Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Bezpieczeństwo poczty e-mail

Zadbaj o ochronę poczty przychodzącej i wychodzącej oraz zabezpiecz skrzynki pocztowe przed spamem.

Chroń się przed spamem, szyfruj wiadomości e-mail i archiwizuj komunikację, aby zwiększyć wydajność pracy.

Blokowanie zagrożeń

Usługa zabezpieczeń poczty e-mail chroni przed spamem, wirusami, atakami typu phishing i innymi zagrożeniami rozpowszechnianymi pocztą elektroniczną.

Ochrona komunikacji e-mail

Zabezpiecz komunikację e-mail przez zastosowanie zasad identyfikujących poufne treści oraz szyfrujących wiadomości e-mail spełniające zdefiniowane kryteria.

Bezproblemowa integracja

Model płatności na bieżąco pozwala łatwo dostosować usługę bezpiecznej poczty e-mail bez konieczności zawierania długoterminowych umów czy zobowiązań. W razie potrzeby wystarczy tylko włączyć lub wyłączyć tę usługę.

Skorzystaj z filtrowania treści w CloudCare

Skorzystaj z funkcji bezpieczeństwa poczty e-mail w CloudCare

Bezpieczna poczta e-mail ułatwia ochronę wiadomości wychodzących i przychodzących za pomocą funkcji chroniących skrzynki pocztowe przed spamem, szyfrujących e-maile, aby zapewnić ich bezpieczne dostarczenie, a także je archiwizujących w celu ułatwienia kontroli rozmiaru skrzynki.

Dowiedz się więcej o CloudCare

Funkcje bezpiecznej poczty e-mail

Bezpieczne przechowywanie

Cała przychodząca, wychodząca i wewnętrzna komunikacja e-mail przechodzi przez bramę archiwum poczty e-mail. Wiadomości są przeszukiwane pod kątem spamu i wirusów, a po usunięciu znalezionych zagrożeń — indeksowane i szyfrowane.

Wykrywanie elektroniczne

Wyjątkowy zestaw narzędzi wykrywania elektronicznego, który ułatwia użytkownikom szybkie znajdowanie, otwieranie i odzyskiwanie potrzebnych wiadomości e-mail lub informacji znajdujących się w archiwum.

Ciągłość działania poczty e-mail

Na żądanie użytkownicy mogą z dowolnego miejsca uzyskać dostęp do dowolnej wiadomości e-mail znajdującej się w aktywnym archiwum. W razie przestoju wewnętrznej sieci lub serwera wiadomości e-mail są bez przeszkód przekazywane za pośrednictwem bezpiecznych serwerów obsługujących archiwum poczty e-mail w ramach usługi Avast Business.

Sterowanie szyfrowaniem

Wiadomości e-mail przesyłane w postaci niezaszyfrowanej można automatycznie szyfrować, przekierowywać lub blokować, jeśli nie są zgodne z firmowymi zasadami szyfrowania.