Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Arkusz danych

Avast Business Antivirus Pro Plus

Kompleksowa ochrona dla urządzeń, danych i pracowników

Avast Business Antivirus Pro Plus to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie klasy korporacyjnej, które zapewnia kompleksową ochronę urządzeń, danych oraz pracowników małych i średnich firm.

Zablokuj cyberzagrożeniom dostęp do Twojej sieci

Osłony WWW, plików i poczty oraz funkcja Monitorowanie zachowań współpracują ze sobą, aby aktywnie analizować podejrzane informacje z urządzeń oraz blokować złośliwe pliki, niebezpieczne strony, nietypowe zachowania, nieautoryzowane połączenia i inne zagrożenia.

Zabezpiecz kluczowe dane

Avast Business Antivirus Pro Plus skanuje wszystkie pliki, aby upewnić się, że nie zawierają one złośliwego oprogramowania — niezależnie od tego, czy są udostępniane, czy przechowywane na serwerach programów Exchange i SharePoint.

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom

Nasze narzędzia SecureLine VPN, Czyszczenie przeglądarki i Osłona kamery internetowej zapewniają ochronę tożsamości pracowników — zarówno w sieci prywatnej, jak i publicznej.

Funkcje

Osłona plików

Skanuje każdy otwierany lub pobierany plik, aby się upewnić, że jest on wolny od złośliwego oprogramowania.

Osłona WWW

Sprawdza adresy URL oraz certyfikaty sieciowe przed nawiązaniem połączenia sieciowego, aby się upewnić, że są one bezpieczne.

Osłona poczty e-mail

Sprawdza zarówno wiadomości przychodzące, jak i wychodzące, zapewniając pełną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

Monitorowanie zachowań

Wyszukuje podejrzane zachowania programów zainstalowanych na urządzeniach, które mogą wskazywać na złośliwy kod.

CyberCapture

Wykrywa i analizuje podejrzane pliki w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.

Zapora ogniowa

Monitoruje cały ruch sieciowy odbywający się między komputerami a otoczeniem, aby zapobiec nieautoryzowanej komunikacji.

Inteligentne skanowanie

Skanuje komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, nieaktualnych aplikacji, niebezpiecznych ustawień i podejrzanych dodatków.

Środowisko testowe

Pozwala użytkownikom uruchamiać aplikacje, pobierać pliki i otwierać strony w środowisku wirtualnym, które jest odizolowane od komputera.

Kontrola Wi-Fi

Skanuje sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach, sprawdza ustawienia sieci, urządzeń i routerów oraz identyfikuje zagrożenia.

SecureLine VPN

Szyfruje dane i zabezpiecza połączenie podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, na przykład udostępnianych w kawiarniach lub na lotniskach.

Czyszczenie przeglądarki

Sprawdza przeglądarki pod kątem dodatków o złej reputacji i usuwa pliki cookie zawierające dane osobowe.

Weryfikacja stron

Chroni przed nieautoryzowanym dostępem do systemu DNS, zapewniając, że użytkownik trafia na właściwą stronę.

Dysk ratunkowy

Uruchamia komputer zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie, korzystając z dysku USB zawierającego czystą wersję systemu.

Rozszerzenie przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo

Skanuje strony pod kątem autentyczności i blokuje złośliwe reklamy.

Osłona dostępu zdalnego

Pozwala określić, kto może uzyskać zdalny dostęp do komputera, i blokuje niechciane połączenia, aby zapobiec wykorzystywaniu protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) i atakom siłowym.

Aktualizacja oprogramowania*

Zapewnia aktualność powszechnie używanego oprogramowania innych producentów, eliminując potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Niszczarka danych

Wielokrotnie nadpisuje pliki w celu trwałego usunięcia poufnych danych, co sprawia, że nie można ich odzyskać.

Ochrona serwera Exchange

Skanuje i filtruje wiadomości e-mail na poziomie serwera Exchange, zatrzymując potencjalne zagrożenia, zanim przedostaną się do sieci.

Ochrona serwera SharePoint

Sprawdza wszystkie pliki przekazywane do pamięci udostępnionej, aby chronić dane przed złośliwym oprogramowaniem.

Ochrona haseł

Zabezpiecza przechowywane w przeglądarce hasła przed kradzieżą.

Osłona kamery internetowej

Uniemożliwia aplikacjom i złośliwemu oprogramowaniu korzystanie z kamery internetowej komputera bez Twojej zgody.

* Funkcja dostępna tylko w autonomicznym produkcie.

Dostępne jako autonomiczne rozwiązanie lub w ramach platformy Business Hub.

Standalone Antivirus

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm z maksymalnie czterema urządzeniami. Użytkownicy mogą dostosować ustawienia urządzeń do swoich preferencji i zachować pełną kontrolę nad danymi.

Lokalnie lub za pomocą Business Hub

Platforma zarządzania ułatwia wdrażanie ochrony antywirusowej na wielu urządzeniach, zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca, planowanie regularnego skanowania i szybkie dodawanie kolejnych urządzeń.

Arkusz danych oprogramowania Avast Business Antivirus Pro Plus

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.