Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Szczegóły subskrypcji

Co to jest subskrypcja

Subskrypcja to zobowiązanie firmy Avast wobec Ciebie, czyli naszego klienta, do nieustannego działania na rzecz ochrony, optymalizacji i łączności ze światem wirtualnym w zamian za roczną opłatę, którą pobieramy z karty bankowej lub konta PayPal. Dzięki opłacie za subskrypcję możesz korzystać z pomocy firmy Avast w zakresie objętych subskrypcją usług do momentu anulowania subskrypcji. Jeśli Twoja subskrypcja wygasła, możesz uzyskać pomoc tutaj.

Wybrany okres, za który płacisz, jest liczony w miesiącach i zależnie od wybranej usługi Avast może wynosić jeden miesiąc, jeden rok lub kilka lat. Pod koniec opłaconego okresu Avast automatycznie obciąża zapisaną formę płatności, aby zapewnić ciągłość usługi.

Warunki automatycznego odnawiania i ceny

Opłata za kolejny okres subskrypcji będzie równa cenie opublikowanej w chwili jej pobrania. Opłaty pobieramy z zapisanej formy płatności maksymalnie 30 dni przed rocznicą wykupienia subskrypcji usługi Avast. Wysokość tych opłat może się zmieniać. W przypadku subskrypcji rocznych maksymalnie 60 dni przed rocznicą wysyłamy przypomnienie o końcu okresu rozliczeniowego i o pobraniu opłaty za kolejny okres.

Produkty Avast są sprzedawane w formie ciągłych subskrypcji. Termin ten oznacza nieprzerwane wsparcie w ramach naszego oprogramowania dostępne w okresie subskrypcji. Subskrypcja jest kontynuowana bez przerwy w świadczeniu usługi, chyba że ręcznie anulujesz ją przed pobraniem opłaty za kolejny okres lub nie będziemy w stanie pobrać opłaty z zapisanej formy płatności w wyznaczonym terminie. Dzięki systemowi ciągłej subskrypcji możemy zapewnić Ci nieprzerwane korzystanie z oferowanej usługi.

Avast oferuje wiele różnych usług, na które możesz mieć roczną subskrypcję. Często na pierwszy rok subskrypcji oferujemy zniżkę, aby zachęcić użytkowników do korzystania z naszych najlepszych na rynku usług. Oznacza to, że płatność za pierwszy okres może być niższa niż za kolejne okresy. Gdy zdecydujesz się na subskrypcję naszej usługi, wyraźnie poinformujemy Cię o różnicy w cenie. Przed rocznicą wykupienia subskrypcji otrzymasz przypomnienie o rozliczeniu z informacją o opłacie za kolejny okres.

Aktualizacja lub anulowanie subskrypcji oraz zwrot środków

Avast obciąża tylko zapisaną formę płatności i nie ma żadnej innej możliwości pobrania opłaty za bieżącą usługę. Oznacza to, że ponosisz odpowiedzialność za wyrażenie zgody na zapisanie formy płatności przy pierwszym zakupie i za jej aktualizowanie, tak aby usługa była kontynuowana bez przerwy przez cały okres naszej współpracy. Subskrypcję możesz anulować na Koncie Avast, które jest powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Więcej informacji i instrukcję anulowania subskrypcji znajdziesz tutaj

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia pierwszej subskrypcji lub od jej rocznicy możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Avast (tutaj), aby poprosić o zwrot środków. Więcej ogólnych informacji o subskrypcjach oraz ich odnawianiu znajdziesz tutaj.

Obowiązki klienta

Choć nasze zobowiązania wobec klientów traktujemy bardzo poważnie, wiele zależy od tego, czy klienci zarejestrują się oraz pobiorą, zainstalują i będą regularnie aktualizować nasze oprogramowanie. Jest to bardzo istotne, ponieważ nieustannie udoskonalamy i rozszerzamy usługę, na którą klient ma subskrypcję, i chcemy, aby miał on dostęp do wszystkich tych korzyści. Wprowadzane cały czas udoskonalenia i rozszerzenia podlegają umowie licencyjnej Avast (EULA), która jest dostępna do wglądu tutaj.

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast