Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Analiza przypadku

BioAcuity zwiększa poziom ochrony w Internecie za sprawą rozwiązań Avast Business do ochrony punktów końcowych i sieci

Firma

Założona w 2010 roku firma BioAcuity Consulting z oddziałami w Ontario i Quebecu świadczy usługi doradcze w obszarach operacyjnym i zgodności z przepisami dla klientów z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej i spożywczej. Zespół współpracuje z zatrudniającymi od 10 do 500 pracowników małymi i średnimi firmami z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji.

Julie-Lea Lipszyc piastująca stanowisko Principal of Quality & Compliance zarządza działaniami operacyjnymi IT oraz nadzoruje procesy zapewniania jakości i kwestie zgodności z przepisami.

„Jesteśmy niewielką, szybko rozwijającą się firmą obsługującą niesamowitych klientów w wielu miastach na całym świecie” — mówi Julie-Lea. „Każdy członek naszego zespołu wnosi do firmy bardzo specjalistyczną wiedzę dotyczącą wszelkich aspektów strategii, działań operacyjnych, zarządzania jakością oraz zgodności z przepisami — wiedza ta ma nieocenione znaczenie dla branży biofarmaceutycznej”.

Wyzwanie

Największe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, jakim stawia czoła Julie-Lea, wiążą się z zapewnieniem pracownikom możliwości bezpiecznego łączenia się z siecią BioAcuity z dowolnej lokalizacji oraz zagwarantowaniem, że dane i wiadomości klientów pozostaną bezpieczne i poufne.

„Nasz zespół stacjonuje w biurach rozmieszczonych od Ontario aż po Quebec i często podróżuje do siedzib naszych klientów na całym świecie. Otrzymujemy od naszych klientów mnóstwo wiadomości wykorzystywanych do oszustw phishingowych oraz zawierających złośliwe oprogramowanie. Codziennie przeglądamy zasoby Internetu oraz wyszukujemy i pobieramy informacje na temat przepisów, które mają decydujące znaczenie dla naszej pracy — przez to sami jesteśmy narażeni na zagrożenie” — wyjaśnia Julie-Lea. „Musimy być w stanie bezpiecznie udostępniać i przechowywać dane bez obaw o wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz zapewniać integralność danych, z którymi pracujemy. Zagwarantowanie sobie wysokiego poziomu ochrony przed zagrożeniami związanymi z Internetem i pocztą e-mail ma dla nas najwyższy priorytet”.

Rozwiązanie

Julie-Lea od pięciu lat należy do grona zadowolonych klientów korzystających z programu Avast Antivirus. Wdrożyła w firmie darmowego antywirusa, gdy dołączyła do BioAcuity w 2015 roku. W miarę jak rozwijała się baza klientów firmy i zwiększał się stopień wykorzystania Internetu w toku badań oraz poczty e-mail w toku komunikacji, Julie-Lea zauważyła potrzebę zastosowania rozwiązania klasy biznesowej w celu zapewnienia pracownikom mobilnym bezpieczeństwa w chmurze i ich ochrony przed atakami phishingowymi i innymi zagrożeniami czyhającymi w Internecie.

Po dokonaniu oceny antywirusów różnych dostawców, takich jak Avast Business, Norton, McAfee i Microsoft Defender, wybrała rozwiązanie Avast Business CloudCare oraz zintegrowaną z nim usługę Bezpieczna brama WWW, które od tej pory miały zapewniać firmie ochronę przed zagrożeniami w Internecie.

„Po omówieniu naszych potrzeb z zespołem Avast Business zauważyłam zalety rozwiązania łączącego w sobie antywirusa o potężnych możliwościach oraz funkcje scentralizowanego zarządzania, zabezpieczeń poczty e-mail i ochrony przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie. CloudCare i Bezpieczna brama WWW charakteryzowały się także przydatnością i funkcjonalnością, które znane nam były już dzięki rozwiązaniu Avast Antivirus” — dodaje.

Dzięki platformie CloudCare zespół BioAcuity korzysta także z rozwiązania Antivirus Pro Plus oferującego dostęp do ponad 20 funkcji i usług służących ochronie bezpieczeństwa poczty e-mail. „Teraz mogę pracować na jednej platformie, na której widzę status każdego urządzenia, a przy tym mam dostęp do znacznej liczby innych funkcji mających na celu dostarczanie usług, ustawianie alertów i sprawdzanie zagrożeń identyfikowanych i blokowanych w czasie rzeczywistym” — dodaje. „Funkcja VPN rozwiązania antywirusowego to kolejna jego dodatkowa zaleta. Dzięki niej nasz zespół ma ochronę w czasie, gdy podróżuje do obiektów naszych klientów i łączy się z naszą siecią przy użyciu publicznej sieci Wi-Fi”.

Zastosowanie usług ochrony e-mail rozwiązania CloudCare umożliwia szyfrowanie wiadomości e-mail i ich filtrowanie pod kątem spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania. Julie-Lea jest także pod wrażeniem usługi Bezpieczna brama WWW, która blokuje pracownikom dostęp do potencjalnie złośliwych stron internetowych i zapobiega pobieraniu podejrzanych plików. Julie-Lea dodaje: „Od momentu wdrożenia rozwiązania CloudCare i usługi Bezpieczna brama WWW nie wystąpiły w naszej firmie żadne incydenty związane z bezpieczeństwem”.

Efekt

Ze słów Julie-Lea można wywnioskować, że rozszerzenie ochrony poprzez zastosowanie rozwiązania CloudCare i usługi Bezpieczna brama WWW znacząco poprawiło poziom ochrony bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu i poczty e-mail. Krok ten pozwolił jej także zaoszczędzić mnóstwo czasu poświęcanego na reagowanie na zagrożenia związane z pocztą e-mail i Internetem, a także wirusami i innymi potencjalnymi zagrożeniami.

„W ciągu dwóch pierwszych miesięcy zauważyłam poważny trend spadkowy w obszarze zagrożeń. Zmniejszyliśmy ich liczbę o nawet 90%”, mówi Julie-Lea. „Nasze wiadomości e-mail są filtrowane pod kątem spamu i wirusów. Mamy do czynienia z mniejszą liczbą phishingowych wiadomości e-mail. Zyskaliśmy także większą kontrolę nad zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Szacuję, że poprawiliśmy skuteczność i wydajność o co najmniej 20%”.

Strona internetowa

www.bioacuity.com

Branża

Biofarmaceutyczna

Potrzeby firmowe

Ochrona poufnych i wrażliwych danych z dowolnej lokalizacji

Rozwiązanie

Avast Business: CloudCare i Bezpieczna brama WWW

Wyniki

  • Lepsza ochrona punktów końcowych i sieci dla pracowników mobilnych zapewniona za sprawą rozwiązania CloudCare i zintegrowanych usług funkcji Bezpieczna brama WWW
  • Zmniejszenie liczby złośliwych wiadomości e-mail i zagrożeń internetowych o 90% dzięki zastosowaniu funkcji Bezpieczna brama WWW oraz usług ochrony e-mail rozwiązania CloudCare
  • Zwiększenie ogólnej wydajności o 20% dzięki zastosowaniu centralnego zarządzania, funkcji alarmów oraz innych narzędzi do automatyzacji, jakie oferuje platforma CloudCare

Rozwiązania CloudCare i Bezpieczna brama WWW Avast Business stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa idealne rozwiązanie w kontekście naszych najważniejszych działań realizowanych we współpracy z klientami z branży biofarmaceutycznej. Teraz korzystamy w ramach jednej platformy z zaawansowanej ochrony punktów końcowych i sieci w połączeniu z licznymi funkcjami bezpieczeństwa opartymi na chmurze. Dzięki temu na co dzień nie musimy się martwić o bezpieczeństwo i oszczędzamy czas.

BioAcuity Consulting — analiza przypadku

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast