Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Pobierz

Avast Smart Life

Oparte na sztucznej inteligencji, idealne dla nowoczesnej rodziny narzędzia zapewniające bezpieczeństwo i cyfrowy dobrostan.

Dumny członek prpl Foundation

Chroń swoich klientów — niezależnie od tego, gdzie się znajdują — korzystając z naszych najbardziej zaawansowanych zabezpieczeń

Platforma Smart Life łączy w sobie dziesięciolecia doświadczeń w zakresie opracowywania nagradzanych zabezpieczeń oraz innowacji opartych na sztucznej inteligencji. Za jej pomocą możesz chronić klientów i ich urządzenia niezależnie od tego, jak i skąd będą się łączyć — dotyczy to także Internetu rzeczy.

Cyfrowy ślad urządzeń
Platforma Smart Life wykorzystuje ogromne ilości danych zgromadzonych przez naszą rozległą sieć globalną, co umożliwia precyzyjne modelowanie topologii sieci domowych.
Wykrywanie anomalii dotyczących urządzeń
Platforma Smart Life wykrywa sieci i urządzenia, które wykazują nietypowe zachowanie, i izoluje je w celu zagwarantowania, że naruszenie zabezpieczeń jednego urządzenia nie zagrozi całej sieci.
Analiza behawioralna urządzeń i sieci
Platforma Smart Life analizuje aktywność urządzeń i sieci pod kątem wzorców historycznych oraz naszej globalnej bazy danych zagrożeń, by móc zidentyfikować złośliwe procesy.
Ochrona przed wszystkimi zagrożeniami
Platforma Smart Life zapewnia ochronę przed istniejącymi i nowymi zagrożeniami typu zero-day, wykorzystując rozległą bazę danych zagrożeń oraz funkcje wykrywania.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach stosowanych w inteligentnych domach

Promuj cyfrowy dobrostan i inteligentniejszą opiekę nad dziećmi

W dzisiejszym świecie, w którym powszechna łączność to już niemalże standard, rodzice sięgają po narzędzia wykorzystujące technologie kontroli rodzicielskiej ułatwiające zarządzanie cyfrowymi nawykami i zapewniające rodzinom bezpieczeństwo w Internecie i poza nim.

Zarządzaj czasem spędzanym przed elektroniką
Wspieraj dobre nawyki cyfrowe, korzystając z dostępnych na platformie Smart Life funkcji wstrzymania dostępu do Internetu i planowania przestoju, które ułatwiają oderwanie się od ekranu.
Monitoruj lokalizację w czasie rzeczywistym
Użytkownicy mogą na bieżąco monitorować lokalizację bliskich przy użyciu funkcji działających w czasie rzeczywistym, takich jak alerty przekroczenia granic określonego obszaru geograficznego, zaplanowane kontrole lokalizacji i integracja modułu śledzenia GPS.
Otrzymuj szczegółowe dane aktywności i raporty
Pomóż klientom lepiej zrozumieć ich cyfrowe nawyki za sprawą codziennych raportów wskazujących obszary wymagające poprawy oraz ułatwiających prowadzenie rozmów z dziećmi.
Zarządzaj dostępem do treści
Pozwól rodzicom chronić dzieci przed niebezpiecznymi i niewłaściwymi treściami w Internecie przy użyciu zaawansowanych funkcji kontroli rodzicielskiej platformy Smart Life.

Dowiedz się więcej o sprawowaniu przez rodziców kontroli nad ilością i jakością czasu spędzanego przez dzieci w Internecie

Elastyczna architektura dostosowana do wymagań technologii 5G

Platformę Smart Life można wdrożyć zarówno na poziomie routera, jak i na krańcach sieci 5G, dzięki czemu zarówno operatorzy sieci szerokopasmowych, jak i komórkowych mogą oferować klientom kompleksowe zabezpieczenia.

Urządzenie podłączane do routera
Operatorzy sieci komórkowych oraz inni partnerzy świadczący usługi mogą oferować rozwiązania zabezpieczające do inteligentnych domów, korzystając w tym celu z urządzenia podłączanego do routera. Konfiguracja urządzenia jest prosta i przebiega ze wsparciem naszego zespołu. Urządzenie jest zgodne z większością dostępnych na rynku routerów.
Oprogramowanie sprzętowe routera
Platformę Smart Life można zintegrowana bezpośrednio z routerami partnerów przez wdrożenie oprogramowania sprzętowego, tak aby pełniła rolę dodatkowej warstwy zabezpieczeń. Klienci mogą następnie — za pośrednictwem operatora sieci — aktywować usługę, by móc zarządzać swoim bezpieczeństwem w Internecie, korzystając z aplikacji mobilnej.
Funkcja sieci wirtualnych 5G
Platformę Smart Life można także zintegrować na krańcu sieci jako wirtualną funkcję sieciową (VNF). W takim scenariuszu operatorzy sieci komórkowych 5G mogą oferować rozwiązania zabezpieczające do urządzeń mobilnych, połączeń IoT, routerów korzystających z hotspotów 5G oraz innych urządzeń.

Wdrożenia platformy Smart Life na poziomie routera i sieci 5G opierają się na tej samej technologii co nasze tradycyjne zabezpieczenia do urządzeń oraz rozwiązania sprzyjające cyfrowemu dobrostanowi. Operatorzy mogą wdrażać platformę w wielu obszarach, poprawiając tym samym komfort klientów.

Innowacje decydujące o możliwościach platformy Smart Life

Alt text

Częściowo synchroniczna ścieżka danych

Przepływ danych zostaje podzielony po dotarciu do platformy Smart Life — na poziomie routera lub na brzegu sieci 5G — w celu umożliwienia częściowo synchronicznej analizy ruchu sieciowego. Dzięki eliminacji tradycyjnych zabezpieczeń wewnętrznych platforma Smart Life w ogóle nie zwiększa opóźnień po stronie użytkownika lub wpływa na nie jedynie w bardzo niewielkim stopniu.
Alt text

Analiza sieci oparta na sztucznej inteligencji

Platforma Smart Life wykrywa, identyfikuje i monitoruje każde połączenie. W przeciwieństwie do rozwiązań wykorzystujących technologie głębokiej analizy pakietów nasze algorytmy sztucznej inteligencji trenowane są w taki sposób, by wykorzystywać telemetrię sieci do wydajnego i dokładnego zrozumienia ruchu sieciowego nawet wtedy, gdy wybrane jego obszary są szyfrowane.

Modele probabilistyczne i rozpoznawanie wzorców

Alt text
Działanie platformy Smart Life rozpoczyna się od zrozumienia, z jakim urządzeniem ma do czynienia, oraz rozpoznania typowych wzorców zachowań. Po przeprowadzeniu tych działań platforma Smart Life wykrywa potencjalne zagrożenia, identyfikując anomalie w celu uniemożliwienia potencjalnych ataków; jednocześnie ograniczając także dostęp do reszty sieci.