Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Avast Passwords cho Windows

Tất cả mật khẩu của bạn. Tất cả số thẻ tín dụng của bạn. Luôn đồng hành với bạn. Đơn giản hóa hoạt động trực tuyến của bạn bằng trình quản lý mật khẩu miễn phí của chúng tôi.

Avast Passwords cho iOS

Tất cả mật khẩu của bạn. Tất cả số thẻ tín dụng của bạn. Luôn đồng hành với bạn. Đơn giản hóa hoạt động trực tuyến của bạn bằng trình quản lý mật khẩu miễn phí của chúng tôi.

Avast Passwords cho Android

Tất cả mật khẩu của bạn. Tất cả số thẻ tín dụng của bạn. Luôn đồng hành với bạn. Đơn giản hóa hoạt động trực tuyến của bạn bằng trình quản lý mật khẩu miễn phí của chúng tôi.

Avast Passwords cho Mac

Tất cả mật khẩu của bạn. Tất cả số thẻ tín dụng của bạn. Luôn đồng hành với bạn. Đơn giản hóa hoạt động trực tuyến của bạn bằng trình quản lý mật khẩu miễn phí của chúng tôi.

Cũng sử dụng được trên Android, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, iPhone

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Tất cả mật khẩu

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem thông tin chuyên sâu về bảo mật của chúng tôi

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Tất cả mật khẩu

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem thông tin chuyên sâu về bảo mật của chúng tôi

Dễ sử dụng

Đăng nhập nhanh hơn, không còn rắc rối

Dễ sử dụng

Không tốn thời gian mua sắm

Dễ sử dụng

Đăng nhập nhanh hơn, không còn rắc rối

Dễ sử dụng

Không tốn thời gian mua sắm

Một mật khẩu

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Từ thực hiện thanh toán đến gửi email, mật khẩu mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động trực tuyến của bạn. Avast Passwords bảo vệ tất cả các tài khoản của bạn với chỉ một mật khẩu, đó là Mật khẩu Chính.

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem thông tin chuyên sâu về bảo mật của chúng tôi

Một mật khẩu

Tất cả những gì bạn cần là một mật khẩu để bảo mật mọi thứ

Từ thực hiện thanh toán đến gửi email, mật khẩu mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động trực tuyến của bạn. Avast Passwords bảo vệ tất cả các tài khoản của bạn với chỉ một mật khẩu, đó là Mật khẩu Chính.

PdfĐể biết thêm chi tiết về mã hóa, hãy xem thông tin chuyên sâu về bảo mật của chúng tôi

Nơi cất giữ thẻ an toàn hơn

Ví tiền của bạn chưa được bảo vệ bằng Mật khẩu Chính. Chúng tôi đã được bảo vệ. Lưu trữ tất cả các số thẻ tín dụng khó nhớ của bạn trong Avast Passwords để bạn luôn có khi cần. Chúng tôi khóa bằng Mật khẩu Chính để chỉ bạn mới có thể truy cập.

Thẻ tín dụng

Dễ dàng truy cập mọi thứ

Bạn đang vội? Bỏ qua Mật khẩu Chính và mở ứng dụng bằng trình đọc dấu vân tay trên điện thoại của bạn. Đây là cách dễ nhất để truy cập tất cả mật khẩu và thẻ tín dụng của bạn.

Dấu vân tay
Dấu vân tay

Mở khóa bằng một ngón tay.Hoặc một nụ cười

Bạn đang vội? Bỏ qua Mật khẩu Chính và mở ứng dụng bằng dấu vân tay hoặc khuôn mặt bạn. Tính năng Touch ID hoặc Face ID trên iPhone sẽ giúp bạn truy cập dễ dàng và nhanh chóng vào tất cả các mật khẩu và thẻ tín dụng của mình.

Dấu vân tay

Nơi cất giữ thẻ an toàn hơn

Ví tiền của bạn chưa được bảo vệ bằng Mật khẩu Chính. Chúng tôi đã được bảo vệ. Lưu trữ tất cả các số thẻ tín dụng khó nhớ của bạn trong Avast Passwords để bạn luôn có khi cần. Chúng tôi khóa bằng Mật khẩu Chính để chỉ bạn mới có thể truy cập.

Dễ dàng đồng bộ hóa các thiết bị của bạn

Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Avast Trình duyệt An toàn
Tải về
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Cài đặt
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Avast Trình duyệt An toàn
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Cài đặt
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Avast Trình duyệt An toàn
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Chi tiết
Mac icon

Mac

Ứng dụng độc lập

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Tải về
Pc icon

Máy tính

Ứng dụng gói Lá chắn virus

 • Chrome
 • Firefox
 • Avast Trình duyệt An toàn
Chi tiết
Android icon

Android

Ứng dụng độc lập

 • Mọi ứng dụng và trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
iPhone icon

iPhone hoặc iPad

Ứng dụng độc lập

 • Mọi trình duyệt thông qua phần mở rộng
Chi tiết
Biểu tượng Firefox Firefox Biểu tượng Chrome Chrome
Logo Avast Passwords cho Mac

Thiết lập nhanh,
đăng nhập nhanh hơn

Bạn đã lưu mật khẩu ở nơi khác? Không sao cả

Biểu tượng Dashlane Dashlane Biểu tượng Lastpass LastPass Biểu tượng 1password 1Password Biểu tượng Chrome Chrome
Logo Avast Passwords cho Mac
Bảo vệ toàn diện cho Windows 10

Chúng tôi đảm bảo an toàn cho mọi bí mật của bạn

Lưu trữ các thông tin quan trọng trong tài khoản Avast Passwords của bạn. Bằng cách sử dụng Ghi chép An toàn, đảm bảo mọi thứ từ thông tin ngân hàng tới danh sách mua sắm đều sẽ chỉ hiển thị cho một mình bạn.

Bảo vệ toàn diện cho Windows 10

Chúng tôi đảm bảo an toàn cho mọi bí mật của bạn

Lưu trữ các thông tin quan trọng trong tài khoản Avast Passwords của bạn. Bằng cách sử dụng Ghi chép An toàn, đảm bảo mọi thứ từ thông tin ngân hàng tới danh sách mua sắm đều sẽ chỉ hiển thị cho một mình bạn.

Bảo vệ mật khẩu như chuyên gia với Premium.

Biểu tượng Dashlane
Biểu tượng Dashlane

Logo Avast Passwords cho Windows Avast Passwords cho Windows

Logo Avast Passwords cho iOS Avast Passwords cho iOS

Logo Avast Passwords cho Android Avast Passwords cho Android

Logo Avast Passwords cho Mac Avast Passwords cho Mac

Dễ dàng quản lý tài khoản trên nhiều thiết bị

Cũng sử dụng được trên Android, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, iPhone, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, Máy Mac

Cũng sử dụng được trên Máy tính, Android, iPhone

Bảo vệ cả các thiết bị khác của bạn

Quay lại Đóng
Logo trình duyệt Chrome

Avast khuyến nghị sử dụng
trình duyệt internet Chrome™ MIỄN PHÍ