Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Beskytt data med en sikker og automatisert sikkerhetskopieringsprosess som er enkel å implementere, og som gjenoppretter data på minutter.

Beskytt driftskritiske data

Sikkerhetskopier arbeidsstasjonsfiler og -mapper eller utfør grunnleggende sikkerhetskopieringer på servere slik at alle de driftskritiske dataene er trygge.

Sentralisert overvåking og administrasjon

Angi policyer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, få varsler om mislykkede sikkerhetskopieringer og overvåk alle endepunkter og nettsteder som administreres.

Rask gjenoppretting

Hvis det skulle oppstå en krise, kan du ganske enkelt gjenopprette data fra skyen eller en lokal sikkerhetskopi, til den nye, angitte plasseringen.

Få sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting på følgende administrerte sikkerhetsplattformer

CloudCare

CloudCare er en plattform for nettsikkerhet som gjør at IT-eksperter mye raskere og enklere kan levere lagdelt sikkerhet til virksomheten samt overvåke trusler og løse problemer.

Lær mer om CloudCare

Managed Workplace

Managed Workplace er en omfattende plattform for ekstern overvåking og nettverksadministrasjon med kraftige, integrerte sikkerhetsverktøy
og -tjenester.

Lær mer om Managed Workplace

Funksjoner for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Garantert 15 minutters gjenoppretting

I en krisesituasjon kan du få systemer, nettverk og servere opp å kjøre på under 15 minutter for å sikre fortsatt forretningsdrift.

Enkelt oppsett av policyer

Forhåndsdefinerte policyer gjør det lett å konfigurere og bruke de tilpassede innstillingene til å angi hyppighet, type og filstørrelse for sikkerhetskopieringer.

Omfattende rapportering

Generer sanntidsrapporter som blant annet inkluderer historikk for sikkerhetskopiering, bruk av datalagring, bruk av enkeltenheter samt planer og historikk for sikkerhetskopiering.

Server- og enhetsbeskyttelse

Utfør en grunnleggende sikkerhetskopiering av servere eller en sikkerhetskopiering til nettet av filer og mapper på enhetene dine, fra én enkelt konsoll for å beskytte alle dine driftskritiske data.

Varsler i sanntid

Konfigurer varsler og få e-postmeldinger med oppdateringer om sikkerhetskopieringer med feil, ikke ble utført til riktig tid eller som ble fullført.

Filgjenoppretting

Hvis data går tapt eller ødelegges, kan sikkerhetskopierte data vises og gjenopprettes direkte fra instrumentpanelet.