Avast Anti-Theft

Aplikace, která umožní najít váš ztracený Android telefon či tablet.

Možnosti vzdálené obnovy vám pomohou udržet kontrolu nad vaším "ztraceným" zařízením.

Zobrazení vašeho zařízení na mapě

Přes GPS, WiFi
nebo mobilní síť vám umožní s nejvyšší možnou přesností najít váš telefon.

Uzamčení telefonu na dálku

Na dálku uzamkne váš telefon, aby zabránil přístupu k vaším osobním datům a nastavením.

Upozornění na změnu SIM karty

V případě krádeže telefonu a vložení nové SIM karty, může být nové číslo
a poloha telefonu odeslána na zařízení některého z vašich přátel.

Vzdálené spuštění sirény

Spustí hlasitou sirénu,
která se vrátí na maximum pokaždé, když se ji zloději pokusí ztišit.

Dále nabízí i tyto
funkce ZDARMA

  • Upozornění na ztrátu
  • Vzdálené vymazání paměti telefonu
  • Utajený režim
  • Zamknutí přístupu k nastavení telefonu
  • Upozornění na nízký stav baterie
  • Změna nastavení na dálku
  • Vzdálený odposlech
  • Seznam důvěryhodných SIM karet
  • Zobrazit zprávu na displeji
  • Maskování aplikace

Podívejte se na podrobnosti o jednotlivých funkcích

Získejte více funkcí s pokročilou verzí.
Stáhněte si Avast Anti-Theft a dozvíte se více.

Nastavení hranice zabezpečení s funkcí Geofencing

Nastavte svůj telefon tak, aby vykonal konkrétní akce (např. zamčení, siréna, zaslání aktuální pozice) v případě, že opustí nastavené hranice.

Posílejte SMS z vašeho telefonu.

Vaše zařízení pak za vás tuto zprávu odešle.

Vzdálené získání dat z vašeho zařízení

Umožňuje získat seznamy hovorů, SMS zprávy a další osobní data z telefonu.

Vyfocení možného zloděje

Vaše zařízení lze nastavit tak, že po třech neúspěšných pokusech o odemčení se zablokuje a vyfotí osobu, která se pokoušela zařízení odemknout.