We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Hvad er slutpunktssikkerhed?

Hvad er slutpunkter, og hvorfor er det vigtigt at beskytte dem for at holde virksomheden sikker?

Slutpunktssikkerhed er et vidt begreb, der dækker over en række sikkerhedsforanstaltninger, men det falder generelt ind under kategorien netværkssikkerhed. Slutpunktssikkerhed, også kendt som slutpunktsbeskyttelse, er en tilgang til at beskytte en virksomheds netværk, mens det tilgås af eksterne, trådløse eller mobile enheder såsom laptops, tablets og mobiltelefoner. Med næsten 100 mio. cyberbrud i 2018 alene er cybersikkerhed for vigtigt til at kunne ignoreres.

Hvad er slutpunktsenheder?
Enhver enhed, der kan hægte sig på det centrale firmanetværk, betragtes som et slutpunkt. Slutpunktsenheder er potentielle indgangspunkter for cybertrusler og kræver stærk beskyttelse, fordi de ofte er det svageste led i netværkssikkerheden.
Hvad er software til slutpunktssikkerhed?
Programmer, der sikrer, at dine enheder er beskyttet. Software til slutpunktsbeskyttelse kan være cloudbaseret og virke som SaaS (Software as a Service). Software til slutpunktssikkerhed kan også installeres separat på hver enhed som et enkeltstående program.
Hvad er slutpunktsdetektering og reaktion?
Løsninger til slutpunktsdetektering og reaktion analyserer filer og programmer og rapporterer om fundne trusler. Disse løsninger overvåger kontinuerligt for avancerede trusler og hjælper dermed med at identificere angreb i et tidligt stadie og reagere lynhurtigt på en lang række trusler.

Er min slutpunktssikkerhed tilstrækkelig?

Tag et kig på listen nedenfor over potentielle sårbarheder, og spørg dig selv, om du gør nok for at beskytte din virksomheds slutpunkter mod trusler:

Har alle enhederne i din virksomhed Windows XP eller senere, og er serverne version 2003 eller nyere? Ældre versioner modtager muligvis ikke rettelser eller opdateringer til at beskytte sig mod nyere sikkerhedsfejl, hvilket betyder, at dine enheder vil være mere sårbare over for malware.

Er alle dine programmer opdateret, og kan du opdatere programmer og software på alle de enheder, der er forbundet til dit netværk? Ældre versioner af software kan have sikkerhedshuller, sårbarheder og fejl, som hackere kan udnytte. Disse klares ofte med rettelser, og det er derfor, at du altid bør opdatere din virksomhedssoftware.

Har du kontrol over alle de enheder, der har adgang til dit netværk? Du bør have adgang til og kunne opdatere al deres hardware regelmæssigt.

Har du prædefinerede universelle sikkerhedspolitikker, der inkluderer brudprocessor, minimale adgangskoder og centralt administrerede sikkerhedskontroller? Manuelle og løbende kontroller og regler er ikke nok til at garantere maksimal sikkerhed for din virksomhed.

Er du opdateret med den nyeste udvikling inden for cybersikkerhed? Du behøver ikke være en ekspert, men cybersikkerhed udvikler sig konstant, hvilket betyder, at der altid er nye udviklinger at gøre sig bekendt med, uanset om det handler om at få en bedre forståelse for cyberkriminalitet eller holde sig opdateret med forbedrede sikkerhedsforanstaltninger.

Hvad kan klassificeres som en slutpunktsenhed?

Computere og laptops
Enhver stationær computer eller laptop, der er forbundet til dit virksomhedsnetværk, kan bruges til at sprede malware. Sørg for at overveje både kontorets computere og dem, der bruges af medarbejdere iht. en BOYD-politik (bring your own device), samt eksterne pc'er, der bruger kontornetværket via VPN.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner kræver særlig opmærksomhed. Det er risikabelt at forbinde personlige enheder til kontornetværket, før de er blevet konfigureret med en mobil antivirus, som har de nyeste softwareopdateringer. Medarbejdere, der bruger deres private enheder, bør instrueres som del af enhver BYOD-politik.
Kontorapparater
Det er ikke kun mobilenheder og computere, der er udsat. Printere, faxe, smartenheder eller andre apparater, der er forbundet til dit netværk, kan potentielt være sårbare og kræve beskyttelse.
Servere
Servere er en af de mere traditionelle typer slutpunkter. Det er særligt vigtigt at beskytte dem, fordi de lagrer eller behandler dine forretningsdata, mails og firmadokumenter. Disse følsomme oplysninger har brug for et specialiseret lag af sikkerhed.

Har du spørgsmål om slutpunktssikkerhed?

Som navnet antyder, handler slutpunktssikkerhed om at sikre processer, forretningsdata og følsomme oplysninger, der gemmes på eller løber gennem enheder, der er forbundet til dit netværk. Kun efter du har sikret slutpunkterne, som er din virksomheds mest sårbare del, bør du arbejde på at beskytte dit netværk som en helhed, så cyberkriminelle og malware ikke kan få adgang.

Antivirus er en fællesbetegnelse. Det er et program bestående af flere funktioner, der hver beskytter forskellige dele af din slutpunktsenhed (mail, browser, filer osv.). Men ikke alle antivirusprodukter har alt, der skal til for at beskytte din enhed fuldt ud, så det kan være nødvendigt med mere beskyttelse. Det kan indebære at konfigurere specifik serverbeskyttelse, manuelt opdatere operativsystemer og andre opgaver.

Grundlaget for slutpunktssikkerhed er det samme for private og virksomheder. Men typen og strukturen af de beskyttede data er forskellige. Virksomheder lagrer ikke kun deres egne data, men også følsomme oplysninger om deres kunder, medarbejdere og selve virksomheden.

Et sæt af regler, der definerer den grad af sikkerhed, som hver enhed, der er forbundet til virksomhedens netværk, skal overholde: Disse regler kan omfatte brug af et godkendt operativsystem, installation af et virtuelt privat netværk (VPN) eller brug af opdateret antivirus. Hvis den enhed, der opretter forbindelse til netværket, ikke har den ønskede grad af beskyttelse, skal den muligvis oprette forbindelse via et gæstenetværk og vil have begrænset netværksadgang.