We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Avast BreachGuard

Bảo vệ thông tin trực tuyến nhạy cảm của bạn khỏi sự cố rò rỉ dữ liệu và tránh việc bên thứ ba thu thập dữ liệu.

Giám sát các vụ rò rỉ dữ liệu 24/7
Lấy lại thông tin cá nhân của bạn
Nhận lời khuyên về quyền riêng tư
Bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày

Sự cố rò rỉ dữ liệu xảy ra hàng ngày, nhưng BreachGuard sẽ luôn đảm bảo an toàn cho bạn

Nếu trang web mà bạn truy cập bị tấn công...
… và thông tin cá nhân của bạn đang gặp rủi ro...
… chúng tôi phát hiện hành vi tấn công và giúp bảo vệ bạn.

Luôn giám sát thông tin cá nhân của bạn

Tự động quét web tối để tìm thông tin cá nhân và mật khẩu bị rò rỉ của bạn.
Nắm bắt mọi thông tin về các vụ rò rỉ dữ liệu mới và thực hiện các bước phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Đảm bảo bạn dùng mật khẩu mạnh và khác với mật khẩu đã từng bị rò rỉ.

Lấy lại thông tin cá nhân của bạn từ các nhà môi giới dữ liệu

Nhà môi giới dữ liệu là những công ty lập hồ sơ về bạn dựa trên hoạt động bạn làm trên mạng, bao gồm địa chỉ, thông tin về sức khỏe và tài chính của bạn.
Họ có thể bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến điểm xếp hạng tín dụng, tỷ suất phí bảo hiểm và tính đủ điều kiện vay của bạn.
BreachGuard ngăn những công ty này thu thập hoặc bán thông tin của bạn bằng cách xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của họ.

Kiểm soát hoàn toàn thông tin cá nhân của bạn

Tự động gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của nhà môi giới dữ liệu.
Đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo vệ bằng cách tự động gửi lại yêu cầu xóa.
Ngăn các nhà tiếp thị thu thập thông tin cá nhân của bạn để bán cho các bên thứ ba.

BreachGuard giúp bạn dễ dàng bảo vệ các tài khoản có thông tin nhạy cảm

Tăng cường chế độ cài đặt quyền riêng tư trên tài khoản trực tuyến

Kiểm soát lượng thông tin riêng tư mà bạn chia sẻ công khai.
Ngăn người khác tìm và theo dõi bạn thông qua mạng xã hội.
Giảm lượng thông tin cá nhân mà các công ty đang nắm giữ về bạn.

Nhận thông tin tổng quan rõ ràng về quyền riêng tư

Bảng thông tin BreachGuard hiển thị điểm riêng tư của bạn để bạn có thể dễ dàng biết được mức độ riêng tư hiện tại và thực hiện hành động để cải thiện.

Có thể bạn đang băn khoăn…

Truy cập vào Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để xem thêm các Câu hỏi thường gặp

Avast BreachGuard

Giành lại quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn ngay bây giờ

Bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày