Avast Free Mobile Security

Korzystanie z banków, zakupy czy pisanie e-maili. Czy jest coś, czego nie da się zrobić na telefonie? Chroń wszystkie swoje działania z użyciem najbardziej zaufanych zabezpieczeń na świecie.

Ocena 4,5 gwiazdki w sklepie Play

Pobierz

Nowy Mobile Security już prawie jest tutaj.

Bądź pierwszy i sprawdź go!

Pobierz wersję Beta

Nowość! Avast Free Mobile Security 5

Wirusów i złośliwego oprogramowania przeznaczonych na urządzenia mobilne jest coraz więcej

Hakerzy tworzą 2850 nowych mobilnych zagrożeń każdego dnia. Najlepiej rozegrać to bezpiecznie z Avast Free Mobile Security.


Ochrona dla danych i urządzeń

Nie tylko zapewnisz sobie światowej klasy ochronę przed hakerami, ale również zabezpieczenie przed naruszeniem prywatności lub kradzieżą tożsamości. Z Avast Free Mobile Security, możesz wykonać kopię zapasową danych osobistych i śledzić telefon lub ustawić alarm, jeśli urządzenie zostało zgubione lub skradzione.

Zablokuj określone aplikacje

Dodaj kolejną warstwę zabezpieczeń poprzez zablokowanie prywatnych aplikacji, takich jak Amazon, Facebook lub WhatsApp.

Filtr połączeń przychodzących i SMS

Blokuje określonym numerom możliwość wykonywania połączeń oraz wysyłania SMS-ów do Ciebie

Zdalne blokowanie i czyszczenie danych

Jeśli Twój telefon nie może zostać odnaleziony, zablokuj go i całkowicie wyczyść dane, aby złodzieje nie mogli ich wykorzystać.

Pełna lista fukcji

Avast Mobile Security

Usprawnienia Dodatek Avast Widget

Wyświetl pasek stanu na pulpicie Twojego telefonu, zapewniając natychmiastowy łatwy dostęp do aplikacji antywirusowej dla systemu Android.

UsprawnieniaKontrola poprzez stronę internetową

Steruj ustawieniami Anti-Theft na swoim telefonie bezpośrednio z portalu internetowego Konto Avast

UsprawnieniaSiteCorrect

Włącz auto-korektę błędnie wpisanych adresów URL z opcjami 'automatyczne przekierowanie' lub 'żądanie potwierdzenia'.

UsprawnieniaPomiar ruchu

Monitoruj, ile przesłano danych do i z telefonu za pomocą sieci 3G i / lub Wi-Fi. Zobacz statystyki dzienne, miesięczne lub roczne, z bezpośrednim dostępem do Menedżera aplikacji, jeśli chcesz dokonać zmian.

UsprawnieniaInterfejs użytkownika

Korzystaj z Avast Mobile Security nawet na tablecie z systemem Android. Interfejs użytkownika został zoptymalizowany dla ekranu tabletu.


Avast Mobile Security

Antywirus

Skanowanie zainstalowanych aplikacji i zawartości karty pamięci na żądanie użytkownika oraz skanowanie uruchamianych po raz pierwszy aplikacji w momencie uzyskiwania dostępu. Opcje planowania skanowań, aktualizacje definicji wirusów, odinstalowywanie aplikacji, usuwanie plików oraz raportowanie błędnie zidentyfikowanych wirusów do naszego laboratorium antywirusowego.

Raport o prywatności

Skanowanie i wyświetlanie (w widoku siatki) praw dostępu i intencji zainstalowanych aplikacji, mające na celu identyfikację potencjalnego zagrożenia dla prywatnych danych oraz informujące, jaka część danych jest faktycznie udostępniana poszczególnym aplikacjom.

Filtr SMS/połączeń

Filtrowanie połączeń i/lub wiadomości z listy kontaktów na podstawie ustawionych parametrów według dni tygodnia oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia. Przekierowanie zablokowanych połączeń do poczty głosowej, przy czym zablokowane wiadomości zostają zapisane w dzienniku filtra. Istnieje także możliwość zablokowania połączeń wychodzących.

Menedżer aplikacji

Narzędzie podobne do Menedżera zadań Windows. Wyświetla listę uruchomionych aplikacji, ich wielkość (w MB), obciążenie procesora, zużycie pamięci oraz liczbę wątków i usług, z możliwością ich zatrzymania lub odinstalowania.

Osłona WWW

Osłona WWW Avast dla systemu Android, stanowiąca część chmury Avast WebRep™, skanuje każdy ładowany adres URL oraz ostrzega, gdy adres URL otwierany w przeglądarce jest zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie.

Zapora ogniowa

Dodanie zapory ogniowej udaremnia ataki hakerów. Zapora wyłącza dostęp aplikacji do Internetu przy połączeniach z siecią bezprzewodową, 3G czy roamingowymi sieciami telefonii komórkowej. (Dostępna tylko w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu)


Avast Anti-Theft

Maskowanie aplikacji

Po pobraniu modułu Avast Anti-Theft użytkownik może wybrać własną nazwę, pod którą będzie on ukryty (np. „Gra Pinokio”), utrudniając złodziejom znalezienie go i usunięcie.

Tryb ukryty

Po włączeniu modułu przeciwkradzieżowego jego ikona zostaje ukryta w polu aplikacji, nie pozostawiając żadnej sygnalizacji dźwiękowej ani innego śladu na chronionym telefonie. W ten sposób „niewidoczny” moduł jest dla złodziei trudny do wykrycia i usunięcia.

Lista zaufanych kart SIM

Użytkownik może utworzyć listę zatwierdzonych kart SIM, których użycie w telefonie nie spowoduje włączenia ostrzeżenia o kradzieży. Listę zaufanych kart SIM można z łatwością wyczyścić, pozostawiając na niej wyłącznie kartę w danej chwili włożoną do telefonu, jako jedyną godną zaufania.

Oszczędność energii

Moduł Anti-Theft uruchamia się i działa tylko wtedy, gdy ma wykonać zadania. Zmniejsza to zużycie energii przez telefon i utrudnia złodziejom zamknięcie modułu.

Powiadomienie o zmianie karty SIM

Jeśli do telefonu zostanie włożona skradziona lub inna (nieautoryzowana) karta SIM, istnieje możliwość zablokowania telefonu, włączenia syreny alarmowej oraz wysłania powiadomienia (do zdalnego urządzenia) zawierającego nowy numer telefonu i geolokalizację.

Samoobrona

Moduł Anti-Theft, niezwykle trudny do usunięcia przez złodziei (szczególnie w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu), zabezpiecza się przed odinstalowaniem poprzez ukrycie swoich komponentów przy użyciu różnych technik przetrwania. W telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu może przetrwać w stanie nienaruszonym reset sprzętowy, a nawet dezaktywować port USB telefonu.

Zdalna zmiana ustawień

Kreator konfiguracji przeprowadza użytkownika przez proces instalacji w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu, wprowadzając zmiany bezpośrednio lub generując plik aktualizacji. Zainstalowanie modułu Anti-Theft w takich telefonach nie wymaga znajomości wiersza poleceń. Aktualizacja aplikacji także jest obsługiwana.


Funkcje zdalne

Zdalna syrena alarmowa

Opcja włączenia głośnej syreny, która zawsze powraca do maksymalnego poziomu głośności, gdy złodzieje spróbują ją ściszyć. Dźwięk syreny można dostosować (np. nagrywając własny lub wybierając plik dźwiękowy).

Zdalna blokada

W celu ochrony danych użytkownika można zdalnie włączyć blokadę telefonu. Odblokowanie wymagać będzie wprowadzenia hasła określonego przez użytkownika.

Blokada dostępu do ustawień telefonu

Możliwość zdalnego zablokowania menedżera aplikacji i/lub ustawień telefonu.

Zdalny wyświetlacz

Zdalne wysyłanie wiadomości na wyświetlacz do zablokowanego lub niezablokowanego telefonu (np. z informacją o nagrodzie za zwrot urządzenia).

Zdalne lokalizowanie

Zdalne lokalizowanie telefonu za pośrednictwem GPS, sieci bezprzewodowej lub sieci telefonii komórkowej, zapewniające maksymalną dokładność. Możliwości lokalizacji jednorazowej lub ciągłej (automatyczne włączanie GPS na wszystkich telefonach, z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu lub bez, wyposażonych w system operacyjny Android 1.6 do 2.2).

Zdalne czyszczenie pamięci

Opcja zdalnego uruchomienia pełnego, trwałego usunięcia wszystkich danych z telefonu (np. kontaktów, dziennika połączeń, wiadomości SMS/MMS, historii przeglądarki, aplikacji, kont e-mail), włącznie z niezawodnym fizycznym usunięciem danych z wszystkich kart pamięci w telefonach z systemem Android 2.2 i nowszymi (ograniczona funkcjonalność w starszych wersjach).

Zdalne połączenie

Zdalne nawiązywanie połączenia przez utracony telefon z innym numerem użytkownika, przy wygaszonym ekranie, tak aby złodzieje nie mogli tego zobaczyć. Opcja ta umożliwia odsłuchanie, co się dzieje w otoczeniu telefonu.

Zdalne przekazywanie danych

Zdalne włączanie/wyłączanie przekazania lub kopiowania danych połączeń i/lub wiadomości SMS do innego urządzenia. Do zdalnego urządzenia zostaną przekazane dane połączeń, nie zaś samo połączenie. W przypadku wiadomości SMS, są one przekazywane w pełnej formie (polecenie „CC” kopiuje dane także do urządzenia źródłowego).

Zdalne powiadomienie o utracie

Opcja zdalnego wysyłania polecenia „Lost”, wywołującego takie same działania, jak zmiana karty SIM (np. zablokowanie telefonu, włączenie syreny alarmowej lub zablokowanie portu USB). Polecenie „Found” dezaktywuje polecenie „Lost”.

Zdalna historia

Możliwość zdalnego wysyłania żądań do dziennika połączeń, listy kontaktów i wiadomości SMS (poszczególne wpisy przekazywane są jako pojedyncze wiadomości SMS, które można jednak filtrować).

Zdalne wysyłanie wiadomości SMS

Możliwość zdalnego włączenia wysłania przez telefon wiadomości SMS na inny numer telefonu. W ten sposób, nawet jeśli użytkownik zapomni gdzieś swojego telefonu, może nadal odpowiadać na połączenia przychodzące i wiadomości SMS.

Zdalne ponowne uruchomienie

Ponowne uruchomienie telefonu za pomocą polecenia SMS, powodujące zablokowanie telefonu przez żądanie podania kodu PIN karty SIM. (Dostępne tylko w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu)

Powiadomienie o niskim stanie akumulatora

Telefon może wysłać powiadomienie o niskim stanie akumulatora do innego urządzenia.

Zdalna zmiana ustawień

Wszystkie ustawienia modułu Anti-Theft można zmienić w sposób zdalny.

Avast Premium Mobile Security

Obecnie oferujemy pakiet Premium zawierający więcej funkcji bezpieczeństwa!

Ochrona geolokacyjna

Ustawianie promienia strefy ochrony geolokacyjnej

Twój telefon wykona określone działanie, takie jak zablokowanie, włączenie syreny alarmowej i wysłanie informacji o lokalizacji, kiedy opuści ustawioną strefę.

Zablokowanie skradzionego urządzenia

Zablokuj skradzione urządzenie i zrób zdjęcie złodziejowi

Blokuje dostęp i robi zdjęcie każdemu, kto stara się odblokować urządzenie po 3 próbach.

Wykrywanie reklam

Wykrywa, które aplikacje używają reklam.

Wykrywa reklamy i dostarcza pełnych danych dotyczących ich systemu śledzenia.

Kontrola Anti-Theft

Avast Free Mobile Security umożliwia kontrolowanie zagubionego lub skradzionego telefonu poprzez sieć WWW lub za pomocą komunikatów SMS.

Sprawdź dwa sposoby, dzięki którym może kontrolować telefon zabezpieczony przez Avast.

Składnia poleceń SMS

Wszystkie polecenia SMS muszą rozpoczynać się od hasła Avast ustawionego przez użytkownika.
Na przykład, jeśli użytkownik ustawił hasło Avast jako 2222, polecenie blokady powinno wyglądać następująco:
2222 LOCK

LOST

Przykład: 2222 LOST Oznacza telefon jako LOST (utracony). Polecenie to wywołuje takie same działania, jak zmiana karty SIM, zależnie od ustawień działań zabezpieczających.

FOUND

Przykład: 2222 FOUND Oznacza telefon jako FOUND (znaleziony). Polecenie to wyłącza blokadę telefonu oraz syrenę alarmową.

LOCK

Przykład: 2222 LOCK Blokuje telefon komórkowy.

UNLOCK

Przykład: 2222 UNLOCK Odblokowuje telefon komórkowy.

MESSAGE <tekst komunikatu>

Przykład: 2222 MESSAGE Oddaj mi telefon! Wyświetla tekst wiadomości w telefonie. Wiadomość tę można odrzucić. Polecenia LOCK i SET LOCKTEXT umożliwiają wyświetlenie wiadomości, której nie można zamknąć.

SIREN ON

Przykład: 2222 SIREN ON Włącza syrenę alarmową.

SIREN OFF

Przykład: 2222 SIREN OFF Wyłącza syrenę alarmową.

LOCATE

Przykład: 2222 LOCATE Lokalizuje urządzenie.

LOCATE <czas w minutach>

Przykład: 2222 LOCATE 5 Śledzi urządzenie w sposób ciągły

LOCATE STOP

Przykład: 2222 LOCATE STOP Wstrzymuje ciągłe śledzenie

CALL [numer telefonu]

Przykład: 2222 CALL Przykład: 2222 CALL +4366033355 Jeśli nie zostanie podany żaden numer telefonu, polecenie powoduje, że telefon oddzwania na numer telefonu użytkownika. W przypadku podania numeru telefonu, telefon zadzwoni pod ten numer.

FORWARD SMS [numer telefonu]

Przykład: 2222 FORWARD SMS Przykład: 2222 FORWARD SMS +43660333555 Jeśli nie zostanie podany żaden numer telefonu, przychodzące wiadomości SMS będą w sposób ukryty przekazywane do telefonu, z którego otrzymano polecenie. W przypadku podania numeru telefonu, przychodzące wiadomości SMS zostaną przekazane pod wskazany numer. Polecenie to zastępuje wszystkie wcześniej wydane ustawienia dotyczące przekazywania wiadomości SMS.

Przekazywanie można anulować za pomocą polecenia FORWARD SMS STOP lub włączając moduł Avast Anti-Theft.

CC SMS [numer telefonu]

Przykład: 2222 CC SMS Przykład: 2222 CC SMS +43660333555 Działanie podobne do polecenia FORWARD SMS, jednak nie usuwa wiadomości SMS po przekazaniu, co oznacza, że przekazywana wiadomość SMS zostanie dostarczona także do docelowego telefonu (CC oznacza „Do wiadomości”). Polecenie to zastępuje wszystkie wcześniej wydane ustawienia dotyczące przekazywania wiadomości SMS.

Przekazywanie wiadomości można anulować za pomocą polecenia CC SMS STOP lub włączając moduł Avast Anti-Theft.

CC CALLS [numer telefonu]

Przykład: 2222 CC CALLS Przykład: 2222 CC CALLS +43660222333 Za pomocą tego polecenia użytkownik może zażądać powiadomień w postaci wiadomości SMS o połączeniach przychodzących. O ile nie zostanie podany inny numer telefonu, powiadomienia będą wysłane pod numer, z którego otrzymano polecenie. Polecenie to zastępuje wszystkie wcześniej wydane ustawienia dotyczące przekazywania połączeń.

Nie ma możliwości bezpośredniego przekazywania połączeń, ponieważ funkcja ta realizowana jest w różny sposób w różnych sieciach. Nie ma także możliwości niezawodnego ukrycia ustawień przekazywania przed oczami złodziei.

Przekazywanie można anulować za pomocą polecenia CC CALLS STOP lub włączając moduł Avast Anti-Theft.

CC ALL [numer telefonu]

Przykład: 2222 CC ALL Przykład: 2222 CC ALL +43660222333 Łączy polecenia CC SMS i CC CALLS. Polecenie to zastępuje wszystkie wcześniej wprowadzone ustawienia dotyczące przekazywania wiadomości SMS i połączeń.

Przekazywanie można anulować za pomocą polecenia CC ALL STOP lub włączając moduł Avast Anti-Theft.

WIPE

Przykład: 2222 WIPE Usuwa wszystkie dane z telefonu.

GET <limit żądania> SMS

Przykład: 2222 GET 10 SMS Żądanie wiadomości SMS.

GET <limit żądania> INBOX SMS

Przykład: 2222 GET 10 INBOX SMS Żądanie odebranych wiadomości SMS.

GET <limit żądania> SENT SMS

Przykład: 2222 GET 10 SENT SMS Żądanie wysłanych wiadomości SMS.

GET <patrz wyżej> SMS FOR <numer telefonu>

Przykład: 2222 GET 10 SMS FOR +43660333555 Żądanie wiadomości SMS odpowiadających podanemu numerowi telefonu.

GET CONTACTS

Przykład: 2222 GET CONTACTS Żądanie kontaktów z książki adresowej.

GET LOG <limit żądania>

Przykład: 2222 GET LOG 10 Żądanie dziennika połączeń i wiadomości SMS.

LAUNCH

Przykład: 2222 LAUNCH Otwiera interfejs użytkownika Avast Anti-Theft.

CLOSE

Przykład: 2222 CLOSE Zamyka interfejs użytkownika Avast Anti-Theft.

REBOOT

(tylko dla urządzeń z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu) Przykład: 2222 REBOOT Ponownie uruchamia urządzenie.

SET OWNER <nazwa właściciela>

Przykład: 2222 SET OWNER Charles Chaplin Zmienia nazwę właściciela urządzenia.

SET PASSWORD <kod dostępu>

Przykład: 2222 SET PASSWORD 3333 Zmienia hasło Avast Należy podać hasło w postaci 4-6 cyfr.

SET FRIEND 1 <numer telefonu>

Przykład: 2222 SET FRIEND 1 +43660122220192 Zmienia numer telefonu pierwszego przyjaciela. Należy podać prawidłowy numer telefonu.

SET FRIEND 2 <numer telefonu>

Przykład: 2222 SET FRIEND 2 +43660122220192 Zmienia numer telefonu drugiego przyjaciela. Należy podać prawidłowy numer telefonu.

SET ONLYFRIENDS <tryb przyjaciół>

Przykład: 2222 SET ONLYFRIENDS 1 Zmienia tryb autoryzacji poleceń SMS (0 = zezwalaj na wszystkie numery, 1 = zezwalaj tylko na polecenia od przyjaciół).

SET LOCKMODE <tryb blokady>

Przykład: 2222 SET LOCKMODE 1 Zmienia działanie blokady urządzenia (0 = nie blokuj, 1 = blokada automatyczna).

SET SIRENMODE <tryb syreny alarmowej>

Przykład: 2222 SET SIRENMODE 1 Zmienia sposób działania syreny alarmowej (0 = brak syreny przy blokadzie, 1 = syrena przy blokadzie).

SET APPLOCKMODE <tryb blokady aplikacji>

Przykład: 2222 SET APPLOCKMODE 1 Zmienia działania zabezpieczające menedżera programów lub ustawienia telefonu (0 = żadne ustawienie nie jest aktywne, 1 = odmowa dostępu do menedżera programów, 2 = odmowa dostępu do ustawień telefonu).

SET USBLOCKMODE <tryb blokady USB>

(tylko dla urządzeń z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu) Przykład: 2222 SET USBLOCKMODE 1 Zmienia działania zabezpieczające debugowanie przez port USB (0 = nie blokuj debugowania przez USB, 1 = blokuj debugowanie przez USB).

SET FORCEDATAMODE <tryb wymuszania danych>

(tylko dla urządzeń z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu) Przykład: 2222 SET FORCEDATAMODE 1 Zmienia działania zabezpieczające wymuszanie transmisji danych (0 = nie wymuszaj transmisji danych, 1 = wymuszaj transmisję danych).

SET BATTERYSMSMODE <tryb akumulatora>

Przykład: 2222 SET BATTERYSMSMODE 1 Zmienia działanie zabezpieczenia powiadamiającego o stanie akumulatora (0 = nie powiadamiaj o niskim stanie akumulatora, 1 = powiadamiaj o niskim stanie akumulatora).

SET LOCKTEXT <tekst przy blokadzie>

Przykład: 2222 SET LOCKTEXT Proszę do mnie zadzwonić: +4313283483 Zmienia tekst wyświetlany przy włączonej blokadzie.

SET AUTOGPS <tryb GPS>

Przykład: 2222 SET AUTOGPS 1 Włącza lub wyłącza automatyczne włączanie GPS (0 = wyłącz, 1 = włącz).

SET WIPEMODE <tryb usuwania>

Przykład: 2222 SET WIPEMODE 1 Włącza lub wyłącza pełne usuwanie danych (0 = wyłącz, 1 = włącz).

SET PROTECTION <tryb ochrony>

Przykład: 2222 SET PROTECTION 1 Włącza lub wyłącza ochronę zapewnianą przez moduł Anti-Theft (0 = wyłącz, 1 = włącz).
Ostrzeżenie: Polecenie to całkowicie wyłączy system Avast Anti-Theft, czyniąc moduł Anti-Theft bezużytecznym.

Niestandardowe polecenia zdalne

Za pomocą modułu Avast Anti-Theft można uruchomić dowolny program zainstalowany w telefonie oraz przekazać dane do uruchomionego programu.

Składnia polecenia SMS:

Przykłady:

2222 at.domain.package.Activity Test rozpoczyna działanie LUB usługę at.domain.package.Activity i przekazuje argument „Test” jako parametr.
2222 at.domain.package.Activity To jest mój wiersz poleceń rozpoczyna działanie LUB usługę at.domain.package.Activity i przekazuje tekst „To jest mój wiersz poleceń” jako parametr.

Działanie lub usługa muszą znajdować się w katalogu głównym pakietu (pakiety podrzędne NIE są obsługiwane).

Dane przesyłane są za pośrednictwem obiektów Intent:

Intent i = new Intent();
i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
i.putExtra("number", origNumber);
i.putExtra("cmd", data);
i.setComponent(cName);

Oznacza to, że można będzie odczytać (w usłudze lub działaniu użytkownika) numer nadawcy z ciągu dodatkowej liczby i polecenie z ciągu dodatkowego polecenia.

Moduł Anti-Theft zawsze próbuje na początku rozpocząć działanie. Jeśli nie ma działań do rozpoczęcia, podejmuje próbę rozpoczęcia usługi, a w przypadku niepowodzenia odpowiada wysyłając wiadomość SMS o błędzie.

Ochrona w liczbach

Więcej osób na całym świecie ufa firmie Avast niż jakiejkolwiek innej firmie w zakresie ochrony To oznacza lepszą ochronę dla nas wszystkich. Powód jest prosty: Widzimy i reagujemy na więcej danych od większej ilości użytkowników, więc możemy sprawić, aby Twoja ochrona była lepsza.

230+ milionów klientów

186 krajów

43 języki

Avast Internet Security

Avast Free Mobile Security

Pobierz

cNet

PC mag

Google Play