Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Avast Online Security

Tự bảo vệ mình khỏi các trang web giả mạo và lừa đảo trực tuyến với trình duyệt bảo mật miễn phí của chúng tôi và trình cắm uy tín trang web.

Thêm vào Chrome Thêm vào Firefox Thêm vào Edge Thêm vào Opera Chỉ có trên Chrome, Firefox, Edge và Opera

Bảo vệ chống Giả mạo cho trình duyệt của bạn

Avast Online Security kiểm tra từng trang web bạn truy cập và đưa ra cảnh báo nếu trang web không an toàn và có danh tiếng xấu. Tất cả những thành quả này đều dựa trên dữ liệu cộng đồng của 400 triệu người dùng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Và kết quả là chúng tôi cũng sẽ báo cho bạn biết nếu bạn đang bị theo dõi.

Kết quả tìm kiếm an toàn hơn

Xem xếp hạng từ kết quả tìm kiếm của bạn ngay lập tức, dựa trên phản hồi được thu thập từ 400 triệu người dùng của chúng tôi.

Tránh trang web độc hại

Được cảnh báo về những lừa đảo trực tuyến, các liên kết độc hại và các trang web nhiễm phần mềm độc hại trước khi bạn truy cập.

Phát hiện và ngăn chặn những theo dõi

Ngăn chặn các trang web thu thập thông tin của bạn và theo dõi lịch sử duyệt web thông qua cookie.

Bảo mật trình duyệt đơn giản và miễn phí

Thêm vào Chrome Thêm vào Firefox Thêm vào Edge Thêm vào Opera Chỉ có trên Chrome, Firefox, Edge và Opera

Bạn muốn biết thêm? Hãy truy cập trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Logo trình duyệt Chrome

Avast khuyến nghị sử dụng
trình duyệt internet Chrome™ MIỄN PHÍ