Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Er du ikke sikker på hvilken løsning som passer best for bedriften?
Kasusstudie

Fresh Start in Education Ltd. oppgraderer til Avast Business Managed Antivirus og øker trusselbeskyttelsen med 100 %

Skolen

Fresh Start in Education hjelper elever og studenter som sliter med utdanning og læring å engasjere og integrere seg på nytt i skole og jobb. Selskapet har en suksessoppnåelse på 96 %, og tilnærmingen, verktøyene og opplæringen deres hjelper barn og unge i hele Storbritannia med å tilegne seg kunnskap, bygge selvtillit og bli produktive og ansvarlige samfunnsborgere.

Utfordringen

Robbin Tyrrell er driftsdirektør og leder IT- og sikkerhetsadministrasjonen i Fresh Start in Education. Robbin og teamet hans på to IT-ansatte prioriterer datasikkerhet. Han må også sørge for etterlevelse av datasikkerhetsstandarden Cyber Essentials, som har blitt en viktig sertifisering når man arbeider med lokale myndigheter og skoler.

«Fresh Start in Education arbeider med svært sensitiv og personlig identifiserbar informasjon hver dag. Det er et overordnet mål å sørge for datasikkerhet og personvern», forteller Robbin. «Selskapet har sikkerhetstiltak som er underlagt strenge krav. Vi vurderer hele tiden nye verktøy og teknologier for å ligge i forkant av trusler mot datasikkerheten og opprettholde Cyber Essentials-sertifiseringen.»

Løsningen

Fresh Start in Education har vært AVG/Avast-kunde siden 2015, og de oppgraderte til Avast Business Managed Antivirus og Cloud Management Console for å oppnå sterk sikkerhet og sørge for etterlevelse av Cyber Essentials-standarden. Han forklarer at: «Cyber Essentials krever at programvaren administreres sentralt, så overgangen til nettskyen og oppgraderingen til Avast Business Managed Antivirus har gitt gode resultater for selskapet.»

Da Robbin var klar til å distribuere den nye programvaren, merket han umiddelbart tidsbesparelsen med en skybasert løsning som fjernet behovet for å installere på alle brukernes PC-er og legge inn lisensnøkler. Den sentrale konsollen viste seg også å være brukervennlig, i tillegg til å gi nye muligheter. «Installasjonen var enkel og rask», sier Robbin. «Jeg har brukt mange forskjellige IT-konsoller i løpet av de siste ti årene, og konsollen i Avast Business Managed Antivirus er virkelig i toppklassen. Det er åpenbart at brukeren har stått i fokus under utviklingen av denne programvaren. Den er utrolig brukervennlig, og det gjør at teamet mitt enkelt får tilgang til det vi trenger og kan administrere oppgaver på en effektiv måte.

Robbin har også kunnet iverksette et proaktivt sikkerhetsprogram. Han forklarer at: «Vi trenger ikke å bekymre oss for å overse en virusskanning eller potensiell sårbarhet. Teamet kan med et raskt blikk se tilstanden til alle enheter på nettverket, og vi kan planlegge og utføre rutinemessig vedlikehold. Jeg får også oversikt over hvilke brukere som har risikabel adferd ved å se på antall trusler som blokkeres. Det hjelper oss med å lære opp de ansatte i beste praksis når det gjelder sikkerhet.»

Robbin håper også å kunne forbedre oppdateringsadministrasjonen ved hjelp av den nye tjenesten for oppdateringsadministrasjon i Avast Business, som for tiden betatestes. «Jeg liker funksjonaliteten i oppdateringstjenesten og at den er utformet for å integreres i antivirusprogramvaren og instrumentbordet i Avast Business», legger han til. «Ved hjelp av oppdateringsrapportene kan jeg umiddelbart se hva som har behov for oppdatering og tildele en oppgave for å sørge for at oppdateringer planlegges og utføres.»

Resultater

Oppgraderingen til Avast Business Managed Antivirus har gitt oss 100 % bedre trusselbeskyttelse i bedriften. Det har også påvirket brukeradferden positivt. «Brukerne våre vet at IT-teamet nå er i stand til å overvåke og oppdage potensielle trusler når mistenkelige e-postmeldinger eller filer lastes ned eller åpnes. Dette har ført til at brukerne har blitt mer bevisste på at handlingene deres kan føre til sikkerhetsproblemer», forteller Robbin.

Robbin gir oppgraderingen æren for tidsbesparelser på flere timer i uken og økt effektivitet, og han legger til at den nye oppdateringsadministrasjonen vil bidra til å spare enda mer tid. «Vi jobber mye mer effektivt, samtidig som vi opprettholder et høyere sikkerhetsnivå.»

Bransje

Utdanning

Virksomhetens behov

Sørge for sterk datasikkerhet og opprettholde etterlevelse av Cyber Essentials-standarden

Løsning

Avast Business Managed Antivirus via Cloud Management Console

Resultater

  • økte trusselpåvisningen og -beskyttelsen med 100 %
  • skapte et proaktivt sikkerhetsprogram med sentralt administrert antivirus
  • sparte 50 timer per måned ved hjelp av administrasjonskonsollens muligheter for planlegging, automatisering og ekstern distribusjon

Ved bruk av Avast Business Managed Antivirus forbedret vi trusselbeskyttelsen for bedriften med 100 %. Vi har fullstendig oversikt over nettverket, bedre administrasjon og full kontroll over antivirustjenestene, og i tillegg har vi kunnet implementere et proaktivt sikkerhetsprogram.

Kundehistorie fra Fresh Start in Education Ltd.

Lukk

Nesten ferdig!

Fullfør installasjonen ved å klikke på den nedlastede filen og følge veiledningen på skjermen.

Starter nedlasting …
Merk: Hvis nedlastingen ikke startet automatisk, klikker du her.
Klikk på denne filen for å starte installasjonen av Avast.