Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Arkusz danych

Zarządzanie poprawkami

Identyfikuj krytyczne luki w zabezpieczeniach i szybko wdrażaj poprawki w punktach końcowych

Zarządzanie poprawkami odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa punktów końcowych, ale wiele firm niechętnie stosuje poprawki, ponieważ jest ich zbyt wiele, często wiążą się z przerwami w pracy i mogą powodować problemy z innymi systemami. Usługa Zarządzanie poprawkami Avast Business identyfikuje kluczowe luki w zabezpieczeniach i ułatwia wdrażanie poprawek we wszystkich punktach końcowych z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Automatyzacja poprawek pozwalająca zaoszczędź czas i pieniądze
Wysyłaj w ciągu kilku minut dokładnie przetestowane poprawki do tysięcy urządzeń, wywierając przy tym jedynie minimalny wpływ na sieć.
Poprawki dla aplikacji innych firm
Rozwiązanie instaluje poprawki systemów Microsoft Windows i programów setek popularnych producentów, np. iTunes®, Oracle®, Java, Adobe® Flash® i Reader oraz wielu innych.
Zdalne wdrażanie poprawek
Wdrażaj poprawki na wszystkich urządzeniach z systemem Windows, niezależnie od ich lokalizacji — mogą znajdować się za zaporą ogniową, w terenie, w odległym obiekcie lub nawet w trybie uśpienia.
Centralizacja zarządzania
Zarządzaj aktualizacjami oprogramowania z poziomu jednej konsoli.
Eliminuj luki w zabezpieczeniach i ograniczaj ich konsekwencje
Zapewnij zgodność z przepisami, minimalizuj konsekwencje exploitów, eliminuj luki w zabezpieczeniach i wdrażaj zdalnie poprawki systemów Windows oraz aplikacji.

Funkcje

Elastyczne harmonogramy wdrażania

Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny

Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.

Poprawki z możliwością dostosowania

Wybierz, które poprawki mają być wyszukiwane i instalowane, w oparciu o dostawcę oprogramowania, produkt lub stopień ważności poprawki. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.

Możliwości agenta głównego

Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który je sprawnie przydzieli wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.

Wyniki skanowania poprawek

Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.

Wszechstronne raportowanie

Z łatwością określaj stan i poziom bezpieczeństwa oprogramowania urządzeń, korzystając z rozmaitych łatwo konfigurowalnych raportów.

Automatyczne skanowanie

Zaplanuj automatyczne uruchamianie skanowania pod kątem poprawek co 24 godziny i wybierz opcję automatycznego wdrażania poprawek w każdy czwartek. W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienia.

Tysiące poprawek

Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy różnych programów, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.

Wycofywanie poprawek

Jeśli poprawki są niestabilne na poszczególnych urządzeniach lub wystąpi inny problem, można je łatwo wycofać, dzięki czemu użytkownicy będą mogli kontynuować pracę bez przestojów.

Zatwierdzanie poprawek

Dostępny jest mechanizm zabezpieczający, dzięki któremu dokładnie wiadomo, które poprawki zatwierdzono do wdrożenia, a które nie.

Zarządzanie poprawkami w CloudCare — arkusz danych

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.