Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Uppdateringshantering

Identifiera kritiska sårbarheter och distribuera snabbt uppdateringar i alla slutpunkter

Uppdateringshanteringen spelar en viktig roll i slutpunktssäkerheten, men tyvärr är många företag ovilliga att göra uppdateringar. Man tycker att det är för många uppdateringar, att det stör driften och att det blir problem med andra system. Uppdateringshantering för Avast Business klurar ut vad som behöver uppdateras genom att identifiera kritiska sårbarheter och göra det enkelt att distribuera uppdateringar över alla slutpunkter från en central instrumentpanel.

Uppdateringsautomatisering sparar tid och pengar
Distribuera noggrant testade uppdateringar till tusentals enheter på några minuter, med minimal påverkan på ditt nätverk.
Uppdatering av tredjepartsprogram
Uppdateringssupport för Microsoft Windows och hundratals populära leverantörer som iTunes®, Oracle®, Java, Adobe® Flash® and Reader med mera.
Fjärruppdatering
Uppdatera alla Windows-enheter var som helst, oavsett om de är bakom brandväggen, på fjärrplatser eller till och med i viloläge.
Centralisera hantering
Hantera programuppdateringar från en enda konsol.
Minska och stäng sårbarheter
Uppnå efterlevnad, minska kryphål, stäng sårbarheter och fjärrdistribuera program och Windows-uppdateringar.

Funktioner

Flexibla distributionsscheman

Schemalägg och distribuera godkända uppdateringar vid vissa tider eller distribuera till grupper eller enskilda enheter manuellt.

Intuitiv kontrollpanel

Hantera alla programuppdateringar och visa grafiska sammanfattningar av installerade, saknade eller misslyckade uppdateringar på alla enheter.

Anpassningsbara uppdateringar

Ange vilka uppdateringar du vill söka efter och installera dem utifrån kriterier som programleverantör, produkt eller allvarsgrad. Skapa enkelt undantag för program.

Huvudagentfunktioner

Ladda ned alla saknade uppdateringar till en huvudagent som sömlöst distribuerar uppdateringar till alla hanterade enheter i nätverket.

Skanningsresultat för uppdatering

Visa detaljerade resultat från en enda plattform som innehåller information om saknade uppdateringar, säkerhetsnivåer, kunskapsbaslänkar, publiceringsdatum, beskrivningar med mera.

Heltäckande rapportering

Ett snabbt sätt att kontrollera hälsan och säkerheten för enhetsprogram med en mängd rapporter som är enkla att konfigurera.

Automatiska skanningar

Schemalägg uppdateringsskanningar så att de körs var 24:e timme och ange att uppdateringar distribueras automatiskt varje torsdag. Dessa standardinställningar kan när som helst anpassas.

Tusentals uppdateringar

Distribuera uppdateringar för Windows operativsystem och tusentals andra tredjepartsprogram för omfattande skydd.

Ångra uppdateringar

Om du får problem eller märker att enskilda enheter blir instabila kan du enkelt avinstallera uppdateringarna så att användarna kan fortsätta jobba utan avbrott.

Godkänn uppdateringar

Det här är en extra säkerhetsåtgärd som gör det möjligt att se exakt vilka uppdateringar som är godkända för distribution och vilka som inte är det.

Datablad om uppdateringshantering i CloudCare

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.