Avast Cleanup

יישום יעיל במיוחד לניקוי זבל עבור Android. Avast Cleanup מנקה את כל הקבצים, המטמונים והתמונות הממוזערות המיועדים לשימוש חד-פעמי, כדי לחסוך בשטח אחסון.

התקנה בחינם

התקנה בחינם

ניקוי קל, בהקשה אחת בלבד

התכונה 'ניקוי בטוח' מנקה באופן מיידי את כל הנתונים, מטמוני המערכת, התמונות הממוזערות בגלריה, קובצי ההתקנה והקבצים השיוריים שאינם נחוצים עוד.

סקירה מפורטת של כל הקבצים שלך

קטגוריות - יישומים, קבצים, מדיה ונתוני יישומים - מאפשרות לך לראות קובצי נתונים ספציפיים ולנקות אותם אחד אחד. זיהוי הקבצים, המדיה והיישומים הגדולים ביותר בהתקן שלך.

שמור על בטיחות הנתונים שלך בענן

התכונה 'העבר לענן' מאפשרת לשמור נתונים במערכת האחסון בענן הפופולארית ביותר, Dropbox, כדי שתוכל לגשת אליהם מתי שתרצה, ולפנות שטח נוסף בטלפון שלך בו-זמנית.

התקנה בחינם

התקנה בחינם