We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Oppdateringsadministrasjon

Oppdateringsadministrasjon tilføyer et viktig lag med sikkerhet for endepunktene og forbedrer totalbeskyttelsen samtidig som arbeidsbyrden reduseres.

Bare for Windows-enheter
Hva er Oppdateringsadministrasjon?

Hva er Oppdateringsadministrasjon?

Hva er Oppdateringsadministrasjon?

Oppdateringer utgis for å reparere sårbarheter eller sikkerhetshull i Windows-operativsystemer og annen programvare. Hvis oppdateringer ikke utføres jevnlig, kan nettverkene bli svært sårbare.

Selv om de fleste virksomheter vet hvor viktig det er å oppdatere, er det mange som ikke gjør det fordi det er for mange oppdateringer, fordi oppdateringene ofte avbryter pågående aktiviteter og fordi oppdateringene kan skape problemer for andre systemer.

Oppdateringsadministrasjon løser disse problemene ved å sørge for at det er enkelt å identifisere og distribuere viktige oppdateringer og overvåke pågående aktivitet fra et sentralt instrumentbord i skyen.

En konsoll som er enkel å bruke gir deg fullstendig kontroll

Automatiske oppdateringer reparerer og oppdaterer Windows-operativsystemet og tusenvis av programvareprodukter fra tredjeparter.

Avast Business Oppdateringsadministrasjon
139kr

Hvordan fungerer oppdateringer?

Søk på alle enheter etter manglende oppdateringer
Velg om du vil søke etter oppdateringer daglig, ukentlig eller månedlig, og angi når du vil at søket skal utføres.
Distribuer oppdateringer
Alle leverandører, programmer og alvorlighetsgrader blir oppdatert automatisk, men du kan enkelt utelate programmer du ikke ønsker å oppdatere.
Kontroller oppdateringsstatus
Fra instrumentbordet kan du se manglende oppdateringer, oppdateringsnavn og alvorlighetsgrader, i tillegg til produktmerknader, utgivelsesdatoer osv.

Avast Oppdateringsadministrasjon

Fleksible distribusjonsplaner
Planlegg og distribuer godkjente oppdateringer på ønskede tidspunkter, eller distribuer dem manuelt til grupper eller individuelle enheter.
Mulighet for Master Agent
Last ned alle manglende oppdateringer til en Master Agent som distribuerer oppdateringene sømløst til alle administrerte enheter i nettverket.
Intuitivt instrumentbord
Administrer alle programvareoppdateringer og vis grafiske oversikter over installerte, manglende og mislykkede oppdateringer for alle enheter.
Resultat av oppdateringssøk
Vis detaljerte resultater fra én enkelt plattform som omfatter informasjon om manglende oppdateringer, alvorlighetsgrader, koblinger til kunnskapsbasen, utgivelsesdatoer, beskrivelser og mer.
Oppdateringer som kan tilpasses
Velg programvareleverandører, produkter og alvorlighetsgraden av oppdateringene som skal gjennomsøkes og installeres. Du kan enkelt opprette unntak for programmer.
Automatiske søk
Planlegg automatiske oppdateringssøk hver 24. time, og angi at oppdateringene skal distribueres på en bestemt dag. Disse standardinnstillingene kan tilpasses når som helst.
Tusenvis av oppdateringer
Distribuer oppdateringer for Windows-operativsystemer og tusenvis av andre programmer fra tredjeparter for å få altomfattende beskyttelse.
Rull tilbake og ignorer
Rull tilbake oppdateringer på enkeltenheter hvis de er ustabile, eller ignorer dem slik at de ikke vises i oppdateringsresultater eller blir distribuert på nytt.

Få Oppdateringsadministrasjon i Cloud Management Console

Oppdateringsadministrasjon og alle andre antivirusprodukter distribueres via Cloud Management Console for å gjøre det enklere å håndtere endepunktssikkerhet på alle enhetene fra én enkelt plattform. Oppdateringsadministrasjon kan bare konfigureres i konsollen.

Alt du trenger å vite for å bruke Oppdateringsadministrasjon som en proff

Ja, vi anbefaler at du justerer Windows Update-innstillingene på enhetene dine i Windows Update og/eller gruppepolicyen, slik at Oppdateringsadministrasjon kan levere oppdateringene.

Windows Update-tjenesten må ikke deaktiveres. Den bør heller settes til Manuell eller Automatisk for å muliggjøre distribusjon av oppdateringer. I tillegg må Windows Update-innstillingen på hver målmaskin (Kontrollpanel > System og sikkerhet > Windows Update > Endre innstillinger) settes til Aldri se etter oppdateringer.

Distribusjon av oppdateringer kjører under den den lokale systemkontoen til den eksterne maskinen, så sørg for at dette er tillatt.

Vi har faset ut programvareoppdateringsfunksjonen fra Avast Business Antivirus-produktene fordi den kommer i konflikt med Oppdateringsadministrasjon.

Du kan angi oppdateringsplanen i Enhetsinnstillinger > Policy > Oppdateringsadministrasjon > Trinn 2. Alle enheter eller grupper som er underlagt Oppdateringsadministrasjon-policyen vil følge tidsplanen du angir.

Oppdateringer-siden viser en oversikt over alle manglende oppdateringer for alle enheter som er koblet til konsollen. Enheter-siden viser en liste over enhetene dine, og fanen med oppdateringsresultater for enheten viser manglende oppdateringer for den spesifikke enheten.

Vi vil ha totalt seks rapporter med detaljert informasjon om alvorlighetsgraden ved manglende og installerte oppdateringer for leverandører og programmer.

Lisensdelen i konsollen viser hvor mange enheter som er lisensiert for oppdatering.

Vi planlegger å støtte Oppdateringsadministrasjon for Mac OS X i andre halvdel av 2020.

Mulige årsaker:

  1. Oppdateringen er i ferd med å bli installert på disse enhetene og blir synkronisert mot konsollen når oppdateringen er ferdig installert.
  2. Oppdateringen kunne kanskje ikke installeres, og den vil bli forsøkt installert på nytt basert på distribusjonsplanen for oppdateringer.
  3. Enheten er frakoblet.

Du kan endre distribusjonsplanen for oppdateringer og utelate leverandører og programmer fra Enhetsinnstillinger > Velg policy > fanen Oppdateringsadministrasjon.

Ja, du kan distribuere oppdateringer manuelt til individuelle enheter og grupper av enheter i ett trinn.

Oppdateringene kan ha en av følgende statuser:

  • Planlagt: grått ikon – oppdatering godkjent og planlagt for distribusjon til enhet(er)
  • Distribuert: grønt ikon – oppdatering ble distribuert til enhet(er)
  • Ble ikke distribuert: rødt ikon – kunne ikke distribuere oppdatering(er) til enhet(er)
  • Mangler: gult ikon – oppdatering mangler på enhet(er)
  • Venter på søk: grått ikon – venter på å kjøre oppdateringssøk på enhet
  • Kunne ikke søke: rødt ikon – oppdateringssøk på enhet ble ikke utført

Det kan ta fra noen sekunder til flere timer. Tidsbruken avhenger av størrelsen på oppdateringen som lastes ned til enheten, programmet som oppdateres og maskinvaren på enheten.

Ja, enheten du har valgt som Master Agent, brukes til å lagre programvareoppdateringene før de distribueres til enhetene i nettverket, for å spare båndbredde. Hvis du ikke har valgt en Master Agent, vil enhetene laste ned programoppdateringen direkte fra Internett (det er ikke anbefalt).