We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Polityka produktu

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki nastąpiła w grudniu 2023 r.

Antywirus

Antywirus dla komputerów stacjonarnych (Mac i Windows)

Oficjalna nazwa produktu

Avast Free Antivirus, Avast Internet Security, Avast Premium Security, Avast Premier, Avast Pro Antivirus, Avast Security Pro, Avast Security dla komputerów Mac, Avast Premium Security dla komputerów Mac

Avast Business Antivirus, Avast Business Antivirus Pro, Avast Business Antivirus Pro Plus, Avast Business Patch Management, Avast Business Hub, Avast Business Antivirus dla komputerów Mac, Avast Business Antivirus dla systemu Linux, Essential Business Security, Premium Business Security, Ultimate Business Security, Small Office Protection

(łącznie zwane dalej „Antywirusem dla komputerów stacjonarnych”)

Podstawowa funkcjonalność

Antywirus dla komputerów stacjonarnych zapewnia ochronę przed złośliwym, szkodliwym lub niechcianym oprogramowaniem i technologiami poprzez realizację kluczowych zadań, takich jak wskazywanie konkretnych plików do analizy pod kątem wykrycia złośliwego oprogramowania, planowanie automatycznego skanowania i zabezpieczanie urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem. Może on również wykrywać zagrożenia dla prywatności użytkownika w Internecie i informować o dostępnych zabezpieczeniach chroniących przed tymi zagrożeniami.

Główne funkcje produktu

 • Smart Scan to kompleksowe skanowanie, które jednocześnie wykrywa zagrożenia przeglądarki, nieaktualne aplikacje, ukryte wirusy, zagrożenia systemowe i prywatności oraz inne problemy.
 • CommunityIQ to usługa monitorowania zagrożeń dla komputerów Windows i Mac, która wysyła informacje o zagrożeniu wykrytym na urządzeniu użytkownika (próbki podejrzanych plików i metadane detekcji) na nasz serwer, dzięki czemu możemy obserwować sposób rozprzestrzeniania się zagrożenia i je zablokować. Jest ona kluczowa dla działania naszego Antywirusa i zdolności zabezpieczenia urządzenia.
 • CyberCapture wykrywa i analizuje rzadkie, podejrzane pliki w systemie Windows. W przypadku próby uruchomienia takiego pliku CyberCapture zablokuje plik na komputerze i wyśle go do naszego Laboratorium Zagrożeń, gdzie zostanie on poddany analizie w bezpiecznym środowisku wirtualnym. Wszystkie pliki są przesyłane za pomocą zaszyfrowanego połączenia, co oznacza, że dane są niedostępne dla hakerów.
 • Reputacja Plików umożliwia porównanie w czasie rzeczywistym wykonywalnych plików pozyskanych od użytkowników systemu Windows, którzy korzystaj z tej usługi, z aktualną listą baz danych złośliwego oprogramowania. FileRep przetwarza pliki lub ich zahashowane wersje w celu oceny, które z nich są zainfekowane, i aktualizacji baz danych wirusów.
 • Bezpieczne Surfowanie to wtyczka do przeglądarki, która po aktywacji sprawdza, czy witryna nie zawiera złośliwego oprogramowania lub nie wyłudza danych (phishing).
 • Czyszczenie przeglądarki to wewnętrzny moduł Antywirusa dla komputerów stacjonarnych (Windows), który kontroluje rozszerzenia większości przeglądarek, próbuje zidentyfikować złośliwe rozszerzenia i proponuje ich usunięcie. Czyszczenie przeglądarki jest domyślnie włączone.
 • Osłona WWW skanuje dane przesyłane podczas przeglądania internetu w czasie rzeczywistym, aby zapobiec pobieraniu i uruchamianiu złośliwego oprogramowania na komputerze. Osłona WWW jest domyślnie włączona i skonfigurowana w celu zapewnienia optymalnej ochrony.
 • Osłona plików skanuje w czasie rzeczywistym programy i pliki zapisane na urządzeniach w poszukiwaniu złośliwych zagrożeń, zanim pozwoli na ich otwarcie, uruchomienie, modyfikację lub zapisanie.
 • Strażnik poczty e‑mail to usługa w chmurze, która monitoruje wiadomości e‑mail od obsługiwanych dostawców. Skanuje je w momencie, gdy trafiają do skrzynki odbiorczej, analizuje ich zawartość i oznacza jako złośliwe, jeśli zawierają zagrożenie. Usługa wykorzystuje informacje o wiadomościach e‑mail i ich zawartości, w tym załącznikach, do ulepszania działania funkcji, produktów i biznesu. Nie przechowujemy jednak treści wiadomości. Przechowujemy tylko ekwiwalenty zdań w postaci ciągu cyfr niepozwalającego na rozpoznanie użytkownika w celu wykrywania spamu i innych niechcianych wiadomości. Po włączeniu zapewnia optymalną ochronę nawet wówczas, gdy samo urządzenie jest wyłączone. Aby połączyć się z kontami Gmail, musimy poprosić firmę Google o pozwolenie na korzystanie z jej interfejsów API. Google zezwala firmom na korzystanie ze swoich API tylko wtedy, gdy zobowiążą się one do ograniczenia korzystania z informacji dostępnych za pośrednictwem interfejsów API. W związku z tym korzystanie z Produktu i przekazywanie do innych produktów informacji otrzymanych z tych API firmy Google odbywa się zgodnie z Google API Services User Data Policy, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.
 • Osłona poczty e‑mail wyszukuje zagrożenia w przychodzących i wychodzących wiadomościach e‑mail oraz załącznikach. Skanowanie dotyczy tylko wiadomości wysyłanych lub odbieranych przy użyciu programów do zarządzania pocztą, takich jak Microsoft Outlook, Apple Mail lub Mozilla Thunderbird.
 • Alerty dotyczące włamań po włączeniu wyszukuje i monitoruje adresy e‑mail skojarzone z Kontem użytkownika pod względem naruszeń ochrony danych i powiadamia o takich naruszeniach, a informacje użytkownika zostają ujawnione w Dark Webie. Proces ten przebiega we współpracy z naszym partnerem bazą danych SpyCloud, która sprawdza poświadczenia użytkownika w swoim repozytorium skradzionych kont. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną tutaj.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Podczas korzystania z Antywirusa dla komputerów stacjonarnych zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych konta i danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

Dane serwisowe

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (50 miesięcy)

 • Do monitorowania wydajności komunikatów.

Adres IP

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wykrywania przybliżonej lokalizacji złośliwego oprogramowania. W przypadku darmowego Antywirusa adres IP zostaje zastąpiony nazwą miejscowości/kraju w chwili aktywacji. W przypadku darmowego i płatnego Antywirusa stanowi część pliku zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem, który zostaje zastąpiony w ciągu 30 dni nazwą miejscowości/kraju.

Próbki, pliki

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do ochrony, wykrywania, analizy, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania.

Wykrycia

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania

Adresy URL i strony odsyłające

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania

Informacje o plikach cookie i innych technologiach śledzenia

Świadczenie usług (tylko przechowywanie lokalne w urządzeniu)

 • Wykrywanie problemów związanych ze śledzeniem i prywatnością oraz informowanie użytkowników o rozwiązaniach

Zdarzenia i użytkowanie produktu

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i mapowania sposobu interakcji użytkowników z naszym produktem

Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

Strażnik poczty e‑mail - E‑mail

Świadczenie usług (sekundy)

 • Aby sprawdzić wiadomość e‑mail i wykryć zagrożenia, pobieramy ją w całości, wraz z metadanymi i załącznikami. W naszych systemach przechowujemy ją tylko w czasie przetwarzania i zapisujemy tylko jej numeryczny ekwiwalent niepozwalający na rozpoznanie użytkownika.

Strażnik poczty e‑mail - Hash adresu e‑mail nadawcy

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Do sprawdzania reputacji nadawcy

Strażnik poczty e‑mail - Temat wiadomości e‑mail, identyfikatory wiadomości e‑mail

Świadczenie usług (4 tygodnie)

 • Aby zapewnić prawidłową funkcjonalność i naprawić błędy. Przechowywane razem z adresem e‑mail użytkownika

Strażnik poczty e‑mail - Wykrycia

 • hash wiadomości e‑mail
 • hash identyfikatora użytkownika
 • temat wiadomości e‑mail
 • hash adresu e‑mail nadawcy
 • adres domeny nadawcy
 • typ i nazwa wykrycia
 • nazwa załączników i ich hashów
 • kraj użytkownika

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania i konserwacji.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Statystyki zagrożeń i analizy wewnętrzne

Osłona poczty e‑mail - Wykrycia

 • temat wiadomości e‑mail
 • adres e‑mail nadawcy
 • zawartość wiadomości e‑mail lub załącznik
 • typ i nazwa wykrycia

Świadczenie usług (1 miesiąc)

 • Do ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania

Dane urządzenia

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Wewnętrzne identyfikatory internetowe (GUID, identyfikator urządzenia)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

Dane dotyczące komputera lub urządzenia

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

Lokalizacja

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu dla systemu Windows.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji (36 miesięcy)

Aplikacje – inne obecne oprogramowanie zabezpieczające/antywirusy

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do ustalenia sposobu zachowania Antywirusa (np. czy powinien zostać aktywowany w Centrum zabezpieczeń systemu Windows, czy powinien działać w trybie pasywnym czy aktywnym).

Aplikacje na urządzeniu

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do definiowania zasad dotyczących sposobu zachowania się Antywirusa w odniesieniu do innego zainstalowanego oprogramowania (np. wyjątki w skanowaniu, filtrowaniu, powiadomieniach, stosowaniu reguł „Nie przeszkadzać”)

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (do 36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników poprzez opracowanie nowych funkcji i produktów.
 • Do zrozumienia/oszacowania możliwości rynkowych

Nasze inne produkty/licencje na urządzeniu i ich status

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do rozpoznania, jakie funkcje należy włączyć lub wyłączyć, jakie produkty należy zainstalować lub odinstalować.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (do 36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników poprzez opracowanie nowych funkcji i produktów.
 • Do zrozumienia/oszacowania możliwości rynkowych

Połączenie internetowe / Dane sieciowe / Liczba urządzeń w sieci

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do konfiguracji zasadniczych warunków bezpieczeństwa (np. kontrola ustawień DNS, ograniczenia portów umożliwiające włączenie lub wyłączenie kontroli stanu bezpieczeństwa urządzeń w sieci).

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Przeglądarki (zainstalowane, domyślne)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do otwierania treści w danej przeglądarce.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

Należy pamiętać, że próbki (pliki, adresy URL) używane do analizy złośliwego oprogramowania są przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania produktu AV. Próbki te nie są powiązane z identyfikatorami lub osobami, a okresy przechowywania wskazane powyżej nie mają zastosowania do tego zastosowania.

Narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy w przypadku Antywirusa dla komputerów stacjonarnych to Google Analytics. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Antywirus dla urządzeń mobilnych (Android)

Oficjalna nazwa produktu

Avast Mobile Security, Avast Mobile Security Premium (łącznie zwane dalej „Antywirusem dla urządzeń mobilnych (Android)”)

Podstawowa funkcjonalność

Antywirus dla urządzeń mobilnych (Android) zapewnia użytkownikom niezbędne zabezpieczenie podczas korzystania z urządzeń mobilnych dzięki funkcjom zapewniającym dodatkową ochronę prywatności. Możliwość blokowania złośliwego oprogramowania, sprawdzenia bezpieczeństwa zainstalowanych aplikacji i skanowania publicznych sieci Wi-Fi pod kątem możliwych słabych punktów systemu bezpieczeństwa – wszystko to za pomocą jednej aplikacji.

Główne funkcje produktu

 • Skanuj urządzenie skanuje urządzenie użytkownika lub konkretny plik w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania oraz plików, a także różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Ochrona Wi-Fi i Test szybkości umożliwia skanowanie sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach i testowanie szybkości sieci.
 • Osłona WWW wykrywa i powiadamia użytkownika o szkodliwych witrynach internetowych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Blokada aplikacji jest płatną funkcją, która chroni wrażliwe aplikacje za pomocą kodu PIN, wzoru lub odcisku palca.
 • Przegląd aplikacji pozwala na podgląd uprawnień wymaganych przez wszystkie zainstalowane aplikacje.
 • Wyczyść śmieci analizuje wolne miejsce na urządzeniu i wyświetla ilość przestrzeni magazynowej używanej przez niepotrzebne pliki.
 • Magazyn zdjęć umożliwia ochronę dostępu do zdjęć za pomocą kodu PIN.
 • Alerty dotyczące włamań po włączeniu wyszukuje i monitoruje adresy e‑mail skojarzone z Kontem użytkownika pod względem naruszeń ochrony danych i powiadamia o takich naruszeniach, a informacje użytkownika zostają ujawnione w Dark Webie. Proces ten przebiega we współpracy z naszym partnerem bazą danych SpyCloud, która sprawdza poświadczenia użytkownika w swoim repozytorium skradzionych kont. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną tutaj.
 • Weryfikacja ochrony prywatności przekazuje użytkownikowi ocenę zainstalowanych aplikacji na podstawie zebranych danych i uprawnień wymaganych przez aplikację w porównaniu z podobnymi aplikacjami. Funkcja porównuje również swoje wyniki z deklaracjami zawartymi w Polityce prywatności aplikacji.
 • VPN chroni prywatność użytkownika poprzez szyfrowanie jego komunikacji online, tak aby nikt nie mógł szpiegować jego działań w Internecie. Umożliwia to wybranie konkretnej lokalizacji, z której ma nastąpić połączenie. Nasza Polityka dotycząca VPN określa podstawę, w oparciu o którą dane, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje, będą przez nas przetwarzane.
 • Ochrona przed oszustwami ostrzega przed kliknięciem niebezpiecznego łącza w wiadomości e‑mail, SMS lub komunikatorach.
 • Strażnik poczty e‑mail to usługa w chmurze, która monitoruje wiadomości e‑mail od obsługiwanych dostawców. Skanuje je w momencie, gdy trafiają do skrzynki odbiorczej, analizuje ich zawartość i oznacza jako złośliwe, jeśli zawierają zagrożenie. Usługa wykorzystuje informacje o wiadomościach e‑mail i ich zawartości, w tym załącznikach, do ulepszania działania funkcji, produktów i biznesu. Nie przechowujemy jednak treści wiadomości. Przechowujemy tylko ekwiwalenty zdań w postaci ciągu cyfr niepozwalającego na rozpoznanie użytkownika w celu wykrywania spamu i innych niechcianych wiadomości. Po włączeniu zapewnia optymalną ochronę nawet wówczas, gdy samo urządzenie jest wyłączone. Aby połączyć się z kontami Gmail, musimy poprosić firmę Google o pozwolenie na korzystanie z jej interfejsów API. Google zezwala firmom na korzystanie ze swoich API tylko wtedy, gdy zobowiążą się one do ograniczenia korzystania z informacji dostępnych za pośrednictwem interfejsów API. W związku z tym korzystanie z Produktu i przekazywanie do innych produktów informacji otrzymanych z tych API firmy Google odbywa się zgodnie z Google API Services User Data Policy, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Podczas korzystania z Antywirusa dla urządzeń mobilnych (Android) zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych konta i danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

Dane serwisowe

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (50 miesięcy)

 • Do monitorowania wydajności komunikatów.

Adres IP

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wykrywania przybliżonej lokalizacji złośliwego oprogramowania. W przypadku darmowego Antywirusa adres IP zostaje zastąpiony nazwą miejscowości/kraju w chwili aktywacji. W przypadku darmowego i płatnego Antywirusa stanowi część pliku zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem, który zostaje zastąpiony w ciągu 30 dni nazwą miejscowości/kraju.

Próbki, pliki

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania i analizy.

Wykrycia

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania.

Dane dotyczące adresów URL odwiedzanych witryn internetowych (szkodliwych i nieszkodliwych) oraz stron odsyłających (poprzednia strona z łączem do witryny hostującej złośliwe oprogramowanie)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wykrywania szkodliwych witryn internetowych za pomocą funkcji Osłona WWW.

Adres e‑mail użytkownika skojarzony z jego kontem

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Przeszukiwanie danych logowania pod kątem naruszeń ochrony danych.
 • Do wysyłania użytkownikowi żądanego raportu dotyczącego wycieku danych logowania.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika.

Adres e‑mail użytkownika w przypadku Ostrzeżeń o włamaniach

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wysyłania użytkownikowi żądanego raportu dotyczącego wycieku danych logowania

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika.

Zdarzenia i użytkowanie produktu (metadane aplikacji, liczba kontroli ostrzeżeń o włamaniach, liczba i wynik skanów Wi-Fi, dzienniki błędów i ScreenFlow)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia trwałej funkcjonalność (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia).

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do zrozumienia zachowania użytkownika (14 miesięcy)
 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika (36 miesięcy)

Strażnik poczty e‑mail - E‑mail

Świadczenie usług(sekundy)

 • Aby sprawdzić wiadomość e‑mail i wykryć zagrożenia, pobieramy ją w całości, wraz z metadanymi i załącznikami. W naszych systemach przechowujemy ją tylko w czasie przetwarzania i zapisujemy tylko jej numeryczny ekwiwalent niepozwalający na rozpoznanie użytkownika.

Strażnik poczty e‑mail - Hash adresu e‑mail nadawcy

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Do sprawdzania reputacji nadawcy

Strażnik poczty e‑mail - Temat wiadomości e‑mail, identyfikatory wiadomości e‑mail

Świadczenie usług (4 tygodnie)

 • Aby zapewnić prawidłową funkcjonalność i naprawić błędy. Przechowywane razem z adresem e‑mail użytkownika

Strażnik poczty e‑mail - Wykrycia

 • hash wiadomości e‑mail
 • hash identyfikatora użytkownika
 • temat wiadomości e‑mail
 • hash adresu e‑mail nadawcy
 • adres domeny nadawcy
 • typ i nazwa wykrycia
 • nazwa załączników i ich hashów
 • kraj użytkownika

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania i konserwacji.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Statystyki zagrożeń i analizy wewnętrzne

Dane urządzenia

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Identyfikatory internetowe (GUID, identyfikator urządzenia (identyfikator Android), identyfikator reklamy)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia funkcjonalności produktu i jego funkcji.

Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (50 miesięcy)
 • Do rozpoznania ponownych instalacji aplikacji na tym samym urządzeniu (36 miesięcy)

Dane dotyczące komputera lub urządzenia (nośnik, wersja systemu operacyjnego, numer kompilacji systemu operacyjnego, identyfikator sprzętu, model urządzenia, marka urządzenia, producent urządzenia, poziom interfejsu API urządzenia)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia funkcjonalności produktu i jego funkcji.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (50 miesięcy)
 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika poprzez opracowanie nowych funkcji i produktów (36 miesięcy)

Lokalizacja (miejscowość/kraj, długość i szerokość geograficzna)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Wprowadzanie zmian w konfiguracji aplikacji odpowiednich dla konkretnych regionów (możliwość kontroli za pomocą funkcji lokalnych/na urządzeniu lub zdalnych)

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji (36 miesięcy)

MSISDN (numer telefonu komórkowego)

Świadczenie usług (30 dni)

 • W przypadku szablonowych wersji aplikacji sprzedawanych przez operatorów partnerskich służy jako unikalny numer identyfikacyjny połączony z licencją
 • Umożliwia obsłudze klienta weryfikację, czy kontaktujący się z nią użytkownik posiada ważną licencję na produkt

Aplikacje, w celu zachowania prywatności, ich cechy charakterystyczne, takie jak uprawnienia, certyfikaty do podpisywania, informacje o pakietach i bibliotekach, wersje aplikacji

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do określania zasad dotyczących ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • Do umożliwienia obliczenia funkcji ochrony prywatności i określenia czy otrzymana przez aplikację i klasyfikacja ocena są istotne i aktualne.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do udoskonalenia produktu lub jego funkcji na podstawie opinii użytkownika i użytkowania

Połączenie internetowe

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do konfiguracji zasadniczych warunków bezpieczeństwa.

Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

 • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (50 miesięcy)
 • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

Należy pamiętać, że próbki (pliki, adresy URL) używane do analizy złośliwego oprogramowania są przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania produktu AV. Próbki te nie są powiązane z identyfikatorami lub osobami, a okresy przechowywania wskazane powyżej nie mają zastosowania do tego zastosowania.

W przypadku Antywirusa dla urządzeń mobilnych (Android) korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

 • Google Analytics
 • Google Firebase i Crashlytics Analytics dla systemu Android
 • AppsFlyer

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Darmowa wersja Antywirusa dla urządzeń mobilnych (Android) obsługuje odpowiednie reklamy podmiotów zewnętrznych. Oto partnerzy reklamowi, z których usług korzystamy w odniesieniu do tego produktu:

 • Google AdMob
 • Amazon
 • Facebook Audience Network
 • InMobi
 • AppLovin
 • Unity Technologies
 • IronSource
 • Liftoff Mobile

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w zakresie zgody użytkownika.

Antywirus dla urządzeń mobilnych (iOS)

Oficjalna nazwa produktu

Avast Mobile Security dla systemu iOS

Podstawowa funkcjonalność

Avast Mobile Security dla systemu iOS chroni dane przeglądania, hasła, zdjęcia i sieci Wi-Fi. Produkt składa się z kilku bezpłatnych i płatnych funkcji, takich jak Alerty dotyczące włamań i VPN, które szczegółowo opisano poniżej.

Funkcje produktu

 • Osłona WWW wykrywa i powiadamia użytkownika o szkodliwych witrynach internetowych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Ostrzeżenia o włamaniach wyszukuje osobiste informacje, które wyciekły do internetu, czy nastąpiło naruszenie danych użytkownika i czy informacje są ujawniane w Dark Webie. W przypadku wykrycia nowych naruszeń wysyłamy do użytkownika powiadomienie na podany przez niego adres e‑mail. Proces ten przebiega we współpracy z naszym partnerem bazą danych SpyCloud, która sprawdza poświadczenia użytkownika w swoim repozytorium skradzionych kont. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną tutaj.
 • Magazyn zdjęć zamyka zdjęcia w szyfrowanym magazynie i zabezpiecza je za pomocą kodu PIN, Touch ID lub Face ID, aby tylko użytkownik mógł mieć do nich dostęp.
 • VPN chroni prywatność użytkownika poprzez szyfrowanie jego komunikacji online, tak aby nikt nie mógł szpiegować jego działań w Internecie. Umożliwia to wybranie konkretnej lokalizacji, z której ma nastąpić połączenie. Nasza Polityka dotycząca VPN (wraz z innymi wspomnianymi w niej dokumentami) w oparciu o którą dane, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje, będą przez nas przetwarzane.
 • Strażnik poczty e‑mail to usługa w chmurze, która monitoruje wiadomości e‑mail od obsługiwanych dostawców. Skanuje je w momencie, gdy trafiają do skrzynki odbiorczej, analizuje ich zawartość i oznacza jako złośliwe, jeśli zawierają zagrożenie. Usługa wykorzystuje informacje o wiadomościach e‑mail i ich zawartości, w tym załącznikach, do ulepszania działania funkcji, produktów i biznesu. Nie przechowujemy jednak treści wiadomości. Przechowujemy tylko ekwiwalenty zdań w postaci ciągu cyfr niepozwalającego na rozpoznanie użytkownika w celu wykrywania spamu i innych niechcianych wiadomości. Po włączeniu zapewnia optymalną ochronę nawet wówczas, gdy samo urządzenie jest wyłączone. Aby połączyć się z kontami Gmail, musimy poprosić firmę Google o pozwolenie na korzystanie z jej interfejsów API. Google zezwala firmom na korzystanie ze swoich API tylko wtedy, gdy zobowiążą się one do ograniczenia korzystania z informacji dostępnych za pośrednictwem interfejsów API. W związku z tym korzystanie z Produktu i przekazywanie do innych produktów informacji otrzymanych z tych API firmy Google odbywa się zgodnie z Google API Services User Data Policy, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Podczas korzystania przez użytkownika aplikacji z Avast Mobile Security dla systemu iOS zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych konta i danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

Dane serwisowe

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Dane dotyczące adresów URL odwiedzanych witryn internetowych (szkodliwych i nieszkodliwych)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wykrywania szkodliwych witryn internetowych za pomocą funkcji Osłona WWW.

Znaczniki czasowe połączeń z siecią VPN

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zarządzania liczbą równoczesnych aktywnych połączeń i postępowania z nadużyciami.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika.

Podsieć pierwotnego adresu IP sieci VPN

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do planowania zwiększonego obciążenia i przepustowości sieci.

Adres IP używanego serwera VPN

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do rozwiązywania problemów związanych z naszą usługą i planowania nowych możliwości sieciowych.

Ilość danych przesyłanych w sieci VPN, np. 5 GB w trakcie pobierania lub wysyłania

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do planowania nowych możliwości sieciowych i usprawnień serwerów.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika.

Adres e‑mail użytkownika w przypadku Ostrzeżeń o włamaniach

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do wysyłania użytkownikowi żądanego raportu dotyczącego wycieku danych logowania

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika.

Zdarzenia i użytkowanie produktu (metadane aplikacji, liczba kontroli ostrzeżeń o włamaniach, liczba i wynik skanów Wi-Fi, dzienniki błędów i ScreenFlow)

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do zapewnienia trwałej funkcjonalność (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia).

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do zrozumienia zachowania użytkownika (14 miesięcy)
 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika (36 miesięcy)

Strażnik poczty e‑mail - E‑mail

Świadczenie usług (sekundy)

 • Aby sprawdzić wiadomość e‑mail i wykryć zagrożenia, pobieramy ją w całości, wraz z metadanymi i załącznikami. W naszych systemach przechowujemy ją tylko w czasie przetwarzania i zapisujemy tylko jej numeryczny ekwiwalent niepozwalający na rozpoznanie użytkownika.

Strażnik poczty e‑mail - Hash adresu e‑mail nadawcy

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Do sprawdzania reputacji nadawcy

Strażnik poczty e‑mail - Temat wiadomości e‑mail, identyfikatory wiadomości e‑mail

Świadczenie usług (4 tygodnie)

 • Aby zapewnić prawidłową funkcjonalność i naprawić błędy. Przechowywane razem z adresem e‑mail użytkownika

Strażnik poczty e‑mail - Wykrycia

 • hash wiadomości e‑mail
 • hash identyfikatora użytkownika
 • temat wiadomości e‑mail
 • hash adresu e‑mail nadawcy
 • adres domeny nadawcy
 • typ i nazwa wykrycia
 • nazwa załączników i ich hashów
 • kraj użytkownika

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do dostarczania funkcji skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania i konserwacji.

Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

 • Statystyki zagrożeń i analizy wewnętrzne

Dane urządzenia

Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

Wersja systemu operacyjnego, np. iOS 13.1

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do świadczenia usług pomocy technicznej i rozwiązywania problemów.

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do zrozumienia zachowania użytkownika i planowania opracowywania produktów (14 miesięcy)
 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika (36 miesięcy)

Mobile Security dla wersji iOS, np. Mobile Security dla wersji 1.2.2 iOS

Świadczenie usług (36 miesięcy)

 • Do świadczenia usług pomocy technicznej i rozwiązywania problemów.

Ulepszanie produktów i biznesu

 • Do zrozumienia zachowania użytkownika i planowania opracowywania produktów (14 miesięcy)
 • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika (36 miesięcy)

MSISDN (numer telefonu komórkowego)

Świadczenie usług (30 dni)

 • W przypadku szablonowych wersji aplikacji sprzedawanych przez operatorów partnerskich służy jako unikalny numer identyfikacyjny połączony z licencją
 • Umożliwia obsłudze klienta weryfikację, czy kontaktujący się z nią użytkownik posiada ważną licencję na produkt

W przypadku Mobile Security dla systemu iOS korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

 • Google Firebase Analytics i Crashlytics dla systemu iOS
 • AppsFlyer
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  AntiTrack

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast AntiTrack Premium, Avast AntiTrack dla komputerów Mac, Avast AntiTrack dla systemu Android (łącznie zwane dalej „AntiTrack”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Podczas przeglądania stron internetowych, pliki cookie i technologie śledzenia oparte na cyfrowych identyfikatorach zbierają i łączą informacje o działaniach użytkownika w celu stworzenia profili zachowań użytkownika. Dane te są następnie udostępniane, kupowane i sprzedawane przez analityków i firmy reklamowe. AntiTrack usuwa pliki cookie i maskuje „odcisk palca” urządzenia, aby uniemożliwić podmiotom zewnętrznym identyfikację użytkownika i śledzenie jego zachowania w sieci.

  Jakie są funkcje produktu

  • Blokada identyfikacji przeglądarki uniemożliwia skryptom oznakowanie urządzenia użytkownika i śledzenie jego zachowania w sieci. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego i wersji AntiTrack.
  • Wynik ochrony prywatności przekazuje użytkownikowi ocenę stopnia ochrony jego prywatności na podstawie różnych konfiguracji w ramach aplikacji. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego, wersji AntiTrack i wewnętrznych ustawień aplikacji (takich jak włączone/wyłączone funkcje).
  • Randomizer identyfikatorów cyfrowych automatycznie zmienia cyfrowy „Odcisk palca” użytkownika w regularnych odstępach czasu lub pozwala użytkownikowi na ręczną zmianę tego Identyfikatora cyfrowego. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego i wersji AntiTrack.
  • Czyszczenie przeglądarki pomaga użytkownikowi w zarządzaniu historią przeglądania i plikami cookie, umożliwiając użytkownikowi ręczne usuwanie tych informacji lub zaplanowanie ich automatycznego usuwania w określonym czasie. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, plików cookies, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego, wersji AntiTrack, wewnętrznych ustawień aplikacji (np. włączonych lub wyłączonych funkcji).
  • Ochrona przeglądarki pomaga użytkownikom chronić się przed próbami śledzenia online i przed podobnymi zagrożeniami za pośrednictwem obsługiwanych przeglądarek. Za każdym razem, gdy podejrzany skrypt (próba śledzenia) napotka "Identyfikator cyfrowy" użytkownika, użytkownik jest o tym powiadamiany. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego, skryptów strony i elementów śledzących oraz wersji AntiTrack.
  • Procesy dozwolonych witryn i whitelistingu umożliwiają użytkownikowi dodanie ulubionych witryn do listy dozwolonych witryn, dzięki czemu ich zapisane dane z przeglądarki nie będą usuwane podczas automatycznego i ręcznego procesu usuwania plików cookie. Dodatkowo, po dodaniu tych stron do listy Dozwolonych stron, nie będą na nich aktywne środki przeciwdziałające śledzeniu. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania stron znajdujących się na białej liście, wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego i wersji AntiTrack.
  • System prywatności uniemożliwia stronom trzecim przeglądanie, śledzenie i gromadzenie informacji o klientach z ich systemu operacyjnego. W szczególności związany jest on z bezpieczeństwem logowania się do komputera klienta, ochroną plików i danych na tym urządzeniu oraz zachowaniem prywatności działań komputerowych klienta. Tworzy to dodatkową warstwę bezpieczeństwa dzięki opcji konfiguracji ustawień prywatności w funkcji AntiTrack. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania wersji przeglądarki, danych sprzętowych, wersji systemu operacyjnego, informacji o kluczach systemu operacyjnego, lokalizacji systemu operacyjnego i zadań związanych z zagrożeniem prywatności oraz wersji AntiTrack.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Przetwarzamy wyłącznie następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych dla wersji płatnej lub danych konta, jeśli jest to konieczne):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Częstotliwość użytkowania (np. czas, przez jaki aplikacja jest używana)

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Zapewnienie rozszerzenia funkcji, wsparcia klienta i konserwacji produktu

  Liczba uruchomień aplikacji

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Zapewnienie konserwacji produktu i obsługi klienta.

  Klucz licencyjny

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Regulowanie dostępu do produktu, zapewnienie obsługi klienta i zarządzanie aktualizacjami produktu

  Informacje o przeglądarce (w tym informacje o rozszerzeniach)

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Pokazywanie stanu Ochrony przeglądarki i Czyszczenia plików cookie w produkcie i określanie domyślnej przeglądarki otwierającej linki z aplikacji.
  • Sprawdzanie statusu rozszerzenia przeglądarki (tylko w obsługiwanych przeglądarkach).
  • Kiedy funkcja ochrony przeglądarki w produkcie jest włączona, AntiTrack ukrywa następujące właściwości przeglądarki w ramach Blokady identyfikacji przeglądarki:
   • Użytkownik-Agent
   • Wtyczki
   • Nagłówki HTTP

  Pliki cookie

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Identyfikowanie "Łącznej (liczby) plików cookie oraz plików cookie śledzących" dostępnych dla danej przeglądarki
  • Czyszczenie plików cookie (usuwanie plików cookie, czyszczenie pamięci podręcznej i historii przeglądarki).

  Witryny na białej liście

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Dodawanie stron do listy Dozwolonych stron.

  Szczegóły z trackera stron internetowych (Javascript, HTML, dokumenty)

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Identyfikowanie trackerów stron internetowych na stronie, którą odwiedza użytkownik i określanie, czy Javascript/Html jest trackerem, czy nie.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Aktualne informacje dla użytkownika o śledzeniu.

  Wersja AntiTrack

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Wsparcie klienta i rozwiązywanie problemów

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z określonymi aspektami.

  Data lub godzina instalacji

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Do zarządzania licencjami.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do uzyskania informacji, kiedy wprowadzać nowe funkcje https://static3.avast.com/10003647/web/i/lub produkty na rynek.

  Awarie

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Informacje o systemie operacyjnym (wersja, klucze, zadania)

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Pomoc techniczna, rozwiązywanie problemów i planowanie rozwoju produktów

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Podczas opracowywania nowych funkcji - dostosowanie zakresu funkcji na podstawie wymogów i funkcjonalności określonych systemów operacyjnych (24 miesięcy)
  • Do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z określonymi aspektami (24 miesięcy)

  Lokalizacja systemu operacyjnego

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Do segmentacji aktualizacji według lokalizacji.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do określenia, w których segmentach naszych użytkowników należy wprowadzić nową funkcję lub produkt
  • Do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z określonymi aspektami.

  Dane sprzętowe (model urządzenia, RAM, procesor graficzny, procesor)

  Świadczenie usług (wcześniejsza historia konta i 24 miesiące)

  • Do instalacji produktu, dostarczania aktualizacji aplikacji, zapewniania obsługi klienta

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z określonymi aspektami.

  Narzędziem analitycznym strony trzeciej do platformy AntiTrack Mac jest App Center. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Battery Saver

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Battery Saver dla systemu Windows

  Podstawowa funkcjonalność

  Battery Saver to narzędzie zaprojektowane w celu przedłużenia żywotności baterii komputera poprzez zmniejszenie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów zasilania.

  Funkcje produktu

  • Battery Saver (profile) tworzy profil planu zasilania w celu zastosowania wstępnie zdefiniowanego zestawu różnych ustawień, co ogranicza ilość energii zużywanej przez komputer.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas korzystania z Battery Saver zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych lub danych konta, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (12 miesięcy)
  • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników poprzez opracowywanie nowych funkcji lub produktów (do 12 miesięcy)

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Wewnętrzne identyfikatory internetowe (GUID, MIDEX, UUID)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Informacje dotyczące urządzenia (platforma, typ komputera, sprzedawca, model, jasność, wifi_status, bluetooth_status, bateria, wydajność, stan, okres istnienia, odchylenie krytyczne, liczba cykli, napięcie, zasięg, data produkcji)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Lokalizacja (kraj, region, miasto, szerokość geograficzna, długość geograficzna, dostawca internetu, system autonomiczny w internecie)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu dla systemu Windows.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji.

  Inne produkty/licencje Avast na urządzeniu i ich status

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do rozpoznania, jakie funkcje należy włączyć lub wyłączyć, jakie produkty należy zainstalować lub odinstalować.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Narzędzie analityczne podmiotu zewnętrznego, z którego korzystamy w przypadku Battery Saver to Google Analytics. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  BreachGuard

  Oficjalna nazwa produktu

  BreachGuard

  Podstawowa funkcjonalność

  Naszym celem jest przywrócenie naszym użytkownikom prywatności w internecie. Wyeliminowanie wcześniejszych naruszeń oraz zminimalizowanie ryzyka nadużycia ich danych w przyszłości. Naszym celem jest zapewnianie wygodnych rozwiązań do codziennego użytku bez konieczności rezygnowania z prywatności w internecie.

  1. Umożliwianie użytkownikom wykrywania i naprawy zagrożeń prywatności w internecie.
  2. Zapobieganie gromadzeniu danych przez firmy reklamowe i brokerów danych, zależnie od regionu.
  3. Edukowanie użytkowników w zakresie kwestii prywatności i bezpieczeństwa w internecie.

  Funkcje produktu

  • Monitor ryzyka to działająca w Dark Webie, w trybie 24/7, funkcja monitorowania wycieków osobistych informacji. BreachGuard wykorzystuje najbardziej obszerną bazę danych w Dark Webie – wykrywa, czy naruszenie ochrony danych zagraża użytkownikom, a ich informacje zostają ujawnione w Dark Webie. W przypadku wykrycia nowych naruszeń wysyłamy do użytkownika powiadomienie na podany przez niego adres e‑mail. Proces ten przebiega we współpracy z naszym partnerem bazą danych SpyCloud, która sprawdza poświadczenia użytkownika w swoim repozytorium skradzionych kont. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną tutaj. Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, funkcja umożliwia również skanowanie przeglądarki pod kątem słabych, wielokrotnie używanych lub naruszonych haseł, i zapewnia instrukcję umożliwiającą ich naprawę.
  • Moduł usuwania danych osobowych dostarcza brokerom danych w Ameryce Północnej wnioski o usunięcie danych osobowych. Funkcja przetwarza imiona i nazwiska (pierwsze imię, drugie imię, nazwisko), adresy (ulica, miasto, kraj, stan, kod pocztowy), numer telefonu, adresy e‑mail oraz daty urodzenia (DOB). Dzieje się tak dlatego, że wnioski o usunięcie danych osobowych wymagają podania wszystkich lub niektórych z tych informacji w celu weryfikacji, czy dane użytkownika rzeczywiście znajdują się w bazie danych brokera. W rezultacie gromadzimy te podstawowe informacje o użytkowniku w celu przesyłania w jego imieniu wniosków o usunięcie danych osobowych.
  • Doradca w zakresie prywatności zapewnia aktualizacje i wskazówki dotyczące prywatności w internecie, w tym między innymi: ostatnich naruszeń ochrony danych oraz wskazówek umożliwiających optymalizację prywatności użytkownika na portalach mediów społecznościowych i innych popularnych serwisach internetowych. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, funkcja będzie przetwarzać jego zakładki oraz historię wyszukiwania w celu poprawy jakości treści, tak abyśmy mogli wyróżnić istotne dla niego elementy (nie przetwarzamy pełnych adresów URL, potrzebujemy wyłącznie nazwy domeny).
  • Identity Assist nawiązaliśmy współpracę ze stroną trzecią, Generali Global Assistance, aby w ramach BreachGuard zapewnić usługę Identity Assist. Usługa ta składa się z dwóch podfunkcji: ScamAssist i Identity Resolution. Specjaliści ScamAssist działają jako zaufani doradcy klientów, pomagając im zidentyfikować, które z otrzymanych przez nich ofert są potencjalnie fałszywe. Specjaliści ds. rozwiązywania problemów są dostępni 24/7/365, aby szkolić klientów w zakresie kradzieży tożsamości i cyberprzestępstw, a także udzielać im wskazówek i udostępniać narzędzia pomagające zachować tożsamość i prywatność cyfrową. Uwaga: nie przetwarzamy danych osobowych pochodzących z kontaktów z Generali, natomiast Generali przetwarza takie dane - sprawdź politykę prywatności tej firmy tutaj.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Domyślnie BreachGuard dla komputerów stacjonarnych przetwarza lokalnie w systemie użytkownika następujące dane:

  • Imiona i nazwiska (pierwsze imię, drugie imię, nazwisko), adresy (ulica, miasto, kraj, stan, kod pocztowy), numer telefonu, adresy e‑mail oraz data urodzenia - do wysyłania żądań rezygnacji z danych w imieniu Użytkownika za pośrednictwem narzędzia do usuwania danych osobowych
  • Dane uwierzytelniające przeglądarki (strona internetowa, nazwa użytkownika, hasło) - aby przeskanować przeglądarkę pod kątem słabych, wielokrotnie używanych lub naruszonych haseł oraz dostarczania instrukcji ich naprawy

  Dane te nie są wysyłane do naszego środowiska.

  W czasie korzystania z usługi BreachGuard gromadzimy i przetwarzamy w naszym środowisku dane o użytkowniku oraz jego urządzeniu w następujących sytuacjach:

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Historia wyszukiwania i zakładki (wystarczy nazwa domeny)

  Świadczenie usług (6 miesięcy)

  • Do wyświetlania odpowiednich wskazówek dotyczących prywatności

  Ulepszanie produktów i biznesu (6 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Zdarzenia oraz dane na temat korzystania z produktu (metadane aplikacji, liczba odsłon strony, liczba kliknięć, liczba instalacji, liczba uruchomień aplikacji, liczba aktualizacji, dzienniki błędów i ScreenFlow)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Poprawa ogólnego doświadczenia użytkowników oraz wydajności aplikacji

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Wersja systemu operacyjnego, wersja aplikacji BreachGuard, klucz aktywacyjny

  Np. Windows 10, BreachGuard wersja 1.2.0

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do obsługi i rozwiązywania problemów użytkowników.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.
  • Do zrozumienia zachowania użytkownika i planowania opracowywania produktów.

  Lokalizacja systemu operacyjnego

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Wsparcie i rozwiązywanie problemów użytkowników, a także zarządzanie usługą usuwania danych z baz danych brokerów

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Dane sprzętowe

  np. model urządzenia (np. Windows 10 (13-calowy 2017), RAM, GPU i CPU)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do obsługi i rozwiązywania problemów użytkowników.

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Cleanup

  Cleanup dla komputerów stacjonarnych (Windows, Mac)

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Cleanup Premium, Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac (łącznie zwane dalej „Cleanup dla komputerów stacjonarnych”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Cleanup dla komputerów stacjonarnych to doskonały program optymalizujący działanie systemu operacyjnego, który przyspiesza i czyści komputer (Windows i Mac), aktualizuje zainstalowane aplikacje i naprawia inne problemy.

  Funkcje produktu

  Avast Cleanup Premium dla komputerów z systemem Windows:

  • Konserwacja skanuje i usuwa pozycje rejestru, skróty, tymczasowe lub niepotrzebne pliki systemowe i programów, pamięć podręczną przeglądarki, historię i pliki cookie.
  • Narzędzie Dezaktywatory programowe skanuje i wyłącza zainstalowane programy podmiotów zewnętrznych, realizujące zadania w tle podczas uruchomienia lub zgodnie z planem.
  • Narzędzie Czyszczenie oprogramowania, dysku lub przeglądarki skanuje i tymczasowo ukrywa lub odinstalowuje programy podmiotów zewnętrznych, usuwa zbędne pliki z dysku lub historii przeglądarki.
  • Narzędzie Naprawa problemów skanuje i naprawia typowe problemy z systemem Windows, które mogą narazić komputer na ryzyko (np. brak aktualizacji systemu Windows, udziałów administracyjnych w folderach publicznych).
  • Disk Doctor lub Defrag skanuje pod kątem potencjalnych błędów i naprawia dysk systemowy lub przeprowadza defragmentację dysku systemowego.
  • Narzędzie Aktualizacja oprogramowania skanuje i aktualizuje programy podmiotów zewnętrznych oraz ich wersje zainstalowane na komputerze.
  • Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac:

  • Narzędzie Skanowanie w poszukiwaniu śmieci skanuje i usuwa pamięć podręczną aplikacji, pliki dziennika, śmieci, folder z pobranymi plikami, niepotrzebne pliki rozwojowe. Szuka także podobnych danych na podłączonych dyskach zewnętrznych. Przetwarzane są tylko dane dotyczące ilości KB i usuniętych plików.
  • Narzędzie Znajdź duplikaty skanuje wybrane katalogi pod kątem duplikatów plików. Przetwarzane są tylko dane dotyczące ilości KB oraz znalezionych i usuniętych duplikatów plików.
  • Narzędzie Znajdź zdjęcia skanuje zdjęcia oraz ocenia ich jakość i podobieństwo, aby pomóc użytkownikowi w podjęciu decyzji, które chce zatrzymać. Przetwarzane są tylko dane dotyczące ilości KB oraz znalezionych i usuniętych zdjęć.
  • Narzędzie Odinstaluj aplikacje skanuje oraz usuwa aplikacje i programy, w przypadku których konieczne jest przetwarzanie nazwy aplikacji, rozmiaru, wersji i daty ostatniego użycia.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas korzystania z narzędzia Cleanup dla komputerów stacjonarnych zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych lub danych konta, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Zdarzenia i użytkowanie produktu (takie jak wersja produktu, język produktu, typ licencji, dni do wygaśnięcia ważności, liczba potencjalnych problemów lub wykryte niepotrzebne pliki)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (12 miesięcy)
  • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników poprzez opracowywanie nowych funkcji lub produktów (do 12 miesięcy)

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Wewnętrzne identyfikatory internetowe (GUID, MIDEX, UUID, identyfikator urządzenia)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do identyfikacji prawidłowej instalacji

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Informacje dotyczące urządzenia (platforma, rodzaje przyrządów czyszczących, wielkość przyrządów, nazwa aplikacji, sprzedawca, wersja, ocena, certyfikacja)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Lokalizacja (kraj, region, miasto, szerokość geograficzna, długość geograficzna, dostawca internetu, system autonomiczny w internecie)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu dla systemu Windows.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji.

  Aplikacje (inne produkty Avast, aplikacje zainstalowane na komputerze użytkownika)

  Świadczenie usług (do 12 miesięcy)

  • W przypadku innych aplikacji Avast do uzyskania informacji, jakie produkty użytkownicy posiadają już na swoim komputerze
  • W przypadku aplikacji lub programów podmiotów zewnętrznych zainstalowanych na komputerach użytkowników do udoskonalenia funkcji Czyszczenia w trybie uśpienia, Czyszczenia oprogramowania i Aktualizacji oprogramowania

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 12 miesięcy)

  • Do poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników poprzez opracowanie nowych funkcji i produktów.
  • Do zrozumienia/oszacowania możliwości rynkowych dotyczących nowych produktów i funkcji

  Narzędzie analityczne podmiotu zewnętrznego, z którego korzystamy w przypadku Cleanup dla komputerów stacjonarnych to Google Analytics. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android)

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Cleanup, Avast Cleanup Premium (łącznie zwane dalej „Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android)”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android) wykrywa i usuwa zbędne pliki, aby zwolnić przestrzeń magazynową. Może także przerwać działanie procesów w celu optymalizacji wydajności urządzenia.

  Funkcje produktu

  • Przegląd aplikacji umożliwia przeglądanie zainstalowanych i fabrycznie zainstalowanych aplikacji, dostarcza funkcje ich odinstalowywania lub wstrzymywania działania. Funkcja ta działa przede wszystkim na podstawie przetwarzania danych statystycznych dostarczonych przez urządzenie na temat innych aplikacji. Te dane statystyczne są przetwarzane lokalnie (na urządzeniu) w celu świadczenia usługi.
  • Przegląd multimediów umożliwia przegląd plików według rodzaju (np. obrazy, pliki audio, pliki wideo). Ta funkcja nie wymaga przetwarzania żadnych konkretnych danych poza operacjami wykonywanymi lokalnie (na urządzeniu).
  • Battery Saver umożliwia użytkownikom wybór warunków, w których pożądane działania (zmiany ustawień systemu) powinny być stosowane przez ten produkt. Na przykład można automatycznie zmniejszyć jasność ekranu w domu. Warunek oparty o lokalizację wymaga zezwolenia na uzyskanie danych lokalizacji, jednak dane te nigdy nie są przekazywane poza urządzenie i są przetwarzane lokalnie.
  • Funkcja Transfery w chmurze umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych plików i przekazywanie ich do zewnętrznego magazynu w chmurze. Korzystamy w tym celu z usługi Google Drive i interfejsów API Dropbox, np. użytkownik może zalogować się przy użyciu danych logowania Google lub Dropbox w celu ustanowienia połączenia. Dane logowania nie są dla nas widoczne.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas korzystania z narzędzia Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android) zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych w przypadku wersji płatnej):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (14 miesięcy)

  • Do monitorowania wydajności komunikatów.

  Adres IP

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Zastępowany miejscowością/krajem w celu dostarczenia zmian geograficznych w konfiguracji aplikacji (zarówno lokalnie, jak i zdalnie)

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (14 miesięcy)

  • Do monitorowania wydajności komunikatów.

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i mapowania sposobu interakcji użytkowników z naszym produktem

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników i ich pozyskiwania (14 miesięcy)
  • Do rozważenia planu działania dla typów funkcji i produktów, które chcemy opracować w przyszłości (36 miesięcy)

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikatory internetowe (GUID, identyfikator urządzenia (identyfikator systemu Android), identyfikator sprzętu, identyfikator profilu, identyfikator reklamy)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do liczenia użytkowników, zapewniania funkcjonalności i stabilności.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (14 miesięcy)
  • Do rozpoznania ponownych instalacji aplikacji na tym samym urządzeniu (39 miesięcy)

  Reklamy podmiotów zewnętrznych (nieprzechowywane po dostarczeniu)

  • Przetwarzamy identyfikator reklamy tylko w odniesieniu do spółki IronSource, co umożliwia jej zamieszczanie reklam.

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia (nośnik, wersja systemu operacyjnego, numer kompilacji systemu operacyjnego, identyfikator sprzętu, model urządzenia, marka urządzenia, producent urządzenia, poziom interfejsu API urządzenia)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia funkcjonalności produktu i jego funkcji.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (14 miesięcy)
  • Do ustalenia, czy nowa funkcja lub produkt powinny być opracowywane dla podgrupy użytkowników (36 miesięcy)

  Lokalizacja (miejscowość/kraj, długość i szerokość geograficzna)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do dostarczania zmian geograficznych w ustawieniach aplikacji (zarówno lokalnie, jak i zdalnie)
  • W związku z funkcją Profile baterii, ponieważ użytkownicy mogą ustawić określoną lokalizację jako wyzwalacz do automatycznego uruchomienia Profilu oszczędzania baterii.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji (14 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji (36 miesięcy)

  Zastosowania

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do dostarczania danych, takich jak statystyki użytkowania, w celu identyfikacji nieużywanych aplikacji (możliwość czyszczenia pamięci), ograniczenia wpływu (bateria, dane), aby pomóc zidentyfikować aplikacje mające istotny wpływ na zasoby urządzenia lub tworzenia statystyk powiadomień, aby pomóc w identyfikacji „głośnych” aplikacji, które można „wyciszyć” za pomocą łączy do ustawień systemowych.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (14 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.

  Połączenie internetowe

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewniania funkcjonalności naszych funkcji, dostarczania komunikatów o błędach

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (14 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  W przypadku Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android) korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

  • Google Firebase Analytics i Crashlytics dla systemu Android
  • AppsFlyer

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Bezpłatna wersja Cleanup dla urządzeń mobilnych (Android) obsługuje odpowiednie reklamy podmiotów zewnętrznych. Oto partnerzy reklamowi, z których usług korzystamy w odniesieniu do tego produktu:

  • Google AdMob
  • Amazon
  • Facebook Audience Network
  • InMobi
  • AppLovin
  • Unity Technologies
  • IronSource

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w zakresie zgody użytkownika.

  Driver Updater

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Driver Updater

  Podstawowa funkcjonalność

  Driver Updater umożliwia skanowanie i potencjalną aktualizację lub naprawę przestarzałych sterowników na komputerze użytkownika w celu optymalizacji jego wydajności i uniknięcia potencjalnych awarii.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Usługa Driver Updater pozwala gromadzić i przetwarzać dane o użytkowniku w następujących sytuacjach:

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do monitorowania wydajności komunikatów.

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i mapowania sposobu interakcji użytkowników z naszym produktem

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikatory internetowe (GUID, MIDEX, UUID, identyfikator urządzenia)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Informacje dotyczące urządzenia (rodzaj, sprzedawca, model, producent, wersja)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Informacje dotyczące sterowników (wersja, data aktualizacji, nazwa, dopasowany identyfikator urządzenia, ranga, flagi)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Lokalizacja (kraj, region, miasto, szerokość geograficzna, długość geograficzna, dostawca internetu, system autonomiczny w internecie)

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu dla systemu Windows.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji.

  Inne produkty/licencje Avast na urządzeniu i ich status

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Do rozpoznania, jakie funkcje należy włączyć lub wyłączyć, jakie produkty należy zainstalować lub odinstalować.

  Komunikaty w obrębie produktu (12 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy w przypadku Driver Updater dla komputerów stacjonarnych to Google Analytics. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Family Space

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Family Space

  Podstawowa funkcjonalność

  Avast Family Space to płatna aplikacja mobilna dla systemu Android i iOS, zapewniająca dzieciom bezpieczeństwo w sieci i poza nią dzięki zaawansowanym funkcjom kontroli rodzicielskiej i lokalizacji.

  Dane osobowe, które przetwarzamy i funkcje

  Podczas korzystania z Family Space przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych lub danych konta):

  1. Funkcja lokalizacji

  Rodzice mogą zainstalować aplikację dla rodziców na swoim urządzeniu i aplikację dla dzieci na urządzeniach dzieci. Po aktywacji rodzice będą mogli zlokalizować swoje dzieci na żądanie lub skonfigurować automatyczne powiadomienia lokalizacyjne na podstawie czasu lub funkcji geofencing. Rodzice mogą również udostępniać swoją lokalizację.

  Funkcja danych lokalizacji

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Lokalizacja dziecka

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Zbieramy współrzędne GPS geolokalizacji dziecka, gdy aplikacja działa na pierwszym planie i w tle, aby pokazać rodzicom aktualną lokalizację, ostatnią znaną lokalizację i historię lokalizacji dziecka.
  • Dzieci mogą również wysyłać swoją lokalizację z aplikacji. Na przykład, Kontrola i Odbierz mnie to funkcje, które wysyłają bieżącą lokalizację
  • Jeśli dziecko posiada więcej niż jedno sparowane urządzenie, dane lokalizacji są zbierane tylko z ostatnio używanego urządzenia.

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Wykorzystujemy te dane do szkolenia algorytmów uczenia się maszyn w celu powiadomienia rodziców, gdy dziecko znajdzie się w niespodziewanym miejscu w danym czasie

  Lokalizacja rodzica

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Rodzice dysponują ustawieniem, które umożliwia udostępnienie ich lokalizacji wszystkim członkom rodziny, innym rodzicom lub jego wyłączenie. Ustawienie jest domyślnie wyłączone

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 24 miesięcy)

  • Monitorujemy zachowania, takie jak włączanie lub wyłączanie tego ustawienia, ale nie wysyłamy współrzędnych lokalizacji do usług analitycznych podmiotów zewnętrznych.

  Zapisane lokalizacje

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Rodzice mogą wprowadzić zapisaną lokalizację do wykorzystania w powiadomieniach geofencing. Mogą otrzymywać powiadomienie, gdy dziecko wchodzi lub wychodzi z takiej zapisanej lokalizacji, np. domu lub szkoły.
  • Czas przebywania w niezapisanej lokalizacji może zostać wykorzystany na polecenie rodzicom nowej zapisanej lokalizacji

  Opracowywanie nowych produktów (12 miesięcy)

  • Zapisane lokalizacje mogą być wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości lokalizacji podczas nauki maszyn. Na przykład, gdy dziecko znajduje się w zapisanej lokalizacji, nie ma uzasadnienia dla powiadomienia o niespodziewanym zachowaniu.

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 24 miesięcy)

  • Monitorujemy dane dotyczące wykorzystania funkcji i przekazujemy je podmiotom zewnętrznym w celach analizy danych, ale bez imion i nazwisk lub lokalizacji zapisanych miejsc.

  2. Funkcja monitorowania aktywności

  Rodzice mają możliwość przeglądania danych dotyczących korzystania z internetu i aplikacji z urządzeń swoich dzieci. Widok podsumowania klasyfikuje połączenia według kategorii, a widok listy przedstawia konkretne dane dotyczące użytkowania.

  Funkcja danych aktywności

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Połączenia DNS, korzystanie z urządzenia i aplikacji

  Świadczenie usług (12 miesięcy)

  • Kiedy urządzenie dziecka jest podłączone do serwera VPN, informacje na temat adresu IP urządzenia i połączenia DNS są przechowywane przez naszego partnera przez 24 godziny, a następnie przez nas przez 12 miesięcy. Gromadzimy również informacje na temat tego, czy urządzenie jest zablokowane, i czy jego ekran jest włączony. W przypadku systemu Android zbieramy również dane o użytkowaniu urządzenia i aplikacji z systemu. Razem te rejestry służą do przedstawiania widoku podsumowania i listy sposobu użytkowania urządzenia, internetu i aplikacji przez dziecko.
  • Prowadzimy listę zainstalowanych na urządzeniu dziecka aplikacji w celu udostępnienia jej rodzicom. Mamy możliwość powiadamiania rodziców o zainstalowaniu nowej aplikacji. Nie udostępniamy pełnej listy aplikacji żadnym podmiotom zewnętrznym.
  • Możemy powiadamiać rodziców o aktywności, która może wymagać ich uwagi, na przykład odbywającej się późno w nocy, o nawiązywaniu dostępu do budzących zastrzeżenia treści lub o przeznaczaniu dużej ilości czasu na określoną aktywność
  • Te same informacje możemy również udostępniać dzieciom będącym użytkownikami aplikacji dla większej przejrzystości

  Ulepszanie produktów i biznesu (12 miesięcy)

  • Korzystamy z historii użytkowania DNS w celu opracowania modeli nauki maszyn, które zostaną wykorzystane do powiadomienia rodzica w przypadku anomalii dotyczących użytkowania, które mogą wymagać uwagi.
  • Wykorzystujemy te dane do opracowywania modeli nauki maszyn, aby przewidzieć, ile czasu dziecko spędza na korzystaniu z każdej aplikacji i urządzenia.

  Należy pamiętać, że próbki (pliki, adresy URL) używane do analizy złośliwego oprogramowania są przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania produktu AV. Próbki te nie są powiązane z identyfikatorami lub osobami, a okresy przechowywania wskazane powyżej nie mają zastosowania do tego zastosowania.

  Narzędzie dla podmiotów zewnętrznych, które wykorzystujemy w celu wyszukiwania DNS oraz blokowania treści, to Akamai. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich Politykami prywatności.

  3. Funkcja sterowania

  Rodzice mogą blokować dostęp do niechcianych aplikacji i witryn internetowych indywidualnie lub według kategorii. Rodzice mogą wstrzymać i przywrócić dostęp do internetu na żądanie.

  Funkcja danych sterowania

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Ustawienia

  Świadczenie usług (okres istnienia konta)

  • Do przechowywania skonfigurowanych przez rodziców ustawień zablokowanych aplikacji i witryn internetowych w celu ich synchronizacji pomiędzy urządzeniami i zastosowania zasad na urządzeniach dzieci.
  • Możemy zapewnić tę opcję w celu ograniczenia czasu korzystania z każdej aplikacji, kategorii treści lub urządzenia

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Monitorujemy dane dotyczące użytkowania funkcji i przekazujemy je podmiotom zewnętrznym w celu analizy (do 24 miesięcy)

  Wstrzymaj dzienniki internetowe

  Świadczenie usług (okres istnienia konta)

  • Do przechowywania dzienników terminów, w których rodzice wstrzymywali i ponownie przyznawali dzieciom dostęp do internetu w celu zapewnienia obsługi klienta i zrozumienia zachowań związanych z użytkowaniem.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Monitorujemy dane dotyczące użytkowania funkcji i przekazujemy je podmiotom zewnętrznym w celu analizy (do 24 miesięcy)

  4. Konfiguracja profilu rodzinnego

  W związku z tym, że aplikacja rodzinna działa na wielu urządzeniach wymagana jest konfiguracja profilu rodzinnego.

  Dane konfiguracji profilu rodzinnego

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Imiona i nazwiska oraz zdjęcia

  Świadczenie usług (okres istnienia konta lub profilu)

  • Rodzice mogą wprowadzić dowolne imię i nazwisko oraz zdjęcie dla każdego członka rodziny. Dane te wyświetlają się następnie na urządzeniach innych członków rodziny.

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 24 miesięcy)

  • Monitorujemy dane dotyczące użytkowania i przekazujemy je podmiotom zewnętrznym w celu analizy, ale nie wysyłamy imion i nazwisk ani zdjęć.

  Adresy e‑mail drugorzędnych rodziców

  Świadczenie usług (okres istnienia konta lub profilu)

  • Główny rodzic musi wpisać adresy e‑mail dodatkowych rodziców, którzy chcą dołączyć do rodziny. Jest to środek bezpieczeństwa, który ma zagwarantować, że tylko zaproszony rodzic będzie w stanie dołączyć do rodziny. Wymagana jest weryfikacja adresu e‑mail wszystkich rodziców.

  Role

  Świadczenie usług (okres istnienia konta lub profilu)

  • Po zaproszeniu członków rodziny do dołączenia do rodziny każdemu członkowi rodziny zostaje przypisana rola „dziecka” lub „rodzica”, w zależności od konfiguracji.

  MSISDN (numer telefonu komórkowego)

  Świadczenie usług (30 dni)

  • W przypadku szablonowych wersji licencji aplikacji sprzedawanych przez operatorów partnerskich służy jako unikalny numer identyfikacyjny połączony z licencją
  • Umożliwia obsłudze klienta weryfikację, czy kontaktujący się z nią użytkownik posiada ważną licencję na produkt

  Korzystamy z narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych, aby uzyskać dodatkowe dane o produktach. Użytkownik może zrezygnować z udziału w takim zbieraniu danych w ustawieniach produktu. W przypadku Family Space korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

  • Amplitude
 • Firebase i Crashlytics Google
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  HackCheck

  Podstawowa funkcjonalność

  HackCheck to witryna internetowa, która umożliwia użytkownikom wpisanie ich adresu e‑mail do formularza i sprawdzenie, czy ich hasła zostały skradzione i opublikowane w Dark Webie.

  Adres e‑mail jest również zarejestrowany do monitorowania i alarmowania 24/7, w celu wysyłania użytkownikowi wiadomość e‑mail, gdy tylko zostanie wykryty wyciek hasła. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z monitoringu.

  Na koniec, HackCheck oferuje pewne wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w razie naruszenia haseł użytkownika.

  Funkcje produktu

  • Wskazówka Czy moje hasło zostało skradzione? sprawdza, czy podany przez użytkownika adres e‑mail znajduje się w bazie danych obsługiwanej przez naszego partnera SpyCloud, aby stwierdzić, czy hasła użytkownika wyciekły, i w razie wycieku haseł wysyła wiadomość e‑mail do użytkownika.
  • Funkcja Automatyczne powiadomienia e‑mail 24/7 monitoruje bazę danych SpyCloud i wyśle użytkownikowi wiadomość e‑mail w dowolnym momencie, gdy jego hasła pojawią się w bazie danych SpyCloud.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  W razie chęci skorzystania z HackCheck prosimy przesłać swój adres e‑mail, abyśmy mogli wysyłać użytkownikowi powiadomienia o hasłach, które wyciekły na podstawie wyników z bazy danych SpyCloud. Ten adres e‑mail jest wykorzystywany w celu świadczenia usług, promocji krzyżowej innych naszych produktów i optymalizacji usług, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego produktu (np. liczba .wykryć na e‑mail).

  Adres e‑mail jest przechowywany przez okres korzystania z naszej usługi, ponieważ jest do tego niezbędny. W razie rezygnacji z subskrypcji naszej listy mailingowej, adres e‑mail użytkownika zostanie usunięty i użytkownik nie będzie otrzymywać od nas dalszych wiadomości e‑mail.

  Bazę danych wyciekłych haseł obsługuje nasz partner SpyCloud. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną tutaj.

  Business Hub

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Business Hub

  Podstawowa funkcjonalność

  Business Hub ułatwia wdrażanie różnych usług ochrony na różnych urządzeniach, zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca, łączenie i dopasowywanie różnych typów urządzeń, układanie harmonogramów regularnego skanowania, oraz szybkie dodawanie kolejnych urządzeń.

  Należy pamiętać, że za pośrednictwem rozwiązania Business Hub administrator konsoli lub wybrany Dostawca usług zarządzanych ma możliwość zarządzania określonymi ustawieniami i uzyskiwania informacji z zarządzanych urządzeń. Użytkownik jest informowany o roli administratora podczas instalacji. Firmy są odpowiedzialne za informowanie użytkownika o tym fakcie i wskazywanie administratorom najlepszych praktyk zapewniających prywatność użytkowników.

  Funkcje produktu

  • Funkcja Monitor Device Security, między innymi, korzysta z konsoli w celu monitorowania kondycji wszystkich zarządzanych urządzeń z jednego miejsca, kontroluje liczbę zablokowanych zagrożeń i tworzy harmonogramy regularnych skanów.
  • Funkcja Management Dashboard aktywuje urządzenia, dodaje urządzenia do grup, konfiguruje ustawienia antywirusa oraz przegląda zablokowane zagrożenia z poziomu czytelnego pulpitu.
  • Funkcja Master Agent wybiera urządzenie pełniące funkcję lokalnego serwera aktualizacji, na który pobierane są wszystkie aktualizacje, i oszczędza pasmo sieciowe tworząc harmonogramy i dystrybuuje aktualizacje do wszystkich punktów końcowych w sieci wtedy, kiedy jest to wygodne.
  • Funkcja zadań pozwala ustalać zadania zabezpieczeń dla wszystkich zarządzanych punktów końcowych, takich jak skanowania, wiadomości, aktualizacje, oraz wyłączenia w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa całej sieci.
  • Funkcja Aktualizacje umożliwia zdalne pobieranie i dystrybucję aktualizacji baz danych na temat wirusów oraz aktualizacji programów dla wszystkich urządzeń z poziomu jednej konsoli w celu zapewnienia oszczędności czasu i pasma sieciowego.
  • Funkcja Powiadomienia umożliwia otrzymywanie natychmiastowych powiadomień w formie wiadomości e‑mail dotyczących dowolnych zagrożeń bezpieczeństwa lub problemów z siecią wymagających uwagi użytkownika, w tym na temat przestarzałych aplikacji antywirusowych, wydłużenia czasu braku aktywności urządzenia oraz dodatkowych aktualizacji oprogramowania urządzenia.
  • Funkcja Reporting umożliwia przeglądanie szczegółowych raportów dotyczących zablokowanych zagrożeń, list zadań oraz chronionych urządzeń, ułatwiając poprawę poziomu bezpieczeństwa i personalizację ochrony.
  • Przegląd subskrypcji tworzy listę wszystkich aktywnych subskrypcji i licencji.
  • Network Discovery skanuje sieć w poszukiwaniu podłączonych urządzeń, aby zapewnić wgląd w to, którymi urządzeniami należy się zająć.
  • Cloud Backup bezpiecznie przechowuje wybrane dane w chmurze jako kopię zapasową na wypadek utraty danych lub katastrofy skutkującej utratą/uszkodzeniem danych.
  • Zdalna kontrola umożliwia administratorom IT szybkie i bezpieczne połączenie się z urządzeniem użytkownika, uzyskanie dostępu do plików i aplikacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym.
  • Zarządzanie poprawkami - skanowanie w poszukiwaniu brakujących aktualizacji systemu operacyjnego i poprawek aplikacji innych firm oraz umożliwienie zdalnej instalacji tych poprawek w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach aplikacji na punktach końcowych.
  • Filtrowanie treści zwiększa wydajność i bezpieczeństwo, kontrolując korzystanie z Internetu przez pracowników i umożliwiając ograniczenie ich dostępu do określonych witryn lub kategorii witryn.
  • Blokada USB to usługa umożliwiająca kontrolowanie dostępu do pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, dysków optycznych, kart pamięci, aparatów cyfrowych, smartfonów (tylko Windows), tabletów (tylko Windows) i innych urządzeń wyposażonych w pamięć masową. Dzięki tej usłudze urządzenia wymienne nie będą mogły uzyskać dostępu do danych użytkowników końcowych bez zezwolenia.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Przetwarzamy wyłącznie następujące Dane (oprócz Danych konta oraz Danych rozliczeniowych w przypadku zakupienia płatnych usług lub produktów):

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy

  Wewnętrzne identyfikatory internetowe (identyfikator urządzenia)

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Nazwa, marka i typ urządzenia, nazwa i numer seryjny urządzenia wymiennego (na potrzeby funkcji Blokada USB)

  Świadczenie usług

  • Do łatwiejszego identyfikowania i zarządzania urządzeniami wykrytymi w sieci.
  • Aby określić, czy urządzenie obsługuje instalację usług Avast

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia (kompilacja systemu operacyjnego, wyświetlacz)

  Świadczenie usług

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych i zrzutach dzienników agenta.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Zastosowania

  Świadczenie usług

  • Aby określić, które aplikacje wymagają aktualizacji i zapewnić pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów

  Pliki, zawartość

  Świadczenie usług

  • Do zapewniania kopii zapasowej w chmurze.

  Połączenie internetowe / Dane sieciowe / Liczba urządzeń w sieci

  Świadczenie usług

  • W celu zagwarantowania bezpieczeństwa (np. sprawdzanie ustawień DNS, uruchamianie ograniczeń portów lub wdrożeń zdalnych)

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Adresy lokalizacji, IP i MAC

  Świadczenie usług

  • Umożliwianie administratorom lokalizacji ich urządzeń

  Stan urządzenia (ostatnie połączenie z usługą Avast)

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie administratorom informacji na temat czasu aktywności konkretnych urządzeń oraz określanie profilu ryzyka

  Lokalizacja

  Świadczenie usług

  • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu.

  Komunikaty w obrębie produktu

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji.

  Język, strefa czasowa

  Świadczenie usług

  • Ustalanie aktualnych ustawień języka

  Komunikaty w obrębie produktu

  • Przesyłanie kampanii zlokalizowanych na podstawie języka użytkownika.

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy

  Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

  Świadczenie usług

  • W celu zapewniania ciągłej funkcjonalności powiadomień

  Wykrycia

  Świadczenie usług

  • Umożliwia administratorom przeglądanie i analizowanie zagrożeń wykrytych w sieci, plikach lub wiadomościach e‑mail

  Adresy URL

  Świadczenie usług

  • Do ochrony, wykrywania, i blokowania, złośliwych lub zastrzeżonych zawartości

  Nasze inne produkty/licencje na urządzeniu i ich status

  Świadczenie usług

  • Umożliwienie administratorom przeglądania aktywnych usług oraz ich dat ważności

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia funkcjonalności raportowania dla administratorów (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i mapowania sposobu interakcji użytkowników z naszym produktem.

  Komunikaty w obrębie produktu

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Dzienniki inspekcji

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia rejestru zmian w aplikacji i punktach końcowych.

  Dane administratorów i użytkowników

  Do czego je wykorzystujemy

  Imię i nazwisko, adres e‑mail, regiony

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie dostępu do usług, możliwości przesyłania raportów lub powiadomień o zdarzeniach zabezpieczeń lub aktualizacjach produktów

  Prawa dostępu użytkowników

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie dostępu do produktów

  Dane firmowe

  Do czego je wykorzystujemy

  Nazwa, dane biznesowe, finansowe i podatkowe oraz informacje kontaktowe

  Świadczenie usług

  • Do zapewniania wsparcia i w razie potrzeby do kontaktu z firmą
  • Do przetwarzania zakupów produktów.
  • Do odnawiania produktów i wystawiania na nie licencji.

  Rodzaj firmy

  Świadczenie usług

  • Do oferowania odpowiednich rozwiązań na podstawie rodzaju firmy.

  Przetwarzamy wskazane powyżej dane wyłącznie przez okres ich przydatności do przypisanych im celów. Zgromadzone dane usuwamy w ciągu 60 dni od zakończenia świadczenia usługi.

  Świadcząc nasze usługi współpracujemy z następującymi osobami trzecimi:

  • Usługę Cloud Backup świadczymy we współpracy z firmą Infrascale Inc. patrz Polityka prywatności tej firmy Polityka prywatności.
  • Usługę Zdalna kontrola świadczymy we współpracy z firmą XLAB d.o.o. Patrz Polityka ochrony prywatnościtej firmy.

  Narzędziami analitycznymi stron trzecich, z których korzystamy w Business Hub są Google Analytics, Hotjar, Medallia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznego partnera świadczącego nam usługi analizy danych, w tym jego polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  CloudCare

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Business CloudCare

  Podstawowa funkcjonalność

  CloudCare ułatwia wdrażanie różnych usług ochrony na różnych urządzeniach, zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca, łączenie i dopasowywanie różnych typów urządzeń, układanie harmonogramów regularnego skanowania oraz szybkie dodawanie kolejnych urządzeń. Umożliwia także zakup subskrypcji i wygodne zarządzanie nimi z poziomu jednej platformy.
  Należy pamiętać, że za pośrednictwem rozwiązania CloudCare administrator konsoli lub wybrany Dostawca usług zarządzanych ma możliwość zarządzania określonymi ustawieniami i uzyskiwania informacji z zarządzanych urządzeń. Użytkownik jest informowany o roli administratora podczas instalacji. Firmy są odpowiedzialne za informowanie użytkownika o tym fakcie i wskazywanie administratorom najlepszych praktyk zapewniających prywatność użytkowników.

  Funkcje produktu

  • Pulpit nawigacyjny umożliwia monitorowanie stanu zarządzanych urządzeń, w tym ich bezpieczeństwa, przydzielania subskrypcji i wykorzystania usług.
  • Funkcja Alerty umożliwia konfigurowanie i dostosowywanie alertów, które w razie wyzwolenia przez określone zdarzenia będą wysyłane do wybranych użytkowników pocztą elektroniczną lub w wiadomości na numery telefonów komórkowych (dostępne dla wybranych dostawców usług bezprzewodowych).
  • Funkcja Urządzenia zapewnia szczegółowe informacje o stanie każdego zarejestrowanego urządzenia i aktywnych usługach. Zapewnia ona narzędzia do wdrażania usług CloudCare na kolejnych urządzeniach.
  • Zasady umożliwiają definiowanie zestawów reguł i ustawień dla każdej usługi, które będą stosowane na urządzeniach końcowych.
  • Funkcja Konto i usługi umożliwia przeglądanie przechowywanych przez nas informacji o firmie, użytkownikach i firmach dodanych do platformy, a także zarządzanie nimi. Pozwala także na zakup subskrypcji, które uprawniają do korzystania z określonej usługi na określonym zestawie urządzeń, i zarządzanie nimi.
  • Forum społeczności umożliwia partnerom CloudCare omawianie problemów, potrzeb i przekazywanie opinii na temat CloudCare. Na forum obecni są także pracownicy naszego działu obsługi klienta.
  • Funkcja Master Agent wybiera urządzenie pełniące funkcję lokalnego serwera aktualizacji, na który pobierane są wszystkie aktualizacje, i oszczędza pasmo sieciowe tworząc harmonogramy i dystrybuuje aktualizacje do wszystkich punktów końcowych w sieci wtedy, kiedy jest to wygodne.
  • Funkcja Aktualizacje umożliwia zdalne pobieranie i dystrybucję aktualizacji baz danych na temat wirusów oraz aktualizacji programów dla wszystkich urządzeń z poziomu jednej konsoli w celu zapewnienia oszczędności czasu i pasma sieciowego.
  • Funkcja Raporty dostarcza na życzenie podsumowanie zablokowanych zagrożeń, list zadań oraz chronionych urządzeń, ułatwiając poprawę poziomu bezpieczeństwa i personalizację ochrony.
  • Kopia zapasowa online bezpiecznie przechowuje wybrane dane w chmurze jako kopię zapasową na wypadek utraty danych lub katastrofy skutkującej utratą/uszkodzeniem danych.
  • Zdalna kontrola umożliwia administratorom IT szybkie i bezpieczne połączenie się z urządzeniem użytkownika, uzyskanie dostępu do plików i aplikacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym.
  • Zarządzanie poprawkami pozwala skanować w poszukiwaniu brakujących aktualizacji systemu operacyjnego i poprawek aplikacji innych firm oraz umożliwia zdalne instalowanie tych poprawek w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach aplikacji na punktach końcowych.
  • Bezpieczna brama WWW kontroluje wszystkie połączenia internetowe, wykorzystując ochronę warstwy DNS i pełne proxy internetowe. Sprawdza również pełne ścieżki SSL i non-SSL w przypadku ryzykownych i nowych witryn.
  • Filtrowanie treści zwiększa wydajność i bezpieczeństwo, kontrolując korzystanie z Internetu przez pracowników, pomaga zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do złośliwych treści na urządzeniach i zezwala administratorom na ograniczanie dostępu do określonych witryn lub kategorii treści.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Przetwarzamy następujące Dane (oprócz Danych konta oraz Danych rozliczeniowych w przypadku zakupienia płatnych usług lub produktów):

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy

  Wewnętrzne identyfikatory internetowe (identyfikator urządzenia)

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Nazwa urządzenia, marka, typ

  Świadczenie usług

  • Umożliwia użytkownikom lepszą identyfikację urządzeń wykrytych w sieci
  • Aby określić, czy urządzenie obsługuje instalację usług Avast

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia

  Świadczenie usług

  • Do wykrywania szkodliwych witryn internetowych za pomocą funkcji Osłona WWW.

  Zastosowania

  Świadczenie usług

  • Aby określić, które aplikacje wymagają aktualizacji i zapewnić pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów

  Pliki, zawartość

  Świadczenie usług

  • Do zapewniania kopii zapasowej online.

  Adresy lokalizacji, IP i MAC

  Świadczenie usług

  • Umożliwianie administratorom lokalizacji ich urządzeń

  Stan urządzenia (ostatnie połączenie z usługą Avast)

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie administratorom informacji na temat czasu aktywności konkretnych urządzeń oraz określanie profilu ryzyka

  Lokalizacja

  Świadczenie usług

  • Do konfiguracji właściwej wersji językowej produktu.

  Komunikaty w obrębie produktu

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników na podstawie przybliżonej lokalizacji.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie przybliżonej lokalizacji.

  Język, strefa czasowa

  Świadczenie usług

  • Ustalanie aktualnych ustawień języka

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy

  Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

  Świadczenie usług

  • W celu zapewniania ciągłej funkcjonalności powiadomień

  Wykrycia

  Świadczenie usług

  • Umożliwia administratorom przeglądanie i analizowanie zagrożeń wykrytych w sieci, plikach lub wiadomościach e‑mail

  Adresy URL

  Świadczenie usług

  • Do ochrony, wykrywania, i blokowania, złośliwych lub zastrzeżonych zawartości

  Inne produkty/licencje Avast na urządzeniu i ich status

  Świadczenie usług

  • Umożliwienie administratorom przeglądania aktywnych usług oraz ich dat ważności

  Połączenie internetowe / Dane sieciowe / Liczba urządzeń w sieci

  Świadczenie usług

  • W celu zagwarantowania bezpieczeństwa (np. sprawdzanie ustawień DNS, uruchamianie ograniczeń portów lub wdrożeń zdalnych)

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia funkcjonalności raportowania dla administratorów (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i mapowania sposobu interakcji użytkowników z naszym produktem.

  Komunikaty w obrębie produktu

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników.
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Dzienniki inspekcji

  Świadczenie usług

  • Do zapewnienia rejestru zmian w aplikacji i punktach końcowych.

  Dane administratorów i użytkowników

  Do czego je wykorzystujemy

  Imię i nazwisko, adres e‑mail, regiony

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie dostępu do usług, możliwości przesyłania raportów lub powiadomień o zdarzeniach zabezpieczeń lub aktualizacjach produktów

  Prawa dostępu użytkowników

  Świadczenie usług

  • Zapewnianie dostępu do produktów

  Dane firmowe

  Do czego je wykorzystujemy

  Nazwa, dane biznesowe, finansowe i podatkowe oraz informacje kontaktowe

  Świadczenie usług

  • Do zapewniania wsparcia i w razie potrzeby do kontaktu z firmą
  • Do przetwarzania zakupów produktów.
  • Do odnawiania produktów i wystawiania na nie licencji.

  Rodzaj firmy

  Świadczenie usług

  • Do oferowania odpowiednich rozwiązań na podstawie rodzaju firmy.

  Przetwarzamy wskazane powyżej dane wyłącznie przez okres ich przydatności do przypisanych im celów. Zgromadzone dane usuwamy w ciągu 60 dni od zakończenia świadczenia usługi.

  Świadcząc nasze usługi współpracujemy z następującymi osobami trzecimi:

  Omni

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Omni

  Podstawowa funkcjonalność

  Omni zapewnia ochronę i wgląd we wszystkie podłączone urządzenia w domu i poza nim dzięki połączonemu rozwiązaniu sprzętowemu i programistycznemu, które łatwo łączy się z obecnym routerem domowym bez wpływu na wydajność Wi-Fi.

  Funkcje produktu

  • Ochrona sieci domowej pozwala użytkownikom dowiedzieć się, które osoby i urządzenia są połączone z siecią domową. W przypadku wykrycia nietypowego zachowania na dowolnym urządzeniu Omni przekazuje powiadomienie i blokuje hakerów próbujących uzyskać dostęp do dowolnego urządzenia. Usługa łączy się z routerem domowym, co oznacza, że użytkownicy nie muszą wymieniać routera ani iść na kompromisy przy jego wyborze.
  • Bezpieczeństwo w podróży zapewnia bezproblemową ochronę antywirusową urządzeń mobilnych, w tym urządzeń Windows, Mac, Android i iOS, w celu zabezpieczenia ich poza domem.
  • Kontrola rodzicielska służy rodzinom do filtrowania treści i aplikacji, do których dzieci mogą uzyskać dostęp, w tym mediów społecznościowych i filmów. W każdej chwili mogą też wstrzymać dostęp do gier lub internetu. Usługi geolokalizacyjne pomagają monitorować dzieci z możliwością ustawiania powiadomień, kiedy opuszczają niektóre miejsca lub do nich przybywają.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Avast Omni integruje funkcje Family Space, Antivirus for Desktop, Antivirus for Mobile (Android), Antivirus for Mobile (iOS) i Ochrony sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące danych związanych z Avast Omni, prosimy o zapoznanie się z opisami tych produktów.

  Ochrona sieci

  Aby Avast Omni chronił urządzenia w sieci lokalnej użytkownika, zbieramy i przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych konta i danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikator dostarczanej treści (wiadomości)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do monitorowania funkcjonalności usługi.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (do 50 miesięcy)

  • Do monitorowania wydajności komunikatów.

  Adres IP

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Część pliku zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem, zastępowana w ciągu 30 dni miejscowością/krajem w celu wykrycia przybliżonej lokalizacji złośliwego oprogramowania.

  Próbki, pliki

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do ochrony, analizy, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania.

  Wykrycia

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania

  Adresy URL i strony odsyłające

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia), mapowania sposobu interakcji użytkowników z aplikacją i udoskonalania jej projektu lub przepływu.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowania użytkowników (do 50 miesięcy)
  • Wnioski z danych dotyczących użytkowania jednego produktu mogą mieć wpływ na projekt lub układ nowego produktu (36 miesięcy)

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy

  Identyfikatory internetowe (GUID, identyfikator urządzenia, adres MAC)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (do 50 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  MSISDN (numer telefonu komórkowego)

  Świadczenie usług (30 dni)

  • W przypadku szablonowych wersji aplikacji sprzedawanych przez operatorów partnerskich służy jako unikalny numer identyfikacyjny połączony z licencją
  • Umożliwia obsłudze klienta weryfikację, czy kontaktujący się z nią użytkownik posiada ważną licencję na produkt

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (do 50 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  Dane geolokalizacji / dane lokalizacji

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Konfiguracja odpowiedniej wersji językowej dla systemu Windows.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie kraju.

  Aplikacje – inne obecne oprogramowanie zabezpieczające/antywirusy

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do ustalenia, w jaki sposób powinien zachowywać się Antywirus.

  Aplikacje na urządzeniu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Używane do definiowania zasad dotyczących sposobu zachowania się Antywirusa w odniesieniu do innego zainstalowanego oprogramowania (np. wyjątki w skanowaniu, filtrowaniu, powiadomieniach, stosowaniu reguł „Nie przeszkadzać”).

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Inne produkty/licencje Avast na urządzeniu i ich status

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do rozpoznania, jakie funkcje należy włączyć lub wyłączyć, jakie produkty należy zainstalować lub odinstalować.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Połączenie internetowe / Dane sieciowe / Liczba urządzeń w sieci

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Zasadnicze warunki bezpieczeństwa (np. kontrola ustawień DNS, ograniczenia portów umożliwiające włączenie lub wyłączenie kontroli stanu bezpieczeństwa urządzeń w sieci).

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Odpowiednia oferta, jeżeli te produkty mogą zwiększyć bezpieczeństwo lub prywatność danego połączenia, typu sieci itp.

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

  Przeglądarki (zainstalowane, domyślne)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do otwierania treści w danej przeglądarce.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (do 50 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  Należy pamiętać, że próbki (pliki, adresy URL) używane do analizy złośliwego oprogramowania są przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania produktu AV. Próbki te nie są powiązane z identyfikatorami lub osobami, a okresy przechowywania wskazane powyżej nie mają zastosowania do tego zastosowania.

  W przypadku Omni korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

 • Amplitude dla systemów iOS i Android
 • Google Fabric Crashlytics dla systemów iOS i Android
 • AppsFlyer Analytics dla systemów iOS i Android
 • Google Analytics
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Bezpieczne Surfowanie i Prywatność

  Oficjalna nazwa produktu

  Online Security & Privacy

  Podstawowa funkcjonalność

  Online Security & Privacy to rozszerzenie przeglądarki (lub wtyczka) dostępne dla Chrome, Firefox, Edge i Avast Secure. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, sprawdzamy, czy witryna nie jest szkodliwa lub nie wyłudza danych (phishing). Możemy zapewniać tę funkcjonalność dzięki przetwarzaniu adresów URL.

  Funkcje produktu

  • Antywirus sprawdza łącza w wynikach wyszukiwania, aby użytkownik wiedział, czy strona próbuje rozprowadzić złośliwe oprogramowanie.
  • Ochrona przed phishingiem identyfikuje i blokuje witryny phishingowe próbujące wykraść dane użytkownika.
  • Ochrona przed śledzeniem blokuje irytujące śledzące pliki cookie, które zbierają dane na temat aktywności użytkownika w internecie.
  • Oznaczanie wyników wyszukiwania pokazuje, czy witryna jest bezpieczna, nawet przed wizytą użytkownika.
  • Gromadzenie danych dotyczących reklam pozwala zrezygnować z reklam dostosowanych do osobistych zainteresowań użytkownika. Rezygnacja z reklam dostosowanych do osobistych zainteresowań użytkownika oznacza, że konkretne firmy nie będą już wyświetlać na urządzeniu użytkownika reklam dostosowanych do jego zainteresowań.
  • Privacy Advisor umożliwia optymalizację ustawień prywatności na najpopularniejszych platformach internetowych za pomocą wskazówek krok po kroku..
  • Global Privacy Control to rozwiązanie strony trzeciej które wdrożyliśmy w ustawieniach, więc użytkownik może wysyłać odwiedzanym firmom internetowym sygnał „GPC”, że chce zrezygnować ze strony, która sprzedaje lub udostępniania swoich danych osobowych.. Zobacz szczegóły tutaj.
  • Menadżer plików cookie podczas przeglądania stron internetowych przez użytkowników automatycznie akceptuje lub odrzuca banery preferencji zgody na pliki cookie.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas stosowania funkcji Online Security & Privacy, przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych konta i danych rozliczeniowych w przypadku płatnych funkcji):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Adres URL

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do sprawdzania, czy adresy URL i poprzednie strony odsyłające lub adresy URL (w stosownych przypadkach) są szkodliwe w celu identyfikacji źródła do analizy zagrożeń.
  • Aby zapewnić funkcjonalność menedżera zgody na pliki cookies (dozwolone strony, rozwiązywanie problemów)

  Dane dotyczące użytkowania

  (otwarte rozszerzenie, oceniona witryna, wyłączone trackery, ustawienia zmiany, zablokowana witryna)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do zapewnienia funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia), mapowania sposobu interakcji użytkowników z aplikacją i udoskonalania jej projektu lub przepływu.

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pomiaru zachowania użytkownika w UI i sposobu interakcji użytkownika z rozszerzeniem.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Wewnętrzny identyfikator rozszerzenia (GUID)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do rozróżnienia unikalnego złośliwego oprogramowania i jego oceny w naszych systemach.

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pomiaru telemetrii produktu i obliczania statystyk.

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia (sprzęt, ID, przeglądarka, system operacyjny)

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących użytkowania.

  Dane rozszerzenia (źródło i czas instalacji, wersja i identyfikator kampanii)

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pozyskania danych statystycznych dotyczących użytkowania, oceny naszych komunikatów i przeprowadzenia testu A/B.

  Lokalizacja/kraj

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do wykrycia specyficznych dla danego kraju kampanii dotyczących złośliwego oprogramowania.

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pomiaru telemetrii produktu i obliczania statystyk.

  Język

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do zapewnienia, że komunikujemy się w odpowiednim języku.

  Ulepszanie produktów i biznesu (24 miesiące)

  • Do pomiaru telemetrii produktu i obliczania statystyk.

  Status antywirusa

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do umożliwienia włączenia Trybu bankowego, który działa tylko w przypadku zainstalowania Antywirusa Avast i oferuje użytkownikowi możliwość otworzenia strony w bezpiecznym środowisku testowym na wrażliwych stronach (witryny bankowe).

  Passwords

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Passwords, Avast Passwords dla komputerów Mac, Avast Passwords dla systemu iOS i Avast Passwords dla systemu Android (łącznie zwane dalej „Passwords”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Passwords przechwytuje, przechowuje w zaszyfrowanym magazynie i automatycznie wypełnia hasła, dane karty kredytowej i uwagi wpisywane przez użytkownika.

  Produkt składa się z kilku elementów, które różnią się w zależności od platformy:

  • Windows – rozszerzenia przeglądarki Avast Passwords dla Google Chrome, Mozilla Firefox, Avast Secure Browser i Microsoft Edge są sparowane z Antywirusem Avast
  • Mac – rozszerzenia przeglądarki Avast Passwords dla Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari są sparowane z autonomiczną aplikacją Avast Passwords dla komputerów Mac
  • Urządzenia mobilne – autonomiczne aplikacje Avast Passwords dla systemu iOS i Avast Passwords dla systemu Android

  Funkcje produktu

  • Strażnik haseł natychmiast otrzymuje powiadomienie, jeśli którekolwiek z zapisanych haseł użytkownika wycieknie do internetu, w celu ochrony tożsamości użytkownika. Funkcja ta zgłasza również słabe i zduplikowane hasła.
  • Dane logowania i karty kredytowe przechowuje nazwy użytkownika i hasła użytkownika w zaszyfrowanym magazynie i zabezpiecza je hasłem głównym lub danymi do logowania do systemu operacyjnego, aby tylko użytkownik miał do nich dostęp.
  • Bezpieczne notatki zapewnia takie samo szyfrowanie jak funkcja Dane logowania i karty kredytowe w odniesieniu do wszystkich notatek dodanych w aplikacji.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Passwords i jego komponenty przechowują zaszyfrowane dane tak, aby tylko użytkownik, który je przechowuje, miał do nich dostęp. Avast nie może odszyfrować i odczytać tych danych.

  Poniżej szczegółowo opisano Niezaszyfrowane dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz danych rozliczeniowych lub danych konta, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Zdarzenia i użytkowanie produktu (metadane aplikacji, liczba kontroli ostrzeżeń o włamaniach, liczba i wynik skanów Wi-Fi, dzienniki błędów i ScreenFlow)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do szyfrowania synchronizacji danych.

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Dane dotyczące interakcji użytkownika z witrynami internetowymi

  Świadczenie usług (dane nieprzetworzone: 60 dni)

  • Do poprawy jakości rozpoznawania formularzy zmiany danych logowania i hasła.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikator losowego rozszerzenia

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do obsługi i rozwiązywania problemów użytkowników.

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Wersja systemu operacyjnego,

  Antywirusa Avast / wersja aplikacji Avast Passwords,

  wersja przeglądarki,

  wersja rozszerzenia

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do obsługi i rozwiązywania problemów użytkowników.

  Ulepszanie produktów i biznesu (39 miesięcy)

  • Do opracowywania nowych funkcji lub produktów.

  Nazwa konfiguracji/identyfikator testu AB konfiguracji

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do propagowania różnych konfiguracji na podstawie wartości wejściowych różnych zestawów konfiguracji.

  SafePrice

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast SafePrice

  Podstawowa funkcjonalność

  SafePrice to rozszerzenie przeglądarki dostępne dla Chrome, Firefox, Edge i Safari. Podczas wizyty w sklepie internetowym lub witrynie produktu SafePrice pokaże odpowiednie porównanie cen i kupony rabatowe.

  Funkcje produktu

  • Kupony rabatowe i inne oferty promocyjne są zazwyczaj dostarczane przez właścicieli sklepów, aby zachęcić do zakupów. Oznacza to, że kupony te dotyczą tylko konkretnych domen, a czasami tylko konkretnych witryn. Aby móc oferować odpowiednie kupony, musimy sprawdzić aktualny adres URL strony na liście dostępnych ofert.
  • Porównanie cen wyszukuje konkretne fragmenty kodu HTML, co umożliwia identyfikację podstawowych informacji o produkcie kupowanym przez użytkownika – nazwa produktu, SKU i bieżąca cena. Następnie porównujemy te dane z bazą danych cen oferowanych przez naszych partnerów i oferujemy niższe ceny za ten sam produkt, jeśli są dostępne.

  Informacje o dostępnych ofertach, kuponach lub niższych cenach są uzyskiwane od Ciuvo. Prosimy o te treści na podstawie danych uzyskanych na stronie, ustawień języka, kraju i wyszukiwanego hasła w SafePrice. Po kliknięciu oferty żądanie użytkownika zostanie przetworzone przez spółkę Ciuvo zgodnie z jej polityką prywatności.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas korzystania z SafePrice przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia:

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Adres URL i strony odsyłające

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do wyświetlenia kuponów rabatowych i przedstawienia porównania cen ofert, które są istotne dla odwiedzanej witryny internetowej.

  Wyszukiwane hasło

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Po przesłaniu przez użytkownika do wyszukiwania odpowiednich produktów i kuponów rabatowych.

  Nazwa i cena produktu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do wyświetlenia porównania cen ofert istotnych w odniesieniu do kupowanego produktu.

  Opinie użytkownika (oceny, komentarze)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do stwierdzenia, czy otrzymane oferty są istotne i aktualne oraz do zebrania opinii o produkcie.

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do opracowania nowych produktów na podstawie opinii użytkownika.

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Wewnętrzny identyfikator rozszerzenia (GUID)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do pomiaru telemetrii produktu i obliczania statystyk.

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia (przeglądarka)

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących użytkowania.

  Dane rozszerzenia (źródło i czas instalacji, wersja i identyfikator kampanii)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia, że nasze oferty są istotne, a funkcje produktu działają zgodnie z oczekiwaniami.

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących użytkowania, oceny naszych kampanii marketingowych i przeprowadzenia testu A/B.

  Kraj

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia, że nasze oferty są istotne oraz do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z SafePrice w poszczególnych krajach.

  Język

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia, że nasze oferty są istotne oraz do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z SafePrice w poszczególnych językach.

  SafePrice nie przetwarza danych konta ani danych rozliczeniowych.

  Secure Browser

  Secure Browser dla komputerów stacjonarnych

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Secure Browser („Secure Browser dla komputerów stacjonarnych”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Secure Browser for Desktop to produkt oferowany obecnie dla użytkowników PC Windows i macOS.

  Funkcje produktu

  • Centrum bezpieczeństwa i prywatności w przeglądarce jest wbudowanym Centrum bezpieczeństwa i prywatności, które stanowi wybrany zbiór kluczowych funkcji bezpieczeństwa i ochrony prywatności, narzędzi i ustawień, zorganizowanych w jednej konsoli zarządzania ułatwiającej kontrolowanie i zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem w internecie.
  • Osłona WWW chroni przed dostępem do niebezpiecznych witryn internetowych, takich jak fałszywe witryny lub witryny, które zawierają szkodliwe programy, np. oprogramowanie reklamowe, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie ransomware, wirusy, wszystkie rodzaje innego złośliwego oprogramowania, które ma na celu kradzież informacji użytkownika. Obejmuje skanowanie protokołu https, które odszyfrowuje i skanuje zaszyfrowany ruch wybranych witryn internetowych w celu wykrycia potencjalnego złośliwego oprogramowania zawartego na stronach korzystających z połączeń https. Całe skanowanie odbywa się lokalnie na komputerze podczas połączenia HTTPS i nikt spoza urządzenia nie może odczytać ani odszyfrować połączenia.
  • Czyszczenie śladów czyści całą historię przeglądarki, wszystkie pliki cookies, w tym pliki podmiotów zewnętrznych, obrazy w pamięci podręcznej oraz inne skrypty ze śledzenia, poprzez tylko jedno kliknięcie, w celu zapewnienia, aby działania w Internecie były prywatne i aby zwolnić miejsce na urządzeniu.
  • Privacy Guard to wbudowane rozszerzenie, które pomaga zapewnić, że działania w Internecie są bardziej przejrzyste, szybsze, bezpieczniejsze i bardziej prywatne. Łączy w sobie funkcje blokady reklam (zatrzymuje ładowanie reklam), śledzenia (blokuje skrypty śledzące i pliki cookie) i identyfikacji przeglądarki (ukrywa odcisk palca przeglądarki, aby zapobiec śledzeniu użytkownika przez witryny). Privacy Guard gromadzi i wyświetla liczbę zablokowanych połączeń ze źródeł zewnętrznych.
  • Synchronizacja pozwala zalogować się do przeglądarki za pomocą identyfikatora Avast lub konta Google. Dane przeglądania (w tym zakładki, historia, ustawienia, otwarte karty, hasła, adresy, numery telefonów oraz informacje na temat płatności) zostaną zapisane w formie kopii zapasowej i udostępnione dla wszystkich urządzeń użytkownika. W przypadku gdy użytkownik zaloguje się do przeglądarki za pomocą identyfikatora Avast, otrzymamy informację o dokonaniu synchronizacji urządzeń w zaszyfrowanej formie, co oznacza, że nie będziemy mieli do dostępu do jej treści.
  • Wbudowana VPN (wirtualna sieć prywatna), która tworzy zaszyfrowane połączenie między urządzeniem użytkownika a internetem, zabezpieczając dane przeglądania przed osobami postronnymi, programami śledzącymi i hakerami. Ta funkcja VPN nie śledzi i nie przechowuje znaczników czasowych połączenia, informacji o sesjach, wykorzystania pasma sieciowego, danych o ruchu w sieci, adresów IP ani innych danych. Wykorzystanie VPN pomaga zapewniać użytkownikowi większą prywatność i bezpieczeństwo, jednak wciąż jest on odpowiedzialny za wszystko co robi w Internecie
  • Avast Addons Store to sklep internetowy stworzony i utrzymywany przez firmę Avast, który umożliwia przeglądanie i instalowanie szerokiej gamy rozszerzeń. Podczas instalacji każdego rozszerzenia pojawi się pytanie o dane, które będzie można udostępnić rozszerzeniu. Rozszerzenia to dodatki, które zostały stworzone w celu rozszerzenia funkcjonalności samej przeglądarki lub zintegrowania istniejącej usługi z przeglądarką.
  • Blokada rozszerzeń to wbudowane rozszerzenie, które pomaga chronić przed niechcianymi, fałszywymi lub złośliwymi rozszerzeniami przeglądarki. 
  • Osłona kamery pomaga chronić przed nieautoryzowanym dostępem do kamery urządzenia. 
  • Pobieranie filmów to rozszerzenie, które pozwala konwertować i pobierać filmy z serwisu YouTube i innych platform mediów społecznościowych.
  • HackCheck – patrz sekcja HackCheck.
  • Widżet Accuweather służy do wyświetlania informacji o pogodzie na stronie nowej karty na podstawie przybliżonej lokalizacji (uzyskanej z adresu IP) i modelu lub systemu operacyjnego urządzenia.
  • Rozszerzenie CouponFollow (tylko dla użytkowników z USA) – służy do śledzenia i oferowania kodów kuponów oraz ofert od sprzedawców internetowych, aby pomóc użytkownikowi zaoszczędzić pieniądze. Usługa jest obsługiwana przez naszego partnera, firmę NextGen Shopping, LLC i zgodnie z jej polityką prywatności. W celu świadczenia tej usługi rozszerzenie może analizować i gromadzić pewne informacje związane z aktywnością użytkownika podczas przeglądania, w szczególności odwiedzane strony internetowe i informacje o urządzeniu, aby określić, które kupony wyświetlić. Rozszerzenie może również przetwarzać dane związane z kuponami i koszykami (np. dane dotyczące wykorzystania kuponu, wartości koszyka, wysokości zniżki) oraz informacje dotyczące wszelkich problemów technicznych napotkanych przez rozszerzenie. Więcej informacji podano w polityce prywatności firmy NextGen Shopping.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Domyślnie Secure Browser dla komputerów stacjonarnych przetwarza lokalnie w systemie użytkownika następujące dane:

  • dane historii przeglądania; na przykład Secure Browser dla komputerów stacjonarnych może przechowywać adresy URL stron odwiedzanych przez użytkownika, pamięć podręczną tekstu, obrazów i innych zasobów z tych stron. Jeśli funkcja wstępnego renderowania jest włączona, lista adresów IP powiązanych z tymi stronami również może być przez pewien czas przechowywana;
  • imię i nazwisko, adres e‑mail lub hasła, które pomogą w wypełnieniu formularzy lub logowaniu w odwiedzanych witrynach;
  • zgody udzielone witrynom internetowym;
  • pliki cookie lub dane z witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika;
  • dane zapisane przez dodatki;
  • rejestr treści pobranych z witryn internetowych;
  • adresy IP nie są przechowywane, a jedynie wykorzystywane do lokalizacji produktu i celów analitycznych w oparciu o przybliżoną lokalizację (poziom miasta/kraju);

  Dane te nie są wysyłane do naszego środowiska. Danymi tymi można zarządzać w ramach Secure Browser dla komputerów stacjonarnych na stronie Ustawienia.

  Jednak w przypadku włączenia funkcji Synchronizacja, będziemy przetwarzać odpowiednie dane dotyczące przeglądania w naszym środowisku w celu zapewnienia synchronizacji pomiędzy urządzeniami użytkownika.

  Podczas korzystania z Secure Browser dla komputerów stacjonarnych w naszym środowisku przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz Danych o koncie i Danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Podgrupa adresów URL i strony odsyłające

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • W przypadku funkcji Osłona WWW w naszych wewnętrznych bazach danych przetwarzana jest podgrupa adresów URL w celu ochrony, wykrywania, blokowania, kwarantanny i usuwania złośliwego oprogramowania lub ataków.

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia), mapowania sposobu interakcji użytkowników z aplikacją i udoskonalenia jej projektu lub przepływów.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (do 60 miesięcy)
  • Obserwacje dotyczące produktu mają wpływ na projekt lub układ nowego produktu (36 miesięcy)

  Opinie użytkownika – oceny

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do udoskonalenia produktu lub jego funkcji na podstawie opinii użytkownika

  Opinie użytkownika – komentarze

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • W celu zapewnienia funkcjonalności i zapobiegania awariom na podstawie opinii użytkownika

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • Do udoskonalenia produktu lub jego funkcji na podstawie opinii użytkownika

  Dane synchronizacji (zakładki, historia, ustawienia, otwarte karty, hasła, adres, numery telefonu, dane dotyczące płatności (imię i nazwisko na karcie płatniczej, numer karty, data ważności))

  Świadczenie usług (3 miesiące)

  • W przypadku włączenia funkcji Synchronizacja w celu zapewnienia synchronizacji pomiędzy danymi przeglądarki i urządzeniami użytkownika. W przypadku wyłączenia funkcji synchronizacji dane zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy.

  Zdarzenia Secure Browser VPN (takie jak kliknięcia „aktualizuj teraz”, kliknięcia „darmowy okres próbny” (zwane „identyfikatorem zdarzenia aplikacji”))

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • W przypadku włączenia funkcji VPN w celu zapewnienia funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia), mapowanie sposobu interakcji użytkowników z aplikacją i udoskonalenia jej projektu lub przepływów

  Ulepszanie produktów i biznesu (36 miesięcy)

  • W przypadku włączenia funkcji VPN, do ulepszenia produktów i planowania rozwoju, ponieważ naszym celem jest opracowanie produktów najlepszych w swojej klasie

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikatory internetowe (GUID, identyfikator konta, identyfikatory urządzeń)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia trwałej funkcjonalności i podziału wpisów w bazie danych.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (60 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (60 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  Lokalizacja (na poziomie miasta/kraju)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Konfiguracja odpowiedniej wersji językowej dla systemu Windows.

  Komunikaty w obrębie produktu (6 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (50 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie kraju (36 miesięcy)

  Rozszerzenia zainstalowane w przeglądarce

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do ustalenia zasad dotyczących sposobu zachowywania się przeglądarki w odniesieniu do zainstalowanych rozszerzeń (np. wyjątki w skanowaniu, filtrowaniu, powiadomieniach, białej liście, czarnej liście).

  Komunikaty w obrębie produktu (36 miesięcy)

  • Do informowania użytkowników o funkcjach rozszerzeń i innych dostępnych rozwiązaniach

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (60 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie zaangażowania i preferencji użytkownika (36 miesięcy)

  Nasze inne produkty/licencje na urządzeniu i ich status (np. nasze produkty antywirusowe)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do rozpoznania, jakie funkcje należy włączyć lub wyłączyć, jakie produkty należy zainstalować lub odinstalować.

  Ulepszanie produktów i biznesu (60 miesięcy)

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników.

  Przeglądarki (zainstalowane, domyślne)

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia funkcji importu, udoskonalenia procesu wdrażania użytkowników i doświadczeń związanych z produktem.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (60 miesięcy)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (36 miesięcy)

  W przypadku Secure Browser korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

 • Google Analytics
 • Mixpanel
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności .

  Secure Browser dla komputerów stacjonarnych współpracuje z następującymi przeglądarkami:

  Więcej informacji na temat tych wyszukiwarek można znaleźć w politykach prywatności, pod powyższymi linkami.

  Secure Browser dla komputerów stacjonarnych obsługuje reklamy we współpracy z:

  Więcej informacji na temat tych partnerów można znaleźć w politykach prywatności, pod powyższymi linkami.

  Secure Browser dla urządzeń mobilnych

  Oficjalna nazwa produktu

  Avast Secure Browser dla systemu Android i Avast Secure Browser dla systemu iOS (łącznie zwane dalej „Secure Browser dla urządzeń mobilnych”)

  Podstawowa funkcjonalność

  Secure Browser dla urządzeń mobilnych to prywatna przeglądarka mobilna oferowana użytkownikom systemu Android i iOS.

  Funkcje produktu

  • Centrum bezpieczeństwa i prywatności w przeglądarce jest wbudowanym Centrum bezpieczeństwa i prywatności, które stanowi wybrany zbiór kluczowych funkcji bezpieczeństwa i ochrony prywatności, narzędzi i ustawień, zorganizowanych w jednej konsoli zarządzania ułatwiającej kontrolowanie i zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem w internecie.
  • Adblock wstrzymuje wyświetlanie reklam w przeglądarce za pomocą publicznie dostępnych list blokujących. AdBlock zazwyczaj nie usuwa reklam, ponieważ zapobiega ich załadowaniu, a więc przyspiesza także korzystanie z przeglądarki.
  • Ochrona przed śledzeniem uniemożliwia śledzenie użytkownika we wszystkich witrynach internetowych poprzez uniemożliwianie tworzenia śledzących plików cookie. Odbywa się to za pomocą publicznie dostępnych list blokujących. Ochrona przed śledzeniem zazwyczaj nie usuwa śledzących plików cookie, zamiast tego uniemożliwia ich załadowanie i utworzenie, a tym samym przyspiesza także korzystanie z przeglądarki.
  • Blokada identyfikacji przeglądarki uniemożliwia śledzenie użytkownika we wszystkich witrynach internetowych za pomocą technik blokady identyfikacji przeglądarki. Ponieważ nie można zapobiec identyfikacji przeglądarki ani jej uniknąć, funkcja ta zapobiega śledzeniu poprzez zmianę cyfrowego identyfikatora przeglądarki użytkownika w taki sposób, że podmioty zewnętrzne nie mogą go ponownie zidentyfikować.
  • Osłona WWW chroni przed dostępem do niebezpiecznych stron internetowych, takich jak fałszywe strony internetowe, strony ze szkodliwą zawartością, taką jak oprogramowanie reklamowe, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie ransomware, wirusy, wszystkie rodzaje innego złośliwego oprogramowania, które ma na celu kradzież informacji użytkownika.
  • Wbudowana VPN (wirtualna sieć prywatna) tworzy zaszyfrowany tunel między urządzeniem użytkownika a internetem, zabezpieczając dane przeglądania przed osobami postronnymi.
  • Security Scanner skanuje urządzenie, jego połączenie internetowe i konfigurację przeglądarki (inaczej zwaną Osłoną WWW) pod kątem zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, przetwarza wyniki i wyświetla ekran z potencjalnymi ulepszeniami.
  • Nuke czyści historię przeglądarki, obrazy w pamięci podręcznej, pliki cookie, w tym zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych, a także inne niepotrzebne pliki za jednym kliknięciem w odniesieniu do konkretnej domeny, aby zapewnić prywatność aktywności i zwolnić przestrzeń dyskową.
  • Funkcja usuwania danych witryny czyści historię przeglądarki, pliki cookies oraz dane trybu offline aktualnej strony za jednym kliknięciem, co umożliwia zachowanie prywatności użytkownika i zwolnienie miejsca na dysku.
  • Pobieranie filmów umożliwia pobieranie filmów z obsługiwanych witryn internetowych na urządzenie.
  • Magazyn multimediów przydziela pliki, w tym pliki pobrane podczas sesji przeglądania, do zaszyfrowanego systemu plików aplikacji przeglądarki. Pliki te są przechowywane na urządzeniu użytkownika i są dostępne za pośrednictwem aplikacji przeglądarki.
  • Tryb bezpieczny szyfruje zapytania DNS, wstrzymuje wyświetlanie reklam w przeglądarce, zapobiega przechowywaniu historii przeglądania i usuwa śledzące pliki cookie (zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych) lub pamięć podręczną pozyskaną podczas sesji przeglądania.
  • Tryb bezpieczny i prywatny tworzy zaszyfrowany tunel między urządzeniem a internetem, szyfruje zapytania DNS, wstrzymuje wyświetlanie reklam w przeglądarce, zapobiega przechowywaniu historii przeglądania i usuwa śledzące pliki cookie (zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych) lub pamięć podręczną pozyskaną podczas sesji przeglądania.
  • Zabezpieczenie PIN zabezpiecza urządzenie przed rzeczywistymi zagrożeniami z lokalnych ataków, blokując dostęp do aplikacji przeglądarki na urządzeniu za pomocą unikalnego kodu znanego wyłącznie użytkownikowi. Kod PIN jest szyfrowany na dysku i nie jest przechowywany na żadnym serwerze.
  • Funkcja Synchronizacja pozwala zalogować się do przeglądarki za pomocą identyfikatora Avast. Dane przeglądania (w tym zakładki, historia, ustawienia, otwarte karty, hasła, adresy, numery telefonów oraz informacje na temat płatności) zostaną zapisane w formie kopii zapasowej i udostępnione dla wszystkich urządzeń użytkownika. Wszystkie dane z kopii zapasowej są szyfrowane przy użyciu standardowego schematu kryptograficznego i tylko użytkownik może je odszyfrować.
  • Statystyki prywatności pokazują użytkownikom zalety naszego AdBlocka i VPN za pomocą liczby, prezentując liczbę zablokowanych reklam, liczbę złośliwego oprogramowania zablokowanego przez naszą Osłonę WWW, ilość danych przeglądania chronionych przez nasz VPN.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Domyślnie Secure Browser dla urządzeń mobilnych przetwarza lokalnie w systemie użytkownika następujące dane:

  • dane historii przeglądania; na przykład Secure Browser dla urządzeń mobilnych może przechowywać adresy URL stron odwiedzanych przez użytkownika, pamięć podręczną tekstu, zakładek, stref, obrazów i innych zasobów z tych stron.
  • Zgody udzielone witrynom internetowym;
  • pliki cookie lub podobne technologie, takie jak znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne z witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika;
  • rejestry pobranych plików z witryn internetowych podczas korzystania z Magazynu multimediów.

  Dane te nie są wysyłane do naszego środowiska. Danymi tymi można zarządzać w ramach Secure Browser dla urządzeń mobilnych, w sekcji „Ustawienia trybu przeglądania” i „Ustawienia danych” na stronie Ustawień bezpieczeństwa i prywatności.

  W przypadku włączenia funkcji Synchronizacja, będziemy przetwarzać dane synchronizacji w naszym środowisku w celu zapewnienia synchronizacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami użytkownika.

  Podczas korzystania z Secure Browser dla urządzeń mobilnych w naszym środowisku przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia (oprócz Danych konta, Danych rozliczeniowych, jeśli dotyczy):

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Adres IP

  Świadczenie usług (pojedyncza sesja)

  • Zastępowany krajem w celu dostarczenia geograficznych zmian w konfiguracji (zarówno lokalnie, jak i zdalnie).
  • Do wstępnego renderowania funkcjonalności funkcji w przypadku aktywacji.

  Zdarzenia i użytkowanie produktu

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do zapewnienia funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia), mapowania sposobu interakcji użytkowników z aplikacją i udoskonalenia jej projektu lub przepływów.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (do 24 miesięcy)
  • Obserwacje dotyczące produktu mają wpływ na projekt lub układ nowego produktu (24 miesiące)

  Sync data (zakładki, historia)

  Świadczenie usług (3 miesiące)

  • W przypadku włączenia funkcji Synchronizacja w celu zapewnienia synchronizacji pomiędzy danymi przeglądarki i urządzeniami użytkownika

  Dane urządzenia

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Identyfikatory internetowe (GUID, identyfikatory urządzeń)

  Świadczenie usług (24 miesiące)

  • Do zapewniania funkcjonalności (instalacje, wersje, aktualizacje, ustawienia) i monitorowania wersji próbnych i zakupów subskrypcji przez użytkowników.

  Komunikaty w obrębie produktu (24 miesiące)

  • Do informowania użytkowników o problemach, których nie rozwiąże aktualnie zainstalowany produkt i proponowania im rozwiązania wykrytego problemu

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań naszych użytkowników (24 miesiące)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (24 miesiące)

  Dane dotyczące komputera lub urządzenia

  Świadczenie usług (36 miesięcy)

  • Do sprawdzenia problemów z kompatybilnością w zautomatyzowanych zrzutach awaryjnych.

  Ulepszanie produktów i biznesu

  • Do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników (24 miesiące)
  • Do wprowadzenia nowej funkcji lub produktu na podstawie wcześniejszych doświadczeń (48 miesięcy)

  W przypadku Secure Browser dla urządzeń mobilnych korzystamy z następujących narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych:

  • Google Firebase Analytics i Crashlytics dla systemu Android
  • Appsflyer

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zewnętrznych partnerów świadczących nam usługi analizy danych, w tym ich polityk prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

  Secure Browser dla urządzeń mobilnych współpracuje z następującymi przeglądarkami:

  Secure Browser dla urządzeń mobilnych obsługuje reklamy we współpracy z:

  Więcej informacji na temat tych partnerów można znaleźć w politykach prywatności, pod powyższymi linkami.

  SecureLine

  Avast SecureLine VPN (łącznie zwane dalej „VPN”)

  Jesteśmy czołowym dostawcą narzędzi bezpieczeństwa i ochrony prywatności i w związku z tym jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę i poszanowanie prywatności użytkownika. Nasza Polityka dotycząca VPN (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w tym dokumencie) określa podstawę, na podstawie której dane, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje, będą przez nas przetwarzane.

  WebTrails

  Oficjalna nazwa produktu

  WebTrails

  Podstawowa funkcjonalność

  WebTrails to rozszerzenie przeglądarki (lub wtyczka) dla Chrome. Zapewnia alternatywną opcję przeglądania historii wyszukiwania ze szczegółową analizą oraz wizualizacjami dotyczącymi przecieków prywatności i wzorców zachowania. Wszystkie raporty są generowane lokalnie w przeglądarce, i żadne dane nie są przesyłane na jakiekolwiek zewnętrzne serwery.

  Wszelkie analizy są przeprowadzane na życzenie, na urządzeniu i na podstawie danych przechowywanych przez przeglądarkę użytkownika. Żadne dane historii tych analiz nie są przechowywane.

  Funkcje produktu

  • Wykrywanie wycieków PII wyszukuje dane osobowe (np. jawne nazwy, adresy e‑mail) na odwiedzonych stronach o określonych adresach URL na podstawie historii wyszukiwania w przeglądarce Chrome.
  • Nawyki generuje wykresy przedstawiające nawyki użytkownika dotyczące przeglądania stron na podstawie odwiedzonych przez niego adresów URL.
  • Media społecznościowe, wyszukiwanie, filmy wideo i lokalizacja zapewnia szczegółowe raporty na temat korzystania z mediów społecznościowych, wyszukiwania oraz wyświetlania filmów wideo. Informacje dotyczące lokalizacji są uzyskiwane na podstawie adresów URL.

  Dane osobowe, które przetwarzamy

  Podczas korzystania z WebTrails przetwarzamy następujące dane serwisowe i dane urządzenia:

  Dane serwisowe

  Do czego je wykorzystujemy i jak długo przechowujemy

  Adresy URL oraz godziny uzyskiwania dostępu do tych adresów są przechowywane w historii wyszukiwania przeglądarki Chrome

  Świadczenie usług (dane nie są przechowywane przez nas)

  • W celu wygenerowania szczegółowych raportów i zapewnienia użytkownikom informacji na temat ich zachowań i zwyczajów dotyczących wyszukiwania.

  WebTrails nie przetwarza danych dotyczących kont, płatności oraz urządzeń.

  Zamknij

  Prawie gotowe!

  Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

  Rozpoczynanie pobierania…
  Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
  Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.