Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

Fresh Start in Education Ltd. uppgraderar till Avast Business Managed Antivirus och förbättrar sitt hotskydd med 100 %

Skolan

Fresh Start in Education hjälper utsatta elever som kämpar med skolan och lärandet att komma igång med skolan och skolarbetet. Med framgång i 96 % av fallen kan företagets metod, verktyg och utbildning hjälpa barn i hela Storbritannien att lyckas med lärandet, få bättre självförtroende och att bidra på ett positivt och ansvarsfullt sätt till samhället.

Utmaningen

Robbin Tyrrell, operativ chef, ansvarar för Fresh Start in Educations IT- och säkerhetshantering. För Robbin och hans team med två IT-tekniker är dataskyddet alltid en prioritet. Han måste dessutom säkerställa efterlevnaden av den brittiska standarden för cybersäkerhet, Cyber Essentials, vilken har blivit en viktig certifiering vid arbete med lokala myndigheter och skolor.

”Fresh Start in Education arbetar med väldigt känsliga personuppgifter varje dag. Att säkerställa skyddet och integriteten för sådana uppgifter är av högsta prioritet”, säger Robbin. ”Företaget har strikt reglerade säkerhetsåtgärder på plats. Vi utvärderar ständigt nya verktyg och tekniker som låter oss ligga långt före olika cyberhot och upprätthålla vår Cyber Essentials-ackreditering.”

Lösningen

Fresh Start in Education har anlitat AVG-Avast sedan 2015 och uppgraderade till Avast Business Managed Antivirus och Cloud Management Console för att skaffa sig ett starkt säkerhetsskydd och säkerställa efterlevnaden av Cyber Essentials. Han berättar: ”Cyber Essentials kräver programvara som hanteras centralt, därför var det ett mycket logiskt affärsbeslut för företaget att migrera till molnet och uppgradera till Avast Business Managed Antivirus”.

När Robbin var redo att distribuera den nya programvaran kunde han genast se tidsbesparingarna med molnlösningen som inte krävde någon installation på användarnas datorer eller inmatning av licensnycklar. Den centrala konsolen uppskattades även för sin användarvänlighet och kapacitet. ”Installationen gick smidigt och snabbt”, säger Robbin. ”Jag har använt många olika IT-konsoler under de senaste tio åren och Avast Business Managed Antivirus-konsolen är verkligen den bästa i sin klass. Det är tydligt att användarna stod i första rummet när programvaran utvecklades. Den är otroligt användarvänlig, vilket gör att mitt team enkelt kan komma åt det vi behöver och hantera uppgifter på ett effektivt sätt.”

Robbin har dessutom kunnat implementera ett proaktivt säkerhetsprogram. Han förklarar, ”Vi behöver aldrig oroa oss för att missa en virusskanning eller en potentiell sårbarhet. Teamet kan snabbt se status för alla enheter i vårt nätverk och schemalägga och genomföra underhåll på ett rutinmässigt sätt. Jag kan dessutom se antalet hot som blockerats på våra datorer samt identifiera riskbeteenden bland användarna. Detta hjälper företaget att utbilda medarbetarna i bästa säkerhetspraxis.”

Uppdateringshanteringen är ytterligare ett område som Robbin hoppas kunna förbättra med hjälp av den nya tjänsten Avast Business Patch Management som för tillfället finns i betaversion. ”Jag gillar den funktionalitet som Patch Management erbjuder och att den är utformad för att integreras med programvaran och kontrollpanelen för Avast Business Antivirus”, tillägger han. ”Med hjälp av uppdateringsrapporter kan jag med en gång se vad som behöver uppdateras och enkelt tilldela en uppgift för att säkerställa att uppdateringar schemaläggs och genomförs.”

Resultaten

Genom att uppgradera till Avast Business Managed Antivirus har företagets hotskydd förbättrats med 100 %. Det har även haft en positiv inverkan på användarnas beteende. ”Våra användare vet att IT-teamet nu kan övervaka och identifiera potentiella hot när misstänkta e-postmeddelanden eller filer laddas ned eller öppnas. Detta har gjort användarna mer medvetna om att deras handlingar kan leda till säkerhetsproblem”, berättar Robbin.

Robbin menar att uppgraderingen sparar honom och hans team timmar av arbete varje vecka och ökar effektiviteten, och tillägger att Patch Management-tjänsten kommer att leda till ännu större tidsbesparingar. ”Vi jobbar mycket effektivare samtidigt som vi kan upprätthålla en högre säkerhetsnivå.”

Bransch

Utbildning

Affärsbehov

Att säkerställa ett starkt dataskydd och upprätthålla efterlevnaden av Cyber Essentials

Lösning

Avast Business Managed Antivirus via molnhanteringskonsolen

Resultat

  • 100 % förbättring av hotavkänning och skydd
  • Har skapat proaktiva säkerhetsprogram med centralt hanterat antivirus
  • Sparar 50 timmar i månaden med hjälp av hanteringskonsolens funktioner för schemaläggning, automatisering och fjärrdistribution

Med hjälp av Avast Business Managed Antivirus har vi lyckats förbättra hotskyddet för företaget med 100 %. Vi har nu fullständig översikt över nätverket och bättre hantering av och kontroll över våra antivirustjänster samt möjlighet att tillämpa ett proaktivt säkerhetsprogram.

Fallstudie av Fresh Start in Education Ltd.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.