Avast Passwords dành cho Windows

Làm đúng việc chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Lưu và bảo mật thông tin đăng nhập của bạn với trình quản lý mật khẩu miễn phí của chúng tôi.

Avast Passwords dành cho iOS

Bảo vệ các tài khoản và mở rộng thế giới của bạn: bảo vệ mật khẩu của bạn và đăng nhập dễ dàng hơn với sức mạnh của trình quản lý mật khẩu nâng cao, gọn nhẹ của chúng tôi.

Avast Passwords dành cho Android

Bảo vệ các tài khoản và mở rộng thế giới của bạn: bảo vệ mật khẩu của bạn và đăng nhập dễ dàng hơn với sức mạnh của trình quản lý mật khẩu nâng cao, gọn nhẹ của chúng tôi.

Avast Passwords dành cho Mac

Phá vỡ mọi giới hạn. Kết nối thế giới của bạn. Sở hữu trình quản lý mật khẩu miễn phí dành cho mọi thiết bị của bạn, bắt đầu từ máy Mac.

Cũng sử dụng được trên Android, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, iPhone

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

All passwords

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem hướng dẫn bảo mật của chúng tôi

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

All passwords

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem hướng dẫn bảo mật của chúng tôi

Easy to use

Đăng nhập nhanh hơn và thật dễ dàng

Easy to use

Đăng nhập nhanh hơn và thật dễ dàng

One password

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Từ thực hiện thanh toán đến gửi email, mật khẩu mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động trực tuyến của bạn. Avast Passwords bảo vệ tất cả các tài khoản của bạn với chỉ một mật khẩu, đó là Mật Khẩu Chính.

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem hướng dẫn bảo mật của chúng tôi

One password

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Từ thực hiện thanh toán đến gửi email, mật khẩu mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động trực tuyến của bạn. Avast Passwords bảo vệ tất cả các tài khoản của bạn với chỉ một mật khẩu, đó là Mật Khẩu Chính.

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem hướng dẫn bảo mật của chúng tôi

Dễ dàng truy cập tất cả tài khoản của bạn

Bạn đang vội? Bạn có thể truy cập các tài khoản của mình mà chỉ cần dùng dấu vân tay trên thiết bị tương thích, nhờ đó bạn có thể bắt đầu làm việc nhanh hơn nữa.

Fingerprint

Dễ dàng truy cập tất cả tài khoản của bạn

Bạn đang vội? Bạn có thể truy cập các tài khoản của mình mà chỉ cần dùng dấu vân tay trên thiết bị tương thích, nhờ đó bạn có thể bắt đầu làm việc nhanh hơn nữa.

Fingerprint

Dễ dàng đồng bộ hóa các thiết bị của bạn

Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Vùng An toàn Avast
Tải về
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Cài đặt
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Vùng An toàn Avast
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Cài đặt
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Vùng An toàn Avast
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Tải về
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Vùng An toàn Avast
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Firefox icon Firefox Chrome icon Chrome
Avast Passwords Mac logo

Thiết lập nhanh,
đăng nhập nhanh hơn

Bạn đã lưu mật khẩu ở nơi khác? Không sao hết

Dashlane icon Dashlane Lastpass icon LastPass 1password icon 1Password Chrome icon Chrome
Avast Passwords Mac logo
Windows 10 full protection

Không chỉ là mật khẩu

Lưu trữ các thông tin quan trọng trong tài khoản Avast Passwords của bạn. Bằng cách sử dụng Ghi chép An toàn, đảm bảo mọi thứ từ thông tin ngân hàng tới danh sách mua sắm đều sẽ chỉ hiển thị cho một mình bạn.

Windows 10 full protection

Không chỉ là mật khẩu

Lưu trữ các thông tin quan trọng trong tài khoản Avast Passwords của bạn. Bằng cách sử dụng Ghi chép An toàn, đảm bảo mọi thứ từ thông tin ngân hàng tới danh sách mua sắm đều sẽ chỉ hiển thị cho một mình bạn.

Bảo vệ mật khẩu như chuyên gia với Premium.

Dashlane icon
Dashlane icon

Avast Passwords Windows logo Avast Passwords dành cho Windows

Avast Passwords iOS logo Avast Passwords dành cho iOS

Avast Passwords Android logo Avast Passwords dành cho Android

Avast Passwords Mac logo Avast Passwords dành cho Mac

Quản lý tài khoản trên tất cả thiết bị của bạn thật đơn giản

Cũng sử dụng được trên Android, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, iPhone

Logo trình duyệt Chrome

Avast khuyến nghị sử dụng
trình duyệt internet Chrome™ MIỄN PHÍ