Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.
Skip to main content

Thông tin chi tiết về gói đăng ký

Thông tin quan trọng về gói đăng ký của bạn

Gói đăng ký là gì

Gói đăng ký là cách Avast cam kết với bạn, khách hàng của chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng để bảo vệ, tối ưu hóa và kết nối bạn trực tuyến khi bạn thanh toán cho chúng tôi một khoản phí hằng năm. Chúng tôi sẽ tính phí vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal của bạn. Khi tính phí đăng ký, Avast có thể hỗ trợ bạn với dịch vụ mà bạn chọn đăng ký cho tới khi bạn hủy gói đăng ký. Nếu gói đăng ký của bạn hết hạn, chúng tôi có thể trợ giúp bạn tại đây.

Thời gian mà bạn chọn thanh toán được tính theo tháng và có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc nhiều năm, tùy vào dịch vụ của Avast mà bạn chọn đăng ký. Vào cuối kỳ thanh toán mà bạn chọn, Avast sẽ tự động tính phí vào tài khoản thanh toán đã lưu của bạn để đảm bảo cung cấp cho bạn một dịch vụ liên tục, không gián đoạn.

Điều khoản về cách tính giá và tính năng tự động gia hạn

Khoản phí cho kỳ đăng ký tiếp theo sẽ được tính với mức giá đã công bố ở thời điểm hiện tại. Các khoản phí sẽ được tính vào tài khoản thanh toán đã lưu tối đa 35 ngày trước ngày thanh toán tiếp theo cho gói đăng ký Avast của bạn. Các khoản phí này có thể thay đổi. Đối với các gói đăng ký hằng năm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tối đa 65 ngày trước ngày thanh toán tiếp theo để nhắc bạn về ngày này cũng như thông tin rằng phí đăng ký sẽ được tính vào kỳ tiếp theo.

Các sản phẩm của Avast được bán theo các gói đăng ký liên tục, một kỳ hạn được dùng để mô tả dịch vụ hỗ trợ liên tục mà chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua phần mềm của mình trong khoảng thời gian bạn đăng ký. Điều đó có nghĩa là gói đăng ký của bạn sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn trừ khi bạn hủy gói này theo cách thủ công trước ngày thanh toán tiếp theo hoặc trong trường hợp chúng tôi không thể tính phí vào tài khoản thanh toán đã lưu của bạn khi đến hạn. Chúng tôi áp dụng khái niệm về gói đăng ký liên tục nhằm đảm bảo dịch vụ của bạn không bao giờ bị gián đoạn và bạn có thể tiếp tục hưởng lợi từ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Avast mang đến cho bạn nhiều dịch vụ để bạn có thể đăng ký hằng năm. Chúng tôi thường chiết khấu năm đầu tiên của gói đăng ký đó để tạo điều kiện cho bạn tham gia trải nghiệm các dịch vụ hàng đầu thị trường của chúng tôi. Điều này có nghĩa là kỳ thanh toán đầu tiên của bạn có thể được chiết khấu so với các kỳ tiếp theo. Chúng tôi sẽ nêu rõ mức chênh lệch giá khi bạn chọn đăng ký dịch vụ của chúng tôi lần đầu. Trước ngày thanh toán tiếp theo cho gói đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ trao đổi mức phí của kỳ thanh toán tiếp theo qua thông báo nhắc nhở về kỳ thanh toán.

Thông tin cập nhật về gói đăng ký, cách hủy và yêu cầu hoàn tiền

Avast chỉ lập hóa đơn theo phương thức thanh toán mà bạn đã lưu và không có cách nào khác để tính phí cho dịch vụ Avast bạn đang sử dụng. Điều đó có nghĩa là bạn có trách nhiệm đồng ý lưu phương thức thanh toán của mình vào lần đăng ký đầu tiên và luôn cập nhật thông tin này nhằm đảm bảo rằng dịch vụ của bạn không bị gián đoạn trong suốt kỳ đăng ký, đồng thời duy trì mối quan hệ với chúng tôi. Bạn có thể hủy gói đăng ký qua Tài khoản Avast đã liên kết với địa chỉ email mà bạn cung cấp khi mua gói đăng ký. Vui lòng truy cập vào đây để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách huỷ gói đăng ký.
Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Avast tại đây trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký hoặc kể từ khi gói đăng ký gia hạn. Để biết thêm thông tin về Gói đăng ký và Cách gia hạn, hãy đọc tại đây.

Trách nhiệm của khách hàng

Mặc dù rất coi trọng cam kết với bạn, nhưng chúng tôi cũng mong bạn chủ động đăng ký hoặc tải xuống, cài đặt và thường xuyên cập nhật phần mềm của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện và mở rộng dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Chúng tôi cũng mong rằng bạn có thể tiếp tục hưởng lợi từ những nỗ lực của chúng tôi vì lợi ích của chính bạn. Các nội dung cải tiến và mở rộng liên tục này vẫn tuân theo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) của Avast. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Đóng
Sắp xong rồi!
Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.
Đóng