Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Datablad

Säker internetgateway

Säker internetgateway (SIG) från Avast Business är en revolutionerande, molnbaserad och enhetlig hothanteringslösning som eliminerar behovet av traditionell lokal säkerhetsutrustning. SIG tillhandahåller säkerhet i företagsklass för små och medelstora företag som behöver skydda sig mot de allt slugare cyberbrottslingarna. Säker internetgateway använder sig av avancerade säkerhetstekniker för att tillhandahålla tillförlitligt kontinuerligt skydd från hot på webben och internet för alla enheter, platser och användare.

Förbättrad säkerhet

Säker internetgateway (SIG) från Avast Business ger dig ett komplett säkerhetspaket med alla säkerhetslager du någonsin kan behöva. SIG tillhandahålls som en tjänst från världens största säkerhetsmoln och ger dig en snabb och djupgående paketinspektion på alla portar och med alla protokoll – inklusive SSL-krypterad trafik.

Sänk den totala ägandekostnaden

Med vår molnbaserade lösning elimineras behovet av dyr säkerhetsutrustning, uppgraderingar av maskinvaran, komplex hantering och backhaulkostnader för trafik till och från fjärrkontor. SIG funkar med ditt befintliga nätverk, så du slipper köpa, driftsätta och hantera ännu mera maskinvara.

Skydda alla användare

Tillhandahåll fullständigt skydd för alla användare med kontinuerlig molnbaserad internetsäkerhet som hämtar information från fler än 60 hotflöden, behandlar fler än 65 miljarder transaktioner om dagen och skickar ut 125 000 uppdateringar per dag till fler än 150 datacenter. Och siffrorna stiger hela tiden! Skydda mobila och distansarbetande användare genom att installera en app som är kompatibel med samtliga operativsystem.

Skala i all oändlighet

Konfigurera nya platser på distans på bara några timmar istället för att det tar dagar – allt från en enda instrumentpanel. När ni öppnar ett nytt kontor behöver du bara skapa en ny plats och tilldela regler. Klart! Till skillnad från andra säkerhetsprogram kan Avast SIG automatiskt skalas upp eller ner beroende på kundens bandbredd och kapacitetsbehov.

Strömlinjeforma administrationen

Övervaka flera platser och roaming-användare från samma enhetliga molnkonsol. Använd flexibla policyer för att driftsätta säkerhetstjänster, hantera brandväggsregler, ge insyn i realtid och borra ner till översikter för enskilda användare för att undersöka korrelationer och stoppa hot.

Förutom en kraftigt förbättrad säkerhet kan lösningen enkelt och snabbt distribueras med liten eller ingen störning i den pågående verksamheten. Säker internetgateway går att transformera till MSSP:ernas verksamhet.

Chad Strader
Vd på Kappa Services

Med Säker internetgateway har Boca West nu kunnat öka sitt avancerade skydd vilket ser bra ut för framtiden.

Norman Landerman
SDSI

Säker internetgateway från Avast är den perfekta blandningen av ett globalt säkerhetsnätverk och en molnhanterad brandväggstjänst som arbetar tillsammans för att tillgodose säkerhetskraven hos företagskunder på flera platser.

Julian Jacquez
Vd och operativ chef på BCN

Molnbaserad säkerhetsplattform

Säker internetgateway tillhandahålls via nästa generationens säkerhetsarkitektur, byggd från grunden för maximal prestanda och skalbarhet. Den distribueras över fler än 150 datacenter på sex kontinenter för att ge blixtsnabb prestanda överallt. Kapaciteten är oändlig.

SIG
SIG Advanced
SIG Total
Molnbaserad säkerhetsplattform
Datacenter
Global åtkomst, hög tillgänglighet och SLA för låg latens.
Automatiska uppdateringar i realtid
Mer än 125 000 uppdateringar om dagen från fler än 60 hotflöden.
Detaljerade policyer som följer användare överallt i världen
Autentisering
SAML, Secure LDAP, Kerberos, värdtjänster.
Klientprogram som skyddar mobilenheter (Windows, Mac, Android)
Vidarebefordring av trafik
GRE-tunnel, IPSEC, PAC, proxy chaining eller klientanslutningar.
SLA för hög tillgänglighet och låg latens
SSL-inspektion
Fullständig hotinspektion av SSL/TLS-trafik med SLA och detaljerad policy
URL- och innehållsfiltrering
Filtrera efter policy i 6 klasser, 30 superkategorier, 90 kategorier
Dynamisk innehållsklassificering för okända URL:er och säker sökning
Detaljerad policy efter användare, grupper, platser, tid och kvot
Antivirus och antispionprogram
Signaturbaserat sabotageprogramskydd och fullständig ingående/utgående filinspektion
Överblick och kontroll över molnappar
Identifiera och övervaka webbappar (streaming, sociala medier, e-post etc.).
Detaljerade webbprogramkontroller
Informationskonsult för molnidentitet
Rapportering och kontroll av mobilprogram
Detaljerad policy och rapportering av mobilprogram och enheter
Molnbrandvägg
Molnbrandvägg av standardtyp
Regler baserade på platser, IP-adresser, portar och protokoll.
Avancerad molnbrandvägg
Molnbrandvägg med Outbound Layer 7 och IPS
Fullständiga brandväggsloggar
Detaljerade loggfiler, statistiska rapporter och instrumentpaneler
Webbåtkomstkontroll
Kontrollera att utgångna och sårbara webbläsare och plugin-program är kompatibla
Bandbreddskontroll
Skydda huvudappar och begränsa nyskapade appar efter plats eller tid på dagen
Avancerat hotskydd
Realtidsflöden för ryktesblockering av nätfiskewebbplatser och botnät
Blockering av skadlig kod, spionprogram och skadliga webbplatser
Moln-IPS avancerade hotsignaturblockering för HTTP och HTTPS
Stoppa XSS (Cross Site Scripting), stöld av cookies och skadligt aktivt innehåll
Molnsandlåda
Standardmolnsandlåda: Nolldagsskydd för .exe och .dll från okända och misstänkta webbplatser
Avancerad molnsandlåda: Nolldagsskydd för alla filtyper, karantän efter policy, detaljerade rapporter
Rapportering och loggning i realtid
6 månader, globalt korrelerad interaktiv rapportering i realtid
Streama till lokal SIEM (Nanolog Streaming Service w/Live Management)
Förebyggande av dataförlust
Riktig filtypkontroll efter användare, grupper och destinationer
Avancerad DLP-skanning för att förhindra att data lämnar organisationen
Tillägg Tillägg

Datablad om säker internetgateway

Stäng

Följ dessa steg om du vill slutföra installationen av Avast:

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
1
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
2
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
3
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast