Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

BioAcuity förbättrar webbskyddet med Avast Business-lösningar för slutpunkts- och nätverksskydd

Företaget

BioAcuity Consulting, med kontor i Ontario och Quebec, grundades 2010 och erbjuder konsulttjänster inom drift och efterlevnad för kunder inom läkemedels-, bioteknik-, kosmetika- och livsmedelsbranschen. Teamet arbetar tillsammans med små och medelstora företag med 10–500 anställda i Kanada, USA, Europa och Asien.

Julie-Lea Lipszyc, Principal of Quality & Compliance, ansvarar för IT-verksamheten och kvalitetssäkringen samt ärenden som rör regelverk och efterlevnad.

”Vi är ett litet, snabbt växande företag med många fantastiska kunder runt om i världen”, säger Julie-Lea. ”Alla i vårt team har mycket specifik kunskap när det gäller allt som rör strategier, drift och kvalitetshantering samt regler och efterlevnad för den biologiska läkemedelsbranschen.”

Utmaningen

Julie-Leas största säkerhetsutmaningar ligger i att se till att anställda kan ansluta säkert till BioAcuitys nätverk oavsett var de befinner sig, samt i att säkerställa att kundernas data och kommunikation skyddas och hålls konfidentiell.

”Vårt team är utspritt mellan kontor i Ontario och Quebec och vi reser ofta till kundernas anläggningar runt om i världen. Vi får många nätfiskebedrägerimeddelanden och e-postmeddelanden från våra kunder som innehåller skadlig kod. Vi är också på nätet dagligen och undersöker och laddar ned viktig information för vårt arbete, vilket innebär att vi utsätts för risker”, förklarar hon. ”Vi måste kunna dela och lagra data på ett säkert sätt utan interna eller externa hot, samt upprätthålla integriteten hos de data vi arbetar med. Vår högsta prioritet är att se till att vi har ett starkt försvar mot e-post- och näthot.”

Lösningen

Julie-Lea har varit en nöjd Avast Antivirus-kund i fem år och införde den kostnadsfria antiviruslösningen för BioAcuitys anställda när hon började på företaget 2015. Allt eftersom antalet kunder ökade, vilket förde med sig mer och mer e-postkommunikation och efterforskningar på nätet, såg Julie-Lea att de behövde en företagsklassad säkerhetslösning för att anställda som arbetar på distans via molnet skulle vara trygga och skyddas mot nätfiskemeddelanden och näthot.

Efter att ha utvärderat antiviruslösningar från Avast Business, Norton, McAfee och Microsoft Defender valde hon Avast Business CloudCare och dess integrerade tjänst Säker webbgateway för skydd mot näthot.

”Efter att ha diskuterat våra behov med Avast Business-teamet såg jag fördelarna med ett starkt virusskydd, centraliserad hantering och skydd mot e-post- och näthot i en och samma lösning. CloudCare och Säker internetgateway gav oss även tillgång till funktioner som vårt team redan var bekanta med tack vare att vi använt oss av Avast Antivirus”, säger hon.

Via CloudCare-plattformen kan BioAcuity-teamet även använda Antivirus Pro Plus, med över 20 funktioner, samt tjänsterna för E-postsäkerhet. ”Nu kan jag på en och samma plattform se status för alla enheter samtidigt som jag har åtkomst till massor av funktioner för att beställa tjänster, skapa varningar och se hur hot identifieras och blockeras i realtid”, tillägger hon. ”VPN-funktionen i antivirustjänsten är ytterligare en bonus som skyddar vårt team när de reser till kundernas anläggningar och behöver ansluta till vårt nätverk via offentligt Wi-Fi.”

Med CloudCares tjänster för E-postsäkerhet kan e-postkommunikationen krypteras och skräppost, virus och skadlig kod filtreras bort. Julie-Lea är även imponerad av tjänsten för Säker webbgateway, som blockerar de anställdas åtkomst till potentiellt skadliga webbplatser och förhindrar misstänkta nedladdningar. Hon tillägger: ”Vi har inte haft några incidenter alls sedan vi införde CloudCare och Säker webbgateway.”

Resultaten

Enligt Julie-Lea har uppgraderingen till CloudCare och Säker webbgateway dramatiskt förbättrat säkerheten vid e-post- och nätanvändning. Hon har även kunnat agera snabbare vid e-post- och näthot, virus och andra potentiella säkerhetsrisker.

”Under de första två månaderna såg jag en tydlig trend vad gällde minskningen av hot. Vi har minskat andelen hot med upp till 90 %”, säger hon. ”Våra e-postmeddelanden filtreras efter tecken på skräppost och virus. Färre nätfiskemeddelanden slinker igenom och jag har större kontroll över näthoten. Jag uppskattar att effektiviteten och produktiviteten har förbättrats med minst 20 %.”

Webbplats

www.bioacuity.com

Bransch

Biologiska läkemedel

Affärsbehov

Skydda känsliga och konfidentiella data oavsett plats

Lösning

Avast Business CloudCare och Säker webbgateway

Resultat

  • Förbättrat nätverks- och slutpunktsskydd för mobila användare med CloudCare och de integrerade tjänsterna i Säker webbgateway
  • En 90-procentig minskning av antalet skadliga e-postmeddelanden och webbhot tack vare Säker webbgateway och CloudCares tjänster för E-postsäkerhet
  • 20 % högre övergripande effektivitet tack vare CloudCares centraliserade hantering, varningsfunktioner och andra automatiseringsverktyg

Avast Business CloudCare och Säker webbgateway är den idealiska säkerhetslösningen för vårt kritiska arbete med biologiska läkemedelskunder. Nu kan vi utnyttja fördelarna med avancerat slutpunkts- och nätverksskydd med flera molnbaserade säkerhetsfunktioner på en och samma plattform. Det gör att jag både sparar tid och kan känna mig tryggare.

Fallstudie BioAcuity Consulting

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.