Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Säker internetgateway

Säker internetgateway (SIG) från Avast Business är en revolutionerande, molnbaserad och enhetlig hothanteringslösning som eliminerar behovet av traditionell lokal säkerhetsutrustning. SIG tillhandahåller säkerhet i företagsklass för små och medelstora företag som behöver skydda sig mot de allt slugare cyberbrottslingarna. Säker internetgateway använder sig av avancerade säkerhetstekniker för att tillhandahålla tillförlitligt kontinuerligt skydd från hot på webben och internet för alla enheter, platser och användare.

Förbättrad säkerhet

Säker internetgateway (SIG) från Avast Business ger dig ett komplett säkerhetspaket med alla säkerhetslager du någonsin kan behöva. SIG tillhandahålls som en tjänst från världens största säkerhetsmoln och ger dig en snabb och djupgående paketinspektion på alla portar och med alla protokoll – inklusive SSL-krypterad trafik.

Sänk den totala ägandekostnaden

Med vår molnbaserade lösning elimineras behovet av dyr säkerhetsutrustning, uppgraderingar av maskinvaran, komplex hantering och backhaulkostnader för trafik till och från fjärrkontor. SIG funkar med ditt befintliga nätverk, så du slipper köpa, driftsätta och hantera ännu mera maskinvara.

Skydda alla användare

Tillhandahåll fullständigt skydd för alla användare med kontinuerlig molnbaserad internetsäkerhet som hämtar information från fler än 60 hotflöden, behandlar fler än 65 miljarder transaktioner om dagen och skickar ut 125 000 uppdateringar per dag till fler än 150 datacenter. Och siffrorna stiger hela tiden! Skydda mobila och distansarbetande användare genom att installera en app som är kompatibel med samtliga operativsystem.

Skala i all oändlighet

Konfigurera nya platser på distans på bara några timmar istället för att det tar dagar – allt från en enda instrumentpanel. När ni öppnar ett nytt kontor behöver du bara skapa en ny plats och tilldela regler. Klart! Till skillnad från andra säkerhetsprogram kan Avast SIG automatiskt skalas upp eller ner beroende på kundens bandbredd och kapacitetsbehov.

Strömlinjeforma administrationen

Övervaka flera platser och roaming-användare från samma enhetliga molnkonsol. Använd flexibla policyer för att driftsätta säkerhetstjänster, hantera brandväggsregler, ge insyn i realtid och borra ner till översikter för enskilda användare för att undersöka korrelationer och stoppa hot.

Förutom en kraftigt förbättrad säkerhet kan lösningen enkelt och snabbt distribueras med liten eller ingen störning i den pågående verksamheten. Säker internetgateway går att transformera till MSSP:ernas verksamhet.

Chad Strader
Vd på Kappa Services

Med Säker internetgateway har Boca West nu kunnat öka sitt avancerade skydd vilket ser bra ut för framtiden.

Norman Landerman
SDSI

Säker internetgateway från Avast är den perfekta blandningen av ett globalt säkerhetsnätverk och en molnhanterad brandväggstjänst som arbetar tillsammans för att tillgodose säkerhetskraven hos företagskunder på flera platser.

Julian Jacquez
Vd och operativ chef på BCN

Molnbaserad säkerhetsplattform

Säker internetgateway tillhandahålls via nästa generationens säkerhetsarkitektur, byggd från grunden för maximal prestanda och skalbarhet. Den distribueras över fler än 150 datacenter på sex kontinenter för att ge blixtsnabb prestanda överallt. Kapaciteten är oändlig.

Datablad om säker internetgateway

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.