Avast Free Mobile Security

Bankärenden, shopping, e-post. Vad är det vi inte gör på våra telefoner? Skydda allt du gör, med världens mest betrodda säkerhet.

Betygsatt med 4,5 stjärnor på Play Store

Ladda ned

Nya Mobile Security är nästan här.

Var den första som ser den!

Skaffa Beta-versionen

Nytt! Avast Free Mobile Security 5

Virus och sabotageprogram på mobila enheter är på uppgång

Hackare skapar 2 850 nya mobila hot varje dag. Det är bäst att ta det säkra före det osäkra med Avast Free Mobile Security.


Säkerhet för data och enheter

Du får inte bara ett hackarskydd i världsklass, du är också skyddad mot sekretessförluster och identitetsstöld. Med Avast Free Mobile Security kan du säkerhetskopiera dina personliga data och spåra din telefon eller sätta ett larm som tjuter om den blir stulen eller borttappad.

Lås specifika appar

Lägg till ett extra säkerhetslager genom att låsa personliga appar som Amazon, Facebook eller WhatsApp.

Filtrera inkommande samtal och SMS

Blockera specifika nummer från att ringa eller skicka SMS.

Fjärrlås och tömning

Om du inte kan hitta din telefon kan du låsa den och tömma den helt så att tjuvar inte kan utnyttja dig.

Komplett lista över funktioner

Avast Mobile Security

Förbättrad Avast Widget

Visa ett statusfält på din telefons startskärm så att du enkelt har tillgång till din Androids antivirusapp.

Förbättradnätbaserad kontroll

Styr din telefons antistöldalternativ direkt från ditt Avast-kontos webbportal.

Förbättradsidkorrigering

Aktivera autokorrigering av felstavade webbadresser med alternativ för automatisk omdirigering eller begär bekräftelse.

Förbättradnätverksmätare

Få koll på hur mycket data du överför till och från din mobil via 3G och/eller Wi-Fi. Se statistik från dag till dag, månadsvis eller per år, med direkt tillgång till apphanteraren om du vill göra ändringar.

Förbättratanvändargränssnitt

Nu kan du även använda Avast Mobile Security på din Android-platta eftersom gränssnittet har optimerats för att visas på datorplattor.


Avast Mobile Security

Antivirus

Utför skanningar av alla installerade appar och minneskort på begäran samt skannar alla appar första gången de körs. Alternativ för att schemalägga skanningar, uppdatera virusdefinitioner, avinstallera appar, ta bort filer eller rapportera en falsk positiv till vårt viruslabb.

Integritetsrapport

Skannar och visar åtkomsträttigheter i tabellformat samt avsikter med installerade appar och identifierar potentiella integritetsrisker så att du vet hur mycket information du egentligen delar med varje app.

Samtals/SMS-filtrering

Filtrerar samtal och/eller meddelanden från en kontaktlista med inställbara parametrar utifrån veckodag(ar), starttid och sluttid. Blockerade samtal styrs om till röstbrevlådan och blockerade meddelanden sparas via filterloggen. Du kan även blockera utgående samtal.

Apphanterare

Precis som Windows aktivitetshanterare visar apphanteraren vilka appar som körs samt deras storlek (MB), processorkraft, minnesanvändning samt antal trådar och tjänster – med alternativ för att stoppa eller avinstallera.

Webbskydd

Avast Webbskydd för Android är en del av molntjänsten Avast WebRep™ och skannar varje webbadress som laddas samt varnar dig om webbläsaren laddar en URL som infekterats av sabotageprogram.

Brandvägg

Lägg till en brandvägg för att stoppa hackare. Inaktivera en apps åtkomst till internet på Wi-Fi, 3G eller roamingnätverk. (Fungerar endast på rotade telefoner.)


Avast Anti-Theft

Appdöljare

Efter att du laddat ned Avast Anti-Theft kan du välja ett eget namn som döljer appen (du kan t ex kalla den "Pinocchio-spelet") så att den blir ännu svårare för tjuvar att hitta och ta bort.

Dolt läge

När antistöldfunktionen har aktiverats döljs appikonen i appmenyn och lämnar inga ljud eller andra spår efter sig på måltelefonen – appen är "osynlig", vilket gör den svår för tjuvar att hitta eller ta bort.

Lista över tillförlitliga SIM-kort

Upprätta en "vit lista" över godkända SIM-kort som kan användas i telefonen utan att det dolda läget aktiveras. Du tömmer också enkelt listan över tillförlitliga SIM-kort så att det som för närvarande sitter i är det enda tillförlitliga.

Sparar batteri

Anti-Theft sätter bara igång och körs när det uträttar en uppgift. Detta sparar batteritid och gör det ytterst svårt för tjuvar att stänga av.

Meddelande om SIM-kortsbyte

Om telefonen blir stulen och ett annat (obehörigt) SIM-kort sätts i kan telefonen låsas, aktivera en siren och skicka ett meddelande till dig (på en annan enhet) om det nya numret och var den befinner sig.

Självförsvar

Anti-Theft är extremt svårt för tjuvar att ta bort (särskilt på rotade telefoner) och skyddar även sig själv mot avinstallation genom att dölja sina komponenter med diverse självförsvarstekniker. På rotade telefoner kan appen överleva en fabriksåterställning och kan till och med inaktivera USB-porten.

Fjärrinställningar

En installationsguide hjälper dig med installationen på rotade mobiler genom att antingen skriva direkt eller generera en uppdateringsfil. Du behöver inte veta något om kommandoradsverktyg för att kunna installera Anti-Theft på en rotad mobil. Dessutom stöds uppgradering av appen.


Fjärrfunktioner

Fjärrsiren

Du kan välja att sätta igång en ljudlig siren som alltid återgår till maxvolym om tjuven försöker tysta den. Sirenen kan också anpassas (t ex kan du spela in ditt eget sirenljud från en fil).

Fjärrlås

För att skydda dina data kan telefonen fjärrlåsas och inte kommas åt igen utan att ett lösenord som du ställer in anges.

Åtkomst till att låsa telefonens inställningar

Gör det möjligt att fjärrlåsa telefonens apphanterare och/eller inställningar.

Fjärrskärm

Skicka ett meddelande till en låst eller upplåst telefonskärm (t ex med en hittelön till den som återbördar mobilen).

Hitta via GPS

Hitta telefonen via GPS, Wi-Fi eller mobilt nätverk – för maximal precision. Du kan hitta mobilen en gång eller följa den (GPS kan automatiskt aktiveras på rotade telefoner eller ej rotade telefoner med Android 1.6 till 2.2).

Fjärrtömning av minnet

Aktivera en fullständig och permanent rensning av alla telefondata (t ex kontakter, samtalslogg, SMS/MMS, webbläsarhistorik, appar, e-postkonton), inklusive en tillförlitlig fysisk tömning av alla minneskort från och med Android 2.2 (begränsad funktionalitet i äldre versioner).

Fjärruppringning

Telefonen kan ringa upp dig från annan plats med skärmen släckt så att tjuvar inte ser vad som pågår. På detta vis kan du lyssna på telefonens omgivningar.

Fjärromkoppling

Fjärraktivera/inaktivera alternativ för att vidarebefordra eller kopiera samtalsdata och/eller SMS till en annan enhet. Samtalsdata styrs om till en annan enhet, men inte själva samtalet. SMS vidarebefordras dock i sin helhet (samt kopieras även till den ursprungliga enheten).

Fjärrmeddelande "Lost"

Fjärrsänd kommandot "Lost" för att trigga samma respons som vid ett SIM-kortsbyte (t ex telefonlås, siren eller USB-lås). Kommandot "Found" inaktiverar kommandot "Lost".

Fjärrhistorik

Undersök samtalsloggen, kontakter och SMS (varje förfrågan vidarebefordras som ett separat SMS men kan filtreras).

Fjärrsänd SMS

Fjärrskicka ett SMS till en annan telefon. På detta sätt kan du svara på inkommande samtal eller SMS även om du har glömt telefonen någonstans.

Fjärromstart

Starta om telefonen med ett SMS-kommando så att telefonen låser sig och frågar efter PIN-koden till SIM-kortet. (Fungerar endast på rotade telefoner.)

Meddelande om låg batterinivå

Telefonen kan skicka meddelande om låg batterinivå till en annan enhet.

Fjärrinställningar

Alla inställningar i Anti-Theft kan ändras från en annan enhet.

Avast Premium Mobile Security

Vi erbjuder nu ett premiumpaket med fler säkerhetsfunktioner!

Geofencing

Ställ in ett avgränsat område med Geofencing

Konfigurera telefonen att utföra angivna åtgärder (t.ex. låsa sig, larma eller skicka platsinformation) när den lämnar ett avgränsat område.

Lås stulna enheter

Lås stulna enheter och ta en "tjuvis"

Förhindrar åtkomst till enheten och tar en bild på den som försökt låsa upp din mobil efter tre försök.

Reklamavkänning

Känner av vilka appar som använder reklam

Känner av reklam och ger dig komplett information om deras spårningssystem.

Antistöldkontroller

Avast Free Mobile Security låter dig styra din borttappade eller stulna mobil via nätet eller SMS.

Visa de två sätt som du kan kontrollera din Avastskyddade telefon på.

Kommandostruktur för SMS

Alla SMS-kommandon måste börja med ditt Avast-lösen.
Om ditt Avast-lösen t ex är 2222 ser låskommandot ut så här:
2222 LOCK

LOST

Exempel: 2222 LOST Markerar telefonen som borttappad. Detta kommando sätter igång samma åtgärder som ett SIM-kortsbyte beroende på vilka skyddsinställningar som gjorts.

FOUND

Exempel: 2222 FOUND Markerar telefonen som återfunnen. Detta kommando inaktiverar telefonlåset samt sirenen.

LOCK

Exempel: 2222 LOCK Låser mobiltelefonen.

UNLOCK

Exempel: 2222 UNLOCK Låser upp mobiltelefonen.

MESSAGE <meddelandetext>

Exempel: 2222 MESSAGE Ge tillbaka min mobil! Visar ett meddelande på telefonen. Kan avfärdas. Använd LOCK och SET LOCKTEXT för att visa ett fast meddelande.

SIREN ON

Exempel: 2222 SIREN ON Slå på sirenen.

SIREN OFF

Exempel: 2222 SIREN OFF Stäng av sirenen.

LOCATE

Exempel: 2222 LOCATE Hitta din enhet.

LOCATE <tidsintervall i minuter>

Exempel: 2222 LOCATE 5 Spåra enheten under en viss tid.

LOCATE STOP

Exempel: 2222 LOCATE STOP Stoppa spårningen.

CALL [telefonnummer]

Exempel: 2222 CALL Exempel: 2222 CALL +43660333555 Om inget telefonnummer anges kommer telefonen att ringa tillbaka till den enhet meddelandet skickades från. Om du anger ett nummer kommer telefonen att ringa upp detta.

FORWARD SMS [telefonnummer]

Exempel: 2222 FORWARD SMS Exempel: 2222 FORWARD SMS +43660333555 Om inget telefonnummer anges kommer inkommande SMS att vidarebefordras till telefonen som skickade kommandot. Om ett nummer anges kommer inkommande SMS att vidarebefordras till det angivna numret. Detta kommando förbigår alla tidigare inställningar för vidarebefordran av SMS.

Vidarebefordran kan avbrytas med kommandot FORWARD SMS STOP eller genom att starta Avast Anti-Theft.

CC SMS [telefonnummer]

Exempel: 2222 CC SMS Exempel: 2222 CC SMS +43660333555 Samma som FORWARD SMS, men meddelandet tas ej bort efter vidarebefordran vilket betyder att det vidarebefordrade SMS:et fortfarande levereras till ursprungsmobilen (CC betyder karbonkopia). Detta kommando förbigår alla tidigare inställningar för vidarebefordran av SMS.

Vidarebefordran kan avbrytas med kommandot CC SMS STOP eller genom att starta Avast Anti-Theft.

CC CALLS [telefonnummer]

Exempel: 2222 CC CALLS Exempel: 2222 CC CALLS +43660222333 Med detta kommando kan du begära SMS-meddelande om inkommande samtal. Meddelandena skickas till telefonen som skickade kommandot om inget annat nummer anges. Detta kommando förbigår alla tidigare inställningar för vidarebefordran av samtal.

Vi har inte implementerat direkt vidarebefordran av samtal eftersom detta fungerar olika i olika nätverk världen runt. Det är även svårt att dölja inställningar för vidarebefordrade samtal på ett tillförlitligt vis.

Vidarebefordran kan avbrytas med kommandot CC CALLS STOP eller genom att starta Avast Anti-Theft.

CC ALL [telefonnummer]

Exempel: 2222 CC ALL Exempel: 2222 CC ALL +43660222333 Kombinerar kommandona CC SMS samt CC CALLS. Detta kommando förbigår alla tidigare inställningar för vidarebefordran av samtal och SMS.

Vidarebefordran kan avbrytas med kommandot CC ALL STOP eller genom att starta Avast Anti-Theft.

WIPE

Exempel: 2222 WIPE Tar bort alla data på telefonen.

GET <begärt antal> SMS

Exempel: 2222 GET 10 SMS Begär SMS-meddelanden.

GET <begärt antal> INBOX SMS

Exempel: 2222 GET 10 INBOX SMS Begär mottagna SMS.

GET <begärt antal> SENT SMS

Exempel: 2222 GET 10 SENT SMS Begär skickade SMS.

GET <se ovan> SMS FOR <telefonnummer>

Exempel: 2222 GET 10 SMS FOR +43660333555 Begär SMS som matchar angivet telefonnummer.

GET CONTACTS

Exempel: 2222 GET CONTACTS Begär kontakter från adressboken.

GET LOG <begärt antal>

Exempel: 2222 GET LOG 10 Begär samtals- och SMS-loggen.

LAUNCH

Exempel: 2222 LAUNCH Startar användargränssnittet för Avast Anti-Theft.

CLOSE

Exempel: 2222 CLOSE Stänger användargränssnittet för Avast Anti-Theft.

REBOOT

(endast för rotade enheter) Exempel: 2222 REBOOT Startar om enheten.

SET OWNER <ägarens namn>

Exempel: 2222 SET OWNER Calle Jularbo Ändrar namnet på enhetens ägare.

SET PASSWORD <åtkomstkod>

Exempel: 2222 SET PASSWORD 3333 Ändrar ditt Avast-lösen. Du måste ange ett lösen med 4-6 siffror.

SET FRIEND 1 <telefonnummer>

Exempel: 2222 SET FRIEND 1 +43660122220192 Ändrar telefonnumret till den första vännen. Ange ett giltigt mobilnummer.

SET FRIEND 2 <telefonnummer>

Exempel: 2222 SET FRIEND 2 +43660122220192 Ändrar telefonnumret till den andra vännen. Ange ett giltigt mobilnummer.

SET ONLYFRIENDS <vänläge>

Exempel: 2222 SET ONLYFRIENDS 1 Ändrar auktoriseringsläge för SMS-kommandon (0 = tillåt från alla nummer, 1 = tillåt endast kommandon från vänner).

SET LOCKMODE <låsläge>

Exempel: 2222 SET LOCKMODE 1 Ändrar telefonens låsbeteende (0 = lås ej, 1 = lås automatiskt).

SET SIRENMODE <sirenläge>

Exempel: 2222 SET SIRENMODE 1 Ändrar skyddsbeteendet för sirenen (0 = ingen siren vid låsning, 1 = siren vid låsning).

SET APPLOCKMODE <applåsläge>

Exempel: 2222 SET APPLOCKMODE 1 Ändrar programhanteringen eller telefoninställningarnas skyddsbeteende (0 = inga aktiva inställningar, 1 = neka programhanteraren, 2 = neka telefoninställningar).

SET USBLOCKMODE <USB-låsläge>

(endast på rotade enheter) Exempel: 2222 SET USBLOCKMODE 1 Ändrar skyddsbeteende för åtkomst till USB-felsökning (0 = lås ej åtkomst till USB-felsökning, 1 = lås åtkomst till USB-felsökning).

SET FORCEDATAMODE <tvingande dataläge>

(endast på rotade enheter) Exempel: 2222 SET FORCEDATAMODE 1 Ändrar skyddsbeteende för tvingande dataanslutning (0 = tvinga ej dataanslutning, 1 = tvinga dataanslutning).

SET BATTERYSMSMODE <batteriläge>

Exempel: 2222 SET BATTERYSMSMODE 1 Ändrar skyddsbeteende för meddelande om låg batterinivå (0 = meddela ej om låg batterinivå, 1 = meddela om låg batterinivå).

SET LOCKTEXT <låstext>

Exempel: 2222 SET LOCKTEXT Ring mig på +4313283483 Ändrar texten på den låsta skärmen.

SET AUTOGPS <gps-läge>

Exempel: 2222 SET AUTOGPS 1 Aktiverar eller inaktiverar automatisk aktivering av GPS (0 = stäng av, 1 = slå på).

SET WIPEMODE <tömningsläge>

Exempel: 2222 SET WIPEMODE 1 Aktiverar eller inaktiverar komplett tömning (0 = stäng av, 1 = slå på).

SET PROTECTION <skyddsläge>

Exempel: 2222 SET PROTECTION 1 Aktiverar eller inaktiverar antistöldskydd (0 = stäng av, 1 = slå på).
Varning: när du skickar detta kommando inaktiverar du helt Avast Anti-Theft och antistöldskyddet blir därmed oanvändbart.

Implementera egna fjärrkommandon

Avast Anti-Theft kan användas för att starta vilket program du vill på telefonen samt skicka data till det startade programmet.

SMS-kommando:

Exempel:

2222 at.domain.package.Activity Test startar aktiviteten ELLER tjänsten at.domain.package.Activity och skickar Test som en parameter till denna.
2222 at.domain.package.Activity This is my command line startar aktiviteten ELLER tjänsten at.domain.package.Activity och skickar This is my command line som en parameter till denna.

Aktiviteten eller tjänsten måste finnas i paketets rot (underpaket stöds EJ).

Dataöverföring görs via Intent:

Intent i = new Intent();
i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
i.putExtra("number", origNumber);
i.putExtra("cmd", data);
i.setComponent(cName);

Detta betyder att du sedan kan läsa (i din tjänst eller aktivitet) avsändarnumret i strängens extranummer samt kommandot i strängens extra cmd.

Anti-Theft försöker alltid först att starta en aktivitet. Om ingen hittas försöker den starta en tjänst och om detta misslyckas svarar den med ett fel-SMS.

Det finns trygghet i massan

Fler personer världen över litar på att Avast tar hand om säkerheten jämfört med andra företag. Det innebär bättre säkerhet för oss alla. Anledningen är enkel: Vi ser och reagerar på mer data från fler användare så att vi kan göra ditt skydd bättre.

230+ miljoner kunder

186 länder

43 språk

Avast Internet Security

Avast Free Mobile Security

Ladda ned

cNet

PC mag

Google Play