Avast Cleanup

Avast Cleanup là một ứng dụng dọn dẹp rác hiệu quả dành cho Android. Avast Cleanup sẽ dọn dẹp tất cả những tập tin, bộ nhớ đệm và ảnh nhỏ xóa được để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

Dọn dẹp dễ dàng chỉ cần một lần nhấn

Tính năng Dọn dẹp An toàn liên tục dọn dẹp những dữ liệu, bộ nhớ đệm hệ thống, bộ sưu tập các ảnh nhỏ, tập tin cài đặt và tập tin dư thừa không cần thiết.

Tổng quan chi tiết tất cả tập tin của bạn

Các loại - ứng dụng, tệp, phương tiện và dữ liệu ứng dụng - cho phép bạn xem các tập tin dữ liệu cụ thể và dọn lần lượt. Xác định các tập tin, phương tiên và ứng dụng lớn nhất trong thiết bị.

Bảo đảm an toàn cho dữ liệu trên đám mây

Chuyển đến Đám mây cho phép bạn lưu dữ liệu trên những hệ thống lưu trữ đám mây an toàn nhất như Dropbox, OneDrive và Google Drive, để bạn có thể truy cập khi bạn muốn và đồng thời giải phóng không gian lưu trữ trong điện thoại của bạn.

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ