Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Analiza przypadku

Szkoła Fresh Start in Education Ltd. zmodernizowała oprogramowanie do Avast Business Managed Antivirus, zwiększając ochronę przed zagrożeniami o 100%

Szkoła

Fresh Start in Education pomaga zagrożonym uczniom mającym trudności z nauką w integracji ze środowiskiem szkolnym. Skuteczność na poziomie 96%, podejście firmy oraz narzędzia i szkolenia umożliwiają dzieciom i młodzieży w Wielkiej Brytanii skuteczną naukę, dzięki czemu mogą oni odnosić sukcesy i stać się odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa.

Wyzwanie

Robbin Tyrrell, Dyrektor ds. operacji nadzoruje dział IT szkoły Start in Education oraz zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem. Dla Robbina i jego zespołu składającego się z dwóch profesjonalnych pracowników IT zapewnienie bezpieczeństwa danych jest niezmiennym priorytetem. Musi on również zapewnić zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa obowiązującymi w Wielkiej Brytanii „Cyber Essentials”, ważnym certyfikatem wymaganym w przypadku pracy z lokalnymi władzami oraz szkołami.

„Fresh Start in Education ma na co dzień do czynienia z bardzo wrażliwymi informacjami umożliwiającymi identyfikację poszczególnych osób. Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności tych danych ma najwyższe znaczenie” — stwierdza Robbin. „Firma wdrożyła środki bezpieczeństwa ściśle określone przez przepisy. Na bieżąco oceniamy nowe narzędzia i technologie, aby być zawsze o krok przed cyberzagrożeniami i utrzymać nasz certyfikat Cyber Essentials”.

Rozwiązanie

Jako klient firmy AVG-Avast od 2015 roku szkoła Fresh Start in Education uaktualniła oprogramowanie do Avast Business Managed Antivirus oraz Cloud Management Console, aby zyskać solidną ochronę i zapewnić zgodność z wymogami certyfikatu Cyber Essentials. „Certyfikat Cyber Essentials wymaga używania centralnie zarządzanego oprogramowania, dlatego przejście na rozwiązanie w chmurze i uaktualnienie do wersji Avast Business Managed Antivirus miało dla nas dużo sensu z biznesowego punktu widzenia”.

Gdy Robbin był gotowy do wdrożenia nowego oprogramowania, natychmiast zauważył oszczędność czasu uzyskaną dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze, które nie wymagało instalowania na każdym komputerze użytkownika lub wprowadzania kluczy licencyjnych. Centralna konsola zdobyła dodatkowe punkty pod względem użyteczności i możliwości. „Instalacja była płynna i szybka” — mówi Robbin. „Przez ostatnie dziesięć lat używałem wielu różnych konsol IT, ale konsola Business Managed Antivirus to naprawdę mistrzowskie rozwiązanie. Została zaprojektowana z myślą o użytkowniku. Jest niezwykle przyjazna w użytkowaniu, co ułatwia mojemu zespołowi uzyskiwanie dostępu do wymaganych zasobów i efektywne zarządzanie zadaniami.

Robbin wdrożył również proaktywny program zapewnienia bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia: „Nie musimy się martwić o pominięte operacje skanowania ani potencjalne luki. Zespół może jednym rzutem oka sprawdzić stan wszystkich urządzeń w naszej sieci oraz rutynowo planować i wykonywać czynności konserwacyjne. Liczba zagrożeń zablokowanych na poszczególnych komputerach pozwala również określić, którzy użytkownicy zachowują się w najbardziej ryzykowny sposób. Pomaga to w edukowaniu naszych pracowników w zakresie najlepszych sposobów postępowania pod względem bezpieczeństwa”.

Dzięki będącej obecnie w fazie testów beta usłudze Avast Business Patch Management Robbin ma nadzieję poprawić zarządzanie poprawkami. „Podoba mi się funkcjonalność usługi Zarządzanie poprawkami oraz sposób jej integracji z oprogramowaniem Avast Business Antivirus i interfejsem pulpitu” — dodaje. „Raporty dotyczące poprawek zapewniają przejrzysty wgląd w aplikacje wymagające uaktualnienia oraz przypisywanie zadań mających na celu zaplanowanie i wdrożenie poprawek”.

Efekt

Przejście na rozwiązanie Avast Business Managed Antivirus spowodowało zwiększenie ochrony firmy przed zagrożeniami o 100%. Wpłynęło ono także korzystnie na zachowanie użytkowników. „Nasi użytkownicy wiedzą, że zespół IT może teraz monitorować i identyfikować potencjalne zagrożenia związane z podejrzanymi wiadomościami e-mail lub pobranymi plikami. Dzięki temu zdają sobie sprawę, że ich działania mogą powodować problemy związane z bezpieczeństwem” — mówi Robbin.

Według Robbina aktualizacja przyczynia się do zaoszczędzenia wielu godzin tygodniowo oraz zwiększa wydajność, a usługa Patch Management Service pozwala oszczędzić jeszcze więcej czasu. „Pracujemy o wiele bardziej wydajnie, utrzymując wyższy poziom bezpieczeństwa”.

Strona internetowa

www.freshstartineducation.co.uk

Branża

Sektor edukacyjny

Potrzeby firmowe

Solidna ochrona danych i zapewnienie zgodności z wymogami certyfikatu Cyber Essentials

Rozwiązanie

Produkt Avast Business Managed Antivirus dostarczany za pośrednictwem Management Console

Wyniki

  • Lepsze wykrywanie zagrożeń i o 100% lepsza ochrona
  • Utworzenie proaktywnego programu bezpieczeństwa z centralnie zarządzanym oprogramowaniem antywirusowym
  • Oszczędność 50 godzin w miesiącu dzięki funkcjom planowania, automatyzacji i zdalnego wdrażania dostępnym w konsoli zarządzania

Dzięki oprogramowaniu Avast Business Managed Antivirus zwiększyliśmy ochronę naszej firmy przed zagrożeniami o ponad 100%. Mamy pełny wgląd w naszą sieć, sprawniejsze zarządzanie i kontrolę nad używanymi usługami antywirusowymi oraz możliwość wdrożenia proaktywnego programu bezpieczeństwa.

Analiza przypadku Fresh Start in Education Ltd.

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast