We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

 

Avast Secure Browser

גלישה בטוחה יותר ומהירה עד פי 4

הורד כעת זמין גם ל­Mac‏, ל-Android ול­iOS
דפדפן בטלפון נייד ובלפטופ המציג את דף הכרטיסייה החדשה שהופך את הגלישה ליותר בטוחה ויותר פרטית
חדש
Avast Secure Browser

גלישה בטוחה יותר ומהירה עד פי 4

הורד כעת זמין גם ל-Windows, ל-Android ול-iOS
דפדפן בטלפון נייד ובלפטופ המציג את דף הכרטיסייה החדשה שהופך את הגלישה ליותר בטוחה ויותר פרטית
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

דפדפן בנייד עם שורת חיפוש ועם אייקונים לפתיחת כרטיסייה חדשה בשביל Facebook‏, Twitter‏, YouTube ו-Amazon
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

דפדפן בנייד עם שורת חיפוש ועם אייקונים לפתיחת כרטיסייה חדשה בשביל Facebook‏, Twitter‏, YouTube ו-Amazon
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

דפדפן בנייד עם שורת חיפוש ועם אייקונים לפתיחת כרטיסייה חדשה בשביל Facebook‏, Twitter‏, YouTube ו-Amazon
חדש
אתר שהפרסומות חסומות בו, מה שמשפר את המהירות ואת משך הטעינה במהלך הגלישה אתר שהפרסומות חסומות בו, מה שמשפר את המהירות ואת משך הטעינה במהלך הגלישה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה
מהירות

גלוש יותר מהר וללא פרסומות

אתר שהפרסומות חסומות בו, מה שמשפר את המהירות ואת משך הטעינה במהלך הגלישה אתר שהפרסומות חסומות בו, מה שמשפר את המהירות ואת משך הטעינה במהלך הגלישה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה אתר המציג דף שהפרסומות חסומות בו, כדי לשפר את מהירות האתר ואת משך הטעינה

Avast Secure Browser חוסם אוטומטית פרסומות מקוונות ומשפר דרסטית את זמן הטעינה של האתרים. הסתר את כל הפרסומות או רק את הפרסומות הפולשניות, כדי לאפשר גלישה ללא הפרעות.

זיהוי תוכנה זדונית בזמן אמת באתרים שנכנסת אליהם, עם רקע סגול וסימן קריאה זיהוי תוכנה זדונית בזמן אמת באתרים שנכנסת אליהם, עם רקע סגול וסימן קריאה מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח
אבטחה

עשה מה שתרצה באינטרנט, בצורה מאובטחת

עשה מה שתרצה באינטרנט, בצורה מאובטחת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

זיהוי תוכנה זדונית בזמן אמת באתרים שנכנסת אליהם, עם רקע סגול וסימן קריאה זיהוי תוכנה זדונית בזמן אמת באתרים שנכנסת אליהם, עם רקע סגול וסימן קריאה מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח מסך VPN במצב מופעל, שמעניק לך חיבור מוצפן ומאובטח

כשאבטחה מתקדמת מובנית ישירות בדפדפן, אפשר לגלוש, לקנות ולבצע פעולות בנקאיות בכל אתר.

מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
הסתר את כל ההקלדות אונליין ותשמור על הנתונים הרגישים שלך.
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
שמור על המכשיר שלך מאיומים בטכנולוגיית אנטי-דיוג חזקה.
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
ודא שהאתרים הנתמכים משתמשים בהצפנה ומאבטחים את הנתונים שלך.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
הסתר את כל ההקלדות אונליין ותשמור על הנתונים הרגישים שלך.
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
שמור על המכשיר שלך מאיומים בטכנולוגיית אנטי-דיוג חזקה.
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
ודא שהאתרים הנתמכים משתמשים בהצפנה ומאבטחים את הנתונים שלך.
VPN בלתי מוגבל בחינם
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
VPN בלתי מוגבל בחינם
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
VPN בלתי מוגבל בחינם
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
התרעה שצריך לשנות את סיסמת הכניסה לאתר, אם הייתה ממנו דליפה של פרטים התרעה שצריך לשנות את סיסמת הכניסה לאתר, אם הייתה ממנו דליפה של פרטים נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר
פרטיות

שמור על פרטיות הנתונים הפרטיים שלך

התרעה שצריך לשנות את סיסמת הכניסה לאתר, אם הייתה ממנו דליפה של פרטים התרעה שצריך לשנות את סיסמת הכניסה לאתר, אם הייתה ממנו דליפה של פרטים נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר

מה שאתה עושה באינטרנט הוא עניינך בלבד, ולכן יש לנו שבע שכבות של הגנת פרטיות המונעות מעקב מקוון וממסכות את הזהות הדיגיטלית שלך.

חסום מעקבים מקוונים
חסום מעקבים מקוונים
כדי לשמור על הפרטיות גם באינטרנט, מנע מעקבים על ידי גופי צד שלישי.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
נטר את כתובת הדוא"ל כדי לוודא שהסיסמאות שלך לא דלפו לאינטרנט.
חסום מעקבים מקוונים
חסום מעקבים מקוונים
כדי לשמור על הפרטיות גם באינטרנט, מנע מעקבים על ידי גופי צד שלישי.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
נטר את כתובת הדוא"ל כדי לוודא שהסיסמאות שלך לא דלפו לאינטרנט.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.

ניהול הפרטיות והאבטחה

נהל בקלות את הגדרות האבטחה והפרטיות שלך במקום אחד

נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר נתונים אישיים מוגנים באמצעות קוד PIN חדש שאתה מגדיר מרכז אבטחה ופרטיות לניהול אופציות ב-Avast Secure Browser כגון VPN, חסימת פרסומות ואמצעי מעקב ועוד מרכז אבטחה ופרטיות לניהול אופציות ב-Avast Secure Browser כגון VPN, חסימת פרסומות ואמצעי מעקב ועוד מרכז אבטחה ופרטיות לניהול אופציות ב-Avast Secure Browser כגון VPN, חסימת פרסומות ואמצעי מעקב ועוד

אולי תהית גם…

שאלות נפוצות נוספות ניתן למצוא במרכז התמיכה שלנו