We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Avast Secure Browser

גלישה בטוחה יותר ומהירה עד פי 4

הורד כעת זמין גם ל-Mac ול-Android
חדש
Avast Secure Browser

גלישה בטוחה יותר ומהירה עד פי 4

הורד כעת זמין גם ל-Windows ול-Android
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac
חדש
Avast Secure Browser

גלישה פרטית ומוצפנת – וגם מהירה כברק

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac
חדש
מהירות

גלוש יותר מהר וללא פרסומות

Avast Secure Browser חוסם אוטומטית פרסומות מקוונות ומשפר דרסטית את זמן הטעינה של האתרים. הסתר את כל הפרסומות או רק את הפרסומות הפולשניות, כדי לאפשר גלישה ללא הפרעות.

אבטחה

עשה מה שתרצה באינטרנט, בצורה מאובטחת

עשה מה שתרצה באינטרנט, בצורה מאובטחת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

הצפנה חזקה לגלישה מאובטחת באמת

כשאבטחה מתקדמת מובנית ישירות בדפדפן, אפשר לגלוש, לקנות ולבצע פעולות בנקאיות בכל אתר.

מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
הסתר את כל ההקלדות אונליין ותשמור על הנתונים הרגישים שלך.
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
שמור על המכשיר שלך מאיומים בטכנולוגיית אנטי-דיוג חזקה.
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
ודא שהאתרים הנתמכים משתמשים בהצפנה ומאבטחים את הנתונים שלך.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
הסתר את כל ההקלדות אונליין ותשמור על הנתונים הרגישים שלך.
חסימה של הורדות ואתרים זדוניים
שמור על המכשיר שלך מאיומים בטכנולוגיית אנטי-דיוג חזקה.
אלץ אתרים באופן אוטומטי להשתמש בהצפנה
ודא שהאתרים הנתמכים משתמשים בהצפנה ומאבטחים את הנתונים שלך.
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
VPN בלתי מוגבל בחינם
אבטח את המכשיר הנייד שלך ופתח חסימות באינטרנט באמצעות הגנת VPN מהירה.
מנע גנבת נתונים על ידי האקרים
מגן את הנתונים נגד האקרים ומצותתים בעזרת כלי אבטחה מובנים חזקים.
הצפן הכול
את נתוני הגלישה, הסימניות, ההורדות, כתובת ה-IP, שאילתות ה-DNS ועוד.
פרטיות

שמור על פרטיות הנתונים הפרטיים שלך

מה שאתה עושה באינטרנט הוא עניינך בלבד, ולכן יש לנו שבע שכבות של הגנת פרטיות המונעות מעקב מקוון וממסכות את הזהות הדיגיטלית שלך.

חסום מעקבים מקוונים
כדי לשמור על הפרטיות גם באינטרנט, מנע מעקבים על ידי גופי צד שלישי.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
נטר את כתובת הדוא"ל כדי לוודא שהסיסמאות שלך לא דלפו לאינטרנט.
חסום מעקבים מקוונים
כדי לשמור על הפרטיות גם באינטרנט, מנע מעקבים על ידי גופי צד שלישי.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
קבל התרעות אם פרטי כניסה לחשבונותיך דולפים
נטר את כתובת הדוא"ל כדי לוודא שהסיסמאות שלך לא דלפו לאינטרנט.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.
עצור האקרים, אמצעי מעקב וריגול על ידי ספק האינטרנט
גלישה פרטית באמת ששומרת על הנתונים ומאבטחת אותם נגד עיניים סקרניות.
מסך את הזהות הדיגיטלית שלך
עצור אתרים שמנסים לזהות אותך לפי פרופיל הדפדפן הייחודי שלך.
הגן על המכשיר מפני ציתותים
נעל את היסטוריית הגלישה והנתונים בקוד PIN או טביעת אצבע.

ניהול הפרטיות והאבטחה

נהל בקלות את הגדרות האבטחה והפרטיות שלך במקום אחד

free erbAvast Secure Browser

התחל לגלוש בצורה בטוחה ומהירה יותר עוד היום

הורד כעת זמין גם ל-Mac ול-Android
free erbAvast Secure Browser

התחל לגלוש בצורה בטוחה ומהירה יותר עוד היום

הורד כעת זמין גם ל-Windows ול-Android
free erbAvast Secure Browser

דאג לעצמך לגלישה מוצפנת ומאובטחת וגם מהירה עוד היום

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac
free erbAvast Secure Browser

דאג לעצמך לגלישה מוצפנת ומאובטחת וגם מהירה עוד היום

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac
free erbAvast Secure Browser

דאג לעצמך לגלישה מוצפנת ומאובטחת וגם מהירה עוד היום

הורד עכשיו זמין גם ל-Windows ול-Mac