Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Đăng ký Chương trình Đưa vào danh sách trắng

Biểu mẫu này là đơn đăng ký chương trình đưa vào danh sách trắng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về quy trình đưa vào danh sách trắng, hãy đọc bài viết sau: Đưa tập tin vào Danh sách trắng với Avast.

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.