Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Hầu hết mọi người đều đã nghe đến thuật ngữ phần mềm độc hại nhưng bạn có biết phần mềm này xâm nhập vào thiết bị như thế nào và làm thế nào để ngăn ngừa chúng không? Phần mềm độc hại không phải mới nhưng mối đe dọa là thật và còn phổ biến hơn bao giờ hết. Sách điện tử này sẽ cho bạn biết rõ phần mềm độc hại là gì, tại sao phần mềm độc hại lại là mối đe dọa và cách bảo vệ an toàn.

Tải xuống sách điện tử này để tìm hiểu:

  • Thông tin cơ bản về phần mềm độc hại và nguồn gốc của phần mềm độc hại
  • Cách thức tấn công của phần mềm độc hại
  • Các loại phần mềm độc hại khác nhau
  • Cách ngăn chặn các cuộc tấn công
  • Các định nghĩa về phần mềm độc hại và thuật ngữ chính
  • Avast Business bảo vệ bạn an toàn như thế nào