Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Arkusz danych

Bezpieczna brama internetowa

Usługa Bezpieczna brama internetowa Avast Business to rewolucyjne, oparte na chmurze i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania zagrożeniami, które zastępuje tradycyjne urządzenia lokalne. Bezpieczna brama internetowa zapewnia ochronę klasy korporacyjnej, zabezpieczając małe i średnie firmy przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami stosowanymi przez cyberprzestępców. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik zabezpieczających Bezpieczna brama internetowa zapewnia niezawodną, zawsze aktywną ochronę przed zagrożeniami internetowymi dla wszystkich urządzeń, lokalizacji i użytkowników.

Większe bezpieczeństwo

Usługa Bezpieczna brama internetowa Avast Business zapewnia pełny zestaw zabezpieczeń obejmujący wszystkie niezbędne warstwy ochrony. Jest oferowana w ramach z największej na świecie chmury zabezpieczeń oraz umożliwia szybką i dogłębną inspekcję pakietów we wszystkich portach i protokołach, w tym ruchu szyfrowanego SSL.

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania

Nasze rozwiązanie chmurowe pozwala uwolnić się od drogich urządzeń zabezpieczających, konieczności modernizacji i konserwacji sprzętu, skomplikowanego zarządzania oraz kosztów związanych z dosyłaniem ruchu sieciowego do biur położonych w odległych lokalizacjach oraz odbieraniem z nich ruchu. Bezpieczna brama internetowa współpracuje z istniejącą siecią, więc nie trzeba kupować, wdrażać ani obsługiwać dodatkowego sprzętu.

Możliwość zabezpieczenia wszystkich użytkowników

Zapewnij pełną ochronę wszystkim użytkownikom dzięki zawsze dostępnym, opartym na chmurze zabezpieczeniom internetowym, które pobierają dane z ponad 60 kanałów z informacjami dotyczącymi zagrożeń, przetwarzają ponad 65 miliardów transakcji dziennie i każdego dnia wysyłają 125 000 aktualizacji do ponad 150 centrów danych. Te liczby ciągle rosną. Chroń użytkowników mobilnych i pracujących w domu, instalując aplikację zgodną ze wszystkimi systemami operacyjnymi.

Nieograniczone skalowanie

Zdalnie konfiguruj nowe lokalizacje — w ciągu zaledwie kilku godzin zamiast kilku dni — z poziomu jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego. W przypadku rozszerzenia działalności na nowe biura wystarczy utworzyć nową lokalizację i przypisać do niej reguły. I wszystko gotowe! W przeciwieństwie do urządzeń zabezpieczających Bezpieczna brama internetowa Avast jest automatycznie skalowana do wymagań klientów w zakresie przepustowości i pojemności.

Usprawniona administracja

Monitoruj wiele lokalizacji i wielu użytkowników mobilnych za pomocą ujednoliconej konsoli w chmurze. Elastyczne zasady ułatwiają wdrażanie usług zabezpieczających i zarządzanie regułami zapory ogniowej, zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych użytkowników w celu korelowania zdarzeń i usuwania zagrożeń.

Znacząca poprawa w zakresie bezpieczeństwa to nie jedyna zaleta — rozwiązanie można wdrożyć łatwo i szybko, praktycznie bez zakłócania bieżących działań biznesowych. Bezpieczna brama internetowa sprzyja transformacji działań MSSP.

Chad Strader
Prezes Kappa Services

Dzięki usługom dostępnym w ramach Bezpiecznej bramy internetowej firma Boca West zwiększyła przewagę w obszarze bezpieczeństwa, dzięki czemu poprawiła swoje perspektywy na przyszłość.

Norman Landerman
SDSI

Bezpieczna brama internetowa Avast to idealne połączenie globalnej sieci zabezpieczeń i zarządzanej w chmurze zapory ogniowej, które spełnia związane z bezpieczeństwem potrzeby klientów biznesowych z wielu lokalizacji.

Julian Jacquez
Prezes i dyrektor operacyjny BCN

Chmurowa platforma zabezpieczeń

Bezpieczna brama internetowa działa w oparciu o nowoczesną architekturę zabezpieczeń skonstruowaną od podstaw z myślą o wydajności i skalowalności. Jest rozmieszczona w ponad 150 centrach danych na 6 kontynentach, więc wydajność jest błyskawiczna niezależnie od lokalizacji — nigdy nie zabraknie Ci przepustowości.

Bezpieczna brama internetowa
Bezpieczna brama internetowa — wersja Advanced
Bezpieczna brama internetowa — wersja Total
Chmurowa platforma zabezpieczeń
Centra danych
Globalny dostęp, wysoka dostępność, umowy dotyczące poziomu świadczonych usług uwzględniające opóźnienia.
Zautomatyzowane aktualizacje w czasie rzeczywistym
Ponad 125 000 aktualizacji dziennie z ponad 60 kanałów z informacjami dotyczącymi zagrożeń.
Szczegółowe zasady, które mają zastosowanie do użytkowników na całym świecie
Uwierzytelnianie
SAML, Secure LDAP, Kerberos, hostowane.
Aplikacja klienta umożliwiająca zabezpieczenie urządzeń mobilnych (Windows, Mac, Android)
Przekazywanie ruchu
Tunel GRE, IPSEC, PAC, łańcuchowanie proxy lub łącznik klienta
Umowa dotycząca poziomu świadczonych usług (SLA, ang. Service Level Agreement) dotycząca wysokiej dostępności i małych opóźnień
Inspekcja SSL
Pełna wewnętrzna inspekcja całego ruchu SSL/TLS pod kątem zagrożeń; umowa SLA i szczegółowe zasady
Filtrowanie adresów URL i treści
Filtruj według zasad w ramach 6 klas, 30 superkategorii i 90 kategorii
Dynamiczna klasyfikacja treści pod kątem nieznanych adresów URL i filtra Safe Search
Szczegółowe zasady ustalane według użytkowników, grup, lokalizacji, czasu i udziału
Wewnętrzny antywirus i rozwiązanie do walki z oprogramowaniem szpiegującym
Oparta na podpisach ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz pełna wewnętrzna/zewnętrzna inspekcja plików
Możliwość wglądu w aplikacje chmurowe i ich kontrolowania
Odkryj i monitoruj aplikacje sieci Web (streamingowe, społecznościowe, pocztowe itp.)
Szczegółowa kontrola aplikacji sieci Web
Chmurowy broker tożsamości
Kontrola aplikacji mobilnych i generowanie raportów na ich temat
Szczegółowe zasady i raporty dotyczące aplikacji i urządzeń mobilnych
Chmurowa zapora ogniowa
Standardowa chmurowa zapora ogniowa
Reguły według lokalizacji, adresu IP, portów i protokołów
Zaawansowana chmurowa zapora ogniowa
Pełna zewnętrzna zapora ogniowa dla warstwy 7 oraz system zapobiegania włamaniom (IPS, ang. Intrusion Prevention System)
Tworzenie pełnych dzienników zapory ogniowej
Szczegółowe dzienniki, raporty statystyczne i panele nawigacyjne
Kontrola dostępu do Internetu
Upewnij się, że nieaktualne i podatne na ataki przeglądarki i wtyczki są zgodne z zasadami
Kontrola przepustowości
Chroń najważniejsze aplikacje i ograniczaj możliwość korzystania z aplikacji rekreacyjnych według lokalizacji i pory dnia
Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami
Kanały informacyjne dostarczające dane w czasie rzeczywistym na potrzeby blokowania reputacyjnego botnetów i stron wykorzystywanych do ataków phishingowych
Blokowanie złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego i złośliwych stron internetowych
Chmurowy system IPS umożliwiający zaawansowane blokowanie zagrożeń w protokołach HTTP i HTTPS na podstawie podpisów
Uniemożliwiaj przeprowadzanie ataków XSS (ang. Cross Site Scripting), wykradanie plików cookie i stosowanie aktywnej złośliwej zawartości
Chmurowe środowisko testowe
Standardowe chmurowe środowisko testowe: Ochrona plików .exe i .dll przed atakami zero-day oraz nieznanymi i podejrzanymi stronami internetowymi
Zaawansowane chmurowe środowisko testowe: ochrona wszystkich typów plików przed atakami zero-day, kwarantanna według zasad, szczegółowe raporty
Raporty i dzienniki generowane w czasie rzeczywistym
Globalnie skorelowane interaktywne raporty generowane w czasie rzeczywistym przez okres 6 miesięcy
Przesyłaj strumieniowo dane do lokalnego systemu SIEM (Nanolog Streaming Service z funkcją Live Management)
Zapobieganie utracie danych (DLP)
Rzeczywista kontrola typów plików według użytkowników, grup i lokalizacji docelowych
Zaawansowane skanowanie wewnętrzne w ramach systemu DLP zapobiegające wyciekom danych z organizacji
Dodatek Dodatek

Arkusz danych Bezpiecznej bramy internetowej

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast