Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Bezpieczna brama internetowa

Uwolnij się od tradycyjnych urządzeń do ochrony sieci i zabezpiecz swoich klientów przed najbardziej zaawansowanymi cyberzagrożeniami przy użyciu opartej na chmurze zapory ogniowej nowej generacji oferującej ogromne możliwości.

Ulepsz swoją ofertę w zakresie zabezpieczeń sieci

Dotychczasowe metody zabezpieczania sieci odchodzą do lamusa, w miarę jak zagrożenia rozszerzają swój zasięg.

Koszty rosną
Urządzenia sieciowe działające w modelu zdecentralizowanym stanowią znaczny wydatek dla dostawców usług. Przeniesienie zabezpieczeń do chmury pozwala wyeliminować te koszty konserwacji.
Obserwujemy rozmywanie się granic sieci
Użytkownicy funkcjonują w sposób coraz bardziej zdalny, łącząc się z publicznymi sieciami Wi-Fi i urządzeniami IoT, ujawniając sieci poza granicami rozwiązania lokalnego.
Rośnie liczba zagrożeń
Szyfrowany ruch sieciowy stanowi niemal 90% ruchu w Internecie — stosowane dotychczas urządzenia w ogóle go nie sprawdzają. W miarę rozwoju cyberzagrożeń powinien następować także rozwój zabezpieczeń.

Bezpieczna brama internetowa rozwiąże Twoje bieżące problemy z siecią (i nie tylko) dzięki wyjątkowym możliwościom:

Szybka, pełna inspekcja SSL/TLS
Pełne filtrowanie zawartości i adresów URL
Środowisko testowe w chmurze i ochrona przy użyciu zapory ogniowej
Globalna sieć zapory ogniowej obejmująca ponad 127 centrów danych
Ochrona użytkowników mobilnych dla systemów Windows, macOS, Android oraz iOS
Baza danych wirusów aktualizowana 125 000 razy dziennie
Widoczność zagrożeń kontekstowych
Integracja z usługą Active Directory
Umowa SLA: dostępność na poziomie 99,999%
Średnie opóźnienie wynoszące 100 ms lub mniej

Opinie naszych klientów na temat Bezpiecznej bramy internetowej

„Poza znaczącą poprawą w zakresie bezpieczeństwa rozwiązanie zapewnia także łatwość i szybkość wdrożenia przy całkowitej eliminacji lub znacznym ograniczeniu zakłóceń bieżących działań biznesowych. Bezpieczna brama internetowa sprzyja transformacji działań MSSP”.

Chad Strader
Prezes Kappa Services

„Dzięki usługom dostępnym w ramach Bezpiecznej bramy internetowej firma Boca West zwiększyła przewagę w obszarze bezpieczeństwa, dzięki czemu poprawiła swoje perspektywy na przyszłość”.

Norman Landerman
SDSI

„Bezpieczna brama internetowa Avast to idealne połączenie globalnej sieci zabezpieczeń i zarządzanej w chmurze zapory ogniowej, które spełnia związane z bezpieczeństwem potrzeby klientów biznesowych z wielu lokalizacji”.

Julian Jacquez
Prezes i dyrektor operacyjny BCN

Podstawowe korzyści ze stosowania Zabezpieczonej bramy internetowej

Ulepszony stan zabezpieczeń dzięki pełnej inspekcji SSL
Brak kontroli nad szyfrowanymi danymi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Bezpieczna brama internetowa zapewnia wdrożenie pełnego odszyfrowywania i inspekcji SSL, eliminując tym samym ryzyko spadku wydajności, a także wąskie gardła urządzeń i przepustowości. Chroni także pracowników zdalnych, oddziały firmy i urządzenia spoza biura.
Obniżenie kosztów dzięki prostej koncepcji
Bezpieczna brama internetowa eliminuje potrzebę stosowania drogich urządzeń zabezpieczających, tworzenia harmonogramów konserwacji, złożonego zarządzania i powiązanych kosztów dosyłania ruchu sieciowego do biur położonych w odległych lokalizacjach oraz odbierania z nich ruchu. Mając nasze oparte na chmurze rozwiązanie zabezpieczające, nie musisz kupować żadnego sprzętu ani tym bardziej nim zarządzać.
Zwiększone współczynniki wykorzystania
Jeśli jesteś jednym z naszych partnerów MSP lub MSSP, nasza Bezpieczna brama internetowa zwiększy współczynniki wykorzystania i utrzymania wśród klientów dzięki usłudze zarządzanej, która dobrze łączy się z innymi Twoimi usługami. Rozwiązanie eliminuje początkowe koszty związane ze sprzętem, ekspertami ds. zabezpieczeń i długoterminowymi zobowiązaniami, które odstraszają klientów.

Wybierz poziom ochrony

Bezpieczna brama internetowa
Bezpieczna brama internetowa
Zaawansowany
Suma
Chmurowa platforma zabezpieczeń
Centra danych — globalny dostęp, wysoka dostępność, umowy dotyczące poziomu świadczonych usług uwzględniające opóźnienia
Zautomatyzowane aktualizacje w czasie rzeczywistym — ponad 125 000 aktualizacji dziennie z ponad 60 kanałów z informacjami dotyczącymi zagrożeń
Szczegółowe zasady, które mają zastosowanie do użytkowników na całym świecie
Uwierzytelnianie — SAML, LDAP przez SSL, Kerberos, hostowane
Aplikacja klienta umożliwiająca zabezpieczenie urządzeń mobilnych (Windows, Mac, Android)
Przekazywanie ruchu — tunel GRE, IPSEC, PAC, łańcuchowanie proxy lub klient
Konektor
Umowa dotycząca poziomu świadczonych usług (SLA, ang. Service Level Agreement) dotycząca wysokiej dostępności i małych opóźnień
Inspekcja SSL
Pełna wewnętrzna inspekcja całego ruchu SSL/TLS pod kątem zagrożeń; umowa SLA i szczegółowe zasady
Filtrowanie adresów URL i treści
Filtruj według zasad w ramach 6 klas, 30 superkategorii i 90 kategorii
Dynamiczna klasyfikacja treści pod kątem nieznanych adresów URL i filtra Safe Search
Szczegółowe zasady ustalane według użytkowników, grup, lokalizacji, czasu i udziału
Wewnętrzny antywirus i rozwiązanie do walki z oprogramowaniem szpiegującym
Oparta na podpisach ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz pełna wewnętrzna/zewnętrzna inspekcja plików
Odkryj i monitoruj aplikacje sieci Web
(aplikacje do streamowania, społecznościowe, pocztowe itp.)
Szczegółowa kontrola aplikacji sieci Web
Chmurowy broker tożsamości
Kontrola aplikacji mobilnych i generowanie raportów na ich temat
Szczegółowe zasady i raporty dotyczące aplikacji i urządzeń mobilnych
Chmurowa zapora ogniowa
Standardowa chmurowa zapora ogniowa: reguły według lokalizacji, adresu IP, portów i protokołów
Zaawansowana chmurowa zapora ogniowa: pełna zewnętrzna zapora ogniowa dla warstwy 7 oraz system zapobiegania włamaniom (IPS, ang. Intrusion Prevention System)
Tworzenie pełnych dzienników zapory ogniowej: szczegółowe dzienniki, raporty statystyczne i panele nawigacyjne
Kontrola dostępu do Internetu
Upewnij się, że nieaktualne i podatne na ataki przeglądarki i wtyczki są zgodne z zasadami
Kontrola przepustowości
Chroń najważniejsze aplikacje i ograniczaj możliwość korzystania z aplikacji rekreacyjnych według lokalizacji i pory dnia
Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami
Kanały informacyjne dostarczające dane w czasie rzeczywistym na potrzeby blokowania reputacyjnego botnetów i stron wykorzystywanych do ataków phishingowych
Blokowanie złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego i złośliwych stron internetowych
Chmurowy system IPS umożliwiający zaawansowane blokowanie zagrożeń w protokołach HTTP i HTTPS na podstawie podpisów
Uniemożliwiaj przeprowadzanie ataków XSS (ang. Cross Site Scripting), wykradanie plików cookie i stosowanie aktywnej złośliwej zawartości
Chmurowe środowisko testowe
Standardowe chmurowe środowisko testowe: Ochrona plików .exe i .dll przed atakami zero-day oraz nieznanymi i podejrzanymi stronami internetowymi
Zaawansowane chmurowe środowisko testowe: ochrona wszystkich typów plików przed atakami zero-day, kwarantanna według zasad, szczegółowe raporty
Raporty i dzienniki generowane w czasie rzeczywistym
Globalnie skorelowane interaktywne raporty generowane w czasie rzeczywistym przez okres 6 miesięcy
Przesyłaj strumieniowo dane do lokalnego systemu SIEM (Nanolog Streaming Service z funkcją Live Management)
Zapobieganie utracie danych (DLP)
Rzeczywista kontrola typów plików według użytkowników, grup i lokalizacji docelowych
Zaawansowane skanowanie wewnętrzne w ramach systemu DLP zapobiegające wyciekom danych z organizacji
Dodatek
Pokaż więcej funkcji
CloudCare

Skorzystaj z Zabezpieczonej bramy internetowej w CloudCare

Potężne funkcje ochrony — prosto z chmury

Usługi cyberzabezpieczeń Avast Business są z łatwością zarządzane i dostarczane za pośrednictwem chmurowej platformy zabezpieczeń CloudCare.

Monitoruj zagrożenia za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego i z łatwością wdrażaj warstwowe zabezpieczenia klasy korporacyjnej, w tym Zabezpieczoną bramę internetową. Korzystaj z naszego darmowego narzędzia do zdalnego świadczenia pomocy technicznej, aby bezpiecznie połączyć się z dowolnym urządzeniem i zdalnie rozwiązać problemy.

Bezpieczna brama internetowa

Jeszcze szybszy, bardziej inteligentny i wydajniejszy

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast