Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Patch Management

Silné zabezpečení koncových zařízení je nutností, ale samotný antivirus nestačí. Správa oprav pro Avast Business vám usnadní identifikaci kritických chyb zabezpečení a instalaci oprav z jednoho centrálního řídicího panelu.

Pouze pro operační systémy Windows.

13,99 €

za 1 zařízení na 1 rok - Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Pokud už používáte konzoli pro správu Avast Business, zde si Patch Management můžete po přihlášení rovnou koupit.

Správa oprav hraje kritickou roli v několikavrstvém zabezpečení koncových zařízení.

Patch Management

Správa oprav hraje kritickou roli v zabezpečení koncových zařízení. Opravy odstraňují zranitelnosti a bezpečnostní nedostatky v operačních systémech Windows a ostatních aplikacích. Pokud nejsou instalovány pravidelně a včas, mohou narušovat zabezpečení sítě.

Řada firem si sice důležitost oprav uvědomuje, ale existují mnohé, které jim nevěnují pozornost, protože jich je příliš mnoho a jejich instalace může narušovat provoz nebo způsobovat problémy s ostatními systémy.

Správa oprav je nyní součástí Management Console i platformy CloudCare a umožňuje snadno zjišťovat a nasazovat chybějící opravy či sledovat probíhající aktivity z centrálního ovládacího panelu.

Sledovať video

Jak instalace oprav funguje?

1

Zkontrolujte všechna zařízení, které opravy jim chybí

Vyberte, jestli se má kontrola oprav provádět denně, týdně nebo měsíčně, a nastavte přesný čas, kdy se má spouštět.

2

Nainstalujte opravy

Opravy pro všechny dodavatele a aplikace a opravy všech typů závažnosti se budou instalovat automaticky. Pokud některé aplikace opravovat nechcete, můžete pro ně snadno nastavit výjimky.

3

Zkontrolujte stav oprav

Na ovládacím panelu můžete snadno prohlížet chybějící opravy, názvy a závažnost oprav, poznámky k vydání, data vydání a mnohem více.

Patch Management

Pomocí komplexní správy oprav můžete zlepšovat bezpečnost aplikací a předcházet problémům se zabezpečením.

Prevence zranitelností

Automaticky udržujte Windows i aplikace od jiných dodavatelů aktuální a chraňte je před zranitelnostmi a bezpečnostními nedostatky.

Zajištění souladu

Identifikujte a opravujte zastaralý či nesprávně nainstalovaný software, abyste zajistili dodržování firemních pravidel i zákonných předpisů a chránili se před bezpečnostními problémy.

Centralizovaná správa

Díky centrální správě budete mít naprostý přehled o opravách a můžete kontrolovat všechna zařízení, plánovat testy nebo číst reporty na jednom ovládacím panelu.

Jsou vaše koncová zařízení v bezpečí?

Při nedávném bezpečnostním hodnocení dat z 500 000 koncových zařízení jsme zjistili, že pouze 29 % zařízení prošlo všemi testy oprav úspěšně. A z 500 000 analyzovaných zařízení mělo pouze 304 nainstalováno 100 % dostupných oprav.

Funkce produktu Patch Management

Flexibilní harmonogramy instalace

Plánujte nasazení schválených oprav v požadovanou dobu, případně nasazujte ručně v konkrétních skupinách či zařízeních.

Funkce hlavního agenta

Stahujte všechny chybějící opravy do hlavního agenta, který je posléze snadno distribuuje do všech spravovaných zařízení v síti.

Intuitivní ovládací panel

Spravujte všechny opravy softwaru a prohlížejte si grafické přehledy nainstalovaných, chybějících či neúspěšných oprav na libovolném zařízení.

Výsledky hledání oprav

Na jedné platformě najdete podrobné informace o chybějících opravách či úrovních zabezpečení, odkazy na znalostní databázi, data vydání či popisy aktualizací a mnohem více.

Přizpůsobitelné opravy

Můžete vybrat dodavatele softwaru, produkty a závažnost oprav, které chcete hledat a instalovat. Také můžete snadno vytvářet výjimky pro aktualizace.

Automatické testy

Naplánujte automatické hledání oprav na každých 24 hodin a nastavte automatické nasazování oprav na každý čtvrtek. Výchozí nastavení můžete kdykoli přizpůsobit.

Tisíce oprav

Nasazujte opravy Windows a dalších aplikací od jiných dodavatelů, tím zajistíte komplexní ochranu.

Vracení a ignorování

Když se software po nasazení oprav bude chovat nestabilně, opravy můžete vrátit a přidat je mezi ignorované, aby se nezobrazovaly v nalezených opravách a nebyly znovu nasazeny.

Tisíce kompatibilních aplikací

Nabízíme opravy operačních systémů Windows a tisíců dalších aplikací od jiných vydavatelů, jako jsou:

Tisíce kompatibilních aplikací Podívejte se na celý seznam aplikací

Přidejte si Patch Management do konzole pro správu

Správu oprav a libovolný z produktů Avast Business Antivirus můžete nainstalovat přes konzoli Management Console. Umožňuje snadno spravovat zabezpečení všech vašich koncových zařízení z jedné platformy. Správu oprav lze spravovat pouze z konzole.

Další informace o konzoli pro správu

Pokud už používáte konzoli pro správu Avast Business, zde si Patch Management můžete po přihlášení rovnou koupit.

Patch Management - Management Console
Správa oprav je nyní k dispozici i v platformě CloudCare.

Stav oprav je možné snadno kontrolovat v konzoli pro správu:

Správa oprav pro Avast Business

Automaticky opravuje a aktualizuje operační systém Windows a tisíce aplikací od jiných dodavatelů.

Pouze pro operační systémy Windows.

13,99 €

Koupit Bezplatná 30denní zkušební verze

Pokud už používáte konzoli pro správu Avast Business, zde si Patch Management můžete po přihlášení rovnou koupit.

30denní záruka vrácení peněz

Časté dotazy

Systémové požadavky

Je třeba před použitím produktu Patch Management vypnout Windows Update?

Ano, důrazně doporučujeme, abyste na svých zařízeních změnili nastavení Windows Update, aby produkt Patch Management mohli instalovat opravy (přes centrum Windows Update nebo přes nástroj Zásady skupiny).

Službu Windows Update v žádném případe nevypínejte. Spíše ji nastavte do ručního nebo automatického režimu. Tím zajistíte, že instalace oprav budou úspěšné. Dále na každém cílovém zařízení zvolte Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Windows Update > Změnit nastavení) a vyberte možnost Nikdy nekontrolovat aktualizace.

Je třeba před používáním produktu Patch Management vyměnit nějaký hardware nebo software?

Instalace oprav poběží na vzdáleném počítači pod účtem Local System, takže jej nezapomeňte povolit.

Co se stane s nástrojem Aktualizace aplikací?

Nástroj Aktualizace aplikací jsme z produktů Avast Business Antivirus odstranili, protože se se službou Patch Management duplikuje.

Je možné pro skupiny a/nebo zařízení nastavit harmonogram oprav?

Harmonogram instalace oprav lze nastavit po výběru možností Device Settings (Nastavení zařízení) > Policy (Pravidla) > Patch Management > 2. krok. Nastaveným harmonogramem se budou řídit všechna zařízení a skupiny v pravidlech pro Patch Management.

Jaký je rozdíl mezi stránkami Patches a Devices?

Na stránce Patches (Opravy) najdete přehled chybějících oprav na všech zařízeních, která jsou k vaší konzoli připojená. Na stránce Devices (Zařízení) najdete seznam vašich zařízení a na záložce Device Patch Results (Výsledky oprav zařízení) najdete seznam oprav, které na konkrétním zařízení chybí.

Jak zjistím stav oprav ve všech spravovaných zařízeních?

Celkem nabízíme 6 reportů s podrobnými informacemi o závažnosti chybějících či nainstalovaných oprav pro jednotlivé dodavatele a aplikace.

Kde se dozvím, na kolik zařízení mohu v rámci licence instalovat opravy?

Informace, na kolik zařízení se licence na Patch Management vztahuje, najdete v konzoli v části Licenses (Licence).

Proč mi instalace oprav na zařízeních s Mac OS X nefunguje?

Podporu zařízení s Mac OS X produktem Patch Management plánujeme zavést v druhé polovině roku 2019.

Proč některá zařízení po instalaci oprav hlásí, že opravena nebyla?

Příčiny mohou být následující:

 1. Oprava se na dotyčná zařízení momentálně instaluje a dokud instalace nebude dokončena, na konzoli se budou zobrazovat neaktuální informace.
 2. Opravu se asi nepodařilo nainstalovat, takže bude znovu nainstalována v příštím plánovaném termínu instalace oprav.
 3. Zařízení je offline.

Je možné měnit harmonogram oprav a přidávat výjimky?

Harmonogram instalace oprav a výjimky pro dodavatele a aplikace lze měnit po výběru možností Device Settings (Nastavení zařízení) > Select Policy (Vybrat pravidla) > záložka Patch Management.

Mohu nainstalovat opravy do všech zařízení zároveň?

Ano, opravy je možné ručně instalovat do jednotlivých zařízení či jejich skupin zároveň.

Jaké stavy se u oprav mohou zobrazovat?

Opravy budou mít jeden z následujících stavů.

 • Naplánováno: Šedá ikona - Oprava byla schválena a její instalace do zařízení byla naplánována
 • Nainstalováno: Zelená ikona - Oprava byla na zařízení úspěšně nainstalována
 • Nepodařilo se nainstalovat: Červená ikona - Opravy se na zařízení nepodařilo nainstalovat
 • Chybí: Žlutá ikona - Oprava v zařízeních chybí
 • Čeká se na kontrolu: Šedá ikona - Čeká se, až bude na zařízení spuštěno hledání oprav
 • Kontrola se nezdařila: Červená ikona - Kontrolu oprav na zařízení se nepodařilo spustit

Jak dlouho instalace oprav na zařízení trvá?

Může to zabrat několik sekund až hodin. Záleží na velikosti stahované opravy, aplikaci, která má být aktualizována, a hardwaru v zařízení.

Bude zařízení, které mám nastavené jako hlavního agenta, stahovat opravy a instalovat je do zařízení ostatních?

Ano, zařízení, které jste vybrali jako hlavního agenta, se bude používat k ukládání oprav softwaru a jejich distribuci do ostatních zařízení na síti, aby se vám kvůli jejich stahování nezpomalovalo připojení k internetu. Pokud hlavního agenta nevyberete, zařízení si opravy softwaru budou stahovat přímo z internetu (nedoporučováno).

 • Windows operating system:
 • Produkty Avast Business od společnosti Avast Software s.r.o. jsou kompatibilní s následujícími verzemi Windows: Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise. Produkty Avast Business jsou kompatibilní s následujícími vývojovými větvemi Windows 10: aktuální vývojová větev (CB), aktuální vývojová větev pro firmy (CBB), dlouhodobě podporovaná vývojová větev (LTSB). Budou s nimi kompatibilní po celou dobu své životnosti.
 • Servers:
 • Windows Server 2016 (64bitová verze)
 • Windows Server 2012 (64bitová verze)
 • Windows Server 2008 R2 (64bitová verze s nejnovější aktualizací Service Pack, kromě edice Server Core Edition)
 • Microsoft Exchange Server 2016 (64bitová verze)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (64bitová verze)
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (64bitová verze)
 • Hardware:
 • Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 s podporou instrukcí SSE2, 256 MB paměti RAM nebo více a 2 GB volného místa na pevném disku.