Avast Anti-Theft

Aplikace, která umožní najít váš ztracený Android telefon či tablet.

INSTALOVAT ZDARMA INSTALOVAT ZDARMA

Uzamčení telefonu na dálku

Na dálku uzamkne váš telefon, aby zabránil přístupu k vaším osobním datům a nastavením.

Zobrazení vašeho zařízení na mapě

Pomocí GPS, WiFi nebo mobilní sítě vám umožní přesně lokalizovat váš ztracený telefon.

Vzdálené spuštění sirény

Spustí hlasitou sirénu, která se pokaždé, když se ji zloději pokusí ztišit, nastaví znovu na maximální hlasitost.

Upozornění na změnu SIM karty

V případě krádeže telefonu a vložení nové SIM karty, může být nové číslo a poloha telefonu odeslána na zařízení některého z vašich přátel.

Dále nabízí ZDARMA mnoho dalších nových funkcí

Vzdálené odesílání SMS
ze ztraceného telefonu

Váš telefon odešle SMS
zprávy na vámi zvolené číslo.

Vyfocení možného
zloděje

Vaše zařízení lze nastavit tak, že po třech neúspěšných pokusech o odemčení se zablokuje a vyfotí osobu, která se pokoušela zařízení odemknout.

Vzdálené získání dat
z vašeho zařízení

Umožňuje získat seznamy hovorů, SMS zprávy a další osobní data z telefonu.

  • Upozornění na ztrátu zařízení
  • Vzdálené vymazání paměti telefonu
  • Utajený režim
  • Zamknutí přístupu k nastavení telefonu
  • Upozornění na nízký stav baterie
  • Změna nastavení na dálku
  • Vzdálený odposlech
  • Seznam důvěryhodných SIM karet
  • Zpráva na displej
  • Maskování aplikace

Prohlédněte si detailní informace o jednotlivých funkcích

INSTALOVAT ZDARMA INSTALOVAT ZDARMA