Tarayıcılar için destek sunuyoruz, dinozorlar için değil. Bu web sayfasının içeriğini doğru şekilde görüntülemek istiyorsanız lütfen tarayıcınızı güncelleyin.

END USER LICENSE AGREEMENT

Sürüm 1.4 (07/07/17)

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Çözümü (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ("Sözleşme") şartlarını ve hükümlerini dikkatlice okuyun. Bu belge, "AVAST" markalı Çözümler için Avast Software s.r.o. (Çek Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kurulmuş bir şirket) ile "AVG" markalı Çözümler için AVG Netherlands BV (Hollanda yasaları çerçevesinde kurulmuş bir şirket) ile ya da "HIDE MY ASS!" veya "HMA!" markalı Çözümler için Privax Limited (İngiltere ve Galler yasaları çerçevesinde kurulmuş bir şirket) ile bağlayıcı bir sözleşmedir. (Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV ve Privax Limited, geçerli olduğu üzere, tek tek "Satıcı" olmak üzere). Elektronik olarak onay vererek, Çözümü yükleyerek veya Çözümü kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz ya da Cihazları için Satıcıdan Çözümler tedarik ettiğiniz tüzel ya da gerçek kişiler (topluca "siz") için bu Sözleşmenin tüm şartlarını ve hükümlerini kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmiyorsanız, yükleme işlemine devam etmeyin ve size ait olan tüm Çözüm kopyalarını silin veya imha edin.

Bu Sözleşme, Satıcı tarafından sağlanan belirli yazılımların veya hizmetlerin (bunlara ilişkin yükseltmeler veya güncellemeler de dâhil) kullanımınıza (her biri bir "Çözüm") ve ilgili tüm Belgelere ilişkindir. Bu Sözleşmede, "Belgeler", Satıcının Çözüm ile birlikte sağladığı tüm kullanıcı kılavuzları ve talimatları anlamına gelir; "Geçerli Şartlar", toplu olarak Abonelik Dönemiyle birlikte Cihaz Türleri, İzin Verilen Cihaz Sayısı, 2. Bölümde açıklanan diğer sınırlamalar kapsamı çerçevesinde Çözümü satın aldığınız Belgeler veya işlem belgeleri anlamına gelir. Bu Sözleşme, Çözümün önceki bir sürümüne ilişkin olarak daha önce girmiş olduğunuz diğer sözleşmeleri geçersiz kılar ve bunların yerini alır.

Satıcı, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir ve bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde Çözümü kullanmaya devam etmeniz veya Çözüm için para iadesi talebinde bulunmamanız bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Satıcı, daha önce satın almış olduğunuz Çözümleri kullanmaya devam etmeniz için değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Bu Sözleşmenin değiştirilmesini kabul etmezseniz, Satıcı bundan etkilenen Çözümleri kullanımınızı sonlandırabilir ve bu durumda https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (Satıcı, Avast Software s.r.o) veya https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (Satıcı, AVG Netherlands BV) veya http://www.hidemyass.com/legal/refunds (Satıcı, Privax Limited) adresindeki talimatları izleyerek Çözümlerin Ücretleri için para iadesi alabilirsiniz (Abonelik Döneminin sona ermeyen veya kullanılmayan kısmıyla orantılanmış olarak).

1. Lisans

Satıcı, bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeniz koşuluyla, uzatmalar veya yenilemeler de dâhil olmak üzere, Geçerli Şartlarda belirtilen kararlaştırılmış süre boyunca ("Abonelik Dönemi"), Çözümü ve Belgeleri kullanmanız için münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

2. Çözümün İzin Verilen Kullanımı

2.1. Çözümü, sadece Geçerli Şartlarda belirtilen kabul edilmiş sayıda ("İzin Verilen Cihaz Sayısı") cep telefonu, akıllı telefon, tablet, mobil ağ aygıtı, başka mobil cihazlar ("Mobil Cihaz"), kişisel bilgisayar, internet bağlantılı cihaz veya Çözümle uyumlu başka cihazlarda (her Mobil Cihaz da dâhil olmak üzere her biri bir "Cihaz") veya bu cihazları desteklemek için sadece şu hâllerde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:

2.1.1. Satıcının kurumsal, ticari veya işletme kullanımı için belirlediği Çözümler (her biri bir "İşletme Çözümü") için, siz veya bağlı kuruluşlarınızın (sizi kontrol eden, sizin kontrol ettiğiniz veya ortak kontrolünüz altında olan kuruluşların) şirket içi iş amaçları için. İşletme Çözümünün bağlı kuruluşlarınız tarafından böyle bir şekilde kullanılması durumunda, bağlı kuruluşlarınızın bu Sözleşmeye uymalarından siz sorumlusunuzdur ve bir bağlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihlal tarafınızca gerçekleştirilmiş ihlal olarak değerlendirilecektir. Bu Sözleşmeye göre Satıcının tüm yükümlülükleri, bu Sözleşme kapsamında İşletme Çözümünü kullanan bağlı kuruluşlarınıza değil, yalnızca size ait olacaktır.

2.1.2. Diğer tüm Çözümler (her biri bir "Tüketici Çözümü") söz konusu olduğunda, sizin veya hane halkı üyelerinizin kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanımı için.

2.2. Çözümün bir yedekleme kopyasını da oluşturabilirsiniz.

2.3. Ağ kullanımı için yapılandırılmış olması koşuluyla, Çözümü aşağıdaki amaçlardan sadece biri için (ikisi birden değil) tek bir yerel alan ağında kullanmak üzere bir veya daha fazla dosya sunucusunda yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:

2.3.1. Çözümün, bir sabit diskte veya İzin Verilen Cihaz Sayısı kadar başka depolama cihazında kalıcı olarak yüklenmesi veya

2.3.2. Çözümün kullanıldığı farklı bilgisayarların sayısının İzin Verilen Cihaz Sayısını aşmaması koşuluyla, Çözümün bu türden tek bir yerel alan ağı üzerinden kullanılması.

2.4. ÇÖZÜMÜ BU BÖLÜMDE AÇIKÇA YETKİ VERİLENLERİN DIŞINDA KULLANMANIZ YA DA ÇÖZÜMÜN TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI BU SÖZLEŞMENİN ESASININ İHLAL EDİLMESİ OLARAK KABUL EDİLİR VE İLGİLİ TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL EDEBİLİR.

3. Yükseltmeler ve güncellemeler

Satıcı, Abonelik Dönemi boyunca zaman zaman, ayrı izin veya onayınızı almaksızın, herhangi bir Çözüm için güncellemeler veya değişiklikler kurabilir ve dağıtımın bir sonucu olarak ilgili Çözüm veya Cihazı (ya da Cihazın belirli işlevlerini) güncelleme tamamen yüklenene veya etkinleştirilene kadar kullanamayabilirsiniz. Güncellemeler, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için Çözümün bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli özellikler veya işlevler için eklemeler ya da çıkarmalar içerebilir veya işlevi tamamen değiştirebilir ve güncellenen Çözümün içeriğinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin belirlenmesi tamamen Satıcının takdirine bağlıdır. Satıcı veya Cihazınız size güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunmak zorunda değildir; fakat her hâlükârda Çözümden en fazla yararı elde etmek için mevcut tüm güncellemeleri indirmeniz ve bunların yüklenmesine izin vermeniz gerekebilir. Satıcı, siz tüm güncellemeleri kabul edip yükleyinceye kadar bir Çözüm için destek sağlamayı durdurabilir. Satıcı, güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını tamamen kendi takdiriyle belirler ve Satıcının size herhangi bir güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Çözüm sürümüne yönelik güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Çözümün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Çözümün kullanımını destekleyen güncellemelerin sağlanmasını tamamen takdir yetkisiyle durdurabilir.

4. Mülkiyet hakları

4.1. Çözümler ve Belgeler, Satıcının fikri mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Çözümün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Çözümün yapısı, organizasyonu ve kodları Satıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Satıcıya Çözümle ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Satıcıya bu tür yorumları ve önerileri, size başka bir ücret ödemeksizin ve saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde kullanma hakkı ve lisansı vermektesiniz.

4.2. Çözüme sahip olmanız veya Çözümü yüklemeniz ve kullanmanız, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, size Çözüm veya Belgelerdeki fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak veya iddia sağlamaz. Çözüm ve Belgelerdeki tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere Satıcı tarafından saklı tutulmaktadır.

5. Kısıtlamalar

5.1. Çözümü ve Belgeleri, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz: (i) herhangi bir Çözüm ile ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan lisans numarası, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodları veya numaralarını Geçerli Şartlarda belirtilenden fazla sayıda Cihazda kullanmak; (ii) lisans numarası, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodları veya numaralarını Satıcı veya Satıcının göstermiş olduğu temsilciler dışında herhangi bir kişiye açıklamak; (iii) yasalarca açıkça izin verilen uygulamalar dışında, (A) Çözüm veya Çözümün herhangi bir bölümü üzerinde (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dâhil olmak üzere) tersine mühendislik yapmak, derlemeyi açmak, parçalara ayırmak, çeviri yapmak, yeniden oluşturmak, dönüştürmek veya ayıklamak ya da (B) herhangi bir Çözümü (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dâhil olmak üzere) değiştirmek veya farklı bir biçimde başkalaştırmak; (iv) herhangi bir Çözümü yayımlamak, yeniden satmak, dağıtmak, yayınlamak, aktarmak, iletmek, yaymak, ipotek göstermek, kiralamak, paylaşmak veya Çözümün alt lisansını vermek; (v) bu Sözleşme veya Geçerli Şartlarda açıkça izin verilen durumlar haricinde, herhangi bir Çözümü bir üçüncü tarafın tesislerini yönetmek için kullanmak ya da üçüncü tarafların herhangi bir Çözümü bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde kullanmasına veya erişmesine izin vermek; (vi) herhangi bir Çözümü, Çözümle rekabet eden bir ürün veya hizmet sağlamak veya üretmek için kullanmak; (vii) herhangi bir Çözümü, Satıcının yayımlanmış kullanım politikasını ihlal eder biçimde kullanmak; (viii) herhangi bir Çözümü üçüncü tarafların fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal eden; yasaya aykırı, zararlı, tehditkâr, küfürlü, karalayıcı veya başka türlü sakıncalı materyaller içeren verileri, bilgileri veya materyalleri yüklemek, depolamak ya da aktarmak için veya Çözümün çalışmasını başka biçimde aksatmak, devre dışı bırakmak veya bozmak için kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek; (ix) herhangi bir Çözüme veya Çözüme bağlı olan ağlara, Çözümde depolanan veya Çözüm üzerinden sunulan içerikleri ele geçirme, yanıltma sinyali gönderme ya da güvenlik duvarlarını, başka teknolojileri ya da koruma veya güvenlik önlemlerini engelleme veya başarısızlığa uğratma dâhil herhangi bir araçla yetkisiz biçimde erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek; (x) Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir Çözümü test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak ya da test veya karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak; (xi) herhangi bir Çözümün kopyalarının yüklenmesi ya da kullanımı hususundaki denetimleri başarısızlığa uğratmak veya engellemek ya da başarısızlığa uğratmaya veya engellemeye çalışmak ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki vermek veya yardımcı olmak.

5.2. Belirli Çözümler size veya başka bir kullanıcıya, başka şeylerin yanı sıra, başka Cihazları ve/veya başka Cihazlarda kurulu olan Çözümlerin durumunu (örneğin, abonelik durumu, Çözüm bildirimleri ve mesajları) izlemeye yönelik yönetici ayrıcalıkları verir. Yönetici Ayrıcalıklarını yalnızca yetkili olduğunuz Cihazlar ve Çözümlerle ilgili olarak kullanacağınızı ve başka bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca, bu Sözleşmeyi yönetilen bu Cihazların sahipleri ve kullanıcıları adına kabul etme ve Çözümü Cihazlara yükleme yetkiniz olduğunu ve bu Sözleşmeyi onlar adına kabul ettiğinizi beyan ve garanti etmektesiniz.

5.3. Belirli Çözümler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz içerikleri ("Kullanıcı İçerikleri") yayımlamanızı veya herkese açık olarak başkalarıyla paylaşmanızı sağlayabilir. Çözüm üzerinden yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dâhil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Çözümlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Çözüm aracılığıyla yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için Satıcıya münhasır olmayan, kısıtlamasız, koşulsuz, sınırsız, dünya genelinde, gayri kabili rücu, daimi ve telif hakkı olmaksızın bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği yayımladığınızda veya paylaştığınızda, ikamet ettiğiniz devlette en azından reşit yaşta olduğunuzu ya da yayımladığınız veya paylaştığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak: (i) Kullanıcı İçeriklerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini yayımlama ve paylaşma ve Satıcıya bunları, herhangi bir üçüncü taraftan onay alma yükümlülüğü olmaksızın ve Satıcı için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, bu bölümde açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu; (ii) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu; (iii) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği hâliyle Satıcıya izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve (iv) Kullanıcı İçeriklerinin bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

6. Sınırlı garanti; feragatler ve sorumluluğun olmaması

6.1. Buradaki 6. Bölümün kalan kısmına tabi olmak üzere Satıcı, Çözümü ilk teslim aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük bir süre boyunca Çözümün Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışacağını veya çalıştırılacağını garanti etmektedir. Garanti kapsamında işlem talebinde bulunmak için Çözümü satın aldığınız kaynak tarafından sağlanan talimatları izlemelisiniz. Çözüm, Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışmazsa Satıcı ile dağıtımcıları ve aracılarının tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de tek ve münhasır başvuru yolunuz, Satıcının sunduğu şu seçeneklerle sınırlı olacaktır: (i) Çözümün değiştirilmesi veya (ii) Çözümün iade edilmesi karşılığında Çözüm için ödemiş olduğunuz ücretlerin ve bedellerin ("Ücretler") geri ödenmesi. Bu garanti yalnızca Çözümün ilk teslim edildiği hâli için geçerlidir ve güncellemeleri ya da Çözümün Satıcı tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyallerle ya da Belgelerde belirtilen Satıcı şartlarına uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyallerle bir arada bulunmasından, çalıştırılmasından veya kullanılmasından dolayı oluşan kusurları kapsamaz.

6.2. SATICI İLE DAĞITIMCILARI VE ARACILARI, ÇÖZÜMÜ VEYA BELGELERİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. BU BÖLÜMDEKİ BAŞVURU YOLU, SATICI İLE DAĞITIMCILARI VEYA ARACILARININ GARANTİ İHLALİNE KARŞI TEK VE YEGANE BAŞVURU YOLUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. ÇÖZÜM YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE SATICI İLE DAĞITIMCILARI VE ARACILARI AÇIK VEYA İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEMEKTE VE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, İÇTİHATLAR VEYA BAŞKA HUKUKİ KURAMLARLA İMA EDİLEN TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİ -ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, TİCARETE UYGUNLUK, UYGUN NİTELİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA EDİLEN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE- REDDETMEKTEDİR. SATICI, ÇÖZÜMLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÇÖZÜMLERİN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR YAPILANDIRMA YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMLERİN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

6.3. BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HİÇBİR HÜKMÜNE HALEL GETİRMEKSİZİN, SİZE ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN TÜM ÇÖZÜMLER ("ÜCRETSİZ", "DENEME" VEYA "BETA" ÇÖZÜMLERİ OLARAK SAĞLANAN ÇÖZÜMLER DÂHİL), SATICI TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ", "TÜM HATALARIYLA" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR.

6.4. Satıcı, Çözümün neden olduğu kaybolan veya gizliliği ifşa edilen verilerden kaynaklanan kayıp veya sorumluluk da dâhil olmak üzere, Çözüm için tüm sorumluluğu reddetmektedir. Satıcı, verilerinizin emniyetli veya güvenli biçimde saklanacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Çözüm, Cihazınızın işlevlerini olumsuz etkileyebilecek -Çözüm tarafından (doğru veya yanlış biçimde) zararlı yazılım bulaşmış olarak tanımlanan sistem veya uygulama dosyalarının silinmesi gibi- değişiklikler yapabilir. Çözümü kullanmanızın sonucu olarak Cihazınızda bu tür değişiklikler meydana gelebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Çözüm hatadan etkilenmez değildir ve buna bağlı olarak arızalara karşı emniyetli çalışma gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

6.5. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETTİĞİ, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICININ ORTAK KONTROLÜ ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR ŞİRKET (TOPLU OLARAK "SATICI GRUBU") YA DA BUNLARIN İLGİLİ ARACILARI, LİSANS SAHİPLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, BU SÖZLEŞMEDEN YA DA BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ÇÖZÜMDEN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ YA DA ÖZEL ZARARLARDAN, NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İŞ KÂRLARI YA DA GELİRLERİNİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÇÖZÜMÜN (ÇÖZÜMÜN KENDİSİ DE DÂHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) KULLANIM KAYBI, YEDEK MAL VE HİZMET TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, DİĞER MADDİ KAYIPLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VE DİĞER HER TÜRLÜ ZARARDAN, SATICI BU ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. SATICI GRUBUNUN HİÇBİR ÜYESİ, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR ÇÖZÜM TARAFINDAN VEYA ÇÖZÜM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, İSTEMSİZCE AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ EYLEMLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA, SATICININ, SATICI GRUBUNUN HERHANGİ BİR ÜYESİNİN VEYA BUNLARIN DAĞITIMCILARI YA DA ARACILARININ HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA BEŞ ABD DOLARI'NDAN (5,00 USD) YA DA GEÇERLİ ABONELİK DÖNEMİ İÇİN ÇÖZÜME ÖDEDİĞİNİZ ÜCRET TUTARINDAN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

6.6. SATICININ, SATICI GRUBU ÜYELERİNİN VE BUNLARIN DAĞITIMCILARI VE TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ KAPSAM DIŞINDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA VEYA DOLANDIRICILIK İÇİN OLASI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ.

7. Gizlilik; kişisel bilgilerin işlenmesi

7.1. Çalışmak ve Çözümleri ve diğer Satıcı ürünlerini ve hizmetlerini daha verimli hâle getirmek için Çözümün, Satıcının bulut tabanlı teknolojisiyle otomatik olarak iletişim kurabileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Böyle bir iletişime onayınızı yalnızca Çözümü kaldırarak geri çekebilirsiniz.

7.2. Satıcı, aşağıdakilerle ilgili olarak belirli bilgileri ve verileri işler (bunlar arasında kişisel tanınmaya neden olabilecek bilgiler ve/veya kişisel veriler bulunabilir): (i) Çözümün ve/veya Çözümü kullanan Cihazın kullanıcısı; (ii) Çözüm ve/veya Çözümü kullanan Cihazlar; Satıcının www.avast.com (Satıcı, Avast Software s.r.o) adresindeki, www.avg.com (Satıcı, AVG Netherlands BV) adresindeki veya www.hidemyass.com (Satıcı, Privax Limited) adresindeki gizlilik politikasına uygun olarak.

8. Fesih

Bu Sözleşme, buradaki herhangi bir yükümlülüğü (2, 5 ve 9. Bölümlerdeki, Çözüm güncellemelerini alma veya ücretlerin iade edilmesi haklarının kaybedilmesine neden olacak yükümlülüklerinizin herhangi bir ihlali dâhil) ihlal etmeniz durumunda derhâl feshedilir. Satıcı, bu Sözleşmeyi ihlalinizin Satıcı ile dağıtımcıları veya aracılarını olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar çerçevesinde başka yollara başvurma hakkını saklı tutar. Buradaki sorumluluk sınırlamaları ile garanti ve zarara karşı sorumluluk feragatnameleri, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır. Satıcı tarafından yazılı ve imzalı bir feragat olmadığı sürece bununla ilgili hiçbir hükümden feragat edilmiş sayılmayacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, Sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

9. ABD Hükümeti Tarafından Kısıtlanmış Haklar

Terimlerin 48 C.F.R. 12.212'de kullanıldığı hâliyle, "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri" barındıran tüm Çözümler, terimin 48 C.F.R. 2.101'de tanımlandığı hâliyle "ticari ürün" olarak nitelenir. 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 ile 227.7202-4 arasındaki hükümlerle tutarlı olarak, tün ABD Hükümeti son kullanıcıları bu tür Çözümleri ve ilgili Belgeleri, sadece burada hükümetle ilişkisi olmayan kullanıcılar için geçerli olduğu belirlenen haklarla edinir. Bu Çözümlerin ve ilgili Belgelerin kullanılması, hükümet kuruluşuyla bilgisayar yazılımının ve bilgisayar yazılımı belgelerinin ticari olduğuna ve buradaki haklar ve kısıtlamaların kabul edildiğine dair sözleşmeyi tesis eder.

10. İhracat Kontrolleri

Çözümlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla: (i) istenmeyen kişiler listesi, onaylanmayanlar listesi, tüzel kişilik listesi, özel tayinli yurttaşlar listesi, yoksun bırakılanlar listesi ve ABD Hükümeti tarafından yayınlanan diğer herhangi bir listede yer almadığınızı beyan etmekte ve (ii) Çözümü ABD ve AB’nin ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal eden herhangi bir bölge, konum, şirket veya birey ile ilişkili olarak kullanmayacağınızı, bu kişi veya kurumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Buradaki 10. Bölüme uymamanızdan kaynaklanan her türlü istek, talep, dava ya da işlem ile tazminat, yükümlülük, masraf ve harcamalara karşı Satıcıyı tazmin eder ve savunursunuz.

11. Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati

11.1. Buradaki 11. Bölüm, sizinle herhangi bir Satıcı Grubu şirketi arasında bir Çözümden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bir Çözümle veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm Anlaşmazlıklar için geçerlidir. 11. Bölüm açısından "Anlaşmazlık" terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak tüm anlaşmazlık, dava veya diğer uyumsuzlukları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, sahtekârlık ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır).

11.2. Bir anlaşmazlık durumunda Satıcıya, bildirimi veren tarafın adının, adresinin ve iletişim bilgilerinin, anlaşmazlığa neden olan gerçeklerin ve talep edilen meblağın yazılı bir bildirimi olan bir Anlaşmazlık Bildirimini vermeniz gerekir. Her türlü Anlaşmazlık Bildirimini e-posta yoluyla legal@avast.com adresinden Satıcıya göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Section 11 Notice of Dispute Under EULA [SKLS Bölüm 11 Anlaşmazlık Bildirimi] ibaresi yer almalıdır).

11.3. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI HERHANGİ BİR MAHKEMEDE ÇÖZMEYE VEYA DAVA ETMEYE YÖNELİK BÜTÜN İŞLEMLER SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN BİR GRUP DAVASINDA VEYA ÖZEL TEMSİLCİ GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİL YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ VEYA ETMEYİ TEKLİF ETTİĞİ BİR DAVADA GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEYECEKSİNİZ. HİÇBİR TAHKİM YA DA DAVA, ETKİLENEN TAHKİMLERİN VE DAVALARIN BÜTÜN TARAFLARININ ÖNCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN BİR BAŞKA DAVA YA DA TAHKİMLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

11.4. Siz ve Satıcı herhangi bir Anlaşmazlığı gayriresmî müzakere yoluyla çözemezseniz, Anlaşmazlığı çözmeye yönelik diğer her türlü girişim münhasıran ABD Federal Tahkim Kanunu ("FAA"), 9 U.S.C. § 1 ve devamındaki hükümlere tabi olan bağlayıcı tahkim yasası tarafından yürütülecektir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, bütün Anlaşmazlıklar için bir hâkim ya da jüri önünde mahkemede dava açma (ya da bir taraf veya grup üyesi olarak davaya katılma) hakkından vazgeçmektesiniz. Bunun yerine, bütün Anlaşmazlıklar tarafsız bir hakem tarafından çözülecektir. Bu hakemin kararı, FAA kapsamında tanınan sınırlı bir jüri incelemesi hakkı haricinde nihai olacaktır. Taraflar üzerinde yargılama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin kararını uygulayabilir.

11.5. 11. Bölümdeki tahkim şartı aşağıdaki istisnalara tabidir:

11.5.1. Asliye mahkemesinde görülme şartlarını karşılayan tüm Anlaşmazlıkları, ikamet ettiğiniz ülke veya benzeri siyasi alt birimdeki, asliye mahkemesine dava edebilirsiniz. Asliye mahkemesinde dava açarsanız tüm mahkeme harçları ve ücretlerinden siz sorumlu olursunuz.

11.5.2. Sizin veya Satıcının fikri mülkiyetlerinin suiistimali iddialarına ilişkin tüm Anlaşmazlıklar mahkemede çözülür.

11.5.3. Avrupa Birliği sınırları içinde yaşıyorsanız ve Çözümü Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan bir Satıcı Grubu şirketinden satın aldıysanız Anlaşmazlığınızı, çevrim içi anlaşmazlık çözümü için Avrupa Komisyonu ("ODR Platformu") tarafından kurulan bir internet platformu aracılığıyla giderme hakkına sahip olabilirsiniz. ODR Platformu, Avrupa Birliği sınırları içindeki tüketiciler ve satıcılar arasında malların ve hizmetlerin çevrim içi satın alımıyla ilgili anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözümlemek için oluşturulmuştur. ODR Platformuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Her türlü tahkim davası American Arbitration Association ("AAA") tarafından AAA'nın 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren Consumer Arbitration Rules (Tüketici Tahkim Kuralları) ve 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren Costs of Arbitration (Tahkim Masrafları - AAA İdari Ücretleri dâhil) (toplu olarak "Consumer Procedures" - Tüketici Prosedürlerinin) hükümlerine göre yönetilir ve şu şartlara tabidir:

11.6.1. Tüketici Prosedürleri bazıları tüketiciden (sizden) bazıları da şirketten (Satıcıdan) tahsil edilmek üzere belirli ücretler belirler. Talebiniz 75.000 USD veya daha az ise tüketicilerden tahsil edilecekler de dâhil olmak üzere tüm harç ve ücretler Satıcı tarafından ödenir. Satıcı, başka hiçbir masrafı karşılamayı kabul etmemektedir. Talebiniz 75.000 USD'nin üstündeyse ödeme Tüketici Prosedürlerine göre yapılır.

11.6.2. Aşağıda belirtilen durumlar hariç, AAA'nın Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklarda geçerli olacaktır. Ancak, Tüketici Tahkim Kuralı R-1(e) uyarınca, taraflardan biri Tüketici Tahkim Kurallarının doğru uygulanması amacıyla davayı nihai karar için bir hakeme götürebilir. Bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte olduğunuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde başlatacaksınız. Tahkim davaları, konferans görüşmesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak, davalar AAA Tüketici Prosedürleri uyarınca görülürse hakem veya hakemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yüz yüze gelmeyi zorunlu tutma takdir yetkisi olacaktır.

11.6.3. Siz ve Satıcı, tahkim davalarının yönetiminde AAA'nın kullanımının, tarafların Anlaşmazlıkları tahkime götürme anlaşmasına dâhil olmadığını kabul etmektesiniz. AAA bir tahkim davasını yürütmez veya yürütemezse siz ve Satıcı Anlaşmazlığı Tüketici Prosedürlerinde belirtildiği gibi çözecek tek bir hakem belirleme konusunda iyi niyet çerçevesinde müzakere edersiniz. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazsa yetkili bir mahkeme AAA'nın Tüketici Prosedürlerine uyacak bir hakem tayin edebilir.

11.6.4. Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarına ilişkin olarak buradaki 11. Bölümün bir veya daha fazla kısmı illegal, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, yalnızca bu durumda, bu kısımlar ayrılacak ve Anlaşmazlık buradaki 11. Bölümün geriye kalan tüm kısımları ve bu Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca çözülecektir. Böyle bir ayırma işlemi bir Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarının bir mahkemede dava edilmesiyle sonuçlanırsa davalar için Santa Clara, California mahkemeleri tek yetkili olacaktır. Böyle bir davayla ilgili olarak, California mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma ve başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz.

11.7. Önceki paragraflara bakılmaksızın, kişisel veya ev kullanımı dışında bir Çözüm satın aldıysanız tahkim davaları, masrafların ödenmesi de dâhil olmak üzere AAA'nın Commercial Arbitration Rules (Ticari Tahkim Kuralları) ("Commercial Procedures" - Ticari Prosedürler) hükümlerine göre yönetilir. Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklar için uygun biçimde uygulanacaktır ve hiçbir davada aksini savunmayacaksınız. Ancak, bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir.

12. Tabii Olunan Kanunlar

California Eyaleti yasaları, hukuk kurallarının ihtilafları haricinde, bu Sözleşmenin yanı sıra Çözüm ve Belgeleri kullanımınızı yönetir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'nın uygulanması açıkça dışarıda bırakılmıştır.

13. Genel

13.1. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, Çözümleri ve Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak siz ve Satıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, Çözümleri veya Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak daha önceki ve o anki sözlü ve yazılı tüm iletişimleri, teklifleri, ifadeleri, garantileri ve beyanları hükümsüz kılar. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Sözleşmedeki hiçbir madde, yargı bölgenizdeki mevcut tüketiciyi koruma yasası veya yürürlükteki diğer yasalar kapsamında sahip olduğunuz, sözleşmeyle feragat edilemeyen hiçbir hakkı azaltmaz. Bu Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler, makul olan en uygulanabilir ölçüde, birbirleriyle tutarlı olacak şekilde yorumlanacaktır, ancak bir uyuşmazlık durumunda aşağıdaki sırayla yönetilecektir: (i) Geçerli Şartlar; (ii) bu Sözleşme ve (iii) Belgeler.

13.2. Bildirim. Satıcı, bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla size iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, Satıcı tarafından size ilk kez bir Çözüm yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

13.3. Hukukun Seçimi. Bu Sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği ve yerine getirilmesi ile bu Sözleşmeden kaynaklı veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşme dışı yükümlülükler, hukuk ilkeleriyle uyuşmazlıkları hariç olmak üzere, ABD'nin California Eyaleti yasalarına tabi olacaktır.

13.4. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Tanımlanan bir kelime veya ifadenin diğer dilbilgisel biçimlerinin yerini tutan bir anlamı vardır.

13.5. Bölünebilirlik. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

13.6. İmkansızlık. Satıcı, kısmen ya da tamamen, şebeke arızaları (elektrik dâhil), internet arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanları arızası, grevler veya başka işgücü sıkıntıları (herhangi bir sınırlama olmaksızın, Satıcı Grubu şirketleri veya bunların aracıları, lisans sahipleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve başka iş ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grevler ve başka işgücü sıkıntıları da dâhil), savaş veya terör eylemleri, hizmet reddi saldırıları veya Satıcıyı, Satıcı Grubunun herhangi bir üyesini ya da bunların tedarikçilerini etkileyen başka bilgi teknolojisi saldırıları veya ihlalleri, seller, sabotaj, yangın, başka doğal felaketler veya mücbir sebepler ya da Satıcının makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

13.7. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birini tam olarak yerine getirmemesi, Sözleşmeye ileride uymayacağına dair bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

13.8. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, Satıcının önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. Satıcı, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

13.9. Yorum. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'na göre yönetilmeyecektir. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

13.10. Herhangi Bir Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşme yalnızca sizin ve Satıcı ve başka Satıcı Grubu şirketleri ile bunların ilgili aracıları, lisans verenleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarının yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir şahıs bu Sözleşme için bir üçüncü şahıs olarak bu Sözleşmeye uygun şekilde dava açma hakkına sahip olmaz.

13.11. Dil. Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar Satıcı, size yardımcı olması için bu Sözleşmenin bir veya birden fazla çevirisini sunabiliyor olsa da, herhangi bir ihtilaf veya karışıklık durumunda bu Sözleşmenin İngilizce sürümü geçerli Sözleşme sürümü olacaktır.

13.12. İnternet bağlantısı. Belirli Çözümlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve dengeli bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

13.13. Ürün adları. Satıcı, tamamen kendi isteğine bağlı olmak üzere, zaman zaman Çözümlerinin adını değiştirme hakkını saklı tutar.

13.14. İletişim Bilgileri. Satıcı ile şu şekilde iletişime geçebilirsiniz:

13.14.1. CloudCare veya Managed Workplace ile ilgili olarak www.avg.com/support adresinde verilen talimatları izleyebilir; ve

13.14.2. Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız varsa veya Satıcıdan bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-posta: support@avast.com, telefon: +420 274 005 777 iletişim bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilir veya www.avast.com/support adresindeki destek sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

14. Özel Şartlar

Aşağıdaki özel şartlar belirli Çözümler için geçerlidir. Bu özel şartlar ile Sözleşmenin geri kalan kısmı arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, belirtilen Çözümlerle ilgili olarak özel şartlar geçerli olacaktır.

14.1. Üçüncü Taraf Yazılımlar, Hizmetler ve Diğer Ürünler

Bazı Çözümler size üçüncü taraflarca sağlanan yazılımları, hizmetleri ve diğer ürünleri satın alma fırsatı sunar. Sunduklarından dolayı ilgili üçüncü tarafın tek başına sorumlu olduğunu ve Satıcının bu sunulanlarla ilgili olarak herhangi bir beyan veya garantide bulunmayıp bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk almadığını kabul etmektesiniz. Bu üçüncü tarafların sunduklarından herhangi birini satın alır veya kullanırsanız, bu sunulanlar ve bunları kullanmanız, üçüncü tarafın şart koştuğu lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve/veya başka şartlar ve hükümlerce yönetilir.

14.2. Browser Cleanup

Browser Cleanup eklentisini ("BCU") yükleyip kullandığınızda, BCU'ya mevcut tarayıcı ayarınızı yeni tarayıcı ayarıyla değiştirme yetkisi vermektesiniz.

14.3. Mobil Uygulamalar

Buradaki Bölüm 14.3, Mobil Cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış Çözümler için geçerlidir.

14.3.1. Google Play'den (http://play.google.com) indirilen Çözümler için, bu Sözleşme ile verilen lisans, bir Çözümü kullanmak amacıyla Google Play Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan hükümlerle verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.

14.3.2. Apple App Store'dan indirilen Çözümler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

(a) Bu Sözleşmede verilen lisanslar, Çözümün sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz iPhone, iPod Touch veya diğer Apple Cihazlarında ve http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen Apple App Store Hizmet Şartlarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla sınırlıdır.

(b) Bu Sözleşme, Apple ile değil yalnızca taraflar arasında imzalanmaktadır. Çözümlerden ve Çözümlerin içeriğinden Apple değil yalnızca Satıcı sorumludur.

(c) Apple'ın Çözümle ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(d) Çözümün geçerli garantilere uymaması durumunda Apple'ı durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple Çözümün satın alma ücretini size geri ödeyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gereğince her ne şart altında olursa olsun, Çözümle ilgili olarak size karşı başka bir garanti sorumluluğu üstlenmemektedir ve siz, Satıcı ve Apple arasında, herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklı hak talepleri, kayıplar, zararlar, maliyetler veya harcamalar yalnızca Satıcının sorumluluğundadır.

(e) Çözüm veya sizin Çözümle ilişkili mülkiyetiniz ve/veya kullanımınızla ilgili sizden veya üçüncü taraflardan gelen (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Çözümün yürürlükteki yasalara veya yönetmeliklere uygun olmamasıyla ilgili talepler ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynaklı talepler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerin ele alınması Apple'ın değil Satıcının sorumluluğundadır.

(f) Herhangi bir üçüncü şahsın Çözüm veya Çözümle ilgili mülkiyet veya kullanımınızın kendi fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu tür fikri mülkiyet hakkı ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılması Apple'ın değil yalnızca Satıcının sorumluluğunda olacaktır.

(g) Çözümü kullanırken geçerli olan tüm üçüncü taraf şartlarına uymalısınız. Örneğin, bir VOIP Çözümü söz konusuysa, Çözümü kullanırken kablosuz veri hizmetleri sözleşmenizi ihlal etmemelisiniz.

(h) Apple ve Apple'ın alt kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeniz üzere, Apple üçüncü taraf lehtar olarak bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır).

14.3.3. Amazon Appstore'dan indirilen Çözümler için Amazon, Amazon Appstore için "Varsayılan SKLS Şartları" olarak belirli müşteri kullanım şartları belirleyebilir. Bu Varsayılan SKLS Şartları, Amazon Appstore'dan satın aldığınız Çözümleri kullanımınızda geçerli olacaktır. Varsayılan SKLS Şartları, diğer şeylerin yanı sıra Satıcının Çözümün lisans sahibi olduğunu ve Amazon'un bu Sözleşmenin bir tarafı olmadığını belirtir. Varsayılan SKLS Şartları ile bu Sözleşme arasında ihtilaflar varsa bu ihtilaflar kapsamında Varsayılan SKLS Şartları yürürlükte olacaktır. Amazon'un Satıcı veya sizin Varsayılan SKLS Şartlarına uyması veya uymamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder, kullanıcılarının diğer kullanıcılara WiFi ağları hakkında veri paylaşarak internet erişimi elde etmelerine yardımcı olmalarını sağlar. WiFi ağlarınızla ilgili verilerinizi diğer kullanıcılar ile paylaşmayı tercih ederseniz, bu tür WiFi ağlarıyla ilgili üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğinizden yalnızca siz sorumlu olursunuz. Satıcı, verilerini paylaştığınız ağların kullanımı için geçerli şartlar ve hükümlere uymanızın sorumluluğunu herhangi bir şekilde üstlenmez.

14.5. CloudCare ve Managed Workplace. Buradaki Bölüm 14.5, Geçerli Şartların size üçüncü taraflara MSP Hizmetleri sağlamak için CloudCare veya Managed Workplace kullanma yetkisi verdiği durumlarda geçerlidir.

14.5.1. Buradaki Bölüm 14.5'te kullanıldığı hâliyle:

(a) "AVG İşletme Hizmeti" bağlama göre HD Hizmetleri ve/veya NOC Hizmetleri anlamına gelmektedir.

(b) "Müşteri" sizin MSP Hizmetleri sağladığınız veya sağlamak istediğiniz bir üçüncü taraftır.

(c) "HD Hizmetleri" Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı yardım masası hizmetleri olup her bir durum Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(d) "MSP Hizmetleri", Çözümleri (geçerli AVG İşletme Hizmetleri dâhil) kullanarak Müşterilerinize sağladığınız yönetilen hizmet anlamına gelir.

(e) "NOC Hizmetleri" Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı uzaktan Cihaz izleme ve yönetme hizmetleri olup her bir durum Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(f) "Hizmet Sözleşmesi" bir Müşteri ile aranızda imzalanan ve Müşteriye sağlamayı kabul ettiğiniz hizmetleri (ve diğer hususları) açıkça belirten bir sözleşmedir.

14.5.2. Satıcı, bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmak üzere, Abonelik Dönemi boyunca ilgili Çözümleri (geçerli AVG İşletme Çözümleri dâhil) Müşterilerinize MSP Hizmetleri sağlamak amacıyla kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez (alt lisans verme hakkı olmaksızın) bir lisans vermektedir.

14.5.3. Satıcı, bu Sözleşmenin şartları ve hükümlerine tabi olmak üzere, Müşterilerinizin faydalanması için Çözümler (geçerli AVG İşletme Çözümleri dâhil) sağlayacaktır.

14.5.4. Bu Sözleşmenin şartlar ve hükümlerine tabi olarak şunları yapmakla yükümlüsünüz:

(a) Zorunlu tutmanız gerekenler: (i) Çözümü alan her bir Müşterinin (geçerli sınırlar dâhilinde siz de dâhil) bu Sözleşmenin ilgili dönemde güncel sürümünü uygulamasını veya bu sözleşmeye bağlı olmasını ve (ii) Çözümleri sağlamayı kabul ettiğiniz her bir Müşterinin bir Hizmet Sözleşmesini uygulamasını veya böyle bir sözleşmeye bağlı olmasını. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Müşteri adına SKLS'yi kabul edebilmeniz için Müşterinin Hizmet Sözleşmesinde veya ilgili belgede size bunun için açıkça yetki vermiş olması gerekir. Hizmet Sözleşmesi: (i) Satıcının çıkarlarını en azından bu Sözleşme kadar koruyan hükümler içerecek ve (ii) size ve Satıcıya hizmetlerin yerine getirilmesine konu Müşteri verilerini ve bilgilerini açıkça çoğaltma, iletme, saklama ve işleme yetkisi verecektir.

(b) Satıcı ile sizin aranızda olmak üzere, münhasıran sorumlu olacağınız hâller: (i) Hizmet Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirmekten; (ii) çalışanların, diğer üçüncü tarafların ve ilgili Cihazlarının izlenmesi konusundaki tüm geçerli kanunlara siz dâhil bütün müşterilerin uyduğundan emin olmaktan; (iii) Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler ile size ve Müşterilere verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ve (iv) geçerli Hizmet Süresinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, hizmet sağlamayı sonlandırmaktan ve Yazılımı yüklü olduğu tüm Cihazlardan kaldırmaktan veya Müşteriye kaldırtmaktan.

14.6. Güvence Planı. Buradaki Bölüm 14.6, Güvence Planları için geçerlidir. 

14.6.1. "Güvence Planı", Satıcının teknisyeninin ("İş Ortağı") ayrı bir abonelik ücreti karşılığında, Abonelik Dönemi boyunca korunan Cihazınıza bulaşan virüsleri veya diğer zararlı yazılımları kaldırmaya yardımcı olacağı bir hizmet anlamına gelir. Güvence Planları, Satıcının belirli virüslerden koruma Çözümleri veya diğer güvenlik Çözümleri (her biri bir "Güvenlik Çözümü") ile birlikte satılır ve Güvenlik Çözümü tarafından sağlanan korumaları tamamlar.

14.6.2. Güvence Planı kapsamında Satıcının yardımını talep ederseniz ve siz ve Cihazınız Bölüm 14.6.3 uyarınca yardım alma hakkına sahipse, Satıcı, Cihazınızı etkileyen virüsleri veya diğer zararlı yazılımları kaldırmanıza yardımcı olmak için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir. Satıcının çabalarının, belirli virüsleri veya diğer zararlı yazılımları Cihazınızdan kaldırmak için yeterli olmayabileceğini ve Satıcının hizmet sunarken Cihazınızdaki verileri değiştirebileceğini, silebileceğini veya bozabileceğini, Cihaz ayarlarını değiştirebileceğini ya da cihazınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

14.6.3. Güvence Planı şunları kapsar: (i) yalnızca Cihazı kapsar ve bu Cihaz için satın aldığınız Güvenlik Çözümü başka bir Cihaza aktarılamaz; (ii) yalnızca Güvenlik Çözümünü Cihaza indirip yükledikten sonra Güvenlik Çözümü en güncel zararlı yazılım tanımlamalarıyla çalışıyorken, Abonelik Dönemi boyunca Cihazı etkileyen virüsleri ve diğer zararlı yazılımları kapsar. Satıcı, Güvence Planı kapsamına girmeyen bir Cihaz için Güvence Planı kapsamında hizmet talep ettiğinizi veya bu hizmeti aldığınızı, Güvence Planını başka bir kişiye veya işletmeye aktardığınızı veya aktarmaya teşebbüs ettiğinizi ya da Güvence Planı koşullarını ihlal ettiğinizi tamamen kendi takdiriyle belirlemesi durumunda bildirim olmaksızın Güvence Planını sonlandırabilir. 

14.6.4. Güvence Planı kapsamında destek sağlayan Satıcının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını (aşağıda tanımlandığı gibi) yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 14.8'i onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz veya Satıcı, Cihazınızın Güvence Planı kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Güvence Planı kapsamında hizmet sunmaz. Satıcı, bir ücret karşılığında size yardım sağlayacak Satıcının veya alt üstlenicisinin sunduğu bir hizmete yönlendirebilir (ancak bunu yapmak zorunlu değildir).

14.7. Üst Düzey Teknik Destek. Buradaki Bölüm 14.7; Avast Total Care, AVG Üst Düzey Teknik Destek, AVG Go ve Satıcının yazılım Çözümlerinden ayrı olarak satışa sunduğu ve PC, Mac, tablet, cep telefonu veya diğer kişisel bilgi işlem cihazları, kablosuz yönlendirici, kablolu modem veya diğer yönlendirici, yazıcı, dijital kamera, oyun konsolu, ortam oynatıcısı, Smart TV, DVD/Blu-ray oynatıcı gibi çeşitli tüm yazılım ürünleri ve/veya ekipman ya da sistemleri yüklemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize yardımcı olabilecek diğer teknik destek hizmetler (her biri "Üst Düzey Teknik Destek") için geçerlidir. 

14.7.1. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağı yaşadığınız sorunlarda size yardımcı olmak için ticari olarak uygun tüm çabayı gösterecektir ancak piyasadaki teknolojilerin çeşitli ve karmaşık olması nedeniyle İş Ortağı sorunlarınızı gideremeyebilir. Bu sorunlar üretici tarafından henüz giderilemeyen yazılım veya donanım hatalarının sonucu oluşan sorunlar veya İş Ortağının sorunu tespit etmesini ve gidermesini imkansız hâle getiren veya çok zorlaştıran ekipman yapılandırmasıyla ilgili sorunlar olabilir. Sonuç olarak, Satıcının çabalarının tespit ettiğiniz sorunu çözmek için yeterli olmayabileceğini veya bu sorunların zamanında çözülemeyeceğini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

14.7.2. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 14.8'i onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz, Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz ya da Satıcı, Cihazınızın Üst Düzey Teknik Destek kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Üst Düzey Teknik Destek kapsamında hizmet sunmaz.

14.8. Uzaktan Erişim; Yardım Yazılımı

14.8.1. Uzaktan Erişim. Satıcı veya İş Ortağı Üst Düzey Teknik Desteğin bir parçası veya diğer hizmetlerle bağlantılı olarak Güvence Planı kapsamında hizmet sağlarken uzaktan bağlantıya ihtiyaç duyabilir ve yaşadığınız sorunları gidermek için ekipmanlarınızı kontrol etmesi gerekebilir. Bu uzaktan bağlantı oturumuyla ilgili olarak:

(a) İş Ortağının ekipmanınızda çeşitli betikleri çalıştırması, ekipmanınızın yapılandırmasında değişiklik yapması, yazılım yüklemesi veya kaldırması ve bu ekipmanın donanım ve/veya yazılım ayarlarında sorunlarınızı gidermek için gerekli olabilecek diğer değişiklikleri yapması gerekebilir. İş Ortağının yaşadığınız sorunlara yardımcı olması için yükümlülük altında girmeden gerekli gördüğü noktalarda çeşitli özel veya üçüncü taraf yazılım araçlarını yükleyebileceğini veya kaldırabileceğini kabul etmektesiniz. Bu tür yazılımların ögeleri telif hakları da dâhil olmak üzere kanunlar tarafından korunmaktadır.

(b) İş Ortağının uzaktan bağlantı oturumu oluşturmasına yetki vererek Satıcıya (ve Satıcı adına çalışan iş ortaklarının ve üstlenicilerin) ekipman, yazılım ve ağınıza (ekipman, yazılım ve ağ yapılandırmanıza bağlı olarak) tam veya sınırlı erişim verdiğinizi ve Satıcıya yukarıda belirtilen veya Çözümün uygulandığı sırada İş Ortağı tarafından önerilen değişiklikleri uygulama yetkisi verdiğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortağının veya İş Ortağı tarafından verilen talimatlara uygun olarak hareket ederken sizin, ekipmanınızdaki yazılımları veya verileri değiştirebileceğinizi, silebileceğinizi veya bozabileceğinizi, ekipman, yazılım veya ağ ayarlarını değiştirebileceğinizi ya da ekipmanınızın, yazılımınızın veya ağınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

(c) İş Ortağının Cihazınızda depolanan tüm bilgilere erişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortakları, İş Ortağının desteğini talep ettiğiniz sorunları çözmek için kesinlikle gerekli olan bilgiler dışındaki diğer bilgilere erişmemek üzere eğitim almıştır. Ancak İş Ortağının Çözümü uygularken Cihazınızda yaptığı işlemleri izlemek için Cihazınızın ekranının karşısında olmanız gereklidir. İş Ortağını bilgilendirerek veya uzaktan oturum bağlantısını keserek canlı destek oturumunu sonlandırma olanağına sahip olacaksınız.

14.8.2. Yardım Yazılımı

(a) Güvence Planı, Üst Düzey Teknik Destek veya diğer hizmetler kapsamında hizmet sunmanın bir şartı olarak Satıcı veya İş Ortağı, Cihaz ve Cihazın işlemleri hakkında bilgi toplamasına, Cihazı tanılamasına, sorunu gidermesine ve Cihaz ayarlarını değiştirmesine olanak sağlayan bir yazılım programını ("Yardım Yazılımı") Cihaza indirip yüklemenizi isteyebilir. Ayrıca, Satıcı veya İş Ortağı tarafından verilen diğer talimatları izlemeniz gerekir. 

(b) Siz veya bir İş Ortağı Cihaza Yardım Yazılımını yüklerse, bu Yardım Yazılımı:

(i) Cihazınızda etkinleştirme gerektirebilir. İş Ortağı tarafından talep edilen süre içinde veya Yardım Yazılımı tarafından istendiği şekilde etkinleştirme işlemini tamamlamazsanız, Yardım Yazılımı etkinleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar çalışmayı durdurabilir. 

(ii) Satıcının (veya iş ortaklarının ya da üstlenicilerinin) sunucularıyla (i) Çözümün bir parçası olarak hakkınız olan tüm hizmetleri ve yazılımları almanızı sağlamak, (ii) Çözümün bir parçası olarak İş Ortağı ile bir sohbet oturumu başlatmanızı sağlamak veya (iii) Çözümün bir parçası olarak belirli self servis araçlarına erişim vermek için düzenli olarak iletişime geçebilir.

(iii) Varsayılan olarak Cihazınızda sürekli olarak çalışabilir veya Cihazınızın çalışır durumda kalmasına yardımcı olan çeşitli arka plan görevlerini gerçekleştirebilir. Çalışırken Cihazınızın teknik özellikleri, işletim sistemine ilişkin bilgiler, indirilen ve/veya yüklenen yazılımlar, güncelleme veya yükseltmeler, güvenlik yazılımınızın kullanılabilirliği ve durumu, yedeklemeler ve güvenlik duvarları, çeşitli benzersiz tanımlayıcılar, sistem ve yazılım hata mesajları, ağ bağlantıları durumu, bağlı çevre birimleri ve diğer bağlı cihazlar gibi Cihazınızla ilgili çeşitli bilgileri ve verileri toplayabilir. Bu bilgiler, yaşadığınız birçok yaygın sorunu Satıcının önlemesine ve aynı zamanda Satıcının desteğini talep ettiğiniz sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Kapat

Neredeyse bitti!

İndirilen dosyaya tıklayıp talimatları izleyerek yükleme işlemini tamamlayın.

İndirme başlatılıyor...
Not: İndirme işlemi otomatik olarak başlamadıysa, lütfen buraya tıklayın.
Avast yüklemesini başlatmak için bu dosyaya tıklayın.