We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

 

Avast Secure Browser

Duyệt web an toàn hơn và nhanh hơn gấp 4 lần

Tải xuống ngay Cũng sử dụng được cho máy Mac, thiết bị AndroidiOS
Trình duyệt trên máy tính xách tay và thiết bị di động hiển thị trang tab mới, giúp duyệt web an toàn và riêng tư
MỚI
Avast Secure Browser

Duyệt web an toàn hơn và nhanh hơn gấp 4 lần

Tải xuống ngay Cũng sử dụng được cho Windows, AndroidiOS
Trình duyệt trên máy tính xách tay và thiết bị di động hiển thị trang tab mới, giúp duyệt web an toàn và riêng tư
MỚI
Avast Secure Browser

Khả năng duyệt web riêng tư và được mã hóa, với tốc độ cực nhanh

Trình duyệt cho thiết bị di động với thanh tìm kiếm và các biểu tượng tab mới cho Facebook, Twitter, YouTube và Amazon
MỚI
Avast Secure Browser

Khả năng duyệt web riêng tư và được mã hóa, với tốc độ cực nhanh

Trình duyệt cho thiết bị di động với thanh tìm kiếm và các biểu tượng tab mới cho Facebook, Twitter, YouTube và Amazon
MỚI
Avast Secure Browser

Khả năng duyệt web riêng tư và được mã hóa, với tốc độ cực nhanh

Trình duyệt cho thiết bị di động với thanh tìm kiếm và các biểu tượng tab mới cho Facebook, Twitter, YouTube và Amazon
MỚI
Trang web có quảng cáo bị chặn, giúp cải thiện tốc độ và thời gian tải khi bạn duyệt web Trang web có quảng cáo bị chặn, giúp cải thiện tốc độ và thời gian tải khi bạn duyệt web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web
Tốc độ

Lướt web nhanh hơn, không có quảng cáo

Trang web có quảng cáo bị chặn, giúp cải thiện tốc độ và thời gian tải khi bạn duyệt web Trang web có quảng cáo bị chặn, giúp cải thiện tốc độ và thời gian tải khi bạn duyệt web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web Trang web có quảng cáo bị chặn trên trang để cải thiện tốc độ và thời gian tải trang web

Avast Secure Browser tự động chặn quảng cáo trực tuyến nhằm cải thiện đáng kể thời gian tải trang web. Ẩn mọi quảng cáo, hoặc chỉ ẩn quảng cáo gây phiền phức nhất để bạn có thể duyệt web liền mạch.

Phát hiện phần mềm độc hại theo thời gian thực trên các trang web đã truy cập với nền màu tím và dấu chấm than Phát hiện phần mềm độc hại theo thời gian thực trên các trang web đã truy cập với nền màu tím và dấu chấm than Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa
Bảo mật

Làm mọi việc bạn muốn trên mạng, một cách an toàn

Làm mọi việc bạn muốn trên mạng, một cách an toàn

Khả năng mã hóa mạnh mẽ giúp duyệt web thực sự an toàn

Khả năng mã hóa mạnh mẽ giúp duyệt web thực sự an toàn

Khả năng mã hóa mạnh mẽ giúp duyệt web thực sự an toàn

Phát hiện phần mềm độc hại theo thời gian thực trên các trang web đã truy cập với nền màu tím và dấu chấm than Phát hiện phần mềm độc hại theo thời gian thực trên các trang web đã truy cập với nền màu tím và dấu chấm than Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa Màn hình VPN đang bật, cung cấp cho bạn một kết nối an toàn, được mã hóa

Với tính năng bảo mật nâng cao được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt, bạn có thể lướt web, mua sắm và giao dịch ngân hàng an toàn trên bất kỳ trang web nào.

Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ẩn mọi nội dung bạn nhập trên mạng nhằm giữ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm của bạn.
Chặn trang web và nội dung tải xuống độc hại
Chặn trang web và nội dung tải xuống độc hại
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa bằng công nghệ chống giả mạo mạnh mẽ.
Tự động buộc các trang web sử dụng tính năng mã hóa
Tự động buộc các trang web sử dụng tính năng mã hóa
Đảm bảo các trang web được hỗ trợ sử dụng tính năng mã hóa để bảo vệ dữ liệu của bạn.
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ẩn mọi nội dung bạn nhập trên mạng nhằm giữ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm của bạn.
Chặn trang web và nội dung tải xuống độc hại
Chặn trang web và nội dung tải xuống độc hại
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa bằng công nghệ chống giả mạo mạnh mẽ.
Tự động buộc các trang web sử dụng tính năng mã hóa
Tự động buộc các trang web sử dụng tính năng mã hóa
Đảm bảo các trang web được hỗ trợ sử dụng tính năng mã hóa để bảo vệ dữ liệu của bạn.
VPN miễn phí không giới hạn
VPN miễn phí không giới hạn
Bảo mật thiết bị di động của bạn và bỏ chặn Internet với tính năng bảo vệ nhanh chóng bằng VPN.
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi tin tặc và kẻ nghe trộm bằng các công cụ bảo mật mạnh mẽ tích hợp sẵn.
Mã hóa mọi thông tin
Mã hóa mọi thông tin
Dữ liệu duyệt web, dấu trang, nội dung tải xuống, địa chỉ IP, truy vấn DNS và nhiều thông tin khác của bạn.
VPN miễn phí không giới hạn
VPN miễn phí không giới hạn
Bảo mật thiết bị di động của bạn và bỏ chặn Internet với tính năng bảo vệ nhanh chóng bằng VPN.
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi tin tặc và kẻ nghe trộm bằng các công cụ bảo mật mạnh mẽ tích hợp sẵn.
Mã hóa mọi thông tin
Mã hóa mọi thông tin
Dữ liệu duyệt web, dấu trang, nội dung tải xuống, địa chỉ IP, truy vấn DNS và nhiều thông tin khác của bạn.
VPN miễn phí không giới hạn
VPN miễn phí không giới hạn
Bảo mật thiết bị di động của bạn và bỏ chặn Internet với tính năng bảo vệ nhanh chóng bằng VPN.
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Ngăn chặn tin tặc lấy cắp dữ liệu của bạn
Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi tin tặc và kẻ nghe trộm bằng các công cụ bảo mật mạnh mẽ tích hợp sẵn.
Mã hóa mọi thông tin
Mã hóa mọi thông tin
Dữ liệu duyệt web, dấu trang, nội dung tải xuống, địa chỉ IP, truy vấn DNS và nhiều thông tin khác của bạn.
Cảnh báo cho biết bạn cần thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào một trang web nếu thông tin bị rò rỉ Cảnh báo cho biết bạn cần thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào một trang web nếu thông tin bị rò rỉ Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập
Quyền riêng tư

Đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn riêng tư

Cảnh báo cho biết bạn cần thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào một trang web nếu thông tin bị rò rỉ Cảnh báo cho biết bạn cần thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào một trang web nếu thông tin bị rò rỉ Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập

Hoạt động bạn thực hiện trên web là công việc của bạn, vì vậy, chúng tôi đã đưa vào một số lớp bảo vệ quyền riêng tư nhằm ngăn chặn hành vi theo dõi trực tuyến và ẩn thông tin nhận dạng số của bạn.

Chặn theo dõi trực tuyến
Chặn theo dõi trực tuyến
Luôn riêng tư khi trực tuyến bằng cách ngăn chặn bên thứ ba theo dõi bạn.
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ngăn các trang web nhận diện bạn dựa vào hồ sơ riêng trên trình duyệt của bạn.
Nhận cảnh báo nếu thông tin đăng nhập của bạn bị rò rỉ
Nhận cảnh báo nếu thông tin đăng nhập của bạn bị rò rỉ
Theo dõi địa chỉ email của bạn nhằm đảm bảo mật khẩu chưa bị rò rỉ trên mạng.
Chặn theo dõi trực tuyến
Chặn theo dõi trực tuyến
Luôn riêng tư khi trực tuyến bằng cách ngăn chặn bên thứ ba theo dõi bạn.
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ngăn các trang web nhận diện bạn dựa vào hồ sơ riêng trên trình duyệt của bạn.
Nhận cảnh báo nếu thông tin đăng nhập của bạn bị rò rỉ
Nhận cảnh báo nếu thông tin đăng nhập của bạn bị rò rỉ
Theo dõi địa chỉ email của bạn nhằm đảm bảo mật khẩu chưa bị rò rỉ trên mạng.
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Khả năng duyệt web thực sự riêng tư giúp dữ liệu của bạn luôn an toàn và bảo mật trước những ánh mắt tò mò.
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ngăn các trang web nhận diện bạn dựa vào hồ sơ riêng trên trình duyệt của bạn.
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Giữ cho lịch sử duyệt web và dữ liệu của bạn luôn được khóa an toàn bằng mã PIN hoặc dấu vân tay.
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Khả năng duyệt web thực sự riêng tư giúp dữ liệu của bạn luôn an toàn và bảo mật trước những ánh mắt tò mò.
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ngăn các trang web nhận diện bạn dựa vào hồ sơ riêng trên trình duyệt của bạn.
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Giữ cho lịch sử duyệt web và dữ liệu của bạn luôn được khóa an toàn bằng mã PIN hoặc dấu vân tay.
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Chặn đứng tin tặc, kẻ theo dõi và gián điệp ISP
Khả năng duyệt web thực sự riêng tư giúp dữ liệu của bạn luôn an toàn và bảo mật trước những ánh mắt tò mò.
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ẩn thông tin nhận dạng số của bạn
Ngăn các trang web nhận diện bạn dựa vào hồ sơ riêng trên trình duyệt của bạn.
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi những kẻ nghe trộm
Giữ cho lịch sử duyệt web và dữ liệu của bạn luôn được khóa an toàn bằng mã PIN hoặc dấu vân tay.

Quản lý quyền riêng tư & bảo mật

Dễ dàng quản lý cài đặt bảo mật & quyền riêng tư của bạn ở một nơi

Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ bằng mã PIN mới mà bạn đang thiết lập Trung tâm Bảo mật và quyền riêng tư để quản lý các tùy chọn của Avast Secure Browser như VPN, chặn quảng cáo và kẻ theo dõi cùng nhiều tùy chọn khác Trung tâm Bảo mật và quyền riêng tư để quản lý các tùy chọn của Avast Secure Browser như VPN, chặn quảng cáo và kẻ theo dõi cùng nhiều tùy chọn khác Trung tâm Bảo mật và quyền riêng tư để quản lý các tùy chọn của Avast Secure Browser như VPN, chặn quảng cáo và kẻ theo dõi cùng nhiều tùy chọn khác

Có thể bạn đang băn khoăn…

Truy cập vào Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để xem thêm các Câu hỏi thường gặp