Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.
Skip to main content

Tenk deg en verden med mer tillit, hvor du har full kontroll over den digitale identiteten din. Det er denne fremtiden vi skaper.

Vet du hvor den digitale identiteten din finnes?
De fleste av oss vil ha problemer med å komme på alle steder hvor personopplysningene våre kan være lagret på internett. I gjennomsnitt har vi over 150 nettkontoer og passord hver, og de inneholder alt fra økonomiske data til sensitiv personlig informasjon som er lagret i mange databaser over hele verden. Datasikkerhetsbrudd blir stadig mer vanlige og kostbare, og svindel med identiteter er i sterk vekst.

Dette må endres.
Digital identitet i dine egne hender
Avast ser for deg en fremtid der vi har kontroll over personopplysningene våre og kan bevege oss med trygghet i den digitale hverdagen. Det er en fremtid der vi kan bevise hvem vi er like enkelt som i den fysiske verden, vi kan bekrefte og stole på hvem som er i andre enden av en samtale, og vi vet at personopplysningene våre alltid vil være trygge, private og sikre.

Vårt engasjement for deg

I dagens digitale verden deler vi personlig informasjon på nett med utallige nettsteder, apper og nettjenester. Jo mer vi deltar, jo flere muligheter får vi til nye opplevelser på nett. Det betyr også at vi ofte deler personopplysninger i situasjoner hvor vi har lite kontroll over hvordan og hvor de blir brukt. Vi mangler et digitalt rammeverk for tillit i interaksjoner.

Avast mener at alle har rett til å bruke internett i visshet om at personopplysninger er beskyttet, private og under brukerens kontroll. De digitale tillitstjenestene våre er utviklet med innebygd personvern, og de beskytter personopplysninger på en måte som gjør at ingen, ikke engang vi, kan se eller bruke dem uten ditt samtykke. Vi leverer verktøy som hjelper folk med å frigjøre seg digitalt, slik at alle selv kan bestemme hva de deler på internett og hvem de deler det med.

Avasts prinsipper for digital tillit

Disse prinsippene styrer beslutningene våre når vi utvikler tjenester som setter deg i sentrum. Du har rett til å ha full kontroll over den digitale identiteten din. Løsningene våre er basert på innebygd personvern for å sikre at bare du kan få tilgang til identitetsopplysningene dine.
Brukersentrert
Du har fullstendig kontroll over personopplysningene dine. Ingen skal behøve å ofre personvernet i bytte mot tilgang til nettbaserte tjenester.
Enkelt
Det skal være enkelt og intuitivt å bruke personopplysninger på nett. Løsningene våre lages for å passe inn i livet du lever.
Uavhengig av økosystemer
Tjenestene våre er uavhengige og upartiske. Alt vi lager fungerer på alle kombinasjoner av enheter, økosystemer og plattformer.
Gratis for brukere
Vi mener at alle bør ha gratis tilgang til verktøy som gir dem kontroll over personopplysninger og identitet.
Inklusivt og tilgjengelig
Løsningene våre er for alle, også den milliarden med brukere som ikke er anerkjent med en formell juridisk identitet.
Samkjørt
Vi utvikler løsninger som fungerer sømløst uansett hvor du er i verden og i mange ulike brukssituasjoner.
Åpent og standard
Vi samarbeider med de beste teknologipartnerne over hele verden og utvikler åpne bransjestandarder som grunnlag for skalerbare løsninger.
Portabelt
Du skal være i stand til å dele dataene dine med hvem du vil og hvor du vil, på dine betingelser. De burde ikke være låst inne i en silo eller sentralisert database.
Verifiserbart
Det er ikke nok at personopplysningene dine er private og sikre. For å oppnå ekte digital frihet må de også være akseptert, bekreftet og sikret mot manipulasjon.
En ny måte å leve, arbeide og utfolde seg på

Du bør få raskere og tryggere netthandel hvor du betaler for tjenester ved hjelp av en identitet som kan bekreftes på et øyeblikk. Digitale identitetsløsninger kan endre hverdagen på internnett og gjøre aktivitet og samhandling mer praktisk, privat og sikker.

Det gjelder blant annet netthandel, reiser, banktjenester på nett, boligkjøp og diverse tjenester i livets løp. Du vil kunne bevise hvem du er på et øyeblikk på alle tjenester og bekrefte legitimiteten til tjenesten du bruker.

Vanlige spørsmål om digital tillit

Den digitale identiteten din er en digital representasjon av hvem du er. Den gjør at du kan bevise hvem du er når du samhandler og utfører transaksjoner både på nett og fysisk. Identiteten kan inneholde informasjon som blant annet navnet ditt, fødselsdato, e-postadresse, gateadresse, sertifiseringer og kompetanse.

Desentralisert identitet er et identitetssystem som gir personer mulighet til å oppbevare, kontrollere og dele personlige data, slik at de står i sentrum i den digitale hverdagen.

Innebygd personvern er et rammeverk basert på proaktiv inkludering av personvern i utvikling av nye produkter og tjenester. Det gir brukerne større åpenhet når det gjelder personopplysninger, samtidig som personvernet ivaretas.

Personvern er en kjerneverdi hos Avast, og det er et ansvar vi tar på alvor. Finn ut mer om hva vi gjør for å ivareta personvernet.

Når vi samhandler på nett, blir vi bedt om å oppgi identitetsopplysninger som bekrefter hvem vi er. Når slike personopplysninger deles, mister vi kontrollen over dem når de lagres i sentraliserte systemer og databaser over hele verden.

Avast ser for seg en desentralisert modell der du selv har kontroll over identiteten din, og der alle kan bestemme hva de deler på nett og hvem de deler det med.

Den fysiske legitimasjonen vi alle bruker, som for eksempel førerkort, pass, fødselsattester, bilregistreringsnummer og reisebilletter, omgjøres nå mer og mer til digitale filer. Vi kan ha med oss slik digital legitimasjon på blant annet smarttelefoner og indeksere dem, søke i dem, sikkerhetskopiere dem og lage identiske kopier ved behov.

Selv om digitale filer og bevis ikke er noe nytt, har moderne digital legitimasjon kryptografifunksjoner som gjør den sikker og verifiserbar, og sørger for at den ikke kan manipuleres. Digitalt verifiserbar legitimasjon må være utstedt av en godkjent myndighet eller kilde og gjelder bare for innehaveren.

Desentralisert identitet gjør det mulig for virksomheter å utvikle smartere og sikrere digitale relasjoner med kundene. Dette gir bedre sikkerhet og personvern, forbedret kundeinnsikt, enklere innføring, pålogging uten passord, kjøp med ett klikk og bekymringsløs og enkel brukeropplevelse.

Teknologien er tilgjengelig for bedrifter via Avasts oppkjøp av Evernym, som er et ledende selskap innen desentralisert identitetsteknologi. Du kan finne ut mer om hva dette kan innebære for bedriften ved å gå til www.evernym.com eller kontakte oss på identity@avast.com.

Lukk
Nesten ferdig!
Fullfør installasjonen ved å klikke på den nedlastede filen og følge veiledningen på skjermen.
Starter nedlasting …
Merk: Hvis nedlastingen ikke startet automatisk, klikker du her.
Klikk på denne filen for å starte installasjonen av Avast.
Lukk