We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Uppdateringshantering

Uppdateringshantering lägger till ett viktigt lager i din slutpunktssäkerhet vilket förbättrar det övergripande skyddet och underlättar din arbetsbelastning.

Exklusivt för Windows-enheter
Vad exakt är uppdateringshantering?

Vad exakt är uppdateringshantering?

Vad exakt är uppdateringshantering?

Uppdateringar släpps för att korrigera sårbarheter eller säkerhetsluckor i Windows-operativsystem och andra program. Om uppdateringar inte tillämpas i tid kan nätverken skadas allvarligt.

De flesta företag är medvetna om vikten av att uppdatera, men många bryr sig inte om det eftersom det finns för många uppdateringar, uppdateringarna ofta stör andra åtgärder och uppdateringar kan orsaka problem med andra system.

Med uppdateringshantering går det att lösa dessa problem genom att enkelt identifiera och distribuera kritiska uppdateringar och övervaka en pågående aktivitet från en central molnhanteringskontrollpanel.

Lättanvänd konsol för ultimat kontroll

Automatiska uppdateringskorrigeringar och uppdateringar av Windows-operativsystem samt tusentals tredjepartsprogram.

Uppdateringshantering för Avast Business
139kr

Hur fungerar uppdatering?

Sök efter saknade uppdateringar i alla enheter
Välj frekvens för uppdateringsskanning, antingen dagligen, veckovis eller månadsvis, och planera när du vill att skanningen ska ske.
Distribuera uppdateringar
Alla leverantörer, program och allvarlighetsgrader uppdateras automatiskt, men du kan enkelt exkludera de som du inte vill uppdatera.
Granska uppdateringsstatus
Från kontrollpanelen visas saknade uppdateringar, uppdateringsnamn och allvarlighetsgrader tillsammans med viktig information, datum då de släpptes med mera.

Vi introducerar Avasts uppdateringshantering

Flexibla distributionsscheman
Schemalägg och distribuera godkända uppdateringar vid vissa tider eller distribuera till grupper eller enskilda enheter manuellt.
Huvudagentfunktioner
Ladda ned alla saknade uppdateringar till en huvudagent som sömlöst distribuerar uppdateringar till alla hanterade enheter i nätverket.
Intuitiv kontrollpanel
Hantera alla programuppdateringar och visa grafiska sammanfattningar av installerade, saknade eller misslyckade uppdateringar på alla enheter.
Skanningsresultat för uppdatering
Visa detaljerade resultat från en enda plattform som innehåller information om saknade uppdateringar, säkerhetsnivåer, kunskapsbaslänkar, publiceringsdatum, beskrivningar med mera.
Anpassningsbara uppdateringar
Välj programleverantörer, produkter och allvarlighetsgrad för uppdateringar som ska skannas och installeras. Skapa enkelt undantag för program.
Automatiska skanningar
Schemalägg uppdateringsskanningar så att de körs var 24:e timme och ange att uppdateringar distribueras automatiskt en viss dag. Dessa standardinställningar kan när som helst anpassas.
Tusentals uppdateringar
Distribuera uppdateringar för Windows operativsystem och tusentals andra tredjepartsprogram för omfattande skydd.
Återställ och ignorera
Återställ uppdateringar (om de är instabila) på enskilda enheter eller ignorera så att de inte visas i uppdateringsresultat eller distribueras om.

Hämta uppdatering i vår molnkonsol

Uppdateringshantering och våra andra antivirusprodukter distribueras via molnkonsolen vilket gör att du sömlöst kan hantera slutpunktssäkerheten för alla dina enheter från en enda plattform. Uppdateringshantering kan bara konfigureras från konsolen.

Allt du behöver veta för att använda uppdateringshantering som ett proffs

Ja, vi rekommenderar att du justerar inställningar för Windows Update för dina enheter via Windows Update Center och/eller gruppolicy så att uppdateringshanteringen kan tillhandahålla uppdateringar.

Windows Update-tjänsten får inte inaktiveras, utan ska ställas in på antingen Manuell eller Automatisk för att uppdateringar ska kunna distribueras. Dessutom ska Windows Update-inställningen på varje måldator (Kontrollpanelen > System och säkerhet > Windows Update > Ändra inställningar) ställas in som Sök aldrig efter uppdateringar.

Distribuering av uppdateringar körs under värddatorns lokala systemkonto, så kontrollera att det är tillåtet.

Vi har avvecklat Programvaruuppdatering i Avast Business Antivirus-produkterna eftersom det inte fungerar tillsammans med uppdateringshantering.

Du kan ställa in ditt uppdateringsschema i Enhetsinställningar > Policy > Uppdateringshantering > Steg 2. Alla enheter eller grupper i uppdateringshanteringspolicyn följer ditt schema.

På uppdateringssidan finns en översikt över alla saknade uppdateringar för alla enheter som är kopplade till din konsol. På enhetssidan visas en lista över dina enheter och på fliken för enhetsuppdateringsresultat identifieras saknade uppdateringar för enheten.

Vi har sex rapporter totalt som tillhandahåller detaljerad information om allvarlighetsgraden hos uppdateringar som saknas eller inte har installerats.

Du kan se hur många enheter som har licens för uppdatering under avsnittet för licenser i konsolen.

Vi planerar att ge stöd för uppdateringshantering för Mac OS X-enheter andra halvåret 2020.

Kan bero på följande:

  1. Uppdateringen installeras för tillfället på dessa enheter och synkroniseras tillbaka med konsolen när uppdateringen har installerats.
  2. Uppdateringen kan ha misslyckats med att installeras och kommer att schemaläggas för en ominstallation baserat på ditt uppdateringsschema.
  3. Enheten är offline.

Du kan ändra på uppdateringsschemat och utesluta leverantörer och program genom att gå till enhetsinställningarna, välja policy och sedan fliken för uppdateringshantering.

Ja, du kan distribuera uppdateringar manuellt till enskilda enheter och grupper av enheter med ett steg.

Uppdateringar visas med en av följande statusar:

  • Schemalagd: Grå ikon – Uppdatering godkänd och schemalagd att distribueras till enhet(er)
  • Distribuerad: Grön ikon – Uppdatering distribuerades till enhet(er)
  • Det gick inte att distribuera: Röd ikon – Det gick inte att distribuera uppdatering(ar) till enhet(er)
  • Saknade: Gul ikon – Uppdatering saknas från enhet(er)
  • Väntar på att skannas: Grå ikon – Väntar på att köra uppdateringsskanning på enhet
  • Det gick inte att skanna: Röd ikon – Det gick inte att köra uppdateringsskanning på enhet

Det kan ta allt från några sekunder till flera timmar. Det beror på storleken på uppdateringen som laddas ned till enheten, programmet som uppdateras och enhetens maskinvara.

Ja, enheten du har valt som huvudagent kommer användas för att spara programuppdateringar och distribuera dem till enheter i nätverket för att spara bandbredd. Om du inte har valt en huvudagent kommer enheterna att ladda ned programuppdateringen direkt från Internet (rekommenderas inte).