We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Zarządzanie poprawkami

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami dodaje ważną warstwę do podwalin bezpieczeństwa w punktach końcowych, wzmacniając ogólną ochronę i przejmując część Twojej pracy.

Wyłącznie dla urządzeń z systemem Windows
Czym naprawdę jest rozszerzenie Zarządzanie poprawkami?

Czym naprawdę jest rozszerzenie Zarządzanie poprawkami?

Czym naprawdę jest rozszerzenie Zarządzanie poprawkami?

Poprawki umożliwiają likwidowanie luk w zabezpieczeniach w systemach operacyjnych Windows oraz w różnych aplikacjach. Opóźnienia w stosowaniu poprawek mogą poważnie zagrażać bezpieczeństwu sieci.

Wiele firm dba o stosowanie poprawek, ale sporo tego nie robi, ponieważ poprawek jest za dużo, ich wdrażanie często zakłóca inne działania, a poza tym poprawki mogą powodować problemy z innymi systemami.

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu, a także monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu centralnego pulpitu zarządzania w chmurze.

Łatwa w użyciu konsola z pełną kontrolą

Automatyczne stosowanie poprawek usuwa błędy i instaluje aktualizacje w systemie Windows oraz w tysiącach aplikacji innych firm.

Rozszerzenie Avast Business Zarządzanie poprawkami
59

Jak się odbywa stosowanie poprawek?

Sprawdź aktualność poprawek we wszystkich urządzeniach
Wybierz częstotliwość skanowania poprawek — codziennie, co tydzień lub co miesiąc — i dogodny czas skanowania.
Wdróż poprawki
Dla każdego producenta, aplikacji i poziomu istotności poprawki wdrażane będą automatycznie — w razie potrzeby można łatwo wykluczyć dowolne aplikacje ze stosowania poprawek.
Wyświetl stan poprawek
Na pulpicie można wyświetlać brakujące poprawki, nazwy poszczególnych poprawek, ich poziom istotności i inne informacje, w tym informacje o wersji i datę wydania.

Przedstawiamy rozszerzenie Avast Patch Management

Elastyczne harmonogramy wdrażania
Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.
Możliwości agenta głównego
Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który je sprawnie przydzieli wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.
Intuicyjny pulpit nawigacyjny
Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.
Wyniki skanowania poprawek
Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.
Poprawki z możliwością dostosowania
Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.
Automatyczne skanowanie
Zaplanuj automatyczne skanowania poprawek co 24 godziny i ustaw konkretny dzień wdrażania poprawek. W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienia.
Tysiące poprawek
Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy różnych programów, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.
Wycofuj i ignoruj
Niestabilne poprawki możesz wycofywać z konkretnych urządzeń lub ignorować, aby nie wyświetlały się w wynikach wyszukiwania poprawek ani nie zostały ponownie wdrożone.

Pobierz narzędzie Zarządzanie poprawkami w konsoli Cloud Management Console

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami i inne nasze produkty antywirusowe wdrażane są za pomocą konsoli Cloud Management Console, dzięki czemu zarządzanie zabezpieczeniami wszystkich urządzeń końcowych odbywa się bezproblemowo na jednej platformie. Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami można konfigurować tylko przy użyciu konsoli.

Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby używać rozszerzenia Zarządzanie poprawkami jak profesjonalista

Tak, należy zmienić ustawienia usługi Windows Update dla urządzeń za pomocą Windows Update Center lub zasad grupy, aby umożliwić narzędziu Zarządzanie poprawkami udostępnianie poprawek.

Usługa Windows Update nie może zostać wyłączona. Aby umożliwić pomyślnie wdrażanie poprawek, należy jednak dla niej ustawić wartość Ręcznie lub Automatycznie. Ponadto na każdym urządzeniu należy wybrać dla usługi Windows Update (Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia) ustawienie Nigdy nie sprawdzaj aktualizacji.

Do wdrażania poprawek używane będzie konto Local System na komputerze zdalnym, więc dopilnuj, aby zezwolić na to działanie.

Wycofaliśmy narzędzie Aktualizacja oprogramowania z produktów antywirusowych Avast Business, ponieważ powodowało występowanie konfliktów z narzędziem Zarządzanie poprawkami.

Harmonogram poprawek można określić za pomocą opcji Ustawienia urządzenia > Zasady > Zarządzanie poprawkami > Krok 2. Harmonogramem objęte zostaną wszystkie urządzenia lub grupy w ramach zasad Zarządzanie poprawkami.

Na stronie Poprawki znajduje się przegląd wszystkich brakujących poprawek dotyczących wszystkich urządzeń połączonych z konsolą. Na stronie Urządzenia znajduje się lista Twoich urządzeń, a na karcie Wyniki poprawek urządzenia wyświetlone są brakujące poprawki dla danego urządzenia.

Udostępnimy łącznie 6 raportów zawierających szczegółowe informacje o ważności brakujących lub zainstalowanych poprawek z uwzględnieniem producentów, a także o aplikacjach.

Liczbę urządzeń licencjonowanych dla poprawki można sprawdzić w sekcji „Licencje” w konsoli.

Obsługę narzędzia Zarządzanie poprawkami dla systemu Mac OS X planujemy wprowadzić w drugiej połowie 2020 roku.

Powody mogą być następujące:

  1. Na tych urządzeniach instalowana jest obecnie poprawka. Ponowna synchronizacja z konsolą nastąpi po pomyślnym zainstalowaniu poprawki.
  2. Zainstalowanie poprawki mogło się nie powieść. Zostanie zaplanowana kolejna instalacja zgodnie z harmonogramem wdrażania poprawek.
  3. Urządzenie jest w trybie offline.

Harmonogram wdrażania poprawek można zmodyfikować na karcie Ustawienia urządzenia > Wybierz zasady > Zarządzanie poprawkami. Na tej karcie można także wykluczyć dostawców i aplikacje.

Tak. Możesz ręcznie wdrożyć poprawki na poszczególnych urządzeniach i w poszczególnych grupach urządzeń w jednym korku.

Poprawki mogą mieć jeden z poniższych stanów:

  • Planowane: szara ikona — poprawka zatwierdzona i zaplanowana do wdrożenia na urządzeniach
  • Wdrożone: zielona ikona — poprawka pomyślnie wdrożona na urządzeniach
  • Nie można wdrożyć: czerwona ikona — nie można wdrożyć poprawek na urządzeniach
  • Brakujące: żółta ikona — brak poprawki na urządzeniach
  • Oczekiwanie na skanowanie: szara ikona — oczekiwanie na uruchomienie skanowania poprawek na urządzeniu
  • Nie można wykonać skanowania: czerwona ikona — nie można uruchomić skanowania poprawek na urządzeniu

Od kilku sekund do kilku godzin. Czas trwania zależy od rozmiaru poprawki pobieranej na urządzenie, aktualizowanej aplikacji oraz sprzętu urządzenia.

Tak, urządzenie wybrane na agenta głównego będzie używane do przechowywania poprawek aplikacji i ich rozpowszechniania na urządzeniach w sieci, co pozwoli oszczędzić przepustowość. Jeśli nie masz wybranego agenta głównego, urządzenia będą pobierać poprawki aplikacji bezpośrednio z Internetu (niezalecane).