Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Hầu như mọi MSP đều muốn phát triển doanh nghiệp của họ nhưng đa số lại thiếu khách hàng tiềm năng đủ điều kiện để đạt mục tiêu tăng trưởng. Hội thảo trên web theo yêu cầu này nêu ra phương pháp luận phía sau việc tạo khách hàng tiềm năng cho MSP. Chúng tôi trình bày cho bạn cách xác định số khách hàng tiềm năng bạn cần, đưa ra thông tin chi tiết về kỹ thuật tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả và hướng dẫn bạn về chương trình tiếp thị từng bước cho việc kinh doanh dịch vụ được quản lý.

Tham dự hội thảo trên web theo yêu cầu này và tìm hiểu cách:

  • Tạo các chương trình tiếp thị tạo ra khách hàng tiềm năng
  • Lập ngân sách cho tiếp thị để thành công
  • Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự
  • Tận dụng Chương trình Đối tác của Avast Business để phát triển doanh nghiệp