אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

גיבוי ושחזור

הגן על הנתונים בתהליך גיבוי אוטומטי מאובטח שקל לפרוס אותו והוא מאפשר שחזור תוך דקות.

הגן על הנתונים החיוניים לפעילות העסקית

גבה קבצים ותיקיות מתחנות העבודה או בצע גיבויים של שרתים לצורך שחזור על מחשב "עירום" כדי להבטיח שכל הנתונים הקריטיים לפעילות העסקית יהיו מאובטחים.

נטר ונהל ממקום מרכזי

הגדר מדיניות גיבוי ושחזור, קבל התרעות על גיבויים שנכשלו ונטר את כל נקודות הקצה והאתרים שבניהולך.

שחזר במהירות

אם מתרחש אירוע הרסני, פשוט שחזר את הנתונים מהענן או מהגיבויים השמורים באתר הלקוח לאתר הנבחר החדש.

קבל את 'גיבוי ושחזור' ב-CloudCare

קבל את 'גיבוי ושחזור' ב-CloudCare

'גיבוי ושחזור' שומר על הנתונים ומבטיח רציפות עסקית על ידי הגנה על המכשירים בנקודות הקצה בעזרת תהליך גיבוי אוטומטי שקל לפרוס ולנהל.

מידע נוסף על CloudCare

התכונות של 'גיבוי ושחזור'

שחזור תוך 15 דקות - באחריות

אם מתרחש אירוע הרסני, החזר את המערכות, הרשתות והשרתים לפעילות תוך פחות מ-15 דקות כדי להבטיח רציפות של הפעילות העסקית.

הגדרת מדיניות פשוטה

מדיניות מוגדרת מראש מאפשרת לך להשתמש בהגדרות מותאמות כדי לקבוע את תדירות הגיבוי, סוג הגיבוי וגודל הקבצים.

דיווח מקיף

הפק דוחות בזמן אמת על היסטוריית הגיבויים, על השימוש בנתונים השמורים, על השימוש בהתקנים השונים, על תוכניות הגיבוי ועוד.

הגנה על שרתים והתקנים

בצע ממסוף אחד גיבויים לשרתים לצורך שחזור על מחשב "עירום" וגם גיבויים מקוונים של הקבצים והתיקיות במכשירים השונים, כדי להבטיח שכל הנתונים הקריטיים לפעילות העסקית יהיו מוגנים.

התרעות בזמן אמת

הגדר התרעות וקבל דוא"ל עם עדכונים על גיבויים שנכשלו, לא עמדו בלוחות הזמנים או הסתיימו בהצלחה.

שחזור קבצים

אם נתונים אבדו או הושחתו, ניתן להציג נתונים מגובים ולשחזר אותם ישירות מתוך לוח המחוונים.