Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Analiza przypadku

BioAcuity zwiększa poziom ochrony w Internecie za sprawą rozwiązań Avast Business do ochrony punktów końcowych i sieci

Firma

Założona w 2010 roku firma BioAcuity Consulting z oddziałami w Ontario i Quebecu świadczy usługi doradcze w obszarach operacyjnym i zgodności z przepisami dla klientów z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej i spożywczej. Zespół współpracuje z zatrudniającymi od 10 do 500 pracowników małymi i średnimi firmami z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji.

Julie-Lea Lipszyc piastująca stanowisko Principal of Quality & Compliance zarządza działaniami operacyjnymi IT oraz nadzoruje procesy zapewniania jakości i kwestie zgodności z przepisami.

„Jesteśmy niewielką, szybko rozwijającą się firmą obsługującą niesamowitych klientów w wielu miastach na całym świecie” — mówi Julie-Lea. „Każdy członek naszego zespołu wnosi do firmy bardzo specjalistyczną wiedzę dotyczącą wszelkich aspektów strategii, działań operacyjnych, zarządzania jakością oraz zgodności z przepisami — wiedza ta ma nieocenione znaczenie dla branży biofarmaceutycznej”.

Wyzwanie

Największe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, jakim stawia czoła Julie-Lea, wiążą się z zapewnieniem pracownikom możliwości bezpiecznego łączenia się z siecią BioAcuity z dowolnej lokalizacji oraz zagwarantowaniem, że dane i wiadomości klientów pozostaną bezpieczne i poufne.

„Nasz zespół stacjonuje w biurach rozmieszczonych od Ontario aż po Quebec i często podróżuje do siedzib naszych klientów na całym świecie. Otrzymujemy od naszych klientów mnóstwo wiadomości wykorzystywanych do oszustw phishingowych oraz zawierających złośliwe oprogramowanie. Codziennie przeglądamy zasoby Internetu oraz wyszukujemy i pobieramy informacje na temat przepisów, które mają decydujące znaczenie dla naszej pracy — przez to sami jesteśmy narażeni na zagrożenie” — wyjaśnia Julie-Lea. „Musimy być w stanie bezpiecznie udostępniać i przechowywać dane bez obaw o wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz zapewniać integralność danych, z którymi pracujemy. Zagwarantowanie sobie wysokiego poziomu ochrony przed zagrożeniami związanymi z Internetem i pocztą e-mail ma dla nas najwyższy priorytet”.

Rozwiązanie

Julie-Lea od pięciu lat należy do grona zadowolonych klientów korzystających z programu Avast Antivirus. Wdrożyła w firmie darmowego antywirusa, gdy dołączyła do BioAcuity w 2015 roku. W miarę jak rozwijała się baza klientów firmy i zwiększał się stopień wykorzystania Internetu w toku badań oraz poczty e-mail w toku komunikacji, Julie-Lea zauważyła potrzebę zastosowania rozwiązania klasy biznesowej w celu zapewnienia pracownikom mobilnym bezpieczeństwa w chmurze i ich ochrony przed atakami phishingowymi i innymi zagrożeniami czyhającymi w Internecie.

Po dokonaniu oceny antywirusów różnych dostawców, takich jak Avast Business, Norton, McAfee i Microsoft Defender, wybrała rozwiązanie Avast Business CloudCare oraz zintegrowaną z nim usługę Bezpieczna brama WWW, które od tej pory miały zapewniać firmie ochronę przed zagrożeniami w Internecie.

„Po omówieniu naszych potrzeb z zespołem Avast Business zauważyłam zalety rozwiązania łączącego w sobie antywirusa o potężnych możliwościach oraz funkcje scentralizowanego zarządzania, zabezpieczeń poczty e-mail i ochrony przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie. CloudCare i Bezpieczna brama WWW charakteryzowały się także przydatnością i funkcjonalnością, które znane nam były już dzięki rozwiązaniu Avast Antivirus” — dodaje.

Dzięki platformie CloudCare zespół BioAcuity korzysta także z rozwiązania Antivirus Pro Plus oferującego dostęp do ponad 20 funkcji i usług służących ochronie bezpieczeństwa poczty e-mail. „Teraz mogę pracować na jednej platformie, na której widzę status każdego urządzenia, a przy tym mam dostęp do znacznej liczby innych funkcji mających na celu dostarczanie usług, ustawianie alertów i sprawdzanie zagrożeń identyfikowanych i blokowanych w czasie rzeczywistym” — dodaje. „Funkcja VPN rozwiązania antywirusowego to kolejna jego dodatkowa zaleta. Dzięki niej nasz zespół ma ochronę w czasie, gdy podróżuje do obiektów naszych klientów i łączy się z naszą siecią przy użyciu publicznej sieci Wi-Fi”.

Zastosowanie usług ochrony e-mail rozwiązania CloudCare umożliwia szyfrowanie wiadomości e-mail i ich filtrowanie pod kątem spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania. Julie-Lea jest także pod wrażeniem usługi Bezpieczna brama WWW, która blokuje pracownikom dostęp do potencjalnie złośliwych stron internetowych i zapobiega pobieraniu podejrzanych plików. Julie-Lea dodaje: „Od momentu wdrożenia rozwiązania CloudCare i usługi Bezpieczna brama WWW nie wystąpiły w naszej firmie żadne incydenty związane z bezpieczeństwem”.

Efekt

Ze słów Julie-Lea można wywnioskować, że rozszerzenie ochrony poprzez zastosowanie rozwiązania CloudCare i usługi Bezpieczna brama WWW znacząco poprawiło poziom ochrony bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu i poczty e-mail. Krok ten pozwolił jej także zaoszczędzić mnóstwo czasu poświęcanego na reagowanie na zagrożenia związane z pocztą e-mail i Internetem, a także wirusami i innymi potencjalnymi zagrożeniami.

„W ciągu dwóch pierwszych miesięcy zauważyłam poważny trend spadkowy w obszarze zagrożeń. Zmniejszyliśmy ich liczbę o nawet 90%”, mówi Julie-Lea. „Nasze wiadomości e-mail są filtrowane pod kątem spamu i wirusów. Mamy do czynienia z mniejszą liczbą phishingowych wiadomości e-mail. Zyskaliśmy także większą kontrolę nad zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Szacuję, że poprawiliśmy skuteczność i wydajność o co najmniej 20%”.

Strona internetowa

www.bioacuity.com

Branża

Biofarmaceutyczna

Potrzeby firmowe

Ochrona poufnych i wrażliwych danych z dowolnej lokalizacji

Rozwiązanie

Avast Business: CloudCare i Bezpieczna brama WWW

Wyniki

  • Lepsza ochrona punktów końcowych i sieci dla pracowników mobilnych zapewniona za sprawą rozwiązania CloudCare i zintegrowanych usług funkcji Bezpieczna brama WWW
  • Zmniejszenie liczby złośliwych wiadomości e-mail i zagrożeń internetowych o 90% dzięki zastosowaniu funkcji Bezpieczna brama WWW oraz usług ochrony e-mail rozwiązania CloudCare
  • Zwiększenie ogólnej wydajności o 20% dzięki zastosowaniu centralnego zarządzania, funkcji alarmów oraz innych narzędzi do automatyzacji, jakie oferuje platforma CloudCare

Rozwiązania CloudCare i Bezpieczna brama WWW Avast Business stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa idealne rozwiązanie w kontekście naszych najważniejszych działań realizowanych we współpracy z klientami z branży biofarmaceutycznej. Teraz korzystamy w ramach jednej platformy z zaawansowanej ochrony punktów końcowych i sieci w połączeniu z licznymi funkcjami bezpieczeństwa opartymi na chmurze. Dzięki temu na co dzień nie musimy się martwić o bezpieczeństwo i oszczędzamy czas.

BioAcuity Consulting — analiza przypadku

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.