We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Avast BreachGuard

הגן על המידע המקוון הרגיש מפריצות לנתונים ומאיסופם על ידי גופים חיצוניים.

נטר לאיתור פריצות לנתונים 24/7
החזר לעצמך את המידע האישי
קבל עצות חכמות בקשר לפרטיות
החזר כספי מובטח למשך 30 יום

כל יום מתרחשות דליפות של נתונים, אבל BreachGuard שומר עליך מסביב לשעון

אם אתר שהשתמשת בו נפרץ...
... והמידע האישי שלך בסכנה...
... אנחנו מזהים את הפריצה ועוזרים לך להיערך.

השגח על המידע האישי שלך

סרוק אוטומטית את ה-dark web לאיתור פרטים אישיים וסיסמאות שדלפו.
התעדכן בדליפות החדשות של נתונים ותוכל לנקוט מייד צעדים מתאימים לשמירה על המידע האישי שלך.
ודא שהסיסמאות שלך חזקות ושהן לא דומות לסיסמאות שדלפו.

דרוש בחזרה את המידע האישי שלך מסוחרי נתונים

סוחרי נתונים הם חברות שבונות פרופיל לפי הפעולות שלך אונליין, שכולל את הכתובת שלך, את מצב בריאותך וגם פרטים כספיים.
אחר כך הן יכולות למכור את המידע הזה לגופים אחרים, וזה יכול לפגוע מאוד בדירוג האשראי שלך, בתעריפי הביטוח ובזכאותך להלוואות.
BreachGuard עוצר את החברות האלה שמנסות לאסוף או למכור את המידע שלך, על ידי הסרתו ממסדי הנתונים שלהן.

שמור על שליטה מלאה במידע האישי שלך

שלח אוטומטית בקשות להסיר את המידע האישי שלך ממסדי הנתונים של הסוחרים בנתונים.
ודא שהמידע שלך ממשיך להיות מוגן, על ידי שליחה אוטומטית חוזרת של בקשות הסרה.
אל תיתן למשווקים לאסוף את המידע האישי שלך ולמכור אותו לגופים חיצוניים.

עם BreachGuard פשוט להגן על החשבונות הרגישים

הדק את הגדרות הפרטיות בחשבונותיך המקוונים

שלוט בכמות המידע הפרטי שאתה משתף עם כולם.
עצור כל מי שמנסה למצוא אותך ולרגל אחריך דרך הרשתות החברתיות.
צמצם את כמות המידע האישי שלך שחברות מחזיקות.

קבל תמונה ברורה של מצב הפרטיות שלך

לוח המחוונים של BreachGuard מציג לך ציון פרטיות, כדי שתוכל להבין בקלות את רמת הפרטיות שלך ולפעול כדי לשפר אותה.

אולי תהית גם…

שאלות נפוצות נוספות ניתן למצוא במרכז התמיכה שלנו

Avast BreachGuard

החזר לעצמך כבר עכשיו את השליטה במידע האישי

החזר כספי מובטח למשך 30 יום