Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Arkusz danych

Backup w chmurze Avast Business

Chroń dane swojej firmy dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych

Usługa Backup w chmurze Avast Business zapewnia bezpieczeństwo danych i ciągłość biznesową poprzez ochronę urządzeń końcowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu tworzenia kopii zapasowych, który jest łatwy do wdrożenia i zarządzania. Szybko konfiguruj harmonogramy tworzenia kopii zapasowych na urządzeniach. Zarządzaj ustawieniami z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego, aby mieć pewność, że utworzono kopie zapasowe wszystkich danych. Z łatwością odzyskuj dane w przypadku niespodziewanych zdarzeń.

Chroń dane biznesowe
Utwórz pełną kopię zapasową plików zapisanych na komputerach i zaplanuj wykonywanie kopii zapasowych tak często, jak jest to potrzebne — nawet co godzinę. Podczas tworzenia każdej kopii zapasowej rejestrowane są nowe zmiany w danych, co umożliwia przechowywanie nieograniczonej liczby wersji i przywracanie poprzednich wersji bez nadmiernego wzrostu ilości danych i negatywnego wpływu na pamięć masową.
Centralnie monitoruj zasoby i zarządzaj nimi
Monitoruj urządzenia końcowe w czasie rzeczywistym z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego za pośrednictwem platformy CloudCare lub lokalnie na komputerze użytkownika końcowego, uzyskując tym samym większą kontrolę. Z łatwością zarządzaj kopiami zapasowymi przy użyciu pulpitu nawigacyjnego, ustawiając zasady i otrzymując alerty o nieudanych, zaległych i udanych kopiach zapasowych.
Szybko odzyskuj pliki
Odzyskuj dane na żądanie z poziomu platformy CloudCare lub komputera użytkownika i przywracaj je do pierwotnej lub nowej, wskazanej przez Ciebie lokalizacji.

Funkcje

Zasady przechowywania danych

Wybierz spośród wielu zasad przechowywania, aby określić, jakie dane mają być przechowywane, archiwizowane lub replikowane, oraz ustalić okres trwania tych procesów. Pozwala to obniżyć koszty przechowywania danych — zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Wiele opcji instalacji

Wybierz jedną z trzech opcji instalacji:

  • Zaproszenie e-mail: skorzystaj z konfigurowalnych szablonów wiadomości e-mail, aby wysłać łącze pobierania za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio z poziomu platformy CloudCare w celu przeprowadzenia sprawnej instalacji w wielu lokalizacjach.
  • Pakiet instalacyjny: pobierz 32- lub 64-bitowe pakiety instalacyjne EXE lub MSI z poziomu platformy CloudCare. W przypadku wszystkich pakietów dostępna jest cicha instalacja, która nie wymaga udziału użytkownika.
  • Wdrożenie zdalne: wdróż rozwiązanie zdalnie z poziomu platformy CloudCare po zainstalowaniu jednej instancji na jednym urządzeniu.

Automatyczne szyfrowanie

Chroń dane na każdym etapie tworzenia kopii zapasowych i przywracania dzięki automatycznemu 256-bitowemu szyfrowaniu AES przesyłanych i magazynowanych plików.

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze lub lokalnie

Skorzystaj z wstępnie zdefiniowanych zasad i harmonogramów, aby automatycznie tworzyć kopie zapasowe danych w chmurze (dostępna jest również opcja tworzenia lokalnych kopii zapasowych).

Konfigurowanie zasad i harmonogramów

Dostosuj i ustaw zasady, m.in. określając częstotliwość tworzenia kopii zapasowych oraz typy i rozmiary przechwytywanych plików, a następnie zastosuj je na dowolnej liczbie urządzeń, aby spełnić wymagania użytkowników.

Wszechstronne raportowanie

Generuj raporty w czasie rzeczywistym — dotyczące m.in. historii i wykorzystania kopii zapasowych — które dostarczają szczegółowych informacji i ułatwiają śledzenie stanu kopii zapasowych, analizowanie procesów ich tworzenia lub reagowanie na audyty.

Wygodny model płatności

Oferuj model rozliczeń na bieżąco — bez ukrytych opłat i długoterminowych umów czy zobowiązań. W razie potrzeby wystarczy tylko włączyć lub wyłączyć tę usługę.

Usługa dostępna na platformie Avast Business CloudCare

Nasza usługa Backup w chmurze jest dostarczana za pośrednictwem platformy zabezpieczeń Avast Business CloudCare. Platforma ta pomaga specjalistom IT monitorować zagrożenia i dostarczać usługi zabezpieczeń warstwowych do wielu biur, sieci i urządzeń. CloudCare stanowi niezwykle wydajne połączenie usług zabezpieczających punkty końcowe i sieci, które zapewnia niezrównany poziom ochrony — wszystko to w ramach centralnej platformy, na której płacisz tylko za te usługi, których potrzebujesz.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i przeglądarek, a także wymagań dotyczących oprogramowania i sprzętu, odwiedź stronę Wymagania systemowe usługi Backup w chmurze.

Arkusz danych usługi Backup w chmurze Avast Business

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.