvara och maskinvara, har hjälpt tusentals välgörenhetsorganisationer att spara miljoner på teknikinvesteringar. Charity Digital rekommenderade The Dreadnought Centre att titta på Avast Business Antivirus- och CloudCare-lösningarna.

Resultaten

The Dreadnought Centres team arbetar utspritt och har olika grad av IT-kunnande, så organisationens beslutsfattare lockades av Avast Business CloudCare-funktioner. De kunde snabbt och enkelt konfigurera de nya systemen och se till att alla som arbetade på distans var fullständigt skyddade. De kunde även fjärrinitiera regelbundna virusgenomsökningar som skydd mot nya hot.

The Dreadnought Centres personal insåg snabbt att CloudCares intuitiva kontrollpanel var lätt att använda och erbjöd många olika funktioner. Med den kunde de konfigurera varningar för allvarliga problem och direkt skicka e-post- och SMS-meddelanden till berörda parter – allt för att korta ner reaktionstiden och begränsa exponeringen.

Möjligheten att fjärrhantera säkerheten för alla enheter via CloudCare-agenten var särskilt användbar. Med CloudCare konfigureras policyändringar automatiskt på agentstyrda enheter i realtid, vilket leder till mindre underhåll och gör det lättare att skala verksamhetsåtgärder – precis det som The Dreadnought Centre behövde när organisationen växte.

När covid-19 slog till stod The Dreadnought Centre inför ett antal utmaningar när de snabbt skulle digitalisera sina tjänster i pandemins spår.

Organisationer som lyckas anpassa sig efter snabba förändringar kan göra det tack vare bra underliggande system. Med Avast Business Antivirus och CloudCare kunde The Dreadnought Centre-teamet säkra fjärrsystemen och skydda känsliga användardata när de tvingades att ändra sitt arbetssätt.

De erbjuder nu fjärrbaserade tjänster genom programvara för konferenssamtal, vilket hjälper dem att ytterligare bredda utbudet av de sätt de kan hjälpa sina kunder på.

Bransch

Icke-vinstdrivande

Säkerhetsbehov

Avast Business CloudCare slutpunkts- och nätverksskydd

Lösning

Avast Business CloudCare slutpunkts- och nätverksskydd

Resultat

  • Effektivisering tack vare den molnbaserade konsolen, funktioner för hotidentifiering och varningar i realtid gav organisationen möjlighet att lägga mer tid på sina verksamhetsåtgärder och kunder.
  • Ökat skydd för de som arbetar på distans och tillhandahåller tjänster via programvara för konferenssamtal under covid-19-pandemin.
  • Lägre underhållskostnader och lättare att skala åtgärder när organisationen växer.
  • Möjlighet att fjärrhantera säkerheten för alla enheter och effektivisera resurshanteringen.

En av våra utmaningar är att se till att våra medarbetare installerar alla uppdateringar. Med Avast Business-verktygen kan vi distribuera uppdateringar och virusgenomsökningar centralt, och användarna behöver inte besitta några avancerade IT-kunskaper för att använda det

Ben Mumford
The Dreadnought Centre

Fallstudie Dreadnought Centre

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.