We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

 

לגלות את כל המוצרים של Avast

להתגונן מפני איומים, ליהנות מפרטיות אונליין ולהפיק את המיטב מהמכשירים שלך עם Avast.

לגלות את המוצרים של Avast למחשב ה-PC

להתגונן מפני איומים, ליהנות מפרטיות אונליין ולהפיק את המיטב מהמחשב עם Avast.

לגלות את מוצרי Avast ל-Mac

להתגונן מפני איומים, ליהנות מפרטיות אונליין ולהפיק את המיטב מה-Mac עם Avast.

לגלות את מוצרי Avast ל-Android

להתגונן מפני איומים, ליהנות מפרטיות אונליין ולהפיק את המיטב מה-Android עם Avast.

לגלות את מוצרי Avast ל-iPhone/iPad

להתגונן מפני איומים, ליהנות מפרטיות אונליין ולהפיק את המיטב מה-iPhone/iPad עם Avast.

השווה בין
מוצרי האבטחה שלנו
Free Antivirus
ראה פרטים
Free Antivirus
ראה פרטים
Free Antivirus
ראה פרטים
Free Antivirus
ראה פרטים
Premium Security
ראה פרטים
Ultimate
ראה פרטים
חסום וירוסים ותוכנה זדונית
כן כן כן
התמגן נגד תוכנות כופר
כן כן כן
ודא אבטחה ברשתות Wi-Fi
no כן כן
התרחק מאתרים מזויפים ולא בטוחים
no כן כן
אבטח נגד אתרי דיוג
no כן כן
עצור התקפות גישה מרחוק למחשב
no כן כן
SecureLine VPNבשביל האבטחה והפרטיות שלך
no no כן
Cleanup Premiumבשביל לנקות ולכוונן את המחשב
no no כן
 
‎435+‎ מיליון משתמשים
החזר כספי מובטח למשך 30 יום
זמין ל-Windows, ל-Mac, ל-Android ול-iPhone/iPad

מוצרי פרטיות

פרטיות מוחלטת באינטרנט

הנתונים המקוונים והרגלי הגלישה שלך חשופים לחברות וגם לטיפוסים שליליים. הגן על הזהות הדיגיטלית ועל הנתונים שלך בכלי הפרטיות הידידותיים של Avast.

SecureLine VPN
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS

הצפן את החיבור וגלוש בבטחה ובפרטיות בכל רשת שהיא.

AntiTrack
Available for PC Available for Mac

הסווה את הזהות המקוונת שלך ואל תיתן למפרסמים ולהאקרים לעקוב אחריך.

Secure Browser
Available for PC Available for Mac Available for Android

גלוש באינטרנט עם דפדפן מהיר, מאובטח ופרטי לגמרי.

מוצרי ביצועים

שמור על ביצועי שיא של המכשיר לאורך זמן

מכשיר מתוחזק הוא מכשיר שמחזיק מעמד לאורך זמן. נקה זבל, הגבר מהירות ותן חיזוק לחיי הסוללה בעזרת כלי הביצועים שלנו.

Cleanup Premium
Available for PC Available for Mac Available for Android

הסר זבל כדי לפנות מקום אחסון ולהאיץ את המחשב.

תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
Driver Updater
Available for PC

סרוק, עדכן ותקן את מנהלי ההתקנים אוטומטית כדי שהמחשב ירוץ חלק.

Battery Saver
Available for PC

מקסם את אורך חיי סוללת המחשב ותוכל לעבוד בלי חיבור לחשמל יותר זמן.

השווה בין
מוצרי האבטחה שלנו
Free Antivirus
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
Premium Security
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
Ultimate
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
חסום וירוסים ותוכנה זדונית
כן כן כן
התמגן נגד תוכנות כופר
כן כן כן
ודא אבטחה ברשתות Wi-Fi
no כן כן
התרחק מאתרים מזויפים ולא בטוחים
no כן כן
אבטח נגד אתרי דיוג
no כן כן
עצור התקפות גישה מרחוק למחשב
no כן כן
SecureLine VPNבשביל האבטחה והפרטיות שלך
no no כן
Cleanup Premiumבשביל לנקות ולכוונן את המחשב
no no כן
 
‎435+‎ מיליון משתמשים
החזר כספי מובטח למשך 30 יום
זמין ל-Windows, ל-Mac, ל-Android ול-iPhone/iPad

מוצרי פרטיות

פרטיות מוחלטת באינטרנט

הנתונים המקוונים והרגלי הגלישה שלך חשופים לחברות וגם לטיפוסים שליליים. הגן על הזהות הדיגיטלית ועל הנתונים שלך בכלי הפרטיות הידידותיים של Avast.

SecureLine VPN
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS

הצפן את החיבור וגלוש בבטחה ובפרטיות בכל רשת שהיא.

AntiTrack
Available for PC Available for Mac

הסווה את הזהות המקוונת שלך ואל תיתן למפרסמים ולהאקרים לעקוב אחריך.

Secure Browser
Available for PC Available for Mac Available for Android

גלוש באינטרנט עם דפדפן מהיר, מאובטח ופרטי לגמרי.

מוצרי ביצועים

שמור על ביצועי שיא של המכשיר לאורך זמן

מכשיר מתוחזק הוא מכשיר שמחזיק מעמד לאורך זמן. נקה זבל, הגבר מהירות ותן חיזוק לחיי הסוללה בעזרת כלי הביצועים שלנו.

Cleanup Premium
Available for PC Available for Mac Available for Android

הסר זבל כדי לפנות מקום אחסון ולהאיץ את המחשב.

תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
Driver Updater
Available for PC

סרוק, עדכן ותקן את מנהלי ההתקנים אוטומטית כדי שהמחשב ירוץ חלק.

Battery Saver
Available for PC

מקסם את אורך חיי סוללת המחשב ותוכל לעבוד בלי חיבור לחשמל יותר זמן.

השווה בין
מוצרי האבטחה שלנו
Free Antivirus
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
Premium Security
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
Ultimate
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
חסום וירוסים ותוכנה זדונית
כן כן כן
התמגן נגד תוכנות כופר
כן כן כן
ודא אבטחה ברשתות Wi-Fi
no כן כן
התרחק מאתרים מזויפים ולא בטוחים
no כן כן
אבטח נגד אתרי דיוג
no כן כן
עצור התקפות גישה מרחוק למחשב
no כן כן
SecureLine VPNבשביל האבטחה והפרטיות שלך
no no כן
Cleanup Premiumבשביל לנקות ולכוונן את המחשב
no no כן
 
‎435+‎ מיליון משתמשים
החזר כספי מובטח למשך 30 יום
זמין ל-Windows, ל-Mac, ל-Android ול-iPhone/iPad

מוצרי פרטיות

פרטיות מוחלטת באינטרנט

הנתונים המקוונים והרגלי הגלישה שלך חשופים לחברות וגם לטיפוסים שליליים. הגן על הזהות הדיגיטלית ועל הנתונים שלך בכלי הפרטיות הידידותיים של Avast.

SecureLine VPN
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS

הצפן את החיבור וגלוש בבטחה ובפרטיות בכל רשת שהיא.

AntiTrack
Available for PC Available for Mac

הסווה את הזהות המקוונת שלך ואל תיתן למפרסמים ולהאקרים לעקוב אחריך.

Secure Browser
Available for PC Available for Mac Available for Android

גלוש באינטרנט עם דפדפן מהיר, מאובטח ופרטי לגמרי.

מוצרי ביצועים

שמור על ביצועי שיא של המכשיר לאורך זמן

מכשיר מתוחזק הוא מכשיר שמחזיק מעמד לאורך זמן. נקה זבל, הגבר מהירות ותן חיזוק לחיי הסוללה בעזרת כלי הביצועים שלנו.

Cleanup Premium
Available for PC Available for Mac Available for Android

הסר זבל כדי לפנות מקום אחסון ולהאיץ את המחשב.

תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
תן לו הזדמנות
נסה אותו בחינם למשך 30 יום
השווה בין
מוצרי האבטחה שלנו
Free Antivirus
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS
ראה פרטים
Premium Security
Available for PC Available for Mac Available for PC Available for iOS
ראה פרטים
Ultimate
Available for PC Available for Mac Available for PC Available for iOS
ראה פרטים
חסום וירוסים ותוכנה זדונית
כן כן כן
התמגן נגד תוכנות כופר
כן כן כן
ודא אבטחה ברשתות Wi-Fi
no כן כן
התרחק מאתרים מזויפים ולא בטוחים
no כן כן
אבטח נגד אתרי דיוג
no כן כן
עצור התקפות גישה מרחוק למחשב
no כן כן
SecureLine VPNבשביל האבטחה והפרטיות שלך
no no כן
Cleanup Premiumבשביל לנקות ולכוונן את המחשב
no no כן
 
‎435+‎ מיליון משתמשים
החזר כספי מובטח למשך 30 יום
זמין ל-Windows, ל-Mac, ל-Android ול-iPhone/iPad

מוצרי פרטיות

פרטיות מוחלטת באינטרנט

הנתונים המקוונים והרגלי הגלישה שלך חשופים לחברות וגם לטיפוסים שליליים. הגן על הזהות הדיגיטלית ועל הנתונים שלך בכלי הפרטיות הידידותיים של Avast.

SecureLine VPN
Available for PC Available for Mac Available for Android Available for iOS

הצפן את החיבור וגלוש בבטחה ובפרטיות בכל רשת שהיא.

Secure Browser
Available for PC Available for Mac Available for Android

גלוש באינטרנט עם דפדפן מהיר, מאובטח ופרטי לגמרי.

מוצרי ביצועים

שמור על ביצועי שיא של המכשיר לאורך זמן

מכשיר מתוחזק הוא מכשיר שמחזיק מעמד לאורך זמן. נקה זבל, הגבר מהירות ותן חיזוק לחיי הסוללה בעזרת כלי הביצועים שלנו.

Cleanup Premium
Available for PC Available for Mac Available for Android

הסר זבל כדי לפנות מקום אחסון ולהאיץ את המחשב.