Reseller application form

Liên hệ chung

Chú ý: Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được sử dụng để chuẩn bị hợp đồng đại lý bán lẻ. Một số chi tiết đăng ký sẽ được hiển thị làm thông tin liên lạc của bạn trên trang web của Avast.

Nếu bạn đến từ một quốc gia EU, vui lòng cung cấp mã số thuế GTGT hiện tại của bạn ở định dạng quốc tế [ví dụ đối với Cộng hòa Séc là CZ123456789].

Thông tin liên hệ

Vui lòng chỉ cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email có liên quan với tên miền trang web của công ty bạn [ví dụ: name@company.com]. Email hỗ trợ khách hàng của bạn sẽ được liệt kê trong phần đại lý bán lẻ trên trang web của chúng tôi.

Chi tiết công ty

Kiểm tra bảo mật

Captcha