Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Avast Business Antivirus cho Linux

Bảo vệ cấp doanh nghiệp thiết yếu dành cho hệ thống Linux của bạn.

$259.99

1 máy chủ 1 năm

Management Console

Bảo mật doanh nghiệp cho Linux

Bảo vệ hệ thống Linux của bạn bằng giải pháp chống virus gọn nhẹ cho hiệu quả tức thì của chúng tôi. Công nghệ CommunityIQ độc đáo của chúng tôi kết hợp sức mạnh của hàng triệu thiết bị sẽ bảo vệ chống phần mềm độc hại cho Linux trong thời gian thực. Tăng tốc cho máy trạm bằng cách bảo vệ tập tin ngay trên máy chủ của bạn, sử dụng ít tài nguyên hơn với hỗ trợ đa lõi.

Trình quét lõi

Dịch vụ quét chống virus theo yêu cầu với tiện ích dòng lệnh cho Linux có tích hợp máy chủ email sử dụng AMaViS. Khách hàng kết nối với socket UNIX của dịch vụ để thực hiện quét tiện ích dòng lệnh và lõi, đồng thời nhận được kết quả quét ngay lập tức.

Lá chắn máy chủ tập tin

Trình quét tập tin trong thời gian thực sẽ quét các tập tin được ghi vào tất cả các điểm gắn kết được giám sát. Hỗ trợ cho lá chắn hệ thống tập tin “khi ghi” dựa trên fanotify được thiết kế cho hoạt động sử dụng máy chủ tập tin để bảo vệ hiệu quả tập tin của bạn trên cả Samba và NFS.

Chống virus trên Linux hoạt động như thế nào?

Định dạng đầu ra khi quét virus

Mỗi tập tin độc hại bị phát hiện sẽ được báo cáo trên một dòng riêng biệt. Tập tin sạch có chuỗi "[OK]". Tập tin bị nhiễm không thể quét được do không đủ quyền hoặc dữ liệu lưu trữ bị hỏng sẽ có chuỗi "[ERROR]". Các tập tin được loại trừ khỏi quá trình quét bằng tùy chọn -e có chuỗi "[EXCLUDED]".

Cập nhật định nghĩa virus

Việc thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu định nghĩa virus (VPS) là rất cần thiết để đảm bảo tính năng bảo vệ chống virus của bạn luôn là mới nhất. Avast Business Antivirus cho Linux cung cấp tập lệnh shell để kiểm tra, tải xuống và cài đặt VPS mới nhất. Tập lệnh đã cập nhật sẽ được cài đặt theo mặc định và được thực thi mỗi giờ dưới dạng tác vụ định kỳ.

Cập nhật liên tục

Khi được kích hoạt, dịch vụ quét sẽ thiết lập kết nối mạng vĩnh viễn với đám mây Avast và truy xuất các bản cập nhật định nghĩa virus ngay khi bản cập nhật được phát hành. Cập nhật liên tục sẽ bổ sung các bản cập nhật cơ sở dữ liệu virus thông thường để bạn luôn được bảo vệ.

Gói phân phối

Thành phần của phần mềm chống virus cho Linux bao gồm DEB cho hệ thống Debian (Ubuntu) và RPM cho hệ thống RedHat/SUSE, được phân phối dưới dạng các gói phần mềm tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng cung cấp kho phần mềm để bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ quản lý hệ thống tiêu chuẩn nhằm cập nhật các chương trình Avast Business.

Tải xuống thông số kỹ thuật

Hệ điều hành được hỗ trợ:

  • CentOS 7 trở lên
  • Debian 8 trở lên
  • Red Hat Enterprise Linux 7.4 trở lên
  • Ubuntu LTS 16.04 trở lên
Asset 55$259.99

Avast Business Antivirus cho Linux

Mua ngay

Your 30-day trial license registration

Complete our easy form below, and we will email you a 30-day trial license of our award-winning Avast security.

Vui lòng chọn gói tải về
và tải về phần mềm của bạn bên dưới: