Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Analiza przypadku

Dreadnought Centre zabezpiecza wrażliwe dane użytkowników dzięki platformie Avast Business CloudCare

Organizacja

Dreadnought Centre to średniej wielkości organizacja charytatywna z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Organizacja pracuje z dziećmi, młodymi ludźmi i ich rodzinami napotykającymi w życiu trudności różnej natury: emocjonalnej, behawioralnej lub fizycznej. Organizacja wykracza w swoich badaniach poza zachowania i zapewnia pomoc w poznawaniu i rozumieniu uczuć i emocji. Dreadnought Centre pomaga dzieciom i młodym ludziom budować odporność i rozwijać inteligencję emocjonalną poprzez połączenie metod indywidualnego mentorstwa, wsparcia oraz pracy grupowej.

Wyzwanie

Organizacja non-profit ma prawny i etyczny obowiązek chronić dane wrażliwe odnoszące się do użytkowników i beneficjentów usługi. Obowiązek ten ma tym większe znaczenie w przypadku organizacji charytatywnych takich jak Dreadnought Centre, które pracują z bezradnymi młodymi ludźmi.

Poufność i zaufanie stanowią klucz do pracy realizowanej przez Dreadnought Centre. Zabezpieczenie wrażliwych danych użytkowników w celu spełnienia tego wymogu poufności wymaga zastosowania oprogramowania do ochrony punktów końcowych klasy biznesowej.

Naruszenie zabezpieczeń nie tylko zagroziłoby integralności usług świadczonych przez wspomniane organizacje — spowodowałoby niemożliwe do naprawienia szkody reputacyjne i utratę znacznych funduszy. W związku z tym organizacja Dreadnought Centre oraz inne podobne jej organizacje charytatywne wymagają najwyższej klasy systemów do ochrony cyberbezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Organizacja Dreadnought Centre postanowiła zmienić wykorzystywany przez siebie program antywirusowy ze względu na niezwykle gwałtownie rosnące koszty, z jakimi przyszło jej się mierzyć w miarę wzrostu jej struktur. Dreadnought Centre skonsultowało się z Charity Digital, organizacją, która od 2001 roku pomaga różnym organizacjom charytatywnym wykorzystywać technologie cyfrowe w celu przyspieszenia realizacji ich misji. Ta mająca swoją siedzibę w Londynie organizacja znana jest ze swego programu Charity Digital Exchange, w ramach którego oferuje ona dostęp do oprogramowania i sprzętu w niższych cenach, i umożliwiła tysiącom organizacji charytatywnych zaoszczędzenie milionów na inwestycjach w technologie. Organizacja Charity Digital poleciła Dreadnought Centre wybór rozwiązań Avast Business Antivirus i CloudCare.

Efekt

Rozwiązanie Avast Business CloudCare sprawdza się w przypadku rozproszonych zespołów, których członkowie posiadają umiejętności informatyczne na bardzo różnym poziomie, i dlatego przypadło do gustu osobom decyzyjnym w Dreadnought Centre. Rozwiązanie to umożliwiło szybkie i proste skonfigurowanie nowych systemów i dało gwarancję, że użytkownicy zdalni mają pełną ochronę. Nie bez znaczenia była możliwość regularnego zdalnego uruchamiania skanowania antywirusowego w celu zapewnienia ochrony przed nowymi zagrożeniami.

W Dreadnought Centre doceniono intuicyjny, łatwy w użyciu panel nawigacyjny rozwiązania CloudCare oraz dostęp do szeregu różnych funkcji. Organizacja zyskała możliwość konfigurowania alertów informujących o istotnych problemach oraz natychmiastowego wysyłania wiadomości e-mail i SMS do osób, których dotyczy problem, co z kolei pozwoliło skrócić czas reakcji i ograniczyć skutki incydentu.

Szczególnie przydatna okazała się możliwość zdalnego zarządzania zabezpieczeniami wszystkich urządzeń przy użyciu agenta CloudCare. W przypadku rozwiązania CloudCare zmiany zasad same automatycznie konfigurują się w czasie rzeczywistym na urządzeniach kontrolowanych przez agenta, zmniejszając liczbę wymaganych działań i ułatwiając skalowanie operacji w firmie. Dokładnie tego potrzebuje organizacja Dreadnought Centre w związku ze swoim rozwojem.

Gdy wybuchła pandemia COVID-19, organizacja Dreadnought Centre musiała stawić czoła wielu różnym wyzwaniom związanym z koniecznością szybkiej cyfryzacji procesu świadczenia usług.

Jeśli organizacja jest w stanie skutecznie przystosować się do gwałtownych zmian, wynika to zwykle z tego, że posiada ona dobre fundamenty w postaci wydajnych systemów podstawowych. Rozwiązania Avast Business Antivirus i CloudCare pozwoliły zespołowi Dreadnought Centre zabezpieczyć systemy zdalne i objąć skuteczną ochroną wrażliwe dane użytkowników w toku przechodzenia na nowy sposób pracy.

Obecnie organizacja świadczy usługi w sposób zdalny, za pośrednictwem oprogramowania do wykonywania połączeń konferencyjnych, co umożliwia jej pełną dywersyfikację sposobów zapewniania pomocy jej klientom.

Strona internetowa

www.thedreadnought.co.uk

Branża

Organizacje non-profit

Potrzeby dotyczące zabezpieczeń

Ochrona punktów końcowych i sieci — Avast Business CloudCare

Rozwiązanie

Ochrona punktów końcowych i sieci — Avast Business CloudCare

Wyniki

  • Wykorzystanie konsoli opartej na chmurze, funkcji wykrywania zagrożeń oraz alertów w czasie rzeczywistym umożliwiło organizacji poświęcenie większej ilości czasu na działania operacyjne oraz pracę z klientami.
  • Większa ochrona pracowników zdalnych świadczących w trakcie pandemii COVID-19 usługi za pośrednictwem oprogramowania do obsługi połączeń konferencyjnych.
  • Obniżenie kosztów konserwacji i możliwość prostszego skalowania działań operacyjnych w miarę rozwoju organizacji.
  • Uzyskanie możliwości zdalnego zarządzania zabezpieczeniami wszystkich urządzeń skutkujące wydajniejszym wykorzystaniem zasobów.

Jednym z wyzwań było dla nas zapewnienie, że nasz personel jest na bieżąco z aktualizacjami. Korzystając z narzędzi Avast Business, możemy w sposób scentralizowany rozsyłać aktualizacje w systemie Push i wykonywać skanowania antywirusowe, dzięki czemu nasi użytkownicy nie muszą dysponować zaawansowanymi umiejętnościami, by móc robić wszystko samodzielnie.

Ben Mumford
Dreadnought Centre

Dreadnought Centre — analiza przypadku

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.