Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Avast Business Molnsäkerhetskopiering

Skydda dina affärsdata med automatisk säkerhetskopiering och återställning

Molnsäkerhetskopiering från Avast Business skyddar data och säkerställer företagskontinuiteten genom att slutpunktsenheter skyddas med en automatiserad säkerhetskopieringsprocess som är enkel att distribuera och hantera. Du kan snabbt schemalägga säkerhetskopieringen på olika enheter. Allt hanteras centralt från en enda kontrollpanel, så att du helt säkert vet att alla data är säkerhetskopierade och lättillgängliga. Om något oväntat skulle inträffa är det lätt att återställa dina data.

Skydda affärsdata
Skapa kompletta säkerhetskopior av filerna på arbetsstationerna och schemalägg säkerhetskopiering med körning så ofta som en gång i timmen. Vid varje säkerhetskopiering sparas endast de senaste ändringarna, så att du kan spara ett obegränsat antal versioner och återställa tidigare versioner utan exponentiell datatillväxt som äter upp allt lagringsutrymme.
Central övervakning och hantering
Få en mer finkornig kontroll genom att övervaka slutpunktsenheterna i realtid från en kontrollpanel på antingen CloudCare-plattformen eller lokalt på slutanvändarens dator. Säkerhetskopieringen hanteras enkelt från kontrollpanelen, där du kan konfigurera policyer och ta emot varningar om misslyckade, försenade och lyckade säkerhetskopieringar.
Snabb återställning av filer
Återställ data på begäran från antingen CloudCare-plattformen eller användarens dator, och återställ till den ursprungliga platsen eller till en ny angiven plats.

Funktioner

Policyer för datakvarhållning

Välj bland en rad olika policyer för datakvarhållning som anger vilka data som ska lagras, arkiveras eller replikeras – och hur länge. Detta sänker kostnaderna för datalagring, både lokalt och i molnet.

Flera installationsalternativ

Välj bland tre installationsalternativ:

  • E-postinbjudan: Använd anpassningsbara e-postmallar för att skicka en nedladdningslänk via e-post direkt från CloudCare-plattformen för effektiv installation, oavsett plats.
  • Installationspaket: Ladda ned 32- eller 64-bitars EXE- eller MSI-installationspaket från CloudCare-plattformen. Tyst installation utan användaråtgärd är tillgänglig för samtliga paket.
  • Fjärrdistribution: Fjärrdistribuera från CloudCare-plattformen efter att ha installerat en första instans på en enhet.

Automatisk kryptering

Skydda data under säkerhetskopiering och återställning med automatisk 256-bitars AES-kryptering av filer under överföring och lagring.

Lokal eller molnbaserad säkerhetskopiering

Använd fördefinierade policyer och scheman för automatisk säkerhetskopiering till molnet, med möjlighet till även en lokal säkerhetskopia.

Konfigurering och schemaläggning av policyer

Anpassa och konfigurera policyer med information om hur ofta säkerhetskopieringen ska utföras eller vilka typer och storlekar av filerna som ska sparas. Tillämpa policyerna på så många enheter som behövs för att uppfylla användarens behov.

Heltäckande rapportering

Generera rapporter i realtid, t.ex. detaljerade rapporter om historik för och användning av säkerhetskopieringsfunktionen. Med rapporter blir det enklare att kontrollera säkerhetskopieringens status, analysera processer och möjliggöra revisioner.

Bekväm betalningsmodell

Inför en betalningsmodell där man betalar för det som används, utan långtidsavtal eller förpliktelser. Aktivera eller inaktivera tjänsten som du vill.

Ingår i Avast Business CloudCare

Tjänsten Molnsäkerhetskopiering tillhandahålls via säkerhetsplattformen CloudCare från Avast Business. CloudCare hjälper IT-proffsen att övervaka hot och tillhandahålla säkerhetstjänster i lager till flera kontor, nätverk och enheter. Den kraftfulla kombinationen av slutpunkts- och nätverkssäkerhetstjänster ger dig en oöverträffad säkerhetsnivå. CloudCare är en central plattform där du bara betalar för de tjänster du använder.

Datablad om Avast Business Molnsäkerhetskopiering

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.