Tuemme selaimia, emme muinaisjäänteitä. Päivitäthän selaimesi, jos haluat nähdä tämän verkkosivun kunnolla.

END USER LICENSE AGREEMENT

Versio 1.4 (07/07/17)

Käyttöoikeussopimus

Lue tämän Käyttöoikeussopimuksen ("Sopimus") ehdot huolellisesti, ennen kuin otat Ratkaisun käyttöösi (kuten alla on määritelty). Tämä on oikeudellisesti sitova sopimus Avast Software s.r.o.:n (Tsekin lakien mukaisesti muodostettu yritys) kanssa, koskien "AVAST" nimen alle tuotteistettuja Ratkaisuja, VG Netherlands BV:n (Alankomaaiden lakien mukaisesti muodostettu yritys) kanssa, koskien "AVG" nimen alle tuotteistettuja Ratkaisuja tai Privax Limitedin (Englannin ja Walesin lakien mukaisesti muodostettu yritys) kanssa, koskien "HIDE MY ASS!", tai "HMA!" nimien alle tuotteistettuja Ratkaisuja. ("Myyjä" on tapauksen mukaan yksittäin Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV tai Privax Limited). Hyväksymällä ehdot sähköisesti, asentamalla Ratkaisun tai käyttämällä Ratkaisua, hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot omasta puolestasi, edustamasi tahon tai henkilön puolesta ja sellaisen tahon tai henkilön puolesta, jonka Laitteelle hankit Ratkaisun Myyjältä (yhteisesti "sinä"). Jos et hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, älä jatka asennusprosessia ja poista tai tuhoa kaikki hallussasi olevat Ratkaisun kopiot.

Tämä Sopimus koskee tiettyjen Myyjän tarjoamien (jokainen on "Ratkaisu") ohjelmistojen ja palveluiden (mukaan lukien niiden parannukset ja päivitykset) käyttöäsi ja kaikkea siihen liittyvää Dokumentaatiota. Tässä Sopimuksessa "Dokumentaatio" tarkoittaa kaikkia Myyjän Ratkaisun mukanana toimittamia käyttöoppaita ja ohjeita; ja "Sovellettavat ehdot" tarkoittaa yhteisesti Tilausjaksoa yhdessä Laitetyyppien, Sallitun Laitemäärän, muiden Osassa 2 määriteltyjen rajoitusten, Dokumentaation tai Ratkaisua hankittaessa tehtyjen transaktioasiakirjojen kanssa. Tämä Sopimus ohittaa ja korvaa muut, aiempaan Ratkaisun versioon liittyvät sopimukset, joihin olet ollut osallisena.

Myyjä saattaa muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä tämän Sopimuksen mukaisesti. Jatkamalla Ratkaisun käyttöä tai olemalla hakematta Ratkaisun maksuista hyvitystä 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyt tämän Sopimuksen muutoksen. Myyjä saattaa edellyttää, että hyväksyt muutetun Sopimuksen, jotta voit jatkaa aiemmin hankkimiesi Ratkaisujen käyttöä. Jos et hyväksy tätä Sopimuksen muutosta, Myyjä voi lopettaa käyttöoikeutesi Ratkaisuihin, joita muutos koskee. Tässä tapauksessa voit saada hyvityksen Ratkaisusta maksamistasi maksuista (suhteellisesti jaettuna vanhentumattomalle tai käyttämättömälle osalle Tilausjaksoa) noudattamalla seuraavilta verkkosivuilta löytyviä ohjeita: https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (kun Myyjä on Avast Software s.r.o.) tai https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (kun Myyjä on AVG Netherlands BV) tai http://www.hidemyass.com/legal/refunds (kun Myyjä on Privax Limited).

1. Käyttöoikeudet

Myyjä myöntää sinulle yksinoikeudettoman lisenssin Ratkaisun käyttöön ja Sovellettavissa ehdoissa mainitun sovitun ajanjakson Dokumentaation, mukaan lukien kaikki laajennukset ja uusimiset ("Tilausjakso"), edellyttäen että hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot.

2. Ratkaisun sallittu käyttö

2.1. Voit asentaa Ratkaisun ja käyttää sitä tai tukea sillä, sovittuun määrään saakka ("Sallittu Laitemäärä"), matkapuhelimia, älypuhelimia, tabletteja, matkaviestintäverkkolaitteita, muita mobiililaitteita (jokainen on "Mobiililaite"), henkilökohtaisia tietokoneita, internetiin yhteydessä olevia laitteita tai muita Ratkaisun kanssa yhteensopivia laitteita, (joista jokainen, mukaan lukien jokainen Mobiililaite, on "Laite") jotka on erikseen mainittu Sovellettavissa ehdoissa:

2.1.1. Sellaisten Ratkaisujen kohdalla, jotka Myyjä määrää sisäisiä liiketoimintatarkoituksia varten sinun tai tytäryhtiöidesi (sellaiset tahot, jotka hallitsevat sinua, joita hallitset, tai jotka ovat yhteishallinnassa kanssasi) yrityskäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai työkäyttöön (jokainen on “Liiketoimintaratkaisu”). Jos tytäryhtiösi käyttävät Liiketoimintaratkaisua tällä tavoin, sinä olet vastuussa siitä, että tytäryhtiösi noudattavat tätä Sopimusta ja jos tytäryhtiösi rikkovat sopimusta, katsotaan että sinä olet rikkonut sopimusta. Myyjän kaikki tämän Sopimuksen alaiset velvoitteet ovat velvoitteita sinua kohtaan, ei Liiketoimintaratkaisua tämän Sopimuksen alla käyttäviä tytäryhtiöitäsi kohtaan.

2.1.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen kohdalla (jokainen on “Kuluttajaratkaisu”), joita sinä tai taloutesi jäsenet käytätte henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

2.2. Voit luoda Ratkaisusta myös yhden varmuuskopion.

2.3. Jos Ratkaisu on konfiguroitu verkkokäyttöön, voit asentaa ja käyttää Ratkaisua yhdellä tai useammalla tiedostopalvelimella yhdessä lähiverkossa yhteen (mutta ei molempiin) seuraavista tarkoituksista:

2.3.1. Joko Ratkaisun pysyvään asentamiseen kovalevylle tai muulle tallennuslaitteelle Sallituun Laitemäärään saakka tai

2.3.2. Ratkaisun käyttämiseen yhdessä lähiverkossa, edellyttäen, että niiden laitteiden määrä, joilla Ratkaisua käytetään ei ylitä Sallittua Laitemmäärää.

2.4. JOS KÄYTÄT RATKAISUA MUUHUN KUIN SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON TÄSSÄ OSASSA ON ERIKSEEN ANNETTU VALTUUDET TAI MYYT TAI JAAT RATKAISUA, SE KATSOTAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN VAKAVAKSI RIKKOMISEKSI JA VOI RIKKOA SOVELLETTAVAA TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNTÖÄ.

3. Parannukset ja päivitykset

Myyjä saattaa silloin tällöin Tilausjakson aikana, ilman erillistä lupaasi tai suostumustasi, ottaa käyttöön päivityksiä tai korvaavuuksia mille tahansa Ratkaisulle, ja et voi niiden käyttöönotosta johtuen välttämättä käyttää kyseistä Ratkaisua tai Laitetta (tai Laitteen tiettyjä toimintoja), ennen kuin päivitys on asennettu tai aktivoitu kokonaan. Päivitykset luetaan kaikilta osin Ratkaisun osaksi tämän Sopimuksen nojalla. Päivitykset voivat sisältää sekä lisäyksiä mihin tahansa Ratkaisun tarjoamaan toimintoon että ominaisuuksien tai toimintojen poistoja, tai ne voivat korvata Ratkaisun kokonaan, ja Myyjä päättää yksinomaisesti päivitettyjen Ratkaisujen sisällöstä, ominaisuuksista ja toiminnoista. Myyjä tai Laitteesi ei ole velvoitettu tarjoamaan sinulle mahdollisuutta hylätä tai lykätä päivityksiä, mutta sinä saatat joka tapauksessa joutua lataamaan kaikki saatavilla olevat päivitykset ja sallimaan niiden asennuksen, jotta voit hyödyntää Ratkaisua mahdollisimman kattavasti. Myyjä saattaa lopettaa tuen antamisen Ratkaisulle, kunnes olet hyväksynyt ja asentanut kaikki päivitykset. Myyjä päättää yksinomaisesti, milloin päivityksiä tarvitaan ja jos niitä tarvitaan, eikä sillä ole mitään velvoitetta saattaa päivityksiä saatavillesi. Myyjä voi oman harkintansa mukaan lopettaa päivitysten tarjoamisen mille tahansa Ratkaisun versiolle pois lukien uusin versio tai lopettaa päivitykset, jotka tukevat Ratkaisun käyttöä minkä tahansa sellaisen käyttöjärjestelmäversion, sähköpostiohjelman, selainohjelman tai muun ohjelmiston kanssa, jonka kanssa Ratkaisu on suunniteltu toimimaan.

4. Omistusoikeudet

4.1. Ratkaisu ja Dokumentaatio ovat Myyjän immateriaaliomaisuutta ja niitä suojaa sovellettava tekijänoikeuslainsäädäntö, kansainvälisten sopimusten määräykset ja muut Ratkaisun käyttömaan sovellettavat lait. Ratkaisun rakenne, järjestelmä ja koodi ovat arvokkaita liikesalaisuuksia ja Myyjän salassa pidettävää tietoa. Siltä osin kuin tarjoat Myyjälle kommentteja ja ehdotuksia, annat Myyjälle oikeuden säilyttää kyseiset kommentit ja ehdotukset ja käyttää niitä nykyisissä ja tulevissa tuotteissamme ja palveluissamme ilman, että maksamme sinulle korvausta tai hankimme sinulta luvan niiden säilytykseen tai käyttöön.

4.2. Muutoin, kuin siltä osin kuin tässä Sopimuksessa on mainittu, se, että asennat tai käytät Ratkaisua tai että se on hallussasi, ei anna sinulle mitään oikeuksia tai immateriaalioikeuksia Ratkaisua tai Dokumentaatiota koskien. Ratkaisun ja Dokumentaation kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat Myyjän hallussa.

5. Rajoitukset

5.1. Et saa kopioida tai käyttää Ratkaisua tai Dokumentaatiota muutoin, kuin tämän Sopimuksen Osassa 2 määritellyllä tavalla. Et saa itse tehdä tai sallia ulkopuolisen tahon tehdä mitään seuraavista asioista: (i) käyttää mitään lisenssinumeroa, käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmää tai muuta valtuutuskoodia tai -numeroa, jonka Myyjä on antanut minkä tahansa Ratkaisun yhteydessä, useammalle Laitteelle kuin Sovellettavissa ehdoissa on mainittu; (ii) paljastaa mitään lisenssinumeroa, käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmää tai muuta valtuuskoodia tai -numeroa millekään muulle osapuolelle kuin Myyjälle tai Myyjän määräämälle edustajalle; (iii) paitsi, jos laki nimenomaisesti sen sallii, (A) aukikoodata, purkaa, mallintaa, kääntää, uudelleen koota, muokata tai poimia mitä tahansa Ratkaisua tai Ratkaisun osaa (mukaan lukien rajoitteetta kaikki niihin liittyvät haittaohjelmien tunnisteet ja haittaohjelmien tunnistusrutiinit) tai (B) muokata tai muuten muuttaa mitään Ratkaisua (mukaan lukien rajoitteetta mitä tahansa niihin liittyviä haittaohjelmien tunnisteita ja haittaohjelmien tunnistusrutiineja); (iv) julkaista, jälleenmyydä, levittää, lähettää, siirtää, viestittää, välittää, luvata, vuokrata, jakaa tai alilisenssoida mitään ratkaisua; (v) käyttää mitään Ratkaisua ulkopuolisen tahon palveluiden hoitamiseen tai antaa ulkopuolisen tahon saataville tai käyttöön mitään Ratkaisua palvelutoimistoon, osituskäyttöön, tilauspalveluun, sovelluspalveluntarjoajaan tai muuhun vastaan tarkoitukseen perustuen, jos sitä ei nimenomaisesti tässä Sopimuksessa tai Sovellettavissa ehdoissa erikseen salllita; (vi) käyttää mitään Ratkaisua tarjoamaan tai rakentamaan tuote tai palvelu, joka kilpailee Ratkaisun kanssa; (vii) käyttää mitään Ratkaisua tavalla, joka rikkoo Myyjän julkaistuja, hyväksyttäviä käyttöehtoja; (viii) käyttä tai yrittää käyttää mitään Ratkaisua siirtääksesi, varastoidaksesi tai lähettääksesi dataa, tietoa tai materiaalia, joka: rikkoo ulkopuolisten tahojen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; sisältää lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa tai muuten paheksuttavaa materiaalia; tai muuten vahingoittaa, estää tai vaikeuttaa Ratkaisun toimintaa; (ix) päästä tai yrittää päästä luvattomasti käsiksi mihinkään Ratkaisuun tai sen yhteydessä oleviin verkostoihin tai siihen tallennettuun tai sen kautta kulkevaan sisältöön millään keinoilla, mukaan lukien hakkerointi, toisena esiintyminen tai palomuurien tai muiden teknisten tai muunlaisten suojauksien tai turvatoimien purkamisen tai ohittamisen yrittäminen; (x) ilman Myyjältä etukäteen saatua kirjallista suostumusta, testata tai arvioida, tai paljastaa tai julkaista testaus- tai arviointituloksia, koskien mitä tahansa Ratkaisua; etkä (xi) poistaa tai kiertää, yrittää poistaa tai kiertää tai sallia ulkopuolisen tahon poistaa tai kiertää tai auttaa ulkopuolista tahoa poistamaan tai kiertämään minkä tahansa Ratkaisun kopioiden asennuksen tai käytön ohjaimet.

5.2. Jotkin Ratkaisut myöntävät sinulle tai toiselle käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet, jotka muun muassa saattavat sallia järjestelmänvalvojan seurata muita Laitteita ja/tai muilla Laitteilla käyttöönotettujen Ratkaisujen tilaa, muun muassa tilauksen tilaa ja Ratkaisun antamia ilmoituksia ja viestejä. Vahvistat ja takaat, että käytät järjestelmänvalvojan oikeuksia vain niissä Laitteissa ja Ratkaisuissa, joihin sinulle on myönnetty oikeudet, etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Vahvistat ja takaat myös, että sinulla on valtuudet hyväksyä tämä Sopimus ja asenttaa Ratkaisu Laitteille valvomiesi Laitteiden omistajien ja käyttäjien puolesta ja että täten hyväksyt tämän Sopimuksen heidän puolestaan.

5.3. Joillakin Ratkaisuilla saattaa olla mahdollista, julkaista tai jakaa julkisesti muille käyttäjille sisältöä, jonka käyttäjä on itse luonut tai hankkinut muusta lähteestä (”Käyttäjäsisältö”). Säilytät kaikki jo hallussasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti olevat immateriaalioikeudet Käyttäjäsisältöön, jonka julkaiset tai jaat Ratkaisun välityksellä tämän Sopimuksen oikeuksien, lisenssien ja muiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien muiden tahojen piilevät oikeudet Käyttäjäsisältöön, jota saatat käyttää tai muokata. Myönnät Myyjälle yksinoikeudettoman, rajoittamattoman, ehdottoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, pysyvän ja rojaltittoman oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, jäljentää, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, alilisensoida (useilla tasoilla), muokata, esitellä, julkisesti suorittaa, siirtää, julkaista, lähettää, kääntää, luoda versioita tai muuten jollakin tavalla hyödyntää kaikkea Ratkaisun avulla julkaisemaasi tai jakamaasi Käyttäjäsisältöä tai sen osia (ja näiden versioita) yksinomaan Ratkaisujen tarjoamiseen sinulle tämän Sopimuksen mukaisesti. Joka kerta, kun julkaiset tai jaat Käyttäjäsisältöä, vahvistat ja takaat, että olet täysi-ikäinen asuinmaassasi ja olet julkaisemassasi tai jakamassasi Käyttäjäsisällössä esitetyn tai siihen osallistuneen alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja tai sinulla on alaikäisen vanhemman tai laillisen huoltajan asianmukainen suostumus kyseiseen Käyttäjäsisältöön liittyen: (i) olet Käyttäjäsisällön ainoa laatija ja sen immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien haltija tai sinulla on laillinen lupa julkaista ja jakaa Käyttäjäsisältö ja antaa Myyjälle lupa käyttää sitä tässä osassa kuvatulla tavalla ilman, että Myyjä on velvoitettu hankkimaan suostumus ulkopuoliselt taholta ja ilman, että Myyjälle syntyy mitään velvoitteita tai vastuita; (ii) Käyttäjäsisältö on paikkansapitävää; (iii) Käyttäjäsisältö ei Myyjän salliman käytön ja tässä Sopimuksessa määritellyn hyväksikäytön puitteissa riko mitään ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; eikä (iv) Käyttäjäsiältö siko tätä Sopimusta tai aiheuta vahinkoa tai haittaa kenellekään.

6. Rajoitettu takuu; Vastuuvapautuslausekkeet ja vastuun poissuljenta

6.1. Tämän Osan 6 jäljellä oleviin osiin perustuen, Myyjä takaa sinulle, että Ratkaisu toimii tai suoritetaan pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti kolmekymmentä (30) päivää siitä eteenpäin, kun olet alunperin saanut Ratkaisun. Tehdäksesi takuuvaade, sinun tulee seurata Ratkaisun sinulle myyneeltä taholta saamiasi ohjeita. Jos Ratkaisu ei toimi pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti, Myyjän ja sen jakelijoiden ja asiamiesten koko yksinomainen vastuu ja sinun yksinomainen suojasi on rajoitettu Myyjän valinnan mukaan, joko: (i) Ratkaisun korvaamiseen uudella Ratkaisulla; tai (ii) Ratkaisun palauttamiseen ja Ratkaisusta maksamiesi maksujen ja korvausten ("Maksut") palauttamiseen. Tämä takuu koskee Ratkaisua vain siinä muodossa, jossa se alunperin toimitettiin, ja se ei koske päivityksiä tai Ratkaisun yhdistämistä, toimintaa tai käyttöä ohjelmiston, Laitteiston tai muiden sellaisten materiaalien kanssa, jotka eivät ole Myyjän tarjoamia, tai Laitteita, ohjelmistoja tai muita materiaaleja, jotka eivät ole Myyjän Dokumentaatiossa määritettyjen vaatimusten mukaisia.

6.2. MYYJÄ JA SEN JAKELIJAT JA ASIAMIEHET EIVÄT TAKAA MINKÄÄN RATKAISUN TAI DOKUMENTAATION TOIMNTAA TAI NIISTÄ SAATUJA TULOKSIA. TÄSSÄ OSASSA ILMOITETAAN YKSINOMAISET SUOJAT MYYJÄN TAI SEN JAKELIJOIDEN TAI ASIAMIESTEN TAKUUN RIKKOMISELLE. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUNOTTAMATTA, RATKAISU TARJOTAAN SELLAISENA, KUIN SE ON MYYNTIHETKELLÄ JA MYYJÄ JA SEN JAKELIJAT JA ASIAMIEHET EIVÄT TARJOA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TAI EHTOJA JA IRTISANOUTUVAT KAIKISTA SÄÄDÄNNÄISOIKEUDEN, TAPAOIKEUDEN, OIKEUSTIETEEN JA MUIDEN OIKEUSTEORIOIDEN MÄÄRÄÄMISTÄ EHDOISTA JA TAKUISTA LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI, MUKAAN LUKIEN HILJAISET TAKUUT TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUSEHDOT, MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVA LAATU TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUS. MYYJÄ EI TAKAA, ETTÄ RATKAISUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ RATKAISUT TOIMIVAT OIKEIN LAITTEESSA TAI TIETYSSÄ LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOSSA TAI ETTÄ RATKAISUT TARJOAVAT TÄYDELLISEN SUOJAUKSEN KAIKELLE VALITULLE DATALLE, TIEDOLLE TAI SISÄLLÖLLE, JOKA ON TALLENNETTU TAI LÄHETETTY INTERNETIN KAUTTA.

6.3. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA, KAIKKI SINULLE MAKSUTTA (MUKAAN LUKIEN "ILMAISEKSI", KOKEILUNA" TAI "BETANA") TARJOTUT RATKAISUT ON TARJOTTU "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "SAATAVILLA OLLESSA" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI MYYJÄN TUKEA TAI MUITA PALVELUITA.

6.4. Myyjä sanoutuu irti kaikesta vastuusta Ratkaisua koskien, mukaan lukien Ratkaisun aiheuttamasta datan katoamisesta tai tietosuojan vaarantumisesta johtuvasta vahingosta tai vastuusta. Myyjä ei takaa, että tietojasi säilytetään turvallisesti ja turvatusti. Ratkaisu voi tehdä Laitteeseesi muutoksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti sen toimintaan, esimerkiksi Ratkaisun (paikkansapitävästi tai paikkansapitämättömästi) virustartunnan saaneiksi luokittelemien järjestelmä- tai sovellustiedostojen poistaminen. Tiedostat, että Ratkaisun käytön seurauksena tällaisia muutoksia voi tapahtua Laitteellesi ja hyväksyt tämän. Ratkaisu ei ole vikasietoinen, eikä sitä niin ollen ole suunniteltu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, jotka vaativat siltä vikaturvallista toimintaa.

6.5. LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA MYYJÄ TAI MIKÄ TAHANSA SELLAINEN YRITYS, JOKA HALLITSEE SITÄ, JOTA SE HALLITSEE TAI JOKA ON YHTEISHALLINNASSA SEN KANSSA (YHDESSÄ "MYYJÄRYHMÄ") TAI NIIDEN TYTÄRYHTIÖT, ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, ALIHANKKIJAT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LANGATTOMIEN PALVELUJEN TARJOAJAT, JOIDEN VERKOSSA PALVELU TARJOTAAN, TAI MUUT LIIKETOIMINTAKUMPPANIT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA VASTUUN SYYSTÄ TAI TEORIASTA HUOLIMATTA, TAI MISTÄÄN (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA) VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LIIKETOIMINNAN, TUOTTOJEN TAI TULON MENETYKSESTÄ, YKSITYISYYDEN MENETYKSESTÄ, JONKUN LAITTEEN TAI RATKAISUN KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, MUKAAN LUKIEN RATKAISU, VASTAAVIEN TAI KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA PALVELUJEN HANKKIMISESTA AIHEUTUVAT KULUT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKETOIMINTATIETOJEN MENETYS TAI MUU RAHALLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SEN MUKAISESTI TARJOTUSTA RATKAISUSTA, VAIKKA MYYJÄLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MYYJÄRYHMÄN JÄSENET EIVÄT OLE VASTUUSSA LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI VIOITTUMISESTA, POISTAMISESTA, VARKAUDESTA, TUHOAMISESTA, MUUNTAMISESTA, TAHATTOMASTA PALJASTAMISESTA TAI RATKAISUN TAI SEN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN, VASTAANOTETUN TAI TALLENNETUN DATAN, TIEDON TAI SISÄLLÖN MENETYKSESTÄ SYYSTÄ RIIPPUMATTA. LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA MYYJÄ, MIKÄÄN MYYJÄRYHMÄN JÄSEN TAI NIIDEN JAKELIJA TAI ASIAMIES EI OLE VASTUUSSA VIIDEN YHDYSVALTAIN DOLLARIN (US$5.00) YLITTÄVÄSTÄ TAI RATKAISUSTA TILAUSJAKSOLTA MAKSAMASI SUMMAN YLITTÄVÄSTÄ VAHINGOSTA.

6.6. EDELLÄ MAINITUT MYYJÄN, MYYJÄRYHMÄN JÄSENTEN JA NIIDEN JAKELIJOIDEN JA ASIAMIESTEN VASTUUN VAPAUTUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT RAJOITA HEIDÄN MAHDOLLISTA VASTUUTAAN KUOLEMASTA, HENKILÖVAHINGOSTA TAI PETOKSESTA SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMAN LAAJUUDEN YLI.

7. Tietosuoja; henkilökohtaisten tietojen käsittely

7.1. Tiedostat ja hyväksyt, että Ratkaisu voi automaattisesti kommunikoida Myyjän pilvipohjaisen teknologian kanssa toimiakseen ja tehdäkseen Ratkaisusta ja Myyjän muista tuotteista ja palveluista tehokkaampia. Voit perua suostumuksesi tällaiseen kommunikaatioon ainoastaan poistamalla Ratkaisun.

7.2. Myyjä käsittelee tiettyjä seuraaviin asioihin liittyviä tietoja, (jotka voivat pitää sisällään henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja ja/tai henkilökohtaisia tietoja): (i) Ratkaisun käyttäjä ja/tai sellaisen Laitteen käyttäjä, jolla Ratkaisua käytetään; (ii) Ratkaisu ja/tai Laite, jolla Ratkaisua käytetään; noudattaen Myyjän tietosuojamenettelyä, joka löytyy osoitteesta www.avast.com (kun Myyjä on Avast Software s.r.o), www.avg.com (kun Myyjä on AVG Netherlands BV) tai www.hidemyass.com (kun Myyjä on Privax Limited).

8. Sopimuksen päättyminen

Tämä Sopimus päättyy välittömästi, jos rikot mitään sen sisältämää velvollisuutta (mukaan lukien Osissa 2, 5 ja 9 esitetyt velvollisuudet, joiden rikkominen johtaa Ratkaisun päivitysten saamisoikeuksiesi ja maksun palautusoikeuksiesi menettämiseen). Myyjä varaa oikeuden muihin lainmukaisiin suojiin siinä tapauksessa, että tämä Sopimuksen rikkomisesi vaikuttaa negatiivisesti Myyjään tai sen jakelijoihin tai asiamiehiin. Tämän Sopimuksen sisältämät vastuun rajoitukset, takuun vastuuvapautukset ja vahingonkorvausvastuu ovat voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen. Mitään näistä ehdoista ei katsota luovutetuiksi, ellei asiasta ole olemassa luopumiskirjaa, jonka Myyjä on allekirjoittanut. Jos jokin tämän Sopimuksen määräys katsotaan virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimus on muilta osiltaan edelleen täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen.

9. Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet

Kaikkien Ratkaisujen katsotaan olevan "kaupallisia tuotteita" ("commercial items"), kuten ne on Yhdysvaltain liittovaltion säädöstössä määritelty (48 C.F.R. 2.101) ja "kaupallisia tietokoneohjelmistodokumentaatioita" (“commercial computer software documentation”), kuten ne on määritelty liittovaltion säädöstössä (48 C.F.R. 12.212). Liittovaltion säädösten kohtien 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti, kaikki Yhdysvaltain hallituksen käyttäjät saavat Ratkaisut ja niihin liittyvän Dokumentaation ainoastaan niillä oikeuksilla, jotka tässä on määritelty pätemään yksityisasiakkaisiin. Käyttäessään Ratkaisuja ja niihin liittyvää Dokumentaatiota, valtiollisen elimen katsotaan myöntävän, että kyseinen tietokoneohjelmisto ja tietokoneohjelmistodokumentaatio ovat kaupallisia, mikä johtaa tämän mukaisten oikeuksien ja rajoitusten hyväksymiseen.

10. Vientisäätelyt

Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat Ratkaisujen vientiä ja jälleenvientiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Export Administration Regulations -säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden hallitusten laatimia loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja sijainteja koskevia säädöksiä. Edellä mainitun yleisestä luonteesta riippumatta: (i) vahvistat, ettet ole kiellettyjen henkilöiden luettelossa, tarkistamattomien tahojen luettelossa, tahoja koskevassa luettelossa, erityistarkkailussa olevien kansalaisten luettelossa, ulkopuolelle suljettujen tahojen luettelossa tai missään muussa Yhdysvaltain hallituksen julkaisemassa luettelossa, (ii) etkä käytä, vie tai jälleenvie Ratkaisua alueille, määränpäihin, yrityksiin tai henkilöille, jotka rikkovat Yhdysvaltain tai EU:n asettamia kauppasaartoja tai -pakotteita. Vapautat Myyjän vastuista, jotka koskevat korvausvaateita, vaatimuksia, kanteita tai oikeudenkäyntiprosesseja ja kaikkia vahingonkorvauksia, vastuita, kuluja ja kustannuksia, jotka syntyvät sen seurauksena, että et noudata tätä Osaa 10.

11. Sitova välimiesmenettelysopimus ja ryhmäkanteesta luopuminen

11.1. Tämä Osa 11 pätee kaikkiin Ratkaisusta tai tästä Sopimuksesta johtuviin tai niihin liittyviin Riita-asioihin, joissa sinä ja Myyjäryhmän yritys olette osallisina. "Riita-asia" tarkoittaa Osan 11 tarkoituksessa mitä tahansa riita-asiaa, kannetta tai kiistaa huolimatta puolustetun kanteen tarkasta syystä (eli se kattaa muiden mahdollisten kanteen syiden tai lakiperustan lisäksi sopimusrikkomusta, petosta ja asetusten tai säädösten rikkomista koskevat vaateet).

11.2. Riita-asioissa sinun on annettava Myyjälle Riita-asiaa koskeva ilmoitus, joka on kirjallinen lausunto, joka sisältää ilmoituksen antavan osapuolen nimen, osoitteen ja yhteystiedot, Riita-asiaan johtaneet syyt ja pyydetyn korvauksen. Sinun on lähetettävä riita-asiailmoitus sähköpostitse Myyjälle osoitteeseen legal@avast.com (aiheeksi on merkittävä: Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen mukainen riita-asiailmoitus, Osio 11).

11.3. KAIKKI OIKEUDENKÄYNNIT, JOISSA PYRITÄÄN RATKAISEMAAN RIITA-ASIA TAI KÄYMÄÄN SIITÄ OIKEUTTA JOSSAKIN KÄRÄJÖINTIPAIKASSA, SUORITETAAN YKSILÖPOHJAISESTI. ET SAA PYRKIÄ JÄTTÄMÄÄN RIITA-ASIAA KUULTAVAKSI RYHMÄKANTEENA, ASIANAJAJAN ESITTÄMÄNÄ JOUKKOKANTEENA TAI MILLÄÄN MUULLA OIKEUDENKÄYNNILLÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI LUPAA TOIMIA TOISEN OSAPUOLEN EDUSTAJANA. VÄLIMIESMENETTELYYN TAI OIKEUDENKÄYNTIIN EI YHDISTETÄ MUUTA VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI OIKEUDENKÄYNTIÄ ILMAN KAIKKIEN NIIDEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA, JOITA VÄLIMIESMENETTELY TAI OIKEUDENKÄYNTI KOSKEE.

11.4. Jos sinä ja Myyjä ette ratkaise Riita-asiaa epävirallisissa neuvotteluissa, Riita-asia pyritään ratkaisemaan yksinomaan sitovalla välimiesmenettelyllä Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -lakia seuraten (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. Alla määriteltyjä tapauksia lukuun ottamatta, luovut kaikkia riita-asioita koskevasta käräjöintioikeudesta (tai osallistumisoikeudesta oikeudenkäyntiin osapuolena) tuomioistuimessa tuomarin tai valamiehistön läsnä ollessa. Sen sijaan kaikki Riita-asiat ratkaistaan puolueettoman välimiehen avulla, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta rajallista oikeutta valittaa FAA:n mukaisesti. Mikä tahansa oikeusistuin, jolla on tuomiovalta osapuoliin nähden, voi panna täytäntöön välimiehen palkkion.

11.5. Tämän Osan 11 välimiesmenettelyyn pätevät seuraavat poikkeukset:

11.5.1. Voit käydä oikeutta Riita-asiasta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kautta maakunnassa tai samankaltaisessa poliittisessa alajaostossa, jos Riita-asia täyttää vaatimukset, jotka siltä edellytetään vähäisten vaatimusten menettelyssä. Jos käynnistät korvausvaatimuksen vähäisten vaatimusten menettelyssä, vastaat kaikista kustannuksista ja maksuista.

11.5.2. Kaikki väitettyjä sinun tai Myyjän suorittamia immateriaalioikeuksien väärinkäyttöjä koskevat Riita-asiat käsitellään oikeudessa.

11.5.3. Jos asut Euroopan unionissa ja ostit Ratkaisun Euroopan unionissa toimivalta Myyjäryhmän yritykseltä, sinulla saattaa olla oikeus esittää Riita-asiasi Euroopan komission verkkovälitteistä riidanratkaisua käyttäen ("ODR-alusta"). ODR-alustan tarkoituksena on mahdollistaa tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten verkosta ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä riita-asioiden ratkaisu. Löydät ODR-alustan seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Minkä tahansa välimiesmenettelyn toteuttaa American Arbitration Association ("AAA"), ja välimiesmenettelyä koskee AAA:n "Consumer Arbitration -säännöt", jotka tulivat voimaan 1.9.2014, ja niihin liittyvät "Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees) -säännöt", jotka tulivat voimaan 1.9.2014 (yhdessä "Kuluttajamenettelyt") ja ne ovat seuraavien sääntöjen alaisia:

11.6.1. Kuluttajamenettelyissä säädetään tietyistä maksuista, ja osa niistä kohdistetaan kuluttajalle (sinä) ja osa yritykselle (Myyjä). Jos korvausvaatimuksesi on enintään 75 000 US$, Myyjä maksaa kakki määrätyt maksut ja kustannukset, myös kuluttajalle kohdistetut. Myyjä ei vastaa mistään muista kuluista. Jos korvausvaatimuksesi on yli 75 000 US$, Kuluttajamenettelyt kattavat maksun.

11.6.2. Alla määritettyä lukuun ottamatta AAA:n Kuluttajamenettelyä sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin Riita-asioihin. Osapuoli voi kuitenkin kuluttujan välimiesmenettelysäännön R-1(e) perusteella jättää asianmukaisen hakemuksen kuluttajan välimiesmenettelyn sääntöihin liittyen välimiehelle lopullista päätöstä varten. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määärin, kun se on ristiriidassa kuluttajamenettelyiden kanssa. Voit aloittaa välimiesmenettelyn vain siinä maakunnassa tai samankaltaisella poliittisella alueella, jossa asut. Välimiesmenettelyt suoritetaan puhelinneuvotteluna. Jos menettelyt suoritetaan AAA-kuluttajamenettelyiden mukaisesti, välimiehillä on harkintavalta vaatia henkilökohtaista kuulemista osapuolen pyynnöstä.

11.6.3. Sinä ja Myyjä sovitte, että AAA:n käyttö välimiesmenettelyn hoitamiseen ei ole olennaista osapuolten Sopimuksen kannalta käsitellä Riita-asiat välimiesmenettelyssä. Jos AAA ei suorita tai voi suorittaa välimiesmenettelyä, sinä ja Myyjä neuvottelette hyvässä uskossa ja valitsette yksinomaisen välimiehen, joka ratkaisee Riita-asian Kuluttajamenettelyiden mukaisesti. Jos osapuolet eivät pääse Sopimukseen välimiehen valinnasta, pätevän tuomiovallan oikeus nimittää välimiehen, joka noudattaa AAA:n Kuluttajamenettelyitä.

11.6.4. Jos yksi tai useampi tämän Osan 11 osa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, silloin vain kyseisissä olosuhteissa kyseisten osien soveltaminen lopetetaan ja Riita-asia ratkaistaan tämän Osan 11 jäljellä olevien osien ja kaikkien muiden tämän Sopimuksen ehtojen perusteella. Jos tällaisesta soveltamisen lopettamisesta seuraa, että Riita-asia tai sen osat käsitellään oikeudessa, tällaisen tuomioistuimen hallitseva laki ja yksinomainen tuomiovalta kuuluu Kalifornian Santa Claran piirikunnan oikeusistuimelle. Tällaista oikeudenkäyntiä varten hyväksyt näiden tuomioistuinten sinua koskevan kyseisen Kalifornian tuomiovallan etkä kiistä sitä, ja luovut lisäksi vastalauseista, jotka perustuvat väärään oikeuspaikkaan tai forum non conveniens -periaatteeseen, ja et pyydä tapauksen siirtoa toiseen piirikuntaan tai toiselle oikeudenkäyttöalueelle.

11.7. Edeltävistä kappaleista huolimatta, jos ostat Ratkaisun muuhun kuin henkilökohtaiseen tai kotikäyttöön, välimiesmenettelyt, mukaan lukien kustannusten maksaminen, hoidetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen ("Kuluttajamenettelyt") mukaisesti. Näitä Kuluttajamenettelyitä käytetään asianmukaisesti mihin tahansa osapuolten väliseen Riita-asiaan, etkä edistä mitään muuta käytäntöä missään oikeuskäynnissä. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin, kun se on ristiriidassa Kuluttajamenettelyiden kanssa.

12. Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen ja Ratkaisun ja Dokumentaation käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, pois lukien sen ristiriitaiset lait. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista soveltaminen on suoraan poissuljettu.

13. Yleistä

13.1. Koko Sopimus. Tämä Sopimus on koko sopimus sinun ja Myyjän välillä koskien Ratkaisujen ja Dokumentaation käyttöäsi. Tämä Sopimus ohittaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset kommunikaatiot, toteamukset, lausunnot, takuut ja esitykset liittyen Ratkaisujen ja Dokumentaation käyttöösi. Edellä mainitusta huolimatta, mikään tässä Sopimuksessa ei heikennä oikeuksia, joita sinulla voi olla lainkäyttöalueellasi kuluttajansuojalakeihin tai muihin soveltuviin lakeihin perustuen ja joita ei voida sopimuksella muuttaa. Tämä Sopimus, Sovellettavat ehdot ja Dokumentaatio tulkitaan, niin pitkälle kuin se on käytännössä toteutettavissa, olevan yhdenmukaisia toistensa kanssa, mutta ristiriitatapauksessa seurataan seuraavaa järjestystä: (i) Sovellettavat ehdot; (ii) tämä Sopimus; ja (iii) Dokumentaatio.

13.2. Huomautus. Myyjä voi milloin tahansa lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, ponnahdusikkunassa, valintaikkunassa tai muulla tavoin, vaikka joissakin tapauksissa et ehkä saa ilmoitusta, ennen kuin käynnistät Ratkaisun. Tällainen ilmoitus katsotaan toimitetuksi päivämääränä, jolloin Myyjä ensimmäisen kerran tarjoaa sen saataville Ratkaisun kautta huolimatta siitä, minä päivänä vastaanotat ilmoituksen.

13.3. Sovellettava laki. Tämän Sopimuksen ja kaikkien tästä Sopimuksesta johtuvien tai siihen liittyvien ei-sopimusperusteisten velvoitteiden tulkintaan, voimassaoloon ja täytäntöönpanoon sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja, lukuun ottamatta sen kollisionormeja.

13.4. Tulkinta. Tämän Sopimukset otsikot eivät vaikuta sopimuksen tulkintaan. Sukupuoleen viittaavat ilmaukset viittaavat kaikkiin sukupuoliin. Yksikkömuoto kattaa monikon ja päinvastoin. Kun sana tai ilmaisu määritetään, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys.

13.5. Ositettavuus. Jos jokin tämän Sopimuksen määräys katsotaan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavissa olevan lain tai säädöksen mukaisesti, kaikki muut tämän Sopimuksen määräykset pysyvät täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

13.6. Kyvyttömyys. Myyjä ei ole vastuussa toiminnan puutteesta tai hitaudesta, joka johtuu kokonaan tai osittain puutteista käyttöhyödykkeiden saannissa (mukaan lukien sähkön saanti), internetin toiminnasta, tietoliikenteen tai tietotekniikan laitteiden ongelmista, lakoista tai muista työselkkauksista (mukaan lukien rajoituksetta Myyjäryhmän yritysten sisäiset tai niiden asiamiesten, lisenssinhaltijoiden edustajien, välittäjien, jakelijoiden, jälleenmyyjien ja muiden liikekumppaneiden lakot tai työselkkaukset) sotatoimista, terroriteoista, palvelunestohyökkäksistä tai muista Myyjään, Myyjäryhmän jäseneen tai sen jakelijoihin vaikuttavista tietotekniikkahyökkäyksistä tai -rikkomuksista, tulvista, sabotaasista, tulipalosta, muista luonnonkatastrofeista tai -mullistuksista tai muusta Myyjästä riippumattomasta syystä.

13.7. Luopuminen. Jos jompikumpi osapuoli ei noudata tiukasti tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, sitä ei pidetä luopumisena tai hylkäämisenä Sopimuksen myöhemmästä noudattamisesta, ja tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset säilyvät kokonaisuudessaan täysin voimassa ja täytäntööpanokelpoisina. Jos jompi kumpi osapuoli luopuu tämän Sopimuksen jostakin ehdosta tai määräyksestä, se ei ole voimassa mitään tarkoitusta varten, ellei tällaista luopumista tehdä kirjallisesti tällaisen osapuolen allekirjoittamana. Kummankaan osapuolen luopumista tämän Sopimuksen ehdosta, kun toinen osapuoli on rikkonut ehtoa, ei tulkita jatkuvaksi luopumiseksi tällaisesta rikkeestä tai luopumiseksi muista saman tai muiden tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta.

13.8. Siirtäminen. Et voi siirtää oikeuksiasi tai velvoitteitasi tämän Sopimuksen puitteissa ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Myyjä saattaa siirtää tämän Sopimuksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman sinun etukäteen antamaasi kirjallista suostumusta.

13.9. Tulkinta. Tätä Sopimusta ei koske Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, jonka käyttö on nimenomaisesti poissuljettu. Jos tämän Sopimuksen ehtojen merkityksestä tai tulkinnasta on epäselvyyttä oikeudenkäynnissä tai muissa menettelyissä, tämän Sopimuksen ehtoja tulkitaan siten, että kumpikin osapuoli on osallistunut niiden laatimiseen, ja tämän Sopimuksen määräysten laatimisen perusteella ei voida esittää toista osapuolta suosivaa tai syrjivää olettamaa tai todistustaakkaa.

13.10. Kolmannen osapuolen edunsaajien sulkeminen ulkopuolelle. Tämä Sopimus on tarkoitettu ainoastaan sinun ja Myyjän ja muiden Myyjäryhmän yritysten sekä niiden asiamiesten, lisenssinhaltijoiden, edustajien, alihankkijoiden, jakelijoiden, jälleenmyyjien ja muiden liiketoimintakumppanien eduksi. Kukaan tämän Sopimuksen koskema henkilö tai osapuoli ei voi tuottaa tämän Sopimuksen mukaisesti kannetta niin, että Sopimuksella on ulkopuolinen edunsaaja.

13.11. Kieli. Tämä Sopimus laadittiin alunperin englannin kielellä. Vaikka Myyjä saattaa tarjota käyttöösi yhden tai useamman käännetyn version tästä Sopimuksesta, riita- ja ristiriitatapauksissa sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen englannin kielistä versiota.

13.12. Internet-yhteys. Joidenkin Ratkaisujen toiminta saattaa edellyttää aktiivista ja vakaasti toimivaa internet-yhteyttä. Tämän vuoksi sinun on varmistettava, että käytettävissäsi on aina aktiivinen ja vakaa Internet-yhteys.

13.13. Tuotenimet. Myyjä varaa oikeuden muuttaa Ratkaisujensa nimiä ajoittain harkintansa mukaan.

13.14. Yhteystiedot. Myyjään voi ottaa yhteyttä seuraavasti:

13.14.1. CloudCare- ja Managed Workplace -palveluita koskevat ohjeet ovat osoitteessa www.avg.com/support; ja

13.14.2. Jos sinulla on kysymyksiä tätä Sopimusta koskien tai haluat pyytää Myyjältä lisätietoja, kirjoita osoitteeseen Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, sähköposti: support@avast.com, puh.: +420 274 005 777 tai käy tukisivustollamme osoitteessa www.avast.com/support.

14. Erityisehdot

Seuraavat erityisehdot koskevat tiettyjä Ratkaisuja. Jos nämä erityisehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden osien kanssa, näitä erityisehtoja sovelletaan ensisijaisesti Ratkaisuja koskien.

14.1. Ulkopuolisten tahojen ohjelmistot, palvelut ja muut tuotteet.

Jotkin Ratkaisut tarjoavat sinulle mahdollisuuden hankkia ulkopuolisten tahojen tarjoamia ohjelmistoja, palveluita ja muita tuotteita. Tiedostat, että kyseessä oleva ulkopuolinen taho on yksin vastuussa tarjoamistaan tuotteista, eikä Myyjä edusta kyseisiä tuotteita tai tarjoa niille takuuta, eikä ole niistä vastuussa; ja jos hankit tai käytät näitä ulkopuolisen tahon tuotteita, niiden käyttöön sovelletaan ulkopuolisen tahon vaatimia lisenssisopimuksia, käyttöehtoja, tietosuojamenettelyjä ja/tai muita ehtoja.

14.2. Selainpuhdistaja

Kun asennat ja käytät Selainpuhdistaja-lisäosaa ("SP"), annat Selainpuhdistajalle luvan muuttaa selainasetuksesi uuteen selainasetukseen.

14.3. Mobiilisovellukset

Tämä Osa 14.3. pätee Mobiililaitteilla käytettäväksi tarkoitettuihin Ratkaisuihin.

14.3.1. Google Playsta (http://play.google.com) ladattujen Ratkaisujen kohdalla tällä Sopimuksella myönnetty lisenssi korvaa kaikki Ratkaisun käyttöoikeudet, jotka muuten myönnettäisiin oletusarvoisesti Google Play -myymälästä ladatuille sovelluksille.

14.3.2. Apple App Storesta ladattujen Ratkaisujen kohdalla pätevät seuraavat ehdot:

(a) Tällä Sopimuksella myönnetyt lisenssit on rajoitettu siirtokelvottomaan lisenssiin käyttää Ratkaisua missä tahansa iPhone- tai iPod Touch -laitteessa tai muussa Applen valmistamassa Laitteessa, jonka omistat tai jota hallitset Apple App Store -kaupan Palveluehtojen http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html mukaisesti tai tällaisten verkkosivustojen ja muiden Applen sinulle saataville asettamien keinojen avulla.

(b) Tämä Sopimus on laadittu ainoastaan tämän Sopimuksen osapuolten välillä, ei Applen kanssa. Myyjä, ei Apple, on yksin vastuussa Ratkaisuista ja niiden sisällöistä.

(c) Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota Ratkaisuun liittyviä ylläpito- ja tukipalveluita.

(d) Jos Ratkaisu ei ole minkään soveltuvan takuun mukainen, voit ottaa yhteyttä Appleen, ja Apple hyvittää sinulle Ratkaisun ostohinnan. Applella ei ole sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa mitään muuta Ratkaisua koskevaa takuuvelvoitetta sinun, Myyjän ja Applen välillä, ja kaikista muista vaateista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kuluista tai maksuista, joiden syynä voidaan pitää takuun laiminlyöntiä, vastaa yksinomaisesti Myyjä.

(e) Myyjä, ei Apple, käsittelee sinun tai kolmannen osapuolen esittämät vaateet, jotka koskevat Ratkaisua tai Ratkaisun hallintaa ja/tai käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta: (i) tuotevastuuta koskevat vaateet; (ii) vaateet, joiden mukaan Ratkaisu ei vastaa sovellettavaa oikeudellista tai sääntömääräistä vaatimusta; ja (iii) vaateet, jotka perustuvat kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön.

(f) Jos kolmas osapuoli väittää, että Ratkaisu tai Ratkaisun omistuksesi ja käyttösi rikkoo tämän kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Myyjä, ei Apple, vastaa yksinomaisesti tällaisen immateriaalioikeuden rikkomusväitteen tutkimisesta, puolustamisesta, sovittelusta ja loppuratkaisusta.

(g) Sinun täytyy noudattaa sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja Ratkaisua käyttäessäsi. Esimerkiksi VoIP Ratkaisua käyttäessäsi, et saa rikkoa langattoman tiedonsiirron sopimustasi.

(h) Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia, ja kun hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) panna tämä Sopimus täytäntöön sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.

14.3.3. Amazon Appstoresta ladattujen Ratkaisujen kohdalla, Amazon voi määrätä tiettyjä käyttäjäehtoja Amazon Appstoreen "Käyttösopimuksen Oletusehdoiksi". Näitä Käyttösopimuksen Oletusehtoja sovelletaan sellaisten Ratkaisujen käyttöön, jotka ostat Amazon Appstore -myymälästä. Käyttöopimuksen Oletusehdoissa määritetään mm. että Myyjä on Ratkaisun lisenssintarjoaja ja että Amazon ei ole tämän Sopimuksen osapuoli. Jos Käyttösopimuksen Oletusehtojen ja tämän Sopimuksen välillä on ristiriitoja, Käyttösopimuksen Oletusehdot ovat vallitsevia. Myyjä tai sinä eivät voi vaatia Amazonia vastuuseen tai korvausvelvollisuuteen Käyttösopimuksen Oletusehtojen noudattamisen tai niiden noudattamatta jättämisen suhteen.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder antaa käyttäjiensä auttaa muita käyttäjiä saamaan yhteyden internetiin jakamalla tietoja WiFi-verkoista. Jos valitset haluavasi jakaa tiedot WiFi-verkostasi muiden käyttäjien kanssa, olet yksin vastuussa siitä, että varmistat, että et riko ulkopuolisten tahojen WiFi-verkkoihin liittyviä oikeuksia. Myyjä ei ota mitään vastuuta siitä noudatatko ehtoja, joita sovelletaan niiden verkkojen käyttöön, joiden tiedot olet jakanut.

14.5. CloudCare ja Managed Workplace. Tämä osio 14.5 pätee siinä määrin, kuin Sovellettavat Ehdot valtuuttavat sinut käyttämään CloudCare- tai Managed Workplace -palvelua MSP Services -palveluiden tarjoamiseen ulkopuolisille tahoille.

14.5.1. Niin kuin niitä tässä Osassa 14.5 käytetään:

(a) "AVG Business Service" tarkoittaa tilanteen mukaan HD Services -palveluita ja/tai NOC Services -palveluita.

(b) "Asiakas" tarkoittaa ulkopuolista tahoa, jolle tarjoat tai haluat tarjota MSP Services -palveluita.

(c) "HD Services -palvelut" tarkoittaa käyttötukipalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(d) "MSP Services -palvelut" tarkoittaa hallintapalveluita, joita tarjoat Asiakkaillesi käyttäen Ratkaisuja (mukaan lukien AVG Business Services -palvelut).

(e) "NOC Services -palvelut" tarkoittaa Laitteen etävalvonta- ja -hallintapalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(f) "Palvelusopimus" tarkoittaa sinun ja Asiakkaan välistä sopimusta, jossa muun muassa kuvaillaan selkeästi palvelut, jotka olet luvannut tarjota Asiakkaalle.

14.5.2. Myyjä myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen alaisena Tilausjakson ajalle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtämättömissä olevan lisenssin (ilman alilisessointioikeuksia) käyttää kyseessä olevaa Ratkaisua (mukaan lukien AVG Business Services -palvelut) MSP Services -palveluiden tarjoamiseen Asiakkaillesi.

14.5.3. Myyjä tarjoaa sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Ratkaisut (tarvittaessa mukaan lukien AVG Business Services -palvelut) asiakkaidesi eduksi.

14.5.4. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sinä:

(a) Vaadit, että: (i) kukin Asiakas (mukaan lukien sinä sovellettavassa laajuudessa), joka vastaanottaa Ratkaisun, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu tämän Sopimuksen sillä hetkellä voimassa olevaan versioon; ja (ii) kukin Asiakas, jolle olet suostunut tarjoamaan Ratkaisuja, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu Palvelusopimukseen. Edellä mainittua rajoittamatta voit hyväksyä käyttöoikeussopimuksen Asiakkaan puolesta vain siinä laajuudessa kuin Asiakas on erikseen valtuuttanut sinut tekemään niin Palvelusopimuksessa tai muutoin. Palvelusopimus: (i) pitää sisällään ehdot, jotka suojaavat Myyjän etuja vähintään yhtä hyvin kuin tämä Sopimus; ja (ii) nimenomaisesti antaa sinulle ja Myyjälle luvan jäljentää, lähettää, varastoida ja käsitellä Asiakkaan dataa ja tietoja palveluita toteutettaessa.

(b) Myyjän ja sinun välisen sopimuksen mukaisesti vastaat yksinomaisesti siitä, että: (i) täytät Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteesi, (ii) noudatat ja kaikki Asiakkaasi noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat työntekijöiden ja muiden kolmansien osapuolten ja niiden Laitteiden valvontaa; (iii) suoritat Sopimuksessa, Sovellettavissa ehdoissa ja Dokumentaatiossa sinulle ja Asiakkaillesi määritetyt tehtävät ja velvoitteet; ja (iv) sovellettavan Palvelujakson päättyessä lopetat Palvelut ja poistat tai pyydät Asiakasta poistamaan Ratkaisun kaikilta Laitteilta, joille se on asennettu.

14.6. Turvasuunnitelma. Tämä Osa 14.6 pätee Turvasuunnitelmiin. 

14.6.1. "Turvasuunnitelma" tarkoittaa palvelua, jonka alla Myyjän teknikko (“Kumppani”) erillistä tilausmaksua vastaan avustaa sinua Tilausjakson aikana suojatulle Laitteellesi tarttuneiden virusten tai muiden haittaohjelmien poistamisessa. Turvasuunnitelmat myydään yhdessä tiettyjen Myyjän tarjoamien virussuojaus Ratkaisujen tai muiden Turvaratkaisujen (jokainen on "Turvaratkaisu") kanssa ja jotka tukevat Turvaratkaisun tarjoamaa suojausta.

14.6.2. Jos pyydät Myyjältä avustusta Turvasuunnitelmaan perustuen ja jos sinä ja laitteesi olette oikeutettuja avustukseen osaan 14.6.3 perustuen, Myyjä avustaa sinua kaupallisesti kohtuullisesti Laitteeseesi vaikuttavien virusten tai muiden haittaohjelmien poistossa. Tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä joidenkin virusten tai muiden haittaohjelmien poistamiseen Laitteeltasi, ja että Myyjä voi palvelua tarjotessaan muuttaa, poistaa tai vioittaa Laitteellasi olevaa dataa, muuttaa Laitteesi asetuksia tai muuten vaikuttaa Laitteesi toimivuuteen.

14.6.3. Turvasuunnitelma kattaa: (i) ainoastaan sen Laitteen, jolle olet ostanut Turvaratkaisun, eikä sitä voida siirtää toiselle laitteelle; ja (ii) ainoastaan ne virukset ja muut haittaohjelmat, jotka ovat tarttuneet Laitteeseen Tilausjakson aikana, sen jälkeen kun latasit ja asensit Turvaratkaisun Laitteelle, ja kun Turvaratkaisu oli käynnissä ajantasalla olevien haittaohjelmien tunnisteiden kanssa. Myyjä voi ilmoittamatta lopettaa Turvasuunnitelman, jos se katsoo yksinomaisella liiketoimintapäätöksellään, että olet pyytänyt tai saanut Turvasuunnitelman alla palvelua Laitteele, jota Turvasuunnitelma ei kata, siirtänyt tai yrittänyt siirtää Turvasuunnitelman toiselle henkilölle tai taholle tai olet muuten rikkonut Turvasuunnitelman ehtoja. 

14.6.4. Myyjä saattaa, Turvasuunnitelman mukaisesti avustusta tarjotessaan, tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston (kuten alla on kuvattu), missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt osan 14.8 ehdot. Jos et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteellesi täytä Turvasuunnitelman alla tuen tarjoamisen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa palvelua Turvasuunnitelman alla. Myyjä voi (muttei ole velvoitettu) ohjata sinut palveluun, jonka alla Myyjä tai sen alihankkija tarjoaa avustusta maksua vastaan.

14.7. Premium tekninen tuki. Tämä osa 14.7 pätee Avast Total Careen, AVG Premium tekniseen tukeen, AVG Go:hun ja muihin teknisen tuen palveluihin (jokainen on "Premium tekninen tuki"), joita Myyjä myy erillään ohjelmistoratkaisuista ja joita käyttämällä Myyjä voi auttaa sinua asentamaan, konfiguroimaan tai selvittämään vikoja ohjelmistotuotteisiin ja/tai varusteisiin tai järjestelmiin liityen, mukaan lukien PC:t, Macit, tabletit, matkapuhelimet tai muut henkilökohtaiset tietokonelaitteet, langattomat reitittimet, kaapelimodeemit tai muut reitittimet, digitaaliset kamerat, pelikonsolit, mediasoittimet, ÄlyTV:t, DVD/Blu-Raysoittimet.  

14.7.1. Tarjotessaan Premium teknistä tukea, Kumppani avustaa sinua kaupallisesti kohtuulisin keinoin ongelmiesi kanssa, mutta markkinoilla olevien teknologioiden moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen, Kumppani ei välttämättä pysty ratkaisemaan ongelmaasi. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi ongelmat, jotka syntyvät valmistajan vielä ratkaisemattomista ohjelmisto- tai laitteistovirheistä tai laitteiston konfiguraation liittyvistä ongelmista, jotka tekevät ongelmien diagnosoinnista ja ratkaisusta Kumppanille mahdottomia tai kohtuuttoman vaikeita. Tästä johtuen, tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä ratkaisemaan tunnistamiasi ongelmia ja että tällaisia ongelmia ei välttämättä ratkaista nopeasti.

14.7.2. Kumppani saattaa, Premium teknistä tukea tarjotessaan, tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston, missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt osan 14.8 ehdot. Jos et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteellesi täytä Premium teknisen tuen tilauksen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa Premium teknistä tukea.

14.8. Etäyhteys; Avustusohjelmisto

14.8.1. Etäyhteys. Tarjotessaan palveluita Turvasuunnitelman mukaisesti osana Premium teknistä tukea tai muiden palveluiden yhteydessä, Myyjä tai Kumppani saattaa joutua muodostamaan etäyhteyden ja ottamaan laitteesi hallintaansa ratkaistakseen kokemasi ongelman. Tällaisen etäyhteysistunnon yhteydessä:

(a) Kumppani saattaa joutua suorittamaan useita komentosarjoja laitteellasi, tekemään muutoksia sen asetuksiin, asentamaan ja poistamaan ohjelmistoja ja tekemään muita muutoksia laitteeseesi ja/tai sen ohjelmistoasetuksiin, siinä määrin kuin se on tarpeellista ongelman ratkaisemiseksi. Ymmärrät, että Kumppani saattaa, muttei ole velvoitettu, asentaa ja poistaa erilaisia patentoituja tai kolmansien osapuolien omistamia ohjelmistotyökaluja, jos Kumppani katsoo tämän tarpeelliseksi pystyäkseen avustamaan sinua ongelmasi kanssa. Tällaisia ohjelmistoja suojaavat soveltuvat lait, mukaan lukien tekijänoikeuslait.

(b) Tiedostat ja hyväksyt, että antamalla Kumppanille luvan muodostaa etäyhteysistunto, annat Myyjälle (ja Myyjän puolesta toimiville kumppaneille ja alihankkijoille) täyden tai rajoitetun käyttöoikeuden laitteeseesi, ohjelmistoosi ja verkkoosi (riippuen laitteesi, ohjelmistosi ja verkkosi asetuksista) ja annat Myyjälle luvan tehdä yllä kuvattuja muutoksia tai Kumppanin Ratkaisua toimittaessaan pyytämiä muutoksia. Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani, tai sinä toimiessasi Kumppanin ohjeistuksen mukaisesti, saattaa muuttaa, poistaa tai vioittaa laitteellasi olevia ohjelmistoja tai tietoja, muuttaa laitteen, ohjelmiston tai verkon asetuksia tai muuten vaikuttaa laitteesi, ohjelmistosi tai verkkosi toimintaan.

(c) Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani voi päästä käsiksi mihin tahansa Laitteellesi talletettuun tietoon. Kumppanit on koulutettu olemaan koskematta muuhun kuin sellaiseen tietoon, joka on välttämätöntä niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joihin olet pyytänyt Kumppanin tukea. Sinun täytyy kuitenkin pysyä Laitteesi ruudun ääressä tarkkaillaksesi Kumppanin toimia, hänen toimittaessaan Ratkaisua Laitteellasi. Sinun on mahdollista lopettaa live-tuki-istunto koska tahansa, pyytämällä tätä Kumppanilta tai katkaisemalla etäyhteysistunto.

14.8.2. Avustusohjelmisto

(a) Ehtona palveluiden tarjoamiseen Turvasuunnitelman mukaisesti, Premium teknisenä tukena tai muina palveluina, Myyjä tai Kumppani voi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan Laitteelle ohjelmiston ("Avustusohjelmisto"), joka antaa Kumppanille mahdollisuuden etäkäyttää Laitettasi, kerätä tietoja Laitteesta ja sen toiminnasta, diagnosoida ja korjata ongelma ja muuttaa Laitteen asetuksia. Voit myös joutua seuraamaan muita Myyjän tai Kumppanin antamia ohjeita. 

(b) Jos sinä tai Kumppani asennatte Avustusohjelmiston Laitteelle, Avustusohjelmisto:

(i) Voi vaatia sinua aktivoimaan se Laitteellasi. Jos et suorita aktivointiprosessia loppuun Kumppanin tai Avustusohjelmiston pyytämän aikarajan sisällä, Avustusohjelmisto saattaa lopettaa toimintansa siihen saakka, kunnes aktivointi suoritetaan loppuun.  

(ii) Voi kommunikoida Myyjän (tai sen kumppanin tai alihankkijan) palvelinten kanssa säännöllisesti (i) varmistaakseen, että saat kaikki palvelut ja ohjelmistot, joihin sinulla on oikeus osana Ratkaisuasi, (ii) mahdollistaakseen nopean chat-istunnon Kumppanin kanssa osana Ratkaisuasi tai (iii) antaakseen sinulle pääsyn tiettyihin itsepalvelutyökaluihin osana Ratkaisuasi.

(iii) Voi oletusarvoisesti toimia lakkaamatta Laitteellasi ja suorittaa erilaisia taustatehtäviä, jotka auttavat pitämään Laitteesi toimintakunnossa. Ollessaan päällä, se voi kerätä erilaista tietoa Laitettasi koskien, mukaan lukien laitteen teknisiä tietoja, tietoja sen käyttöjärjestelmästä, ladatuista ja/tai asennetuista ohjelmistoista, päivityksistä ja parannuksista, turvaohjelmistosi saatavuudesta ja statuksesta, varajärjestelmistä, palomuureista, erilaisista tunnisteista, järjestelmän ja ohjelmiston virheilmoituksista, verkon statuksesta, yhdistetyistä oheislaitteista ja muista yhdistetyistä laitteista, sekä muita vastaavia tietoja. Tämä tieto auttaa Myyjää torjumaan useita yleisiä ongelmia, joihin saatat törmätä, ja tunnistamaan nopeasti ongelmia, joihin saatat pyytää Myyjän tukea.

Sulje

Melkein valmista!

Viimeistele asennus napsauttamalla lataamaasi tiedostoa ja noudattamalla ohjeita.

Valmistellaan latausta...
Huomaa: Jos latauksesi ei käynnisty automaattisesti, klikkaa tätä.
Aloita Avastin asentaminen klikkaamalla tätä tiedostoa.